การรักษาพยาบาลโรค Engdome
มดลูกอักเสบ (Endometritis)
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหญิงเจริญพันธ์ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าทางช่องคลอดขึ้นไปในโพรงมดลูก หรือเป็นภาวะแทรกซ้อน ที่พบในหญิงหลังคลอด แท้งบุตร ทำแท้ง หรือขูดมดลูก
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง และมีอาการตกขาวเป็นหนองจำนวนมาก และมีกลิ่นเหม็น ถ้าเกิดหลังคลอด หรือแท้งบุตรจะพบว่าน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็ฐตรงบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง
:: การรักษา
  1. ถ้าปวดท้องไม่มากให้ยาแก้ปวด paracetamol 500 มก.คร้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาปฏิชีวนะ Ampicillin หรือ Tetracyclin 250 มก.ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2-3 วันหรือเป็นไข้สูง หรือปวดท้องมาก ควรส่งพบแพทย์เพื่อตรวจภายในช่องคลอด ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือหนองไปตรวจหาเชื้อต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC