การรักษาพยาบาลโรค Gouty
โรคเกาต์ (Gouty arthritis)
เป็นโรคทีพบบ่อยในผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 อายุ ที่พบโรคนี้ได้บ่อย คือตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
สาเหตุเกิดจากมีกรดยุริคคั่งในร่างกาย กรดยูริคจะแปรสภาพเป็นผลึกยูเรตตกตะกอนตามเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระดูกอ่อน เยื่อบุข้อ เส้นเอ็น พังผืด ใต้ผิวหนังและในเนื้อไต ผลึกยูเรตที่ตกเข้าไปในข้อ จะทำให้เกิดการอักเสบของข้ออย่างเฉียบพลันแบบเป็น ๆ หาย ๆ
:: อาการ
มีการอักเสบของข้อ ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ ข้อเท้า หัวแม่เท้า และเข่า ระยะแรกมักจะเป็นข้อเดียว และการอักเสบจะเกิดขึ้นภายหลังการดื่มเหล้า ออกกำลังกาย หรือเดินสะดุด การ อักเสบจะรุนแรงและเฉียบพลันจนผู้ป่วยเดินไม่ได้ หรือขยับข้อนั้น ๆ ไม่ได้เลย ในช่วง2-3 วันแรก ต่อมาจะค่อย ๆ ทุเลาลงและหายเป็นปกติ ระยะการปวดข้อจะเป็นข้อจะ เป็นบ่อยขึ้นและระยะเวลาที่ปวดจะยาวนานออกไปจนเป็นแบบเรื้อรัง อาการปวดจะรุนแรงและทรมานอาจมีการอักเสบขอข้อหลาย ๆ ข้อ พร้อมกันทั้งมือและเท้า แขนและขา ระยะนี้ผู้ป่วยจะสังเกตว่าเริ่มมี ปุ่ม หรือก้อนนูนขึ้นบริเวณใกล้ข้อที่เคยอักเสบ และก้อนโตขึ้นเรื่อย ๆ อาจแตกคล้ายแป้งดินสอพอง หรือชอล์ค มีการติดเชื้อ ทำให้โครงสร้างต่าง ๆ ของข้อผิดรูปร่าง และอาจมีอาการของไตวายร่วยด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อบวม อาจพบตุ่มโทไฟ (tophi)บริเวณที่อักเสบบ่อย ๆ รวมทั้งที่หูการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดจพบว่ากรดยูริคสูงเกิน 8 มก.ถ้าเป็นเรื้อรังนาน 10-12 ปี อาจตรวจ พบหน้าที่ของไตผิดปกติหรือมีภาวะไตวาย การตรวจโดยการเจาะเอาน้ำจากข้ออักเสบ หรือจากปุ่มนูนที่อยู่ใต้ผิวหนังไปตรวจ หาลักษณะจำเพาะของผลิตยูเรต เป็นวิธีที่วินิจฉัยโรค ได้แน่นอน การตรวจทางรังสีของข้อ ระยะมีการอักเสบเฉียบพลันมักไม่มีความผิดปกตินอกจากลักษณะบวม ภาพรังสีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นรังสีอยู่นาน ๆ อาจพบว่ากระดูกอ่นถู ๆ ทำ ลายกระดูกแข็งมีลักษณะแหว่งเนื่องจากผลึกยูเรตเข้าไปแทนที่
:: การรักษา
  1. ถ้าอาการไม่เกิน 24-48ชั่วโมง ให้ยาเม็ด Colchicine ขนาด 0.6 มก.ครั้งแรกให้ 1-2 แล้วให้ซ้ำอีกครั้งละ1 เม็ด ทุก 1ชั่วโมงเป็นเวลา 8 ชั่วโมงแล้วให้ 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง จนกว่า จะหายปวด อาการปวดข้อจะหายภายใน 24-72 ชั่วโมง (ผู้ป่วยอาจเกิดอาการท้องเสียจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา colchicine)
  2. ถ้าไม่มี colchicine หรือข้ออักเสบนานเกิน 48 ชั่วโมง อาจให้ยาแก้ปวดข้อ indimethacin (25 มก.)หรือ ibuprofen 200 มก .ครั้งแรก2 เม็ด แล้วให้ 1 เม็ดทุก 6 ชั่วโมง จนกว่าจะหาย ไม่ควรให้นานเกินกว่า 3 วัน และควรให้กินยา antacid ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ร่วมด้วย
  3. ไม่ควรให้ยาลดกรดยูริค ในขณะที่ข้ออักเสบเพราะทำให้ข้ออักเสบหายช้ากว่าที่ควร
  4. ห้ามนวด หรือ ใช้ยาทาถูข้ออักเสบ มิฉะนั้นข้อจะอักเสบอยู่เรื่อย ๆ
  5. ระหว่างไม่มีอาการปวดข้อ ควรให้ Colchicine และยาลดกรดยูริค กินเป็นประจำวันละ 1-2 เม็ด ซึ่งจะต้องใช้ควบคุมอาการไว้ตลอดตราบใดที่รับประทานยาอยู่โรคเกาต์จะไม่ กำเริบอีก และการรัปประทานอาหาร จำพวกเนื้อสัตว์เครื่องใน หน่อไม้จำเป็นต้องห้าม เนื่องจากไม่สามารถทำให้ยูริคเพิ่มสูงจากปกติมากนักแต่ควรให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  6. ไม่ควรซื้อยาประเภทระงับการอักเสบที่อันตราย และเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารมารัปประทานเอง
  7. ในรายที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่ชัดเจนควรแนะนำให้ไปพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC