การรักษาพยาบาลโรค Pyelonephritis
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า สาเหตุเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต พบบ่อยคือเชื้อ Escherichia Coli ที่แพร่จากผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ท่อปัสสาวะ เข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไตขึ้นมาที่ไต
:: อาการ
ไข้สูง หนาวสั่น ปวดบริเวณสีข้างอย่างเฉียบพลัน อาจปวดร้าวลงมาที่บริเวณขาหนีบ มีปวดท้อง คลื่นใส้ อาเจียน หรือมีปัสสาวะขัด
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ท้องเกร็งแข็ง และอาจมีอาการกดเจ็บ ถ้าใช้กำปั้นทุบเบา ๆ ตรงบริเวณสีข้าง ผู้ป่วยจะ รู้สึกเจ็บจนสะดุ้ง kidney punch หรือ Fist's test ได้ผลบวก ปัสสาวะมีลักษณะขุ่น
:: การรักษา
  1. ให้นอนพักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้สูง
  2. ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก.ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ให้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 250 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หรือ co-trimoxazole 400 มก.ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน
  4. 4 ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีภาวะแทรกซ้อน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด หรืออาจต้อง x-ray
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC