การรักษาพยาบาลโรค Rheumatoid
ข้ออักเสบรูมาตอยต์ (Rheumatoid arthritis)
เป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ พบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประมาณ 3 ต่อ 1 สาเหตุ ยังไม่มีใครทราบแน่นอน เข้าใจว่าเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานของร่างกายตนเองที่มีความไวเกินและเกิดการต่อต้านกับเนื้อเยื่อของข้อต่อ ทำให้เกิดการอักเสบ และทำลายข้อต่อทั่วร่างกาย โดยเฉพาะข้อนิ้ว ข้อเข่า ข้อเท้า นาน ๆ ไปจะเกิดการเสียรูปและเสียการทำงานของข้อต่อนั้น
:: อาการ
มักปวดตามข้อมือนิ้วเท้า พร้อมกันทั้งสองข้าง มีไข้ต่ำ ๆ ข้อบวมแดงร้อนและยึดติดแข็ง เป็นมากในตอนเช้า ผู้ป่วยจะรู้สึกขี้เกียจตื่นนอนแต่พอขยับข้อหลาย ๆ ครั้ง อาการปวดหรือ ผืดจะทุเลาลง นอกจากนี้ยังมีอาการซีด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ทำงานไม่ได้ มากเท่าแต่ก่อน ชามตามมือตามเท้า
:: สิ่งที่ตรวจพบ
นิ้วมืออักเสบบวมเป็นรูปกระสวย อาจมีข้อแข็งและพิการ ฝ่ามือแดงหรือผื่นตามผิวหนัง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดผู้ป่วย อาจพบอาการซีดหรือโลหีตจาก การตรวจ การนอนกันของเม็ดเลือดแดง (Erythocyte sedimentation rate)ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะที่มีการอักเสบในร่างกาย มักจะพบว่าสูงกว่าปกติ การตรวจหารูมาตอยด์แฟกเตอร์ อาจจะให้ผลบวกได้ การตรวจภาพรังสีของข้อ ในระยะแรกอาจจะไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากมีการบวมของข้อ กระดูกบริเวณข้อบางลง ต่อมาจะพบลักษณะกระดูกอ่อนถูกทำลาย และระยะ สุดท้ายจะเห็นกระดูกแข็งถูกทำลายและข้อเคลื่อนผิดรูป
:: การรักษา
  1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานาน
  2. ผู้ป่วยต้องฝึกบริหารข้อที่ยึดเป็นประจำ การทำกายภาพบำบัดจะป้องกันความพิการ ซึ่งในการที่พยายามจะขยับเคลื่อนไหวข้อที่มีอาการยึดติดในครั้งแรกจะเจ็บปวดทรมานมากที่สุด
  3. การอาบน้ำอุ่น การแช่น้ำอุ่น หรือการประคบข้อที่อักเสบด้วยความร้อนจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดี และช่วยให้ข้อหายยึดติดได้
  4. ถ้ามีอาการปวดมากให้ยาแก้ปวด Aspirin ครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ3-4 ครั้ง ร่วมกับยาลดกรด Antacid ครั้งละ1-2 ช้อนโต๊ะ ร่วมด้วย
  5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้ส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC