การรักษาพยาบาลโรค Rheumatic
<
♥ ข้ออักเสบรูมาติก ( Rheumatic arthritis)
เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของไข้ รูมาติก (Rheimatic fever ) เป็นภาวะที่พบบ่อยมาก ในประเทศที่กำลังพัฒนา พบมากในคนไข้เด็กอายุ 5 - 15 ปี
สาเหตุ เกิดจากการตอบสนองของระบบ ภูมิต้านทานโรคที่มีต่อ เชื้อโรคจำพวก สเตรปโตคอกคัส (Streptococcal infection)
:: อาการ
โรคนี้มักมีประวัติเจ็บคอมาก่อนสัก 1 - 4 สัปดาห์ จากนั้นจะมีอาการปวดและบวมแดงตามข้อใหญ่ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ข้อศอก ข้อต่าง ๆ จะไม่บวมขึ้นพร้อมกันทีเดียว แต่จะปวดที่ข้อหนึ่งก่อนแล้วจะเลื่อนไปยังอีกข้อหนึ่ง มักจะเป็นอยู่นาน บางคนถึงกับลุกเดินไม่ได้ เป็นแราเดือน บางรายมีตุ่มใต้ผิวหนัง เกิดจากการอักเสบของชั้นใต้ผิวหนัง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ของผิวหนังและระบบประสาท พร้อมกับมีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษา จะเกิดภาวะลิ้นหัวใจตีบ หรือลิ้นหัวใจรั่ว จนทำให้หัวใจล้มเหลวหรือตายได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ข้อบวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจเอาสำลีพันปลายไม้ ที่ปราศจากเชื้อโรค ป้าบริเวณลำคอ ( thoat swab) เพื่อ นำไปเพาะเชื้อว่าพบเชื้อจำพวกสเตรปโตคอกคัสหรือไม่ หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จะช่วยสนับสนุนว่ามีการอักเสบของ เยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือเยื่อบุชั้นในของหัวใจได้ การตรวจภาพรังสีของข้อ มักจะไม่พบความผิดปกติ ใด ๆ นอกจากลักษณะของข้อบวมเท่านั้น
:: การรักษา
  1. อาการไข้ และข้ออักเสบของรูมาติก สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 2 - 3 วัน ด้วยยาแก้ปวด Aspirin คร้งละ 2 - 3 เม็ด วันละ 3ครั้ง ร่วมกับยา antacid ครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ และ PenV 5 หมื่นยูนิต/กก./วัน หรือ 400,000 ยูนิต วันละ 4 ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง
  2. แนะนำว่าผู้ป่วยโรคนี้ เป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาอย่างจริงจัง ติดต่อกันเป็นปี มิฉะนั้นจะทำไห้เกิดลิ้นหัวใจรั่ว มีอัตรายต่อชีวิต
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC