การรักษาพยาบาลโรค Tension
ปวดศรีษะจากความเครียด (Tension headache)
ปวดศรีษะจากความเครียด (Tension headache) เป็นอาการปวดศรีษะที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยปวดศรีษะประมาณร้อยละ 80-90 มีสาเหตุมาจากความเครียดต่าง ๆ เช่น นอนไม่หลับ เครียดทำงาน หนักใช้สมองมาก เป็นต้น
:: อาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดดึงกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอรอบ ๆ ศรีษะ ลักษณะการปวดจะคล้าย ๆ กับกล้ามเนื้อถูกบีบรัด บางคนอาจมีอาการปวดตื้อ ไปที่ส่วนบนของศรีษะบริเวณขมับ ใบหน้าและหน้าฝาก อาการปวดเกิดขึ้นช้า ๆ โดยจะไม่มีอาการนำมาก่อน ส่วนใหญ่อาการมักเป็นอยู่ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะทุเลาไปเอง อาการไม่รุนแรงมากนัก แต่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นและจะเป็นอยู่ในระยะเวลานาน ๆ เป็นวัน สัปดาห์ หรือเป็นเดือน อาการปวดนี้จะไม่สามารถระงับได้ด้วยยากลุ่ม ergotamine แต่สามารถจะลดลงได้โดยยาแก้ปวด ยากล่อมประสาท ยา นอนหลับหรือยาที่ทำให้ กล้ามเนื้อคลายตัว
:: สิ่งที่ตรวจพบ
จะไม่มีสิ่งผิดปกติใด ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยนอนหลับสักพักหนึ่งหรือนวดบริเวณต้นคอและขมับอาการจะดีขึ้น
  2. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้ยาแก้ปวด Paracetamol 500 มก. ครั้งละ 1-2 เม็ด ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง
    ในกรณีจากความเครียด นอนไม่หลับ ให้ยากล่อมประสาท
  3. ถ้าอาการปวดรุนแรง ปวดติดต่อกันนานเกิน 24 ชั่วโมง อาการปวดถี่ หรือปวดรุนแรงขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC