หน้าเด็ก สำหรับฝึกใช้โฟโต้ช็อป (Baby Face)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : lampang.thcity.com | thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2548-12-31 (ปรับปรุงรูปภาพใหม่)
Right click and Save Picture As .. (200 Pixels * 280 Pixels)

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223