การรักษาพยาบาลโรค scarlet
ไข้ดำแดง (Scarlet Fever)
เป็นโรคที่ไม่พบง่ายนัก ส่วนใหญ่มักเกิดในกลุ่มนักเรียน (School age)สาเหตุเกิดจากเชื้อ Bata streptococcus group A เช่นเดียวกับที่ทำให้ต่อทอนซิลอักเสบ
:: อาการ
ไข้สูงทันที เจ็บคอ อาจมีอาเจียน ในวันที่ 2 หลังไข้จะผื่นแดงเรื่อ ๆ ขึ้นที่หน้า (erythema circumorol pallor) ในวันต่อมาจะมีผื่นขึ้นตามตัวคล้ายเม็ดทราย (erythematous puntifrom eruption)มักเป็นบริเวณข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ และผื่นจะหายไปภายในสับดาห์แรก แล้วผิวหนังบริเวณใบหน้า จะเริ่มลอก (Desquamation )ต่อมาลามที่ท้อง แขนขา บริเวณทั่วไป มือและเท้าจะลอกเป็นแห่งสุดท้าย ปกติจะลอกหมดภายใน 3 สัปดาห์
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในปากคอจะแดงคล้ำ และทอนซิลโต บางทีมีจุดหนอง สิ้นเป็นฝ้า และตรงปลายจะบวมแดง ลักษณะลิ้นจะหนาขึ้นและออกเป็นสีชมพู มีจุดแดงเล็ก ๆ คล้ายผลสตรอเบอรี่ เรียกว่า ลิน้สสเตรอเบอรี่ (Strawbery tongue)
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง
  2. ในกรณีที่มีอาการเจ็บคอ ให้กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ ควรให้อาหารอ่อน และน้ำหวานบ่อย ๆ
  3. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง
  4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วันควรรีบพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC