การรักษาพยาบาลโรค Pyelonephritis
<
♥ กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า สาเหตุเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต พบบ่อยคือเชื้อ Escherichia Coli ที่แพร่จากผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ท่อปัสสาวะ เข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไตขึ้นมาที่ไต
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดบริเวณสีข้างอย่างเฉียบพลัน อาจปวดร้าวลงมาที่บริเวณขาหนีบ มีปวดท้อง คลื่นใส้ อาเจียน หรือมีปัสสาวะขัด
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39 - 40 องศาเซลเซียส ท้องเกร็งแข็ง และอาจมีอาการกดเจ็บ ถ้าใช้กำปั้นทุบเบา ๆ ตรงบริเวณสีข้าง ผู้ป่วยจะ รู้สึกเจ็บจนสะดุ้ง kidney punch หรือ Fist's test ได้ผลบวก ปัสสาวะมีลักษณะขุ่น
:: การรักษา
  1. ให้นอนพักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้สูง
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก.ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หรือ co-trimoxazole 400 มก.ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน
  4. 4 ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีภาวะแทรกซ้อน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด หรืออาจต้อง x-ray
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC