การรักษาพยาบาลโรค Oste
<
♥ ข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด พบมากในหญิงทีอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีรูปร่างอ้วน เกิดจากการเลื่องของข้อที่ต้องทำงานหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อกระดูกสันหลัง ระดับเอว และระดับคอ ข้อเท้า ข้อตะโพก ข้อเล็ก ๆ ของมือ และเท้า โดยเฉพาะ distal interphalangeal joints
สาเหตุจากการเลื่อมของข้อจะเกิดขึ้น โดยกระดูกอ่อนภายในข้อถูกแรงกระแทก หรือเสียดสี จนมีลักษณะขุระ เปื่อยยุ่ยและบางลง ร่างกายขะพยายามซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น มีหินปูนเข้าไปพอกทำให้ผิวกระดูหขรุขระ ช่องระหว่างข้อต่อแคบลง เมื่อเวลาเคลื่อนไหวกระดูกจะเสียดสีกันมีเสียงดังกรุบกรับ และเกิดการเสียดสีต่อเยื่อหุ้มข้อและพังผืด ทำให้เกิดการเจ็บปวดมีอาการอักเสบเฉียบพลัน เป็นบางครั้งบางคราว ร่วมกับมีการอักเสบเรื้อรัง
:: อาการ
ปวดขัดในข้อ มักเกิดเวลาเปลี่ยนท่านั้ง เป็นท่ายืน เดินไกล ๆ หรือขึ้นบันใดหรือยกของหนัก
:: สิ่งตรวจพบ
เมื่อจับข้อข้างที่ปวดโยกไปมา มักจะได้ยินเสียงดังกร็อบแกร็บ การตรวจภาพรังสีของข้อ มักจะพบว่าช่องว่างระหว่างกระดูกแข็งแคบลง ขอบกระดูกแข็งมีติ่งกระดูกย้นออกไป การเปลี่ยนแปลงที่เห็นจะมีมากน้อย แล้วแต่กาลเวลา
:: การรักษา
  1. ในกรณีปวดข้อรุนแรงหรือเป็นชนิดเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวด Aspirin 350 มก. ครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง
  2. คนอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิดควรพยายามลดน้ำหนัก ให้นั่งเก้าอี้แทนการนั่ง ยอง ๆ หรือนั้งพับเพียบลงกับพื้น
  3. ต้องบริหารและฝึกฝนกล้ามเนื้อบริเวณข้อที่ปวดให้แข็งแร็งขึ้น โดยเกร็งกล้ามเนื้อประมาณ 5 - 10 นาที พัก ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ4 - 5 ครั้ง นอกจากการรักษาอาการปวดข้อได้แล้ว ยังสามารถป้องกันให้โรคปวดข้อกำเริบได้อีก
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาทา ถูก หรือ กัด เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบ ขึ้นได้ง่าย
  5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : ไมเกรน (Migraine)
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC