แก้ปัญหา Cannot find a valid baseurl เมื่อใช้ yum update บน Fedora

yum update
yum update

ใช้ Fedora core 4 อยู่เครื่องหนึ่ง จะ update รุ่นของโปรแกรมในเครื่อง
ก็ใช้ yum update แต่พบว่า baseurl ที่กำหนดไว้ ตกรุ่นไปหมดแล้ว
ข้อความที่พบ คือ “Cannot find a valid baseurl for repo: base
เนื่องจากเค้าย้าย server หรือไม่เก็บของเก่ากันแล้ว ทำให้ FC4 มองหา baseurl ไม่พบ
ต้องเข้าไปหา server ที่เขาเปิดให้บริการอยู่ แล้วแก้แฟ้ม .repo ทั้ง 3 แฟ้ม
พอสั่ง yum update ก็มีการตรวจสอบแล้วพบว่า
มี package ต้อง install ใหม่ 15 Package
และ Update 288 Package มีข้อมูลต้อง Download 453 M

#yum clean all
#yum update

Cannot find a valid baseurl for repo: updates-released
#cd /etc/yum.repos.d

[root@thaiall yum.repos.d]# vi fedora-updates.repo
[updates-released]
name=Fedora Core $releasever – $basearch – Released Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/
baseurl=https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/core/updates/4/i386/
#mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/updates-released-fc$releasever
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=updates-released-fc$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

[root@thaiall yum.repos.d]# vi fedora-extras.repo
[extras]
name=Fedora Extras $releasever – $basearch
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/
baseurl=https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/extras/4/i386/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-extras-$releasever
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
gpgcheck=1

[root@thaiall yum.repos.d]# vi fedora.repo
[base]
name=Fedora Core $releasever – $basearch – Base
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
baseurl=http://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/core/4/i386/os/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-$releasever
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

#yum update
http://notetoself.vrensk.com/2009/06/keeping-fedora-6-going-after-end-of-life/

update package by yum
update package by yum

ตรวจสอบเครื่องบริการ SMTP

postfix for SMTP service
postfix for SMTP service

26 ก.ย.56 เล่าสู่กันฟัง
หนึ่งในกิจกรรมของการทำงานกับเครื่องบริการ คือ Monitor
1. เข้าตรวจสอบ ติดตามเครื่องบริการเกี่ยวกับ SMTP
ว่าบริการถูกเรียกใช้ตามปกติหรือไม่
#netstat -na |grep 25 ก็พบว่า port นี้เปิดบริการอยู่
#netstat -na |grep LISTEN ก็พบว่าเปิดบริการอยู่
#cat /etc/redhat-release ดูรุ่นที่ใช้อยู่ พบว่าเก่าอยู่สักหน่อย ปัจจุบันสิบกว่าแล้ว
Fedora Core release 4 (Stentz)
#ps -aux|grep postfix พบว่า postfix เปิดบริการ smtp อยู่
#/etc/init.d/postfix status พบว่า running
#/etc/init.d/postfix stop เมื่อต้องการปิดบริการ

2. เหตุที่สนใจเรื่องนี้
เพราะเป็นการเฝ้าตรวจการทำงานของเครื่องบริการตามปกติ
#ls /var/log/maillog* -al ดูปริมาณของแต่ละแฟ้ม
#tail /var/log/maillog –lines=300 ดูรายการ 300 บรรทัดล่างสุด
#cat /etc/postfix/main.cf |grep relayhost กำหนดไว้แล้ว
สรุปว่ามีการกำหนด relay ใน main.cf ซึ่งสัมพันธ์กับ maillog ที่บันทึกไว้

RHL กับ RHEL

rhel : redhat enterprise linux
rhel : redhat enterprise linux

3 มิ.ย.56 เห็นเพื่อนชวนคุยเรื่อง Redhat 6.0 ทำให้นึกขึ้นได้ว่านั่นเป็นระบบปฏิบัติการที่ผมเคยลงสมัยหนุ่ม ๆ เพราะอยู่ CD แผ่นเดียวได้ แต่จำได้ว่าตอนนี้ใคร ๆ ก็ใช้ Fedora มิหนำซ้ำเครื่องหลักที่ใช้อยู่ก็ยังเป็น Redhat 5 พอหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้คำตอบเรื่อง รุ่นต่าง ๆ ของ Redhat ว่า Redhat Linux 6.0 (Hedwig) เผยแพร่ April 26, 1999 (Linux 2.2.5-15) แล้วก็พัฒนาไปถึง Redhat Linux 9 (Shrike) เผยแพร่ March 31, 2003 (Linux 2.4.20-8)
http://www.linuxjournal.com/article/7169
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Fedora_versions
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux

rhl : redhat linux
rhl : redhat linux

ในปี 2003 นี้เองที่บริษัทแยกเป็น Fedora project ที่เป็น Non-Profit และ Redhat Enterprise Linux (RHEL) ที่เป็น Profit company หากต้องการ download มาติดตั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ต้องเลือก Fedora ปัจจุบันถึงรุ่น 18 ส่วน RHEL ตอนนี้ถึงรุ่น 7

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

วันนี้ถ้าคิดจะลง linux server หรือ linux desktop สักตัว คงต้องคิดหนัก เพราะมีให้เลือกมากมาย ผลการจัดอันดับก็ออกมาชัดว่า ubuntu หรือ mint เป็นเบอร์ 1 ได้รับความนิยมในกลุ่ม Distro ส่วน RHEL, Debian, centos ก็เป็นเบอร์ 1 ฝั่ง OS Server แล้วถ้าไม่คิดจะลงก็มีตัวเลือกแบบ USB boot ให้อีก หรือจะลงผ่าน virtualbox ก็สามารถทำได้ง่าย

http://www.redhat.com/products/enterprise-linux/server/compare.html
http://www2.thaiadmin.org/board/index.php?topic=140114.0
http://www.centos.org/docs/2/rhl-gsg-en-7.2/ch-doslinux.html

* Ranking Distro Linux *
Mint , Mageia, Ubuntu, Debian
http://distrowatch.com/

* Ranking Linux OS *
Redhat Enterprise Linux, CentOS / ClearOS, Ubuntu / Debian
http://www.icewalkers.com/articles/best-linux-server.html

* Ranking Linux OS *
Redhat Enterprise Linux, Ubuntu, CentOS, Debian
http://www.ossdoc.com/2013/03/the-best-4-linux-server-operating.html

ปัญหากับ ldap ล้มอาการใหม่ แต่วิธีแก้เหมือนเดิม

stop on swap space after ldap service
stop on swap space after ldap service

อาการขอวันนี้
1. fedora core 4 บูทไม่ขึ้นอีกแล้วหลังไฟดับ .. บูทแล้วค้าง โดยฟ้องคำว่า swap
2. reboot แล้วกด i ตามคำแนะนำ press ‘I’ to enter interactive startup
3. กดปุ่ม y เลือกบริการไปเรื่อย ๆ แล้วก็พบ ldap ผมเลือก n เพราะถ้า y ก็จะค้างอยู่ตรงนั้นอีก
4. หลังเข้าไปก็ทดสอบ start แบบ manual
พบคำว่า Checking configuration files for slapd: แล้วก็ค้างตรงนั้น
ผมต้องกดปุ่ม ctrl-c ออกมา

วิธีแก้ไข

1. สั่ง recover ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ แต่ถ้าท่านใช้ต้องเปลี่ยนคำว่า myname
#/usr/sbin/slapd_db_recover -v -h /var/lib/ldap/myname
2. ต้องแก้ไขสิทธ์ของแฟ้ม จึงจะ start ได้สำเร็จ
โดยเข้าห้อง /var/lib/ldap/myname
แล้วสั่ง #chown ldap:ldap *
3. สั่ง #/etc/init.d/ldap start
หรือ #/etc/init.d/ldap status พบว่ามาบริการเหมือนเดิม

press 'I' to enter interactive startup
press 'I' to enter interactive startup

http://www.thaiall.com/blog/burin/4571/

fedora os practice ตอนที่ 1

linux ranking
linux ranking

http://royal.pingdom.com/2011/11/23/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity-interface-to-blame/

มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาเรื่อง Operating System
หัวข้อ Linux แล้วผมก็ยกตัวอย่างของ Fedora ซึ่งมีรายละเอียดใน
http://fedora.redhat.com/
ซึ่งชื่อ fedora เกิดหลังจากบริษัท redhat ต้องแยกเรื่อง commercial กับ free
โดยกำเนิดของ linux นั้น เริ่มตำนานโดย  ลินุส โตร์วัลดส์ (Linus Torvalds)
ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เคอร์เนลเป็นคนแรก (kernel) แล้วสื่อสารผ่าน usenet news
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
จนเกิดกระแสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิด linux ขึ้นมาอีกมากมาย
ในแบบ  OSDN : Open source development network
งานของ kernel มีหลายอย่างที่สำคัญโดยเฉพาะระบบแฟ้มแบบ
ext2, ext3 แต่ของ windows ใช้ ntfs, fat, fat32
การติดตั้ง (install) มีพัฒนาการเรื่อยมา อาทิ
live cd, flash drive ถ้าเป็นของ fedora จะมี liveusb creator
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
ซึ่งผมได้ติดตั้ง fedora ไว้ในเครื่องแล้ว share ให้นักศึกษาเข้าใช้ โดยมีบทเรียนดังนี้
บันทึก lecture note
1. สร้างผู้ใช้
# useradd pasu
# passwd pasu

2. download putty
แล้ว connect ผ่าน ssh หรือ telnet
host: 172.70.1.83
secure shell
sniffer
$
# su
8 + A + a + 3 + #

3. เนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่งบน linux ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
http://www.thaiall.com/isinthai

4. แสดงรายการแฟ้ม
ls, ls -al, man ls
hidden file: have . in front of file name

5. เกี่ยวกับ folder และ home
cd /, pwd, cd
/etc
/home
/sbin
/lib
cd /etc

6. ดูข้อมูลบุคคล และกลุ่ม
cat passwd
cat group
id pasu

7. แสดงประวัติการเข้าใช้งาน ว่าใครใช้อยู่
last
last |grep napat
DoS : Deny of Service

8. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องว่าใช้ทรัพยากรอย่างไร
top

9. ตรวจ process ที่กำลังประมวลผล
ps -aux | more
ps -aux | grep sansika

linux distribution ranking
linux distribution ranking

http://agilecat.tumblr.com/post/13209065788/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity

มอบหมาย : ให้นักศึกษาทำ liveusb ของ fedora มาคนละตัว แล้วมาแสดงให้ดูในชั้นเรียนครั้งต่อไป
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
http://www.thaiall.com/blog/burin/3409/

แก้ปัญหา child died เมื่อใช้ ftp ติดต่อกับ vsftp server

basic to ftp using
basic to ftp using
12 ก.ค.54 ใน ftp server ของ fedora 15 หลังจากติดตั้ง เปิดบริการ และสร้างสมาชิกเรียบร้อยแล้ว แต่เข้าระบบผ่าน client หรือใน server แล้วก็ถูกปฏิเสธหลังจากผ่านการ account authentication ซึ่งก่อนหน้านี้ปิด firewall ไปแล้ว แต่ก็ยังพบข้อความว่า
500 OOPS: cannot change directory:/home/someuser
500 OOPS: child died
ผมแก้ไขโดยการสั่ง (ใช้ -P ต้องรอหน่อย ช้า  อย่าใจร้อน)
#setsebool ftp_home_dir 1
#setsebool allow_ftpd_full_access
1
#setsebool httpd_read_user_content 1
#setsebool httpd_enable_homedirs 1
ถ้าต้องการทราบว่าแต่ละค่ากำหนดอะไรไว้ ก็ใช้ #getsebool
แฟ้ม config คือ /etc/selinux/targeted/modules/active/booleans.local
แต่อย่าแก้แฟ้ม config นะครับ เพราะไม่ได้ผล ต้องใช้ #setsebool -P  …

http://rackerhacker.com/2007/06/14/500-oops-error-from-vsftpd/
http://www.thaiall.com/learn/useftp.htm
http://www.thaiall.com/downloadx/ws_ftp32.exe
http://www.thaiall.com/downloadx/putty.exe
http://fedoraproject.org/wiki/SELinux/apache
http://www.thaiall.com/downloadx/putty.exe

เปิด telnet ให้นักศึกษาเข้า fedora 15

telnet
telnet

4 ก.ค.54 จัดทำ Fedora Live USB แล้วก็ติดตั้งลงไปใน Harddisk โดยกำหนด Boot Loader เป็น /dev/sda ทำให้ได้ระบบปฏิบัติการตัวที่สองของเครื่อง แล้วเข้าไปแก้ grub.conf ใน /boot/grub เพื่อเปลี่ยน default ของ os ที่บูทเป็น Windows (เผื่อว่าเด็กมาเล่นจะได้เข้าระบบ windows ที่พวกเขาคุ้นเคย) .. เมื่อนำเครื่องไปมหาวิทยาลัยก็ต้องการให้ทุกคนเข้าระบบ Linux ผ่าน Telnet จึงดำเนินการเปิด Port 23 คือ Telnet ดังนี้
#yum install telnet-server เพื่อติดตั้ง telnet
#chkconfig telnet on เพื่อเปิดบริการ telnet เมื่อเปิดเครื่อง
#/etc/init.d/xinetd restart เพื่อเปิดบริการ xinetd
#setup แล้วเพิ่ม tcp:23 เข้าไปใน Firewall ไม่งั้นน.ศ.เข้าไม่ได้
#netstat -na|more ตรวจว่าเปิดพอร์ทรับบริการหรือไม่

#yum install vsftpd เพื่อติดตั้ง ftp server
#chkconfig vsftpd on เพื่อเปิดบริการ vsftpd เมื่อเปิดเครื่อง
#/etc/init.d/vsftpd restart เพื่อเปิดบริการ ftp
#/etc/init.d/xinetd restart เพื่อเปิดบริการ xinetd
#setup แล้วเปิดการอนุญาต ftp ใน firewall
#ftp localhost เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

#yum install httpd เพื่อติดตั้ง web server
#chkconfig httpd on เพื่อเปิดบริการ httpd เมื่อเปิดเครื่อง
#/etc/init.d/httpd restart เพื่อเปิดบริการ web server
#/etc/init.d/xinetd restart เพื่อเปิดบริการ xinetd
#setup แล้วเปิดการอนุญาต httpd ใน firewall

ใช้ grub-install ทำ Drive หายไป 2 Drive

กู้ partition ที่หายไป
กู้ partition ที่หายไป

3 ก.ค.54 ใช้ Fedora 15 ที่ติดตั้งผ่าน Live USB แต่กำหนด Boot Loader เป็น /dev/sdb1 ก็คือ Flash Drive จึงหาวิธีย้าย Boot Loader มาไว้ใน Drive C แต่ทดสอบคำสั่ง #grub-install /dev/sda5 ซึ่งเป็น Drive D และ /dev/sda6 ซึ่งเป็น Drive E เป็นผลให้ Partition แบบ NTFS หายไป เมื่อตรวจด้วย Disk Management ก็ไม่พบอะไรใน Drive C กับ D เลย .. (ยุ่งแล้วสิ)

แก้ไขโดยติดตั้งโปรแกรม Active Partition Recover เลือก Fix Boot Sector แล้วก็พบว่าข้อมูลทั้งหมดกลับมาเหมือนเดิม .. การแก้ไขครั้งนี้ไม่เหมาะจะใช้ recuva ที่ใช้กู้แฟ้มหรือไดเรกทรอรี่ที่ลบไป
http://www.piriform.com/recuva
http://www.partition-recovery.com

สร้าง Live USB : fedora 15

creating live usb : fedora os
creating live usb : fedora os

3 ก.ค.54 การสร้าง live usb ด้วย OS ของ Fedora 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ USB Drive มาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง โดยไม่ต้องติดตั้งลงไปในเครื่อง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ใช้พื้นที่ประมาณ 600 MB และข้อมูลใน USB ยังอยู่ครบถ้วน เพราะไม่ได้ทำการ Format USB แต่เพิ่มห้องเก็บข้อมูล 4 ห้อง คือ Boot, EFI, syslinux และ LiveOS ส่วนห้อง Root มีแฟ้มชื่อ GPL
2. เครื่องที่ใช้ทดสอบคือ ASUS ต้องกด F2 เมื่อเปิดเครื่องแล้วเข้า Boot, Hard disk drives เลือกเลื่อน USB ซึ่งเป็น Harddisk ตัวที่ 2 ขึ้นมา มิเช่นนั้น จะเลือก Harddisk ตัวแรกเสมอ ทำให้ไม่เรียก USB ขึ้นมาทำงานตามที่ตั้งใจไว้
3. Download โปรแกรมติดตั้ง Live USB และแฟ้ม Fedora OS มาไว้ในเครื่อง
4. เมื่อ boot ขึ้นมา สามารถแก้ไขได้ แต่ผลการแก้ไขไม่ได้บันทึกไว้ เพราะทำงานใน RAM เมื่อ boot ใหม่ก็จะไม่เห็นผลการแก้ไข เช่น เปลี่ยน background หรือ create user
5. สามารถกำหนดการเชื่อมต่อแบบ wireless หรือ wired แล้วใช้งานได้ปกติ
6. มีตัวเลือกให้สั่งติดตั้งระบบปฏิบัติการลงไปใน Harddisk ได้

http://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_and_use_Live_USB
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
https://fedorahosted.org/releases/l/i/liveusb-creator/liveusb-creator-3.11.1-setup.exe
http://fedoraproject.org/get-fedora
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/15/Live/i686/Fedora-15-i686-Live-Desktop.iso

กำหนด internet time ให้กับ fedora

5 ต.ค.53 พบว่าเวลาของเครื่องบริการ ไม่ได้ผ่านบริการ NTP ทำให้คลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงใช้ #service –status-all พบว่า ntpd is stopped แล้วสั่ง #/etc/init.d/ntpd start แต่เวลาก็ยังเร็วกว่าปกติ จึงสั่ง sync ด้วย #ntpd -b แล้วตรวจด้วย #date ก็พบว่าเวลาที่ได้ตรงกับเครื่องบริการทุกเครื่องที่มีอยู่ และตรงกับเวลาสากล
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของนิยามที่ว่าด้วย “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และชัดเจนตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐  ในข้อ ๙ “เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้ให้บริการต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิง สากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ มิลลิวินาที”
http://www.thaiall.com/article/law.htm