การรักษาพยาบาลโรค Pelvic
การอักเสบในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory diseases)
การอักเสบในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory diseases)เป็นโรคที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับมดลูกอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดร่วมกันจนไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคจากกันได้
:: อาการ
ไข้สูงอย่างเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดบริเวณท้องน้อย อาจมีอาการปัสสาวะขัด กระปิดกระปอย ตกขาวเป็นหนอง คลื้นไส้ อาเจียน หรือมีอาการปวดหลังร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง กดเจ็บบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรง หรืออาจกดบริเวณปีกมดลูกข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างก็ได้ ถ้าตรวจในช่องคลอดพบ Vaginal discharge เป็นหนองมีกลิ่นเหม็น
:: การรักษา
  1. ถ้าปวดท้องไม่มากให้ยาแก้ปวด paracetamol 500 มก.คร้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
  2. ให้ยาปฏิชีวนะ Ampicillin หรือ Tetracyclin 250 มก.ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2-3 วันหรือเป็นไข้สูง หรือปวดท้องมาก ควรส่งพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ถ้าพบว่าเป็นฝีที่รังไข่อาจต้องได้รับการฝ่าตัด
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC