การรักษาพยาบาลโรค pharyngitis
<
♥ คออักเสบ (Pharyngitis)
เป็นโรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ที่สำคัญคือเชื้อแบคทีเรีย Beta Streptocuccus graup A ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครูมาติก ไข้ดำแดง และหน่วยไตอักเสบ
:: อาการ
ในกรณีที่ฉับพลันจะมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือหนาวสะท้าน บางคนอาจจะเจ็บคอมากจนกลืนน้ำ และอาหารลำบาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39 - 40 องศาเซลเซียส อาจพบทอนซิลบวมโต มีแดงจัดหรือมีจุดหนองเป็นจุด ๆ บริเวณทอนซิล
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำหวานหรือผลไม้มาก ๆ
  2. ถ้าเจ็บคอมากให้กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ วันละ 2 - 3 ครั้ง
  3. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4 - 6 ชั้วโมงเวลามีไข้
  4. อาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีอาการหอบ สงสัยมีปอดอักเสบควรรีบส่งแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ก่อนหน้า : มะเร็งตับ
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC