เน็ตช้า จัดลำดับปริมาณการใช้แบนด์วิดท์ของผู้ใช้

21 ก.ค.52 วันนี้ได้รับเอกสารชวนไปอบรมวิธีการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานในเครือข่าย ด้วย NTop Viewer มีอบรมวันที่ 21 ส.ค.52 ที่เชียงใหม่ คนละ 1000 บาท จัดโดย สวทช.ภาคเหนือ ซึ่งระบบนี้ทำงานบน Fedora Core 7 or up, NTop รุ่นของ Nectec, JPGraph, RRDTool, Webserver, PHP จึงเข้าไปค้นข้อมูลและพบรายละเอียดที่มาของโครงการดังนี้  “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนต่างมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายขึ้น เพราะการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) มีการแข่งขันสูง ทำให้ค่าบริการลดลง ความท้าทายที่ตามมาจากการจัดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานและชุมชนทั่วไป คือทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการให้เครือข่ายที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบบ่อยคือหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนและชุมชน มักขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลจัดการเครือข่าย

     โครงการนี้มี วัตถุประสงค์ ที่จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดซอฟท์แวร์ที่จะช่วยดูแลการใช้งานเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย จัดการให้มีการใช้งานทรัพยากรภายในเครือข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแจ้งเตือนถึงสาเหตุเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเครือข่าย โดยหนึ่งในซอฟท์แวร์ที่ทางโครงการเลือกใช้คือ NTOP (Network Top) ซึ่งเป็น open-source software สำหรับตรวจสอบปริมาณการจราจรในเครือข่าย (network traffic) และจำแนกประเภทการใช้งานตามชนิดของโพรโตคอล ชนิดของแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่เข้าถึง

     โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป้าหมาย คือ 1)ปรับปรุง NTOP ให้ใช้งานง่าย เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเครือข่าย 2)สนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้ดูแลเครือข่ายโรงเรียน สถาบันการศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และอินเทอร์เน็ตชุมชน
+ ข้อมูลจาก http://wiki.nectec.or.th/ntl/Project/NtopViewer

ติดตั้ง plawan central log เพิ่มอีก 1 OS แทน boot แบบ Live CD

19 ก.ค.52 ติดตั้ง Plawan Central Log Beta2 ที่ download แฟ้ม .iso จาก plawan.com เมื่อ 17 กค.52 แล้วเขียนลง CD โดยมีขั้นตอนหลัง Boot ด้วย CD ของ Plawan เพื่อติดตั้งใน Asus T3400 ดังนี้ 1)Boot ด้วย CD-ROM ใช้เวลากว่า 10 นาทีกว่าจะ boot เสร็จ 2)Prepare disk space ผมเลือก Manual เพราะไม่แน่ใจว่าระบบอัตโนมัติแบ่งนั้นจะกระทบอะไร และผมก็ไม่ได้ใช้ HD ทั้งหมดสำหรับ Linux ตัวนี้ 3)เลือก Free space ใน Device สุดท้ายที่เคยใช้ Partition magic แบ่งไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 44 GB แต่มีแผนใช้กับ Plawan เพียง 22 GB 4)แบ่ง Partition เป็น ext3 สำหรับ / หรือ root เพียง 20 GB 5)แบ่ง Partiton เป็น swap area เพียง 2 GB 6)เลือก Migrate Documents and Settings แล้ว checkbox เฉพาะของ sda1 หรือ Windows ตัวหลัก เพื่อนำมาใช้ใน plawan แต่ลูกของ sda1 ผมไม่ได้เลือกเลย ได้แก่ Internet explorer, Wallpaper, User Picture, My Documents, My Music และ My Pictures 7)จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้ง ซึ่งทำให้เกิด Partition ทั้ง 2 ข้างต้น และมีการแก้ไข boot ใน sda ซึ่งใช้เวลาติดตั้งโปรแกรม และ download รวมชั่วโมงกว่า 8 ) เมื่อติดตั้งแล้ว ก็สั่ง restart จะพบว่า boot ด้วย grub ก่อน loader ของ windows

23 ก.ค.52  บันทึกผลการทดสอบใช้งาน plawan central log 2 เรื่อง คือ 1)การเข้า root ของ plawan จะเข้าผ่าน login ด้วย user root ไม่ได้ ต้องใช้ user ปกติเข้าไปก่อน เมื่อพบ Desktop ก็ให้ Right Click, Applications, Shells, sudo -i ถ้าใส่รหัสผ่านถูกก็จะพบเครื่องหมาย # เมื่อใช้ pwd ก็จะพบว่าอยู่ใน ห้อง /root (แหล่งอ้างอิง linuxthai.org) 2) ในระบบ Multi OS ผมต้องการ boot Windows ซึ่งอยู่ลำดับที่ 3 แต่ค่า default มี Plawan อยู่ลำดับที่ 0 ต้องเข้าไปใน /boot/grub แล้วเปิดแฟ้ม menu.lst ด้วย vi แล้วแก้ default 0 เป็น default 3 ก็จะเข้า Windows อัตโนมัติในกรณีไม่เลือก OS ตัวใด้

กำหนดลำดับการ boot ของ notebook

18 ก.ค.52  Notebook สามารถกำหนด Boot Device Priority ตามลำดับจาก Hard Drive, Cd/DVD, Removable Device และ Network การเปลี่ยนลำดับย่อมมีเหตุผล สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่จะกำหนดใหม่เป็น Cd/DVD, Removable Device,   Network และ Hard Drive เพราะต้องการให้เครื่องสามารถ boot ด้วย CD-ROM หรือ Handydrive ก่อนเข้า Harddisk และเมื่อเข้า Bios ได้ก็ควรกำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อย เพราะปกติจะไม่มีรหัสป้องกันเมื่อได้เครื่องใหม่มา สำหรับเครื่อง Acer PC พบว่า Removeable Device จะใช้คำว่า USB-ZIP แทนครับ

เตรียมเครื่องไว้รวมพลคนใช้ notebook สู่ภัยไวรัส

13 ก.ค.52 วันนี้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ASUS คุณสมบัติ คือ Pentium T3400 2.16 GHz, Ram DDRII SO-DIMM 2 GB ของ KingMax, HD 250 GB ในกล่องเครื่องคอมพิวเตอร์มี Driver CD-ROM แถมมา 3 แผ่น แผ่นแรก คือ F80Q : N3033 สำหรับระบบปฏิบัติการ XP แผ่นที่สอง คือ F80Q : N2790 สำหรับระบบปฏิบัติการ Vista แผ่นที่สาม คือ โปรแกรมแถมมาที่ไม่น่าสนใจพอที่จะให้ผมทดลองติดตั้งใช้งาน เครื่องที่ได้มาติดตั้งระบบปฏิบัติการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนด Drive C ให้มีโปรแกรมเพียง Drive เดียว ส่วน Drive D เป็น CD-ROM และ Drive E กับ Drive F เป็นห้องเปล่า ซึ่งมีการแบ่ง Drive ไว้ 3 Drive ขนาด 77 GB เท่ากันหมด

     วันนี้จึงทดสอบติดตั้งระบบปฏิบัติการเพิ่มอีก 3 รุ่นลงไปในเครื่องเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ โดยเลือกให้ Drive C มี 1 ระบบ Drive E มี 2 ระบบ และ Drive F เป็น Server อีก 1 ระบบ ก็ได้คำแนะนำจากคุณอนุชิต ยอดใจยา เรื่องระบบปฏิบัติการแต่ละรุ่น และการ setup wifi ของ ASUS ที่มีความซับซ้อนอยู่บ้าง ส่วน driver ผมติดตั้งแบบจากแผ่นทุกตัวบนทุกระบบปฏิบัติการ ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อระบบ ตอนติดตั้ง driver เครื่องจะสั่ง restart ตัวเอง ผมก็ไปหยุดการ restart ด้วยคำสั่ง shutdown -a พอตั้งสติได้ว่า นั่นคือการสั่ง reboot เพื่อ clear config ก็สั่ง restart ให้เขาอีกครั้ง

          อุปสรรคที่ทำให้คนใจร้อนอย่างผมไม่สบายใจนัก คือ แผ่นซีดีที่เตรียมไว้ มีปัญหากันทุกแผ่น ต้องคอยสั่ง skip file ที่เสีย และหวังว่าจะไม่กระทบต่อการทำงานของระบบปฏิบัติการหลัก ตัวอย่างเช่น ระบบ Server ที่ผมพยายามติดตั้งไปถึง 3 รอบ เพราะแฟ้มเสียในขณะคัดลอกแฟ้ม ก็สงสัยว่าเกิดอะไรกันแน่ พอสั่ง skip file จนดำเนินการไปถึงการติดตั้งเสร็จ ก็ไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วง คงต้องไปลุ่นตอนใช้งานแต่ละฟังก์ชันของระบบ ส่วนระบบสุดท้ายติดตั้งเพิ่มเข้าไปกับระบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ มีอาการค่อนข้างหนัก เพราะติดตั้งภาษาไทยไม่สำเร็จ มีข้อความแจ้งว่าแฟ้มเสียติดตั้งไม่ได้ ก็ต้องทำใจและติดตั้งเข้าไปแบบไม่ใช้ภาษาไทย คงสรุปว่าแผ่นซีดีสมัยนี้อายุสั้นกันเหลือเกิน แผ่นที่ดีที่สุดของวันนี้เห็นจะมีแต่ driver ที่แกะออกมาจากกล่องเท่านั้นที่ไม่เกเร

     นี่ก็ดึกมากแล้วพอเที่ยงคืนแล้วตาฟาง (ดังคำว่าสัตว์โลกย่อเป็นไปตามกรรม) จึงมีแผนว่าวันต่อ ๆ ไปว่าจะลง deepfreeze ใน drive c จะได้ไม่มีไวรัสมากวน และติดตั้ง linux อีก 2 ระบบคือ fedora กับ plawan แต่ต้องหาโปรแกรม partition magic มาแยก partition สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ทีแรกว่าจะทำให้เสร็จวันนี้ แต่หาโปรแกรมไม่พบซะแล้ว ถ้าเรียบร้อยก็จะเตรียมระดมพลคนใช้โน๊ตบุ๊ค และแนะนำการติดตั้งหลายระบบปฏิบัติการ พร้อมการติดตั้งโปรแกรมฆ่าไวรัสแบบแยกระบบปฏิบัติการ และการลง deepfreeze แช่แข็งระบบปฏิบัติการหลัก จะได้ไม่มีปัญหามากวนใจเครื่องของผู้ใช้โน๊ตบุ๊คอีก ส่วน linux ก็ติดตั้งเพื่อช่วยงาน และเรียนรู้ร่วมกับ คุณอนุชิต ยอดใจยา นั่นหละครับ เห็นเขาดูแลเครื่องบริการเพียงลำพังแล้วก็อยากเรียนรู้ด้วยตามประสาคนคุ้นเคย

เข้าวัดถือศีล สวดมนต์ นั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรม

7-8 ก.ค.52 อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล สวดมนต์ นั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกลม รับประทานอาหารเจ ฟังเทศ สนทนาธรรมกับพระครูสังฆรักษ์วิชพงษ์ ร่วมกับคนในหมู่บ้านไหล่หิน ณ วัดชัยมงคลธรรมวราราม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชมนิทรรศการแสดงพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในวิหารหลวง พบว่าขณะปฏิบัติธรรมจิตสงบขึ้น เห็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ ตามหลักอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
+ http://www.thaiall.com/dhamma/

นำเสนองานวิจัยในเวทีของ กศน.

ภาพเป็นข่าวส่งลง นสพ.ฅนเมืองเหนือ
ภาพเป็นข่าวส่งลง นสพ.ฅนเมืองเหนือ

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก นำเสนอโครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” ในงานการประชุมสัมนางานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2552”  ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ และ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ เป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 29-30 มิ.ย.52 ที่ผ่านมา

     ภาพ ผอ.อวิรุทธิ์  ภักดีสุวรรณ (มุมล่างซ้าย) จากจังหวัดมหาสารคาม ท่านเป็นผู้นำเสนอโครงการ “รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ท่านกรุณาสลับกับผมถ่ายภาพในฐานะผู้นำเสนอ และผมได้รับความอนุเคราะห์แฟ้มรายงานโครงการจากท่าน มาเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผน และดำเนินการจัดทำโครงการหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขในลำปาง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้คัดลอกให้กับผู้เกี่ยวข้องไป 4 ท่านแล้ว คือ อ.ชิน อ.วันชาติ อ.ศรีศุกร์ และอ.ออย เท่าที่ได้ฟังการนำเสนอก็พบว่า กศน.มีจุดแข็งในการทำหัวข้อนี้ชัดเจนจากการเข้าไปคลุกคลี และได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ที่ลำปาง จว.ที่ 45

ตรวจไข้ถึงสถาบันการศึกษา
ตรวจไข้ถึงสถาบันการศึกษา

 3 ก.ค.52 วันนี้วันศุกร์พอดี จากนี้ก็หยุดยาวเข้าพรรษาถึงวันพุธ หน้าเหตุเกิดเพราะนายอั๋น  เป็นผู้ป่วยรายแรกของลำปางที่ยืนยันว่า ติดเชื้อไข้หวัด 2009 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้รู้ว่าประเทศไทยยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว 1710 ราย อยู่ระหว่างการตรวจในห้องปฏิบัติการ อีก 2371 ราย เฉพาะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 154 ราย เป็นนักเรียน 125 ราย หากดูที่จังหวัดจะพบว่ายืนยันแล้วพบใน กทม.มี 1031 จาก 1710 ราย หากแยกเป็นจังหวัดอันดับ 2 คือ นนทบุรี 219 ราย อันดับ 3 คือ ปทุมธานี 111 ราย ใกล้ลำปางก็จะมี เชียงใหม่ 9 ราย ลำพูน 2 ราย ส่วนลำปางอย่างน้อยก็ 1 ราย  เพราะน.ศ.ในลำปาง 5 คน คือ มล ดี ดุล พร และนิเทศหนึ่ง  กับอ.ท อยู่ในข่ายเฝ้าระวังส่งเลือดและเอ็กซเรย์ส่งไปเชียงใหม่ ที่สงสัยกันคือวันเสาร์ไปแข่ง Go ที่เชียงใหม่ ตัวอั๋นมีเวลาใกล้ชิดกับเพื่อนในห้อง ที่ร่วมแข่ง และอาจารย์ผู้สอน พอวันอังคารอั๋นก็เข้า โรงพยาบาล ทราบผลยืนยันเย็นวันพฤหัสบดี แต่ตัวอั๋นอาการดีขึ้นมาก อาจได้กลับบ้านก็วันนี้ รออนุมัติจากแพทย์ พี่ชายคือ อ.ด ที่ใกล้ชิด หรือพี่แรมที่พาส่งโรงพยาบาล ก็ไม่มีอาการอะไรเลย น่าจะเป็นเหมือนในข่าวที่บอกว่าเชื่อนี้อาจไม่ทำอันตรายกับบางคนที่มีภูมิ หรือมีอาการน้อยมากจนไม่มากพอที่จะเข้าโรงพยาบาลก็เป็นได้

     น่าตกใจที่โรคนี้แพร่เร็วมาก หลายประเทศยกระดับเป็น 6 แล้ว เช่น ฝรั่งเศส ลำปางคงเป็นจังหวัดที่ 45 ที่มีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อ สาธารณะสุขยกทีมมาให้คำแนะนำถึงสถาบัน และตรวจคัดกรองในเบื้องต้น แต่ก็ไม่พบอะไรมากนัก ยกเว้นกลุ่มเพื่อนที่ไปแข่งโกะที่เชียงใหม่ 3 คน ซึ่งพากันเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาเช้านี้ ซึ่งผมขอให้ คุณแบงค์ พาไปส่งโรงพยาบาลจากอาการไข้ และไอ ที่ออกมาชัดเจนตั้งแต่ ตอนเช้าแล้ว จากสถิติของสาธารณสุข พบว่าทั้งโลกมีผู้ป่วยที่ยืนยันใน 120 ประเทศรวม 77201 คน เสียชีวิต 332 คน คิดเป็นโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 0.43 ทั้งโลกมีอเมริกาเป็นอันดับ 1 คือ 27717 คน เสียชีวิต 127 คน อันดับ 2 คือ แคนนาดา 7983 คนเสียชีวิต 25 อันดับ 3 คือเม็กซิโก  8680 คน เสียชีวิต 116 คน อันดับ 4 คือ อังกฤษ 6538 เสียชีวิต 3 เรื่องนี้คงไม่จบเพียงเท่านี้ ในฤดูที่ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออกกำลังระบาด เราเรายังคงต้องติดตาม ระวังตนเอง ล้างมือ ไม่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัย ศึกษาข้อมูล และเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=2110271&Itemid=242

รายงานการทำงานต่อคณบดีฯ 4/2552

แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา

3 ก.ค.52 1)นำเสนองานวิจัยงานศพฯ กทม. ที่ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ ชวนไปนำเสนอในเวทีนำเสนองานวิจัย ของกศน.2009 ให้กับผู้บริหารกศน.จากทุกภาคได้ร่วมแลกเปลี่ยนกว่า 180 ท่าน เพราะท่านได้ฟัง อ.ราตรี ดวงไชย ทีมวิจัยของผมนำเสนอในเวทียุทธศาสตร์การศึกษาของสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่บ้านเสานัก (ครั้งนั้นผมไปนำเสนองานวิจัยฐานข้อมูลการประเมินตนเองที่ มจพ.) ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แบบ PAR = Participatory Action Research หรือ CBR=Community-Based Research แล้วผมได้มีโอกาสพบกับผอ.ของมหาสารคาม ซึ่งท่านนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยใช้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในลำปาง แล้วผมได้คัดลอกรายงานทั้งเล่มให้กับ อ.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.วันชาติ นภาศรี อ.ชินพันธ์ และน้องออย ผมว่ารายงานฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ผมนึกถึงจุดแข็งที่ กศน.มีในบทบาทที่ใกล้ชิดชุมชนและมีเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขอย่างชัดเจน นี่เป็น output จากการที่อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ อนุญาตให้ผมได้ไปนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ 2) งานแข่งฟ้อนเล็บเป็นส่วนหนึ่งของงานแห่เทียนปีนี้ ผมร่วมเป็นกำลังใจในฐานะคณะวิทย์ใน งานประกวดฟ้อนเล็บของนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรา ที่สวนเขลางค์ในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 2  ก.ค.52 ซึ่งทีมของเราพลาดรางวัลด้านการฟ้อนเล็บไปอย่างน่าเสียดาย ข้อสังเกตที่พบคือ 2.1) ช่างฟ้อนมีมากกว่าคนดูอย่างเห็นได้ชัด แต่ละกลุ่มที่ส่งช่างฟ้อนเข้าประกวดมีกำลังใจตามมาด้วย ไม่มาก อย่างของมหาวิทยาลัยเรามีเพียงผมกับน้องเอ็มและพี่บุญมีเท่านั้น และไม่ต่างกับทีมอื่น  2.2)ส่วนผู้จัดงาน คือเทศบาลนครลำปางก็จะมีกรรมการ 2.3)ผู้ที่มาออกกำลังกายมากมายใน สวนก็ให้ความสนใจกับการรำครั้งนี้น้อยมาก สังเกตุได้จากจำนวนคนดูที่รายล้อมแทบไม่มี 2.4)ช่างฟ้อนที่มาแข่งก็มิได้สนใจการร่ายรำของคู่แข่ง ถ้าไม่ไปซ้อมของตนเอง ก็นั่งรอเวลา ส่วนกลุ่มที่รำเสร็จก่อนก็จะกลับกันก่อนหลังแข่งเสร็จเป็นส่วนใหญ่ 2.5)ความเห็นเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมคงพูดได้แต่คำว่าน่าเป็นห่วง และอยู่ในวิกฤตขาลงอย่างชัดเจน ในสังคมวัตถุนิยม 3)งานแห่เทียนเริ่มตั้งแต่ 7.00น. อ.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ติดต่อรถขนทหารจากค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นการด่วนเมื่อวาน แล้วผมก็เซ็นบันทึกออกของคณะวิทย์ฯ ขออนุมัติท่านอธิการเมื่อวานเย็นในฐานะผู้ดูแลการเดินทางของนักศึกษา ว่าขออนุมัติวงเงินค่าน้ำมันกับค่าเบี้ยในกรอบ 700 บาท ก็เกือบมีปัญหาเรื่องการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพราะคุณเปรมจิตติดต่อเช่ารถบัสไม่ทันด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเช่นนั้น สรุปว่าเช้ามาก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าน้ำมันรวม 500 บาท ให้กับทหารท่านไป จากเดิมตั้งงบเช้ารถปรับอากาศ 2000 บาท ล้อหมุน 7.15น. มีทั้งหมด 43 คนในนั้นเป็นบุคลากร 10 คน นายกเทศบาลนครลำปางกล่าวรายงาน 8.00น. แล้วผู้ว่าก็กล่าวเปิด ขบวนเลื่อน 9.00น. ถึงวัดบุญวาทย์ 10.00น. ไปทำบุญถวายเทียนวัดพระบาทผู้บริหารไปกันหลายท่าน อาทิ คณบดีคณะสังคมฯ คณบดีคณะบริหาร ผช.ฝ่ายกิจการนักศึกษา เสร็จพิธีประมาณ 11.00น. ทุกอย่างเรียบร้อยดียกเว้นตัวผมดูโทรมไปนิด เพราะเดินไปกับรถขบวนเหมือนนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกันท่ามกลางแดดร้อน

กว่าจะถึงงานเลี้ยงศิษย์ใหม่

งานเลี้ยงน้องใหม่
งานเลี้ยงน้องใหม่

25 มิ.ย.52 วันนี้มีกิจกรรม 3 ลักษณะคือ ไหว้ครู กีฬา และงานเลี้ยงศิษย์ใหม่ 1)ช่วงเช้าในห้องประชุมอาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติกันหนาตา ศิษย์มอบพานคือ นาย เจ เหมียว โอม ศิษย์ที่เก่งก็รับมอบเกียรติบัตร อรพรรณ และศรัญญา 2) บ่ายโมงก็ไปพบกันที่แสตนท์ พี่ริน อ.เอก อ.นุ้ย อ.แต อ.บุ๋ม และผม ก็ไปร่วมกิจกรรม ร้องเพลงกันสนุก ถ่ายวีดีโอตอนบูม อัพขึ้น youtube.com ไว้ 1 ตอน หาคำว่า “yonok boom” ใน google.com ก็จะพบ แม้แดดจะร้อน แต่ด้วยความสามัคคี พวกเราก็ชินในที่สุด ยิ่งแข่งแล้วชนะที่ 1 จนได้รับมอบขนมจากท่านอธิการมา 1 กล่อง ก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในปีนี้ อาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ไปเชียร์กันเกือบทั้งคณะ ลูกศิษย์เห็นก็มีกำลังใจ 3)ตกเย็น พี่ ๆ แต่งตัวไปงานพรอม สวยเลิศด้วยสีสรรค์ และลวดลาย ก็รู้สึกว่าสุดเหวี่ยงก็งานนี้หละ น้องเจ กับน้องนาย เป็นตัวแทนคณะร่วมกิจกรรมประกวดดาวกับเดือน แสดงความสามารถเต็มที่  แม้ไม่ได้รางวัลที่ 1 ของมหาวิทยาลัย แต่ได้กำลังใจจากทุกคนในคณะไปเต็ม ๆ การจัดงานผ่านไปเรามีเต้นท์ปีนี้ 2 ผืน ขึงเป็นหลังคา 2 ชั้นป้องกันแดดทะลุได้ระดับหนึ่ง ซื้อใหม่ขนาดจตุรัส 6 * 6 เมตร กับผืนเก่าน่าจะ 4 * 8 อีก 1 ผืนทั้งหมดเก็บไว้ในชั้น 1 หลังห้องประชุมตึกคริสต์ ส่วนค่าใช้จ่ายนักศึกษาลงขันกันคนละ 20 บาท แล้วอาจารย์ก็แสดงพลังสนับสนุนส่วนที่เกิน
+ ส่วนภาพถ่ายมีเผยแพร่ทั้งใน hi5.com และ yonok.ac.th ลองเข้าไปชมกันได้ครับ
+ http://www.thaiabc.com/photo/photo_yn_freshy52.zip 13 MB

เตรียมงานไหว้ครู กีฬา freshy night กับน.ศ.

freshy

23 มิ.ย.52 กิจกรรมวันนี้มาในหลายอารมณ์ ช่วงเช้าแก้ไขปัญหา e-learning system, google apps และ blog ได้สำเร็จ ประชุมวางแผน และทบทวนการทำงานกับทีมไอที มีตุ้ย กับแบงค์ ส่วนเอกยังไม่เข้ามา ช่วงสายหน่อยก็เคลียร์เรื่องเตรียมตัวไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการงานวิจัย กศน.ประจำปี 2552 ที่ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ ได้ชวนไปนำเสนอผลงานจากภาคเหนือที่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน ตอนบ่ายก็เคลียร์เรื่องต้องประชุมวิจัยพรุ่งนี้กับ อ.วันชาติ ที่ต้องนำเสนองานวิจัยระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพ แต่ประเด็นใหญ่คือการนำเสนอความคลาดเคลื่อนเพื่อให้เกิดความตระหนัก
      บ่าย 2 ครึ่ง นายอั๋น ก็โทรมาชวนไปให้กำลังใจใต้หอหญิง หาเสบียงไปเสริมในการทำพาน ซึ่ง อ.เกศริน ก็แจ้งว่างบของมหาวิทยาลัยมีให้ 750 ประกอบด้วยทำพาน 250 และจัดแสตนท์ 500 ทำให้ผมทราบวงเงินที่รวมกับการเก็บค่าทำพานคนละ 20 บาทจากนักศึกษาก็ได้อีกประมาณ 700 บาท รวมเป็น 1450 บาท แต่เงินสำรองก้อนแรก 500 ที่นายอั๋นกับเพื่อนไปซื้อของทำพานเกินงบไปแล้ว ก่อนพานเสร็จโดยสมบูรณ์ อ.แนน ก็มาเยี่ยม พานเสร็จเร็วในเวลาเกือบ 5 โมง เพราะมีของ มีแบบ มีคน น้องปี 1 ต่อเนื่องมาร่วมเกือบครบ นายอั๋นกับเพื่อนขอใช้งบอีก 1200 บาท ไปซื้ออุปกรณ์ทำแสตนท์ ก็มีรายการใหญ่คือ ผ้าลาน 6 * 6 กับอาหารเย็น ผมสั่งไปว่าขอไก่ 3 ตัว แต่ได้ไก่มา 2 ตัวกับอาหารอื่น ส่วนค่าแต่งตัวดาวกับเดือนอีก 500 บาท น้องดาที่เก็บเงินทำพานควักจ่ายไปก่อน
     6 โมงเย็น อั๋นกับเพื่อนนำอุปกรณ์แต่งเวทีและเสบียงมาที่แสตนท์ วางแผนกันเสร็จก็ทานข้าวเย็นร่วมกัน อ.แต ก็มาร่วมเป็นกำลังใจ น.ศ.ดูมีความสุขในการแต่งเวที ลงสีชื่อคณะบนแผ่นป้าย และยุ้ยวาดหมีแพนด้าตามกระแส ระหว่างนั้นน้องนายกับน้องเจ ที่เป็นดาวกับเดือนก็ซ้อมเต้นแม้ขลุกขลักบ้างในช่วงเย็น แต่ดึกหน่อยก็คลี่คลาย  เรื่องที่คลี่ไม่ได้คืออดุลทำกุญแจหาย แล้วหญ้าในสนามตัดสูงกว่า 3 นิ้ว ก็คงหากุญแจไม่พบแน่ เวทีหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์ ผมกับศิษย์ถกกันเรื่องการขึงผ้าลานพักหนึ่งกว่าจะลงตัว ช่วงหลังเราทำรั้วด้านหน้าได้อั๋นกับบอยที่ชำนาญในการตัดไม้ไผ่ ทำให้การทำรั่วหน้าแสตนท์ที่ผมคิดว่ายาก เป็นเรื่องง่ายไปซะงั้น ศิษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลือก็มี อั๋น บอย ปาง อดุล โบว์ โอ ยุ้ย นก ศรัญญา และน้องเศรษฐศาสตร์ สุดท้ายผมก็ยอมแพ้ในสังขารขอกลับบ้านตอน 3 ทุ่ม มาแวะดื่มนำเย็นที่ 7-11 พอดับกระหายได้ก็ตัดสินใจซื้อน้ำเย็น ๆ ไปฝากศิษย์ที่เหงื่อไหลไคลย้อยหน้าเวที ให้ได้ดื่มน้ำหวานเย็นชื่นใจ อย่างที่ผมได้ดื่ม เพื่อดับกระหายในยามกระหายมากมาก กลับถึงบ้านก็ upload รูปเด็กเข้า hi5  และมานั่งเขียนบันทึกนี่หละครับ