ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-06-07 (เพิ่ม CV)
ขอบซ้ายขอบบน
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
พวกเราเป็น ชาวลำปาง ที่มี ความฝัน ตั้งใจทำฐานข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อบริการให้ชาวไทยได้สืบค้นข้อมูลได้ง่าย
เราเริ่มงานจากแนวคิดเพื่อพัฒนาการศึกษา ดังนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยที่คิดว่าเราจะตอบได้ โปรดถามมาได้เลย เราเต็มใจตอบ
ทีมงานของเรา มีแผนที่จะทำงานตั้งแต่ ตี4 ครึ่ง ถึง 6 โมงเช้า ทุกวัน สำหรับงานเว็บไซต์ทั้ง 7 (แต่ยังทำไม่ได้ครับ) #
Resume's Burin
ประวัติ + หนังสือ + CV

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
webmaster@thaiall.com
Truehits.net ..
+ thaiall.com[6108]
+ thaiabc.com[155]
+ thainame.net[27]
+ weblampang.com[0]
+ perlphpasp.com[0]
คติประจำใจ
1. ความสุขที่เหนือกว่าความสงบนั้นไม่มี
2. เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ยึดถือถึง 19 ม.ค.2552
อนาคต : อยากอยู่อย่างสงบในสังคมที่สันติ ด้วยสุขภาพกายที่แข็งแรงไร้โรคภัย ด้วยสุขภาพใจที่เข้มแข็งและเป็นสุข
ความคิดเห็น : มนุษย์เรามีกิเลสกันมาก ขาดความพอเพียงในการใช้ชีวิต ร่ำรวยมีอำนาจก็ยังไม่รู้จักพอ มีรักที่ไม่รู้จักพอ ไม่รักษาสัญญาทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง ถ้าทุกคนรู้จักวางแผน ประเมิน ตั้งคำถาม หาคำตอบ ไม่เบียดเบียนกัน มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อะไรต่อมิอะไรน่าจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลได้

เอกสารประวัติย่อ (Resume)
ผู้วางระบบ จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล .. และสร้างฝันให้เป็นจริง
  โดเมนเนมที่รับผิดชอบอยู่
 1. 10-08-1999 - 10-08-yyyy :: thaiall.com :: บริการสืบค้นเว็บ
 2. 03-09-1999 - 03-09-yyyy :: thainame.net :: บริการขึ้นทะเบียนชื่อเว็บไทย, Thai Counter
 3. 02-09-1999 - 02-09-yyyy :: thaiabc.com :: บริการข้อมูล และแหล่งความรู้ สำหรับคนไทย
 4. 25-03-2002 - 25-03-yyyy :: lovelampang.com :: สร้างเว็บฐานข้อมูลให้จังหวัดที่เกิด เรียน และทำงาน
 5. 10-05-2002 - 10-05-yyyy :: weblampang.com :: รวม link หน้าเดียวของเว็บจังหวัดลำปาง
 6. ! 09-05-2001 - 09-05-yyyy :: perlphpasp.com :: เขียนหนังสือ จำหน่ายโดย สนพ.sumsystem.com
 7. 20-12-1998 - 20-12-xxxx :: lampang.net :: บริการข้อมูลของจังหวัดลำปาง (มหาวิทยาลัยโยนกดูแล)
 8. nation.ac.th :: บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนชั่น
โดเมนที่ผมจดไว้ แต่ปล่อยให้หลุดไป
- counterthai.com หลุด 2547-11 (ลืมจ่าย)
- datainthai.com หลุด 2544-10-18
- linkinthai.com หลุด 2544-10-18
- tourlampang.com 2549-03-09 - 2551-03-09 - isinthai.com 2543-10-04 - 2554-10-04
ขวัญชนก
ขวัญชนก รุจจนพันธุ์
Accounting and Secretary
มาดมั่นดูดี และ no comment
  Job description
  1. ควักเงินจ่าย เป็นค่าแรงทีมงาน และประชาสัมพันธ์
  2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะภรรยาของเว็บมาสเตอร์ และแม่ของลูกสาว 3 คน
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
Social Media
COMMENT
It is nothing.
ขอบซ้ายขอบบน
เพื่อนที่ (เคย) ร่วมงาน

ที่ปรึกษา และผู้ให้คำแนะนำ ให้กำลังกาย และกำลังใจ

ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก
ท่านเป็นผู้มีพระคุณ ..
ทำให้ผมมีงานทำเป็นอาจารย์สอนหนังสือ
.. อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
+ อ.สุวรรณ ตรีมานะพันธุ์ 2551-08-07

อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเชพ ใจบุญ
เพื่อนร่วมงาน
ชำนาณ network และ security

อนุชิต ยอดใจยา
เพื่อนร่วมงาน
ผช.ผอ.สทส ม.เนชั่น

เปรม อุ่นเรือน
เพื่อนร่วมงาน
webmaster & programmer
อดีตเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยโยนก

ชารินี ไชยชนะ # aia
สอน ราชมงคลสกลนคร

ถนอม คณิตปัญญาเจริญ #
เก่ง VB, VB.NET, ASP
LIT ลำปาง

ประเสริฐ ประสารยา #
ศ.รวมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลกสท.
ดูแล RAS + NAS
ศึกษาต่อตรี มจ.ลาดกระบัง

สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ #
เคยสอนราชมงคลล้านนา
เคยสอนราชมงคลน่าน

จำลอง น้อยเมือง

สมพบ จันทร์ต๊ะตื้อ

ธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC