การรักษาพยาบาลโรค Typhoi
<
♥ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
พบได้ทุกกลุ่มอายุ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi เข้าไป
:: อาการ
เริ่มจากมีไข้ต่ำ ๆ ครั่นเนื่อครั่นตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจอาการไอหรือเจ็บคอเล็กน้อย คลื่นใส้ อาเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องอืด และมักมีอาการถ่ายเหลวหรือไม่ ก็ท้องผูกเสมอ ต่อมาไข้จะค่อย ๆ สูง ขึ้นทุก ๆ วัน มีไข้ตลอดเวลารว่มกับอาการปวดศีรษะมาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 38.5 - 40 องศาเซลเซียส ซึม หน้ามืด หน้าซีด แต่เปลือกตาไม่ซีด ฝ่ามือซีด ริมฝีปากแห้ง อาจพบจุดแดงคล้ายยุงกัด ( rose spot) ที่หน้าอกหรือหน้าท้อง ซึ่งมักจะขึ้นหลังไข้ 4 - 5 วัน อาจมีอาการท้องอืด กดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวาหรือท้องน้อยด้านขวา ตับ ม้ามอาจโตกว่าปกติ
:: การรักษา
  1. ให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้ ให้รับประทานอาหารอ่อน
  2. มีไข้สูง ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เด็กตำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1 - 4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5 - 7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8 - 12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ Choliramphenical ผู้ใหญ่ชนิดแคบซูล 250มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. วันละ4 ครั้ง
  4. ถ้าอาการดีขึ้น ให้ยาครบ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 3 วัน หรือมีอาการแทรกซ้อน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดทำ widal test หรือนำเลือดและอุดจาระ ไปเพาะหาเชื้อ
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC