การรักษาพยาบาลโรค Oste
ข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด พบมากในหญิงทีอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีรูปร่างอ้วน เกิดจากการเลื่องของข้อที่ต้องทำงานหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อกระดูกสันหลัง ระดับเอว และระดับคอ ข้อเท้า ข้อตะโพก ข้อเล็ก ๆ ของมือ และเท้า โดยเฉพาะ distal interphalangeal joints
สาเหตุจากการเลื่อมของข้อจะเกิดขึ้น โดยกระดูกอ่อนภายในข้อถูกแรงกระแทก หรือเสียดสี จนมีลักษณะขุระ เปื่อยยุ่ยและบางลง ร่างกายขะพยายามซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น มีหินปูนเข้าไปพอกทำให้ผิวกระดูหขรุขระ ช่องระหว่างข้อต่อแคบลง เมื่อเวลาเคลื่อนไหวกระดูกจะเสียดสีกันมีเสียงดังกรุบกรับ และเกิดการเสียดสีต่อเยื่อหุ้มข้อและพังผืด ทำให้เกิดการเจ็บปวดมีอาการอักเสบเฉียบพลัน เป็นบางครั้งบางคราว ร่วมกับมีการอักเสบเรื้อรัง
:: อาการ
ปวดขัดในข้อ มักเกิดเวลาเปลี่ยนท่านั้ง เป็นท่ายืน เดินไกล ๆ หรือขึ้นบันใดหรือยกของหนัก
:: สิ่งตรวจพบ
เมื่อจับข้อข้างที่ปวดโยกไปมา มักจะได้ยินเสียงดังกร็อบแกร็บ การตรวจภาพรังสีของข้อ มักจะพบว่าช่องว่างระหว่างกระดูกแข็งแคบลง ขอบกระดูกแข็งมีติ่งกระดูกย้นออกไป การเปลี่ยนแปลงที่เห็นจะมีมากน้อย แล้วแต่กาลเวลา
:: การรักษา
  1. ในกรณีปวดข้อรุนแรงหรือเป็นชนิดเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวด Aspirin 350 มก. ครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
  2. คนอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิดควรพยายามลดน้ำหนัก ให้นั่งเก้าอี้แทนการนั่ง ยอง ๆ หรือนั้งพับเพียบลงกับพื้น
  3. ต้องบริหารและฝึกฝนกล้ามเนื้อบริเวณข้อที่ปวดให้แข็งแร็งขึ้น โดยเกร็งกล้ามเนื้อประมาณ 5-10 นาที พัก ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ4-5 ครั้ง นอกจากการรักษาอาการปวดข้อได้แล้ว ยังสามารถป้องกันให้โรคปวดข้อกำเริบได้อีก
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาทา ถูก หรือ กัด เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบ ขึ้นได้ง่าย
  5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC