การรักษาพยาบาลโรค Rheumatoid
<
♥ ข้ออักเสบรูมาตอยต์ (Rheumatoid arthritis)
เป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ พบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประมาณ 3 ต่อ 1 สาเหตุ ยังไม่มีใครทราบแน่นอน เข้าใจว่าเกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานของร่างกายตนเองที่มีความไวเกินและเกิดการต่อต้านกับเนื้อเยื่อของข้อต่อ ทำให้เกิดการอักเสบ และทำลายข้อต่อทั่วร่างกาย โดยเฉพาะข้อนิ้ว ข้อเข่า ข้อเท้า นาน ๆ ไปจะเกิดการเสียรูปและเสียการทำงานของข้อต่อนั้น
:: อาการ
มักปวดตามข้อมือนิ้วเท้า พร้อมกันทั้งสองข้าง มีไข้ต่ำ ๆ ข้อบวมแดงร้อนและยึดติดแข็ง เป็นมากในตอนเช้า ผู้ป่วยจะรู้สึกขี้เกียจตื่นนอนแต่พอขยับข้อหลาย ๆ ครั้ง อาการปวดหรือ ผืดจะทุเลาลง นอกจากนี้ยังมีอาการซีด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ทำงานไม่ได้ มากเท่าแต่ก่อน ชามตามมือตามเท้า
:: สิ่งที่ตรวจพบ
นิ้วมืออักเสบบวมเป็นรูปกระสวย อาจมีข้อแข็งและพิการ ฝ่ามือแดงหรือผื่นตามผิวหนัง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดผู้ป่วย อาจพบอาการซีดหรือโลหีตจาก การตรวจ การนอนกันของเม็ดเลือดแดง (Erythocyte sedimentation rate) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะที่มีการอักเสบในร่างกาย มักจะพบว่าสูงกว่าปกติ การตรวจหารูมาตอยด์แฟกเตอร์ อาจจะให้ผลบวกได้ การตรวจภาพรังสีของข้อ ในระยะแรกอาจจะไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากมีการบวมของข้อ กระดูกบริเวณข้อบางลง ต่อมาจะพบลักษณะกระดูกอ่อนถูกทำลาย และระยะ สุดท้ายจะเห็นกระดูกแข็งถูกทำลายและข้อเคลื่อนผิดรูป
:: การรักษา
  1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานาน
  2. ผู้ป่วยต้องฝึกบริหารข้อที่ยึดเป็นประจำ การทำกายภาพบำบัดจะป้องกันความพิการ ซึ่งในการที่พยายามจะขยับเคลื่อนไหวข้อที่มีอาการยึดติดในครั้งแรกจะเจ็บปวดทรมานมากที่สุด
  3. การอาบน้ำอุ่น การแช่น้ำอุ่น หรือการประคบข้อที่อักเสบด้วยความร้อนจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดี และช่วยให้ข้อหายยึดติดได้
  4. ถ้ามีอาการปวดมากให้ยาแก้ปวด Aspirin ครั้งละ 2 - 3 เม็ด วันละ3 - 4 ครั้ง ร่วมกับยาลดกรด Antacid ครั้งละ1 - 2 ช้อนโต๊ะ ร่วมด้วย
  5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้ส่งพบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC