การรักษาพยาบาลโรค Lupus
<
♥ โรคผื่นแดง (Systemic Lupus Erythematosus)
พบบ่อยในหญิงมากกว่าชายในอัตราส่วนประมาณ 9 ต่อ 1 และช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 45 ปี สาเหตุ ปัจจัยบางอย่างที่ถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาสนองของระบบภูมิต้านทานของตนเองผิดปกติไป สิ่งที่เป็นต้เหตุ เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกาย เกิดภูมิต้านทานผิดปกติขึ้น อาจจะมีหลายสาเหตุต่างกัน เช่น เชื้อไวรัสบางชนิด สารเคมี หรือสารพิษบางอย่าง รวมทั้งยาบางจำพวก ส่วนใหญ่แล้วโรคนี้ไม่สามารถหาต้นเหตุที่แท้ จริงได้
:: อาการ
มีไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีผื่นเป็นฝ้าขึ้นที่ใต้ตาทั้ง 2 ข้าง ซีด ผมร่วง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วไป หอบ ชีพจรจะเต้นเร็ว ปวดเมื่อยตามตัวและตามข้อทั่วไป โดยมากจะเป็นตามข้อ เล็ก ๆ เช่นเดียวกับโรคปวดข้อรูมาตอยด์ ตับ และม้ามโต ต่อมาซึม เพ้อ ชัก และถึงตายในที่สุด บางรายอาจเป็นเรื้อรังเป็นปี ๆ อาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มักไม่พบแบบเดียวกัน ในผู้ป่วยทุกรายและความรุนแรงของอาการแต่ละระบบในแต่ละคนไม่เท่ากัน อาการของโรคมักจะรุนแรงมากในระยะ 1 - 3 ปีแรกที่เป็น
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีผื่นแดงที่ข้างจมูกทั้งสองข้างเหมือนปีกผีเสื้อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดจะพบความผิดปกติหลาย ๆ อย่างที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้ เช่น พบโลหิตจางชนิด เกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย พบเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดน้อยผิดปกติ ตรวจเลือดหาแอลอีเซลล์มักได้ผลบวก พบหน้าที่ของไตผิดปกติในรายที่มีไตอักเสบ เป็นต้น การตรวจภาพ รังสีของข้อ มักไม่พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงจำเพาะแบบข้ออักเสบอาจพบว่ากระดูกบริเวณข้อต่อบางไปบ้างแต่ไม่มีการทำลายของข้อ
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวด Aspirin ครั้งละ 2 - 3 เม็ด วัน 3 - 4 ครั้ง
  2. แนะนำให้ไปพบแพทย์
  3. แพทย์อาจจะให้ยาคุมความไวเกินของภูมิต้านทานจำมาก และอาจต้องกินยาตลอดชีวิต ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ที่รักษาบ่อย
  4. ผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบ ควรปฏิบัติตัวคล้ายผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือหมั่นเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อลีบหรือข้อยึดติด
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น
ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป
ความหมายของสุขภาพ (Health Meaning)

สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม และ 4) วิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็เรียกว่า สุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข

สุขภาพ หมายถึง ระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงาน หรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิต และตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียว (wiki)< /p>

ShareThis.com
http://goo.gl/72BPC