การรักษาพยาบาลโรค Typhoi
ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
พบได้ทุกกลุ่มอายุ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi เข้าไป
:: อาการ
เริ่มจากมีไข้ต่ำ ๆ ครั่นเนื่อครั่นตัว ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย คล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจอาการไอหรือเจ็บคอเล็กน้อย คลื่นใส้ อาเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องอืด และมักมีอาการถ่ายเหลวหรือไม่ ก็ท้องผูกเสมอ ต่อมาไข้จะค่อย ๆ สูง ขึ้นทุก ๆ วัน มีไข้ตลอดเวลารว่มกับอาการปวดศรีษะมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5-40 องศาเซลเซียส ซึม หน้ามืด หน้าซีด แต่เปลือกตาไม่ซีด ฝ่ามือซีด ริมฝีปากแห้ง อาจพบจุดแดงคล้ายยุงกัด ( rose spot)ที่หน้าอกหรือหน้าท้อง ซึ่งมักจะขึ้นหลังไข้ 4-5 วัน อาจมีอาการท้องอืด กดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวาหรือท้องน้อยด้านขวา ตับ ม้ามอาจโตกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. ให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้ ให้รับประทานอาหารอ่อน
  2. มีไข้สูง ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กตำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1-4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5-7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8-12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ Choliramphenical ผู้ใหญ่ชนิดแคบซูล 250มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. วันละ4 ครั้ง
  4. ถ้าอาการดีขึ้น ให้ยาครบ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 3 วัน หรือมีอาการแทรกซ้อน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดทำ widal test หรือนำเลือดและอุดจาระ ไปเพาะหาเชื้อ
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC