การรักษาพยาบาลโรค influenza
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในอันดับแรก ๆ ของอาการไข้ เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus)ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน
:: อาการ
ไข้สูงทันทีทันใด หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก มีอาการปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ขมในคอ ในบางรายอาจไม่มีอาการหวัดเลย หรืออาจมีเพียงคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอเพียงเล็กน้อย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5-40 องศาเซลเซียล หน้าแดง เปลือกตาแดง อาจมีน้ำมูกใส คอแดงเล็กน้อย ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรือหลอดลมอักเสบ
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง รัปทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำหวานหรือผลไม้มาก ๆ
  2. รักษาตามอาการ ถ้าไข้สูงให้ยาลดไข้ Paracetamol ครั้งละ1-2 ทุก 4-6 ชั่วโมงเวลามีไข้
  3. ถ้าไอมากก็ให้ยาแก้ไอ M.tussis
  4. ไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก เหลืองเขียว ไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น
  5. อาการไม่ดีขึ้นภายใน3 วัน หรือมีอาการหอบ สงสัยมีปอดอักเสบควรรีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC