ตัวอย่างจดหมายแจ้งเตือนการทำผิดนโยบาย

dare devil
dare devil

หากเราทำธุรกิจแบบ รับเป็นตัวแทนโฆษณาคล้าย แอดเซนท์ แล้วพบว่าสมาชิกที่รับวาง banner ทำผิดนโยบาย โดยทำเนื้อหา หรือมีลิงค์ที่ขัดต่อนโยบาย เช่น มีเนื้อหาผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม ก็ต้องส่งจดหมายไปแจ้ง

ตัวอย่างมีเนื้อความในจดหมาย ดังนี้
นี่เป็นอีเมลแจ้งเตือนให้คุณทราบว่า มีการดำเนินการที่คุณจำเป็นต้องทำ เพื่อให้บัญชีของคุณสอดคล้องกับนโยบายของเรา เราได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้านล่างนี้แล้ว รวมถึงสิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการ

รหัสปัญหา #: 999
เว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ: superhero.com
ตัวอย่างหน้าที่มีการละเมิดเกิดขึ้น: http://www.superdevil.com/cgi/prtlst.pl?xxx
การดำเนินการที่จำเป็น: โปรดทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณภายใน 72 ชั่วโมง
สถานะบัญชีปัจจุบัน: ใช้งานอยู่

คำอธิบายการละเมิด
ลิงก์ไปยังเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ : ตามที่ระบุในนโยบายโปรแกรมของเรา ผู้เผยแพร่โฆษณาของเรา ไม่ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณาในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงการแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บที่มีลิงก์หรือการดึงดูดการเข้าชมไปยังเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถอ่านได้ในศูนย์ช่วยเหลือของเรา (https://www.superhero.com/policy)

วิธีการแก้ไข
หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บ โปรดลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของคุณ หรือลบโฆษณาออกจากหน้าเว็บที่ละเมิด หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิธีติดตั้งโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ โปรดทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเกี่ยวกับการติดตั้งของคุณ เราจะตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 72 ชั่วโมง คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว โปรดทราบว่าหากไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว การแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นจะถูกปิดใช้งาน

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า URL ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และยังอาจมีหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเป็นเจ้าของที่ยังมีการละเมิดในลักษณะเดียวกันนี้อีก เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากเราอีกในอนาคต เราขอแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายของเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบาย โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา: https://www.superhero.com/help เราขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ ทีมงาน superhero

ติดตั้ง safari browser สำเร็จ

safari browser

28 มิ.ย.53 ติดตั้ง flash player 10.1 ให้กับ safari browser ของ apple.com ที่คุณธรณินทร์  สุรินทร์ปันยศ เคยใช้นำเสนอในการอบรมประกันคุณภาพระดับบุคคล ผมชอบตอนนำเสนอแบบจอภาพยนต์ (Show Top Sites) จึงทดสอบติดตั้ง ใช้งานและกำหนด Show Top Sites ของตนเอง เหตุยุ่งยากที่เกิดก็เพราะเครื่องติดตั้ง deepfreeze ทำให้ต้องปิดเปิดระบบแช่แข็ง สำหรับการติดตั้งโปรแกรมนี้ และทดสอบจนมั่นใจว่าไม่มีปัญหา แต่ตัวหลักของผมก็ยังใช้ ie6 เพราะมีแผนติดตั้ง chrome กับ firefox เพิ่มเติม .. เพื่อให้ผลลัพธ์เว็บเพจตรวจสอบ PR ตามแนวการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้ากับ SEO ได้

การเตรียมปรับเว็บเพจแบบสแตติกหลายร้อยหน้า

26 มิ.ย.53 เริ่มต้นจากการมีรายชื่อเว็บเพจในเครื่องบริการอยู่ 100 เว็บเพจที่เป็นแบบสแตติกในเครื่อง remote และมีเหมือนกันในเครื่อง local แต่เครื่อง local มีหลายพันแฟ้ม ซึ่งปนกันระหว่างเว็บเพจเป้าหมายที่ต้องการปรับกับเว็บเพจที่มีทั้งหมด จึงย้ายห้อง local ไปเป็นห้องสำรอง สิ่งที่ต้องการคือคัดแยกเว็บเพจเป้าหมายไปอยู่ใน folder เป้าหมาย เพราะ filezilla จะช่วย upload โดยเลือก folder และส่งแฟ้มทั้งหมดจาก local ไปยัง remote ได้ง่าย ถ้าปนกันจะจัดการได้ยากกว่า
     ดำเนินการ 1) สร้าง folder เฉพาะที่มีแฟ้มเป้าหมาย โดยนำรายชื่อ url ทั้งหมดเข้าไปจัดการใน excel เพื่อให้ได้ DOS code สำหรับสร้าง folder เช่น mkdir c:\thaiall.com\article ซึ่งผมมี folder เป้าหมาย 43 folder เก็บแฟ้มเป้าหมายไว้ 100 แฟ้ม แล้วคัดลอกจาก excel ไปวางใน cmd ก็จะได้ folder ทั้งหมดทันที 2) คัดลอกแฟ้มเป้าหมายจากห้องสำรองมาไว้ใน folder หลัก โดยนำรายชื่อ url ทั้งหมดเข้าไปจัดการใน excel ก็จะได้คำสั่ง DOS เช่น copy c:\bak\x.htm c:\thaiall\article\x.htm แบบนี้จำนวน 100 บรรทัด เมื่อคัดลอกจาก excel มาวางใน cmd ก็จะได้แฟ้มเป้าหมายในห้องใหม่เรียบร้อย 3) ใช้ search ของ windows หรือเปิดผ่าน batch file สั่งเปิดแฟ้มเป้าหมายทั้ง 100 แฟ้มใน editplus แล้วแก้ไขด้วย replace all เพียงเท่านี้แฟ้มเป้าหมายก็จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง 4) พบว่า filezilla มีความสามารถ import หรือ export รายการ transfer เป็นแฟ้มแบบ xml ได้ ผมนำแฟ้มที่ export ไปเปิดใน excel แต่มีรายละเอียดมาก และคิดว่าคงใช้ไม่บ่อย ที่สำคัญมีรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ สำหรับใช้เชื่อมต่อเครื่องบริการ เก็บไว้ในแฟ้มนี้ จึงไม่ดำเนินการสร้างรายการนี้เก็บไว้ 5) ใช้ filezilla ส่งทุกอย่างจากห้อง c:\thaiall ไปในเครื่อง remote เป็นการเขียนทับเฉพาะ 100 แฟ้มเป้าหมายในเครื่อง remote สรุปผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการครั้งนี้
     อันที่จริง ผมอยากเขียนเล่ารายละเอียดที่ต้องปรับ 100 เว็บเพจ แต่มีคนห้ามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเล่าได้เพียงกระบวนการ ส่วนที่มา และที่ไป ขอไม่กล่าวถึงนะครับ .. แต่จะพยายามแยกส่วนของที่มา กับที่ไปมาเล่าสู่กันฟัง เพราะเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่ผมควรจดจำและบอกต่อในตอนที่ยังมีโอกาสครับ
+ http://www.thaiall.com/updateazmz.htm

เชื่อว่า friends online ทำ ie ล้ม

friends online

18 พ.ค.53 วันนี้พบว่า facebook.com เปิดบริการ tab ของ friends online ทำให้ผมพบ error message r6025 แล้ว browser IE รุ่น 6.0.2900 ของผมก็ล้ม คิดได้สักพักก็คาดว่าต้องเป็นที่ fb เพิ่มบริการใหม่เข้ามาในเพจอย่างแน่นอน พอใช้ firefox เปิด fb ก็ไม่พบปัญหาอะไร เพราะ upgrade firefox เป็นรุ่น 2.0.0.6 สิ่งที่มีมาใหม่ใน fb ก็คือ friends online นั่นเอง .. นี่เป็นอีกปัญหาอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ต้องคอย upgrade software ไล่ตามเว็บไซต์ หรือจะลามือไป .. เป็นสิ่งที่ต้องเลือก

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ปัจจัยอื่นในเครื่องของผม มีอะไรที่ชวน ie ล้ม แต่ถ้าเป็นฝั่ง fb แล้ว ก็เห็จะมี friends online นี่หละที่มาใหม่

เพิ่มลิงค์ในเว็บของผม ดูผล ranking ใน google.com

17 พ.ค.53 วันนี้เพิ่มลิงค์ของ jobbangkok.com ด้วยคำว่า หางาน ที่คุณ Wirat (2K3M) ติดต่อไว้ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทำ seo ด้วยการเพิ่มลิงค์ในเว็บเพจเฉพาะที่เป็น static webpage ก็เกือบ 100 เพจ ประกอบด้วย job, article/* 48, internet/* 16, learn/* 31 ส่วน dynamic webpage ประกอบด้วย blog, index.php, update.htm*, rangeweb.htm* กำหนดไว้ 3 เดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2553 วันนี้ตรวจผลจัดอันดับด้วยคำว่า หางาน พบว่าใน google.com อยู่อันดับ 5 alexa อยู่อันดับ 302340 และ TH อยู่อันดับ 2819
+ มาติดตามกันครับว่าผลการเพิ่มลิงค์ใน thaiall.com จะมีผลต่ออันดับอย่างไร

ปรับความหนาแน่นของคำสำคัญ และสร้างโปรแกรมนับคำสำคัญ

keyword counting

14 เม.ย.53 ค้นคำว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า blog ของ thaiall.com อยู่อันดับที่ 8 ส่วนอันดับที่ 3 พบใน blogspot.com มีความหนาแน่นของคำสำคัญจำนวน 11 แต่เว็บเพจ thaiall.com/blog เคยมีเพียง 4 ถ้าทำงานตามหลัก seo ก็จะต้องเพิ่มความหนาแน่น แล้วผมก็เพิ่มเป็น 17 โดยปรับ code ของ wordpress ให้มี keywords และ description ซึ่งเขียนวิธีการไว้ที่ thaiall.com/wordpress ส่วนโปรแกรมนับ keyword ของฝรั่งมีปัญหาเรื่องภาษาไทย และ utf8 ทำให้ต้องเขียนโปรแกรม check keyword ใช้เองและเปิดบริการไว้ที่ thaiall.com/seo/checkkeyword.php
     สรุปว่าใช้เวลาพักหนึ่ง แกะเรื่อง utf8 กับ windows-874 หรือ tis-620 ส่วนการเพิ่มฟังก์ชันก็ต้องแกะ code เพิ่ม function ใน wordpress เพื่อเรียกใช้ the_tags ที่แสดงแบบมี link และ nonlink เพราะทุกหน้าจะมี tag เป็น keyword ของตนเองก็ต้องเรียกใช้ tag แบบ nonlink
+ http://www.thaiall.com/seo/checkkeyword.php
+ http://www.thaiall.com/wordpress

ความสำคัญของ keyword ในเว็บเพจตามหลัก seo

เปรียบเทียบ คำสำคัญใน truehits.net กับ google.com

13 เม.ย.53 ใช้บัญชีผู้ใช้ของ truehits.net เข้าระบบ แล้วคลิ๊กลิงค์ “เปรียบเทียบผลการค้นคีย์เวิร์ด (แสดงรายชื่อเว็บ) Click!!” ที่อยู่ใน Main Block ที่มุมบนขวาภายหลังเข้าสู่ระบบแล้ว ทดสอบดูข้อมูลของคำว่า “หางาน” จะไปพบจากเว็บไซต์ใดบ้าง ก็ได้ผลลัพธ์คือ 1) jobthai.com 2) jobth.com 3) jobbkk.com เมื่อนำคำว่า “หางาน” ไปค้นใน google.com ก็พบผลการสืบค้นมีความใกล้เคียงกับที่พบใน truehits.net จึงสรุปในเบื้องต้นได้ว่า การใส่คำสำคัญให้หนาแน่นเท่าใดจะสัมพันธ์กับผลการจัดอันดับที่ดีใน google.com ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของการทำ seo
     เว็บไซต์ต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มีบริการสืบค้นตามคำสำคัญที่มีชื่อต่างกันไป (มีปัญหาภาษาไทย) เช่น Search Engine Position, Keyword Density Checker, Google adwords keyword tool, Spider Viewer, Keyword Density Analysis ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนการเขียนเนื้อหา (content) ให้โดยใจ search engine ซึ่งเราก็รู้อยู่ว่า keyword สำคัญกับการทำ seo  ดังนั้นจะเขียนอย่างไรก็ต้องอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งก่อนเขียน ขณะเขียน หลังจากเขียนร่าง และการปรับปรุงร่าง ก่อนเผยแพร่
+ http://www.webuildpages.com/seo-tools/keyword-density/
+ http://truehits.net/let/
+ http://www.iwebtool.com/search_engine_position
+ http://www.webconfs.com/keyword-density-checker.php
+ http://www.iwebtool.com/keyword_density
+ https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
+ http://www.webuildpages.com/seo-tools/spider-test/
+ http://www.thaiall.com/article/promote.htm

แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ (238)

แนะนำ facebook

8 เม.ย.53 สังคมแห่งการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลในต่างดินแดนสามารถสื่อสารกันได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน มีการพัฒนาการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมทั้งเว็บบอร์ด บล็อก และเครือข่ายสังคม มนุษย์ยุคไอทีสามารถมีเพื่อนใหม่และกลายเป็นเพื่อนกันด้วยสัมผัสเพียงหนึ่งคลิ๊ก หากมีคนกล่าวว่าคลิ๊กเดียวก็เป็นเพื่อนกันได้เมื่อสิบห้าปีก่อน ผู้เขียนก็คงไม่คิดว่าเรื่องแบบนั้นจะเป็นจริง แต่ปัจจุบันมีบริการเครือข่ายสังคมที่เริ่มมีแนวโน้มผูกขาดการเป็นศูนย์บริการที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook.com และ Twitter.com
     ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายสังคมอย่าง facebook.com เป็นที่นิยมคือ ยอมรับการแบ่งปันหัวข้อหรือบันทึก (Share Title) ซึ่งบันทึกนั้นอาจมาจากเว็บไซต์ใดใด เช่น cnn.com หรือ sanook.com หรือ thaiall.com ซึ่งเจ้าของบัญชีเครือข่ายสังคมสามารถดำเนินการด้วยเครื่องมือของ Toolbar ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อส่งข้อมูลจากทุกเว็บไซต์ได้ไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ หรือคลิ๊กผ่านไอคอนในเว็บไซต์ข่าว ซึ่งผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ข่าวสามารถสร้างไอคอนให้ผู้ชมสามารถคลิ๊กเพื่อส่งบันทึกหรือข่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นการเปิดช่องทางให้เพื่อนของผู้ชมได้อ่านหัวข้อที่แนะนำ หากสนใจในรายละเอียดก็จะคลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเนื้อหาต้นฉบับเต็มในเว็บไซต์ข่าวได้ ดังนั้นการเขียนข่าวเพียงหนึ่งครั้งแต่ส่งไปเผยแพร่ใน 3 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม อาจมีผู้ชมเพิ่มจากเดิมถึง 3 เท่า และอาจเพิ่มขึ้นอีกหากมีผู้ชมที่สนใจแล้วเผยแพร่หัวข้อเพิ่มขึ้น
     เว็บไซต์ addthis.com ให้บริการส่งหัวข้อไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เปิดรับการแชร์เนื้อหาหรือหัวข้อ เช่น facebook.com myspace.com twitter.com blogger.com ถ้าจะใช้บริการก็เพียงแต่นำรหัสที่ได้จาก addthis.com ไปวางไว้ในเว็บไซต์ของตน เมื่อเพื่อนหรือผู้ชมเข้ามาอ่านบันทึกหรือข่าวแล้วสนใจก็จะคลิ๊กเพื่อส่งหัวข้อไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์เครือข่ายของผู้ชม เมื่อเพื่อนของผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมก็จะได้พบกับหัวข้อข่าว หากสนใจก็จะคลิ๊กกลับมาอ่านรายละเอียด ซึ่งวิธีนี้เริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการแบ่งปันเนื้อหา ดำเนินการง่าย และมีประสิทธิภาพในการให้สารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในภาคธุรกิจเริ่มใช้เทคนิคนี้เข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ หรือขยายช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น

PHP Code เพื่อ share title จาก wordpress ไปยัง facebook และ twitter

facebook.com และ twitter.com

6 เม.ย.53 การเขียนบล็อกใน wordpress แล้วต้องการเผยแพร่ไปยัง facebook.com หรือ twitter.com เป็นเทคนิคที่สนับสนุนการทำ seo ที่สำคัญอีกวิธีหนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของบล็อกสามารถวาง PHP Code ไว้ในเว็บเพจของตน สำหรับเว็บบล็อกของผมวางไว้ใน footer.php เพื่อให้ผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลสามารถส่งไปยัง facebook หรือ twitter ของเขาได้ ซึ่งผมเองก็ใช้บริการนี้ส่งไปยัง facebook ของผมครับ โดยมี code ดังนี้

<a href=”http://www.facebook.com/share.php?u=<?=urlencode(“http://www.thaiall.com” . $_SERVER[“REQUEST_URI”]);?>”> facebook </a>
<a href=”http://twitter.com/home?status=<?php urlencode(wp_title(‘«’, true, ‘right’)); ?><?=urlencode(“http://www.thaiall.com” . $_SERVER[“REQUEST_URI”]);?>”> twitter </a>

แนะนำบริการ addthis.com ส่งบันทึกไปเผยแพร่ใน snw ตามแนว seo

addthis ช่วยเพิ่ม back link มายัง blog

1 เม.ย.53 บริการของ addthis.com ช่วยให้การส่งเว็บเพจหรือบันทึกไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย ลดขั้นตอนในการคัดลอกข้อมูลไปใส่ในเว็บเพจของเราด้วย แต่ขั้นตอนของ addthis.com ก็ยังเป็นเพียงกึ่งอัตโนมัติ เพราะต้อง login เข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคม (snw) ก่อนกดปุ่มส่งข้อมูล ตัวอย่างการใช้คือ เขียนบล็อก แล้วต้องการส่งไปเผยแพร่ใน facebook.com หรือ twitter.com เป็นต้น การเผยแพร่แบบนี้ทำให้เกิด back link ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญประการหนึ่งของ seo ด้วย
     ผมเคยใช้วาง code ด้วย javascript คือ document.write (“<a href=http://www.facebook.com/share.php?u=” + document.location.href + “><img src=’facebook.gif’ border=’0′></a>”); document.write (“<a href=http://www.twitter.com/thaiabc><img src=’twitter.gif’ border=’0′></a>”); แต่การใช้บริการของ  addthis.com น่าจะดูเป็นมืออาชีพกว่ามาก จึงยกเลิก javascript ออกจาก thaiall.com/web2 ซึ่งเป็น beta version ของเว็บเพจ thaiall.com รุ่นต่อไป