ผลการลงคะแนนเสียง #พรบคอม ไม่เห็นด้วย 0% แสดงว่าต้องดีจริง

ผล vote ict law
ผล vote ict law

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประเทศไทยมีการประชุม
ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ #สนช
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 172 ท่าน
เพื่อลงคะแนนพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..
https://www.blognone.com/node/88369

 

ผลการลงคะแนน #voteictlaw ในจำนวนนี้ พบว่า
ไม่แน่ใจ มี 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 2.91
เห็นด้วย มี 167 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 97.09
ไม่เห็นด้วย มี 0 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 0

 

https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-computer-related-crime-act

เมื่อเข้าไปค้นใน wiki พบว่า
ปัจจุบัน สนช. คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (31 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
ตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังรัฐประหาร
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อ 8 สิงหาคม 2557 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติ
เลือกประธานและรองประธาน ผลปรากฏว่า
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน
และ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานคนที่ 1
และ พีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานคนที่ 2

แล้วพบว่ารายชื่อที่แต่งตั้งทั้ง 4 รอบ
แสดงรายชื่อทุกท่านใน wiki
ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา
ที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ .. มีการทักท้วงเรื่อง พรบคอม
การไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลย น่าจะเป็นคำตอบว่า
การทักท้วงไม่เป็นผล

ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน
ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน

http://www.posttoday.com/politic/470517

ปี 2559 และ 2558 ผลสอบแอดมิชชั่น 6 อันดับแรกเลือกสายสังคมศาสตร์ทั้งหมด

นั่งดูข้อมูลเด็ก ๆ ทั้ง 12 คน พบว่า
ปี 2559 จุฬา 4 ธรรมศาสตร์ 2 ปี 2558 จุฬา 4 ธรรมศาสตร์ 1 เชียงใหม่ 1
แสดงว่า เด็กในประเทศไทยที่เก่งเลือกเรียนจุฬากับธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่
เด็กทั้ง 12 คน เป็นเด็กต่างจังหวัด 6 คน กรุงเทพฯ 6 คน
แสดงว่า เด็กเก่งทั้ง 76 จังหวัดมีจำนวนเท่ากับเด็กเก่งที่กรุงเทพฯ จังหวัดเดียว
เด็กทั้ง 12 คน มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3 คน ปรินส์ 2 คน สาธิตปทุมวัน 2
แสดงว่า โรงเรียนที่มีเด็กเก่งเข้าเรียนคงหนีไม่พ้น 3 โรงเรียนนี้ และโรงเรียนที่เหลือ

ศึกษานารี สายวิทย์ สอบติดยกห้อง
ศึกษานารี สายวิทย์ สอบติดยกห้อง

ก็อยากสรุปเหมือนกันนะครับ ว่า เดี๋ยวนี้เด็กเก่งเลือกเรียนสายสังคมมากกว่าสายวิทย์
แต่หลังผลสอบออก ข่าวโรงเรียนศึกษานารี ห้อง 6/3 จะดังกลบข่าวอื่นซะหมด
เด็กห้องนี้ 29 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบติดยกห้อง
ส่วนห้องอื่นก็สอบได้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสอบตรง และแอดมิชชั่น เฉลี่ย 95%
http://www.thairath.co.th/content/633720

จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดย ทปอ. ปี 2559
ถึงผลสอบนักเรียน ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย มีผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ทั้งสิ้น 105,046 คน
มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 85,834 คน
จากจำนวนรับทั้งสิ้น 156,216 คน
พบว่าคนที่สอบได้คะแนนสูง 6 อันดับแรก เลือกสายสังคมศาสตร์ มีดังนี้
ที่หนึ่ง เลือก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์
จาก เตรียมอุดมศึกษา (สมัครรอบ 2)
ที่สอง เลือก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
ที่สาม เลือก คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์
จาก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
ที่สี่ เลือก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ห้า เลือก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก เตรียมอุดมศึกษา
ที่หก เลือก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก อัสสัมชัญสมุทรปราการ
http://www.komchadluek.net/news/detail/229003
http://www.tlcthai.com/education/admission/111928.html
http://www.thairath.co.th/content/632708

สอดคล้องกับ ปี 2558 ที่ผลสอบแอดมิชชั่นได้คะแนนสูง
ที่หนึ่ง เลือก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์-โฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
http://www.thairath.co.th/content/504739
ที่สอง เลือก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
ที่สาม เลือก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ที่สี่ เลือก คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์
จาก โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
ที่ห้า เลือก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ที่หก เลือก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จาก โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
http://teen.mthai.com/education/94484.html

การทำผิดพรบ.คอมฯ 2550 ผ่าน fb ด้วยการโพสต์กระทบร่างรัฐธรรมนูญ

นั่งดูข่าว #now26
เห็นพูดถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ด้วย น่าสนใจครับ
เพราะเป็นประเด็นที่ออกข้อสอบ
คำสำคัญในข่าวคือ
โพสต์เฟซบุ๊กด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง
เชื่อมโยงไปสู่การชี้นำว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
http://www.now26.tv/view/75913
อ่านดูผมว่า
น่าจะเป็น  มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

ดราม่าไปตามที่นักข่าวเขียนเล่า .. บอกซ้ายก็ซ้าย บอกขวาก็ขวา เขาบอกว่าอย่าเชื่อข่าว

ดราม่าไปตามที่นักข่าวเขียนเล่า .. บอกซ้ายก็ซ้าย บอกขวาก็ขวา เขาบอกว่าอย่าเชื่อข่าว

coconut 3 ลูก
coconut 3 ลูก

มีข้อมูลมาแชร์ครับ
ข้อมูลที่ 1 ขโมยมะพร้าว 3 ลูกไปให้เมียท้อง เจ้าของเรียกค่าเสียหาย 5 หมื่น ไม่จ่ายต้องเข้าคุก
https://www.facebook.com/dailynewsonlinefan/posts/1084607568249415
http://www.thairath.co.th/content/586573
ข้อมูลที่ 2 ชาวเน็ตแห่เห็นใจหนุ่มรักเมีย บอกว่าเจ้าของมะพร้าวแร้งน้ำใจ
ดราม่ากันยกใหญ่
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1457237211
ข้อมูลที่ 3 เจ้าของบอก เข้ามาขโมยของนับสิบ จนต้องติดกล้องแล้วถึงจับได้นี่หละ
และรู้สึกสังคมไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของมะพร้าว
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1457252214
ข้อมูลที่ 4 คุณบุ๋มไปสืบมาแล้ว ประวัติผู้ขโมยไม่ธรรมดา
พึ่งพ้นโทษเสพยา และมีเพื่อนร่วมด้วย ออกหมายจับอยู่
ใครที่ดราม่าไปก็คงไม่แปลก
นักข่าวเค้าเลือกให้ข่าวครึ่งเดียว สื่อมาอย่างนั้น เขียนให้ดูว่าคนร้ายน่าเห็นใจ
แต่ใครนำไปใส่สีตีไข่ ป้าบอกว่าจะฟ้องตาม พรบ.คอมด้วยครับ
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1457194546
http://news.mthai.com/hot-news/general-news/482081.html

media power
media power

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ และวิธีการสอนคน

คุณครูขับรถฝ่าไฟแดง
คุณครูขับรถฝ่าไฟแดง

หัวหน้า แชร์เข้ากลุ่มของหัวหน้า .. เหมือนกับแนะให้ดูตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์

* เรื่องราวมีอยู่ว่า

ครูหญิงสูงวัยถูกส่งขึ้นศาลข้อหาขับรถฝ่าไฟแดง
พอรู้ว่ามีอาชีพเป็นครู ผู้พิพากษาก็หัวเราะแล้วพูดว่า
ผมรอครูมาขึ้นศาลนานแล้ว
(ท่าทางเก็บกด)
ศาลขอสั่งปรับ ๑๐๐๐ บาท แล้วให้คัดลายมือ
สามหน้ากระดาษ “ชั้นจะไม่ขับรถฝ่าไฟแดงอีก

https://www.facebook.com/69gagInThai/photos/a.572259152837836.1073741825.342532065810547/932273583503056/

* ผมว่าคุณครูของผู้พิพากษา .. สอนเด็กได้เยี่ยมมาก

1. สอนให้ .. ผู้พิพากษา .. ไม่เห็นแก่คนที่มีอาชีพครู
ตัดสินด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักฐาน ตามกฎเกณฑ์
2. สอนให้.. ผู้พิพากษา .. รู้ว่าการคัดคำซ้ำ ๆ จะช่วยให้จำได้
ที่ผู้พิพากษาได้ดี และประสบความสำเร็จได้ .. คงเพราะวิธีนี้
จึงใช้วิธีนี้เสมือนลงโทษครู แต่เป็นการช่วยให้ครูไม่ทำผิดอีก

แล้วถ้าเพื่อน ๆ เป็นผู้พิพากษา จะเห็นแก่อาชีพของผู้ทำผิดกฎหมายรึเปล่า
แล้วปล่อยตัว เพราะท่านเป็นครูหญิงสูงวัย

เสนอว่า ตอบให้เข้ากับการเมืองไทยยุคนี้หน่อยนะครับ

เตือยภัยอาชญากรรมไอทีใกล้ตัว (itinlife476)

คลิ๊ปเสียงตกทอง กับข่าวที่เกิดขึ้น
คลิ๊ปเสียงตกทอง กับข่าวที่เกิดขึ้น

ภัยด้านคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากจะจำแนกประเภทความเสี่ยงว่าเรื่องใดรุนแรง หรือใกล้ตัวก็จะจัดอันดับแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งอาชญากรรมด้านไอทีที่พบเป็นข่าวมักมี 6 ประเภท คือ ลักลอบขโมย (Thief) ละเมิดสิทธิ (Pirate) แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร (Illegal media) ก่อกวน หรือทำลายระบบสาธารณูปโภค (Disturb) หลอกลวงให้ร่วมค้าขาย หรือลงทุนปลอม (Fraudulent) หรือโอนเงินจากบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีของตน (Bank transfer)

การลักลอบขโมยอาจถูกมองเป็นเรื่องเล็กได้ แต่หากผู้กระทำสามารถขโมยข้อมูลของผู้คนนับแสน หรือขโมยข้อมูลจากธนาคารก็อาจไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป พบข่าวได้บ่อยครั้งว่ามีการลักลอบกดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มโดยใช้บัตรปลอมที่ขโมยข้อมูลจากเจ้าของบัตรมาได้ หรือนำข้อมูลไปใช้ถอนเงินที่ธนาคาร การนำภาพดารามาตัดต่อทั้งภาพถ่ายหรือคลิ๊ปแล้วเผยแพร่ จนทำให้ผู้เสียหายต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริง ถ้าเราไม่ใช่ผู้เสียหายก็คงไม่กระทบมากนัก แต่ผู้ที่ถูกกระทำย่อมเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นเรื่องที่กระทบการดำรงชีวิต การงาน และครอบครัวจนไม่อาจทนได้ การทำลายระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า สัญญาณจราจร และโทรศัพท์ เห็นผลกระทบได้ชัดจากภาพยนตร์เรื่อง Die hard 4 ที่ผู้ร้ายสามารถแฮ็ก เข้าไปควบคุมระบบสาธาณูปโภคของเมือง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายก่อการร้ายของตนเอง

การหลอกลวงต้มตุ้นผ่านอีเมล เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม หรือโทรศัพท์ ก็มักจะเป็นการชวนไปลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริง เป็นการกระทำที่ต้องใช้หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อเอาผิดกับผู้หลอกลวง ถ้าผู้ถูกหลอกลวงไม่เสียทรัพย์สินไปแล้ว ก็มักจะไม่ไปแจ้งความ อีกปัญหาที่พบได้บ่อย และคนไทยน่าจะเคยได้รับโทรศัพท์แบบนี้ คือ การหลอกให้โอนเงิน จนธนาคารต้องมีมาตรการขึ้นมาช่วยเตือน เพราะหากโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้หลอกลวงแล้ว ก็มักจะแก้ไขไม่ได้ เช่น การมีข้อความเตือนการโอนเงินระหว่างทำรายการในตู้เอทีเอ็ม การส่งข้อความแจ้งการทำรายการไปทางเอสเอ็มเอส (SMS) เพราะการติดตามจับกุมทำได้ยาก แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็ติดตามไปยังต้นสายได้ยาก จับได้แต่ละครั้งก็พบว่าทำกันเป็นกระบวนการ ได้ผู้ต้องหาครั้งละนับสิบคน

https://www.youtube.com/watch?v=6gzgVK5eu0E (คลิ๊ปเสียงตกทอง 1)

https://www.youtube.com/watch?v=ojaP-dP3u0o (คลิ๊ปเสียงตกทอง 2)

https://www.youtube.com/watch?v=HAgpUlVnb1w (คลิ๊ปเสียงตกทอง 3)

https://www.youtube.com/watch?v=mZJA8iEuVCU (คลิ๊ปเสียงตกทอง 4)

https://www.youtube.com/watch?v=xw1t6qp57jU (จับ call center)

https://www.youtube.com/watch?v=EtSoITLELoc (คุยผ่านเฟสบุ๊ค มีหลายกรณี)

https://www.youtube.com/watch?v=xrOb4VbaqNs (อ้างเป็นฝรั่งหลอกให้โอนเงินไปให้)

https://www.youtube.com/watch?v=p6xpRyMw2vI (Daily IT)

ผิดมหันต์ หากเข้าเมืองตาหลิ่ว แล้วไม่หลิ่วตาตาม

ทรมานคนเด็ก
ทรมานคนเด็ก

หลักการ .. เยาวชนต้องมาก่อน
แต่เขาว่า ทรมานคนแก่


กาลครั้งหนึ่ง .. มีหมู่บ้านคนดีรักเด็กแห่งหนึ่ง
การพัฒนาหมู่บ้าน เน้นพัฒนาที่เยาวชน
พวกเขารักเด็กให้เกียรติเยาวชนเป็นที่สุด
เด็กอยากเรียนก็ได้เรียน อยากเล่นก็ได้เล่น
อยากอยู่บ้านเฉย ๆ ช่วยดูแลบ้านก็ได้อยู่
เพราะ เยาวชนคืออนาคตของชาติ
กฎของหมู่บ้านคือไม่เอาเปรียบเด็ก
หากมีใครเอาเปรียบเด็ก ไม่ว่าทางใดก็ตาม
จะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน ไม่ฟังคำโต้แย้ง
และไม่มีคำว่าให้อภัยสำหรับการกระทำนั้น

และแล้ว
วันหนึ่ง มีตา หลาน จูงลาผ่านหมู่บ้าน
โดยตานั่งบนลา
แล้วให้หลานจูงนำทาง
เพียงก้าวแรกที่เหยียบเข้าหมู่บ้าน
ก็ถูกชาวบ้านรุมประนาม ว่าสิ้นคิดอย่างมหันต์
ก่อนจะไปถึงครึ่งหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็พาคนออกมาขวาง พูดสุภาพว่าห้ามผ่าน
บอกว่า ตาจะผ่านหมู่บ้านนี้ไปไม่ได้นะจ๊ะ
เพราะเป็นกฎ เป็นเกณฑ์ ที่ยึดถือมานับร้อยปี
การกระทำแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้
จงกลับไปทางเดิม และห้ามผ่านหมู่บ้านนี้อีก
เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านคนดีรักเด็ก
จะเอาเปรียบเด็ก ให้เด็กจูงลา
แล้วมีตานั่งสบายบนหลังลาไม่ได้เป็นอันขาด

สรุปว่า .. สองตาหลานเข้าใจ รีบเดินกลับทันที
และตกลงกันว่า
ถ้าผ่านหมู่บ้านต่อไป ตาจะไม่เอาเปรียบหลานอีก
เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป
เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม .. เสมอ
http://www.dek-d.com/board/view/1397577/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585743691439766&set=a.506822259331910.127514.506818005999002

เกิดอะไรกับโดเมน [มูวี่ ทูเค ดอท คอม]

เกิดอะไรกับโดเมน [มูวี่ ทูเค ดอท คอม]

แปลจากภาพ
นี่ไม่ใช่โดเมนของเรา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
แต่เจ้าของโดเมนสั่งชี้มาที่เครื่องของเรา
เราไม่รู้ว่าทำไมเขาให้ชี้มา
ก็คาดว่าเขาต้องการให้เราแจ้งผู้มาเยือนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
ทำให้ท่านเห็นข้อมูลอย่างที่กำลังเห็นในขณะนี้

ข้อมูลทางเทคนิคที่น่าสนใจ
คือโดเมนนี้ถูกกำหนดให้ใช้ DNS ของเรา
ซึ่งมีปริมาณการเรียกใช้สูงมาก เราจึงกำหนด
ให้มีการตอบกลับ ด้วยข้อมูลในหน้านี้

dns notice
dns notice

มีด่านบอกด้วย

ubonmedan
ubonmedan

พบผู้ต้องสงสัยว่ามีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ(๔)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF
อุบลราชธานี – ตำรวจจราจรแจ้งจับหนุ่มใช้มือถือถ่ายใบสั่งลงเฟซบุ๊ก “มีด่านบอกด้วย” เหตุอ้างจับแฟนสาวไม่เอาที่พักเท้าจักรยานยนต์ขึ้น ทั้งที่ความจริงไม่สวมหมวกนิรภัย เบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ขณะที่กลุ่มแฟนเพจเคลื่อนไหวตอบโต้ตำรวจที่มุ่งตั้งด่านจับมากกว่าป้องกันอาชญากรรม

วันนี้ (1 พ.ค.2556) พ.ต.ท.ก้องชนะ บุตรศิริ รอง ผกก.สส.สภ.เมือง จ.อุบลราชธานี รับแจ้งจาก ด.ต.สำเร็จ จำปาโพธิ์ ผบ.หมู่งานจราจร สภ.เมือง ให้ดำเนินคดีต่อนายชลวิทย์ ศรีสว่าง อายุ 25 ปี ทำงานที่ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.อุบลราชธานี ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเย็นวานนี้ (30 เม.ย.2556) นายชลวิทย์ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใบสั่งที่ออกโดย ด.ต.สำเร็จ ซึ่งจับกุม น.ส.โย (นามสมมติ) แฟนสาวนายชลวิทย์ ข้อหา “ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย” แต่นายชลวิทย์กลับระบุในเฟซบุ๊กว่า ความเป็นจริง ด.ต.สำเร็จจับกุมแฟนของตนฐาน “ไม่เอาที่พักเท้ารถจักรยานยนต์ขึ้น” แต่เลี่ยงออกใบสั่งข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้ ด.ต.สำเร็จถูกผู้บังคับบัญชาเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง และทำให้คนที่อ่านข้อความเกลียดชัง ด.ต.สำเร็จ จึงเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีต่อนายชลวิทย์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตามจับกุมนายชลวิทย์ได้ที่ทำงานนำตัวมาสอบสวน ยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจริง ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทตำรวจแต่อย่างใด

แค่ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับแฟนสาว จึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใบสั่ง และส่งข้อความไปยังเฟซบุ๊ก “มีด่านบอกด้วย” ซึ่งต่อมาเจ้าของเฟซบุ๊กได้ก๊อบปี้เผยแพร่ในแฟนเพจ จนมีผู้เข้ามาแสดงความเห็น โจมตีการทำงานของตำรวจจำนวนมาก ซึ่งนายชลวิทย์ยืนยันว่าเชื่อตามคำบอกเล่าของแฟนสาวว่าเป็นการออกใบสั่งโดยไม่เป็นธรรม จึงขอให้การปฏิเสธ ไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งขณะนี้

สำหรับความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก “มีด่านบอก” ด้วย ขณะนี้มีการลบข้อความโจมตีการทำงานของตำรวจจราจรออกจากหน้าเพจไปจำนวนหนึ่ง เนื่องจากทราบว่าตำรวจได้ปริ้นข้อความเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ตามจับกุมบรรดาแฟนเฟจที่เข้ามาโพสต์ข้อความ โจมตีพฤติกรรมการทำงานของตำรวจจราจร

ทั้งนี้ เพจมีด่านบอกด้วยอุบลราชธานี ได้เปิดหน้ารับแจ้งข่าวสารการตั้งด่านของตำรวจจราจร ตำรวจสายตรวจ และทำเป็นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ รับแจ้งจุดตั้งด่านตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันมีแฟนเพจกว่า 94,000 คน เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งตั้งจุดตรวจจับมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. มากกว่าการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรม ตามจุดประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052187