การรักษาพยาบาลโรค Rheumatic
ข้ออักเสบรูมาติก ( Rheumatic arthritis)
เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของไข้ รูมาติก (Rheimatic fever ) เป็นภาวะที่พบบ่อยมาก ในประเทศที่กำลังพัฒนา พบมากในคนไข้เด็กอายุ 5-15 ปี
สาเหตุ เกิดจากการตอบสนองของระบบ ภูมิต้านทานโรคที่มีต่อ เชื้อโรคจำพวก สเตรปโตคอกคัส (Streptococcal infection)
:: อาการ
โรคนี้มักมีประวัติเจ็บคอมาก่อนสัก 1-4 สัปดาห์ จากนั้นจะมีอาการปวดและบวมแดงตามข้อใหญ่ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ข้อศอก ข้อต่าง ๆ จะไม่บวมขึ้นพร้อมกันทีเดียว แต่จะปวดที่ข้อหนึ่งก่อนแล้วจะเลื่อนไปยังอีกข้อหนึ่ง มักจะเป็นอยู่นาน บางคนถึงกับลุกเดินไม่ได้ เป็นแราเดือน บางรายมีตุ่มใต้ผิวหนัง เกิดจากการอักเสบของชั้นใต้ผิวหนัง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ของผิวหนังและระบบประสาท พร้อมกับมีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษา จะเกิดภาวะลิ้นหัวใจตีบ หรือลิ้นหัวใจรั่ว จนทำให้หัวใจล้มเหลวหรือตายได้
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้ข้อบวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจเอาสำลีพันปลายไม้ ที่ปราศจากเชื้อโรค ป้าบริเวณลำคอ ( thoat swab)เพื่อ นำไปเพาะเชื้อว่าพบเชื้อจำพวกสเตรปโตคอกคัสหรือไม่ หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จะช่วยสนับสนุนว่ามีการอักเสบของ เยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือเยื่อบุชั้นในของหัวใจได้ การตรวจภาพรังสีของข้อ มักจะไม่พบความผิดปกติ ใด ๆ นอกจากลักษณะของข้อบวมเท่านั้น
:: การรักษา
  1. อาการไข้ และข้ออักเสบของรูมาติก สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 2-3 วัน ด้วยยาแก้ปวด Aspirin คร้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3ครั้ง ร่วมกับยา antacid ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ และ PenV 5 หมื่นยูนิต/กก./วัน หรือ 400,000 ยูนิต วันละ 4 ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง
  2. แนะนำว่าผู้ป่วยโรคนี้ เป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาอย่างจริงจัง ติดต่อกันเป็นปี มิฉะนั้นจะทำไห้เกิดลิ้นหัวใจรั่ว มีอัตรายต่อชีวิต
  3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC