การรักษาพยาบาลโรค Sinusitis
ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกคนทุกเพศทุกวัย สาเหตุเกิดจากการลุกลามของเชื่อแบคทีเรีย เข้าไปในโพรงไซนัส ทำให้เกิดการอักเสบและเป็นหนองขึ้นภายในโพรงไซนัสได้
:: อาการ
ปวดบีบ ๆ หนัก ๆ บริเวณหน้าผาก รอบ ๆ กระบอกตา หรือโหนกแก้ม อาจปวดมากเวลาเช้าหรือบ่าย เวลาก้มศรีษะ หรือเปลี่ยนท่า มีอาการคัดจมูก มีน้ำมูกเขียวข้น เจ็บคอ หรือมีเสลดสีเหลืองเขียวในลำคอ อาจหายใจมีกลิ่นเหม็น
:: อาการ
มีไข้ เยื่อจมูกบวมแดง คอแดงเล็กน้อย กดเจ็บบริเวณหัวตา หรือบริเวณโหนกแก้ม
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวด Paracetamol 500 มก. 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาแก้แพ้ Chlophenmiramine 4 มก. ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
  3. หากอาการไม่ดีขึ้น ควรส่งต่อส่งแพทย์ เพื่อทำการ X-ray ถ้ามีหนองข้นอยู่อาจจะเจาะดูดเอาหนองออก (caldwell luc)
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC