ร่วมเวทีวิจัยที่ศูนย์ประสานงานกับ อ.อัศนีย์ ณ น่าน

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 9.00 – 16.00 น.
                     ร่วมแลกเปลี่ยนกับการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย “กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” นำเสนอโดยทีมวิจัย 3 ท่าน คือ พระอธิการสวัสดิ์ โสตฺถิโก เจ้าอาวาสวัดบ้านเอื้อม พระสุริยา วัดยางอ้อยเหนือ และ อาจารย์เกษวรี  สว่างวงศ์ ซึ่งทุกท่านนำเสนอที่มา กิจกรรม บทเรียน ปัญหา และการขยับต่อในช่วงต่อไปได้อย่างชัดเจน ตำนานมูลศาสนาของวัดบ้านเอื้อมที่เลือกมาแปลครั้งนี้ มีต้นฉบับขนาด 48 หน้าปั๊ปสา โดยมีแผนแปลออกมา 4 รุ่นคือ 1) ภาษาล้านนา 2) ภาษาปริวรรต 3) ภาษาคำเมือง 4) ภาษาไทย ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องการจัดทำหรือการนำพจนานุกรมภาษาล้านนามาใช้ในโครงการ นอกเหนือจากที่โครงการได้จัดทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของอาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน ว่าน่าจะนำวรรณกรรมอ้างอิงในพื้นที่อื่นมาใช้ประโยชน์ หลังเสร็จการประชุมคุณภัทรา มาน้อย เฉลยว่าทีมนี้ได้มีการใช้ Social Mapping ทำให้สามารถนำเสนอได้อย่างเป็นลำดับเริ่มจากนำเสนอเรื่องคนและความรู้ (Social) ข้อมูล (Map) และกิจกรรม (Ing)
                      ร่วมแลกเปลี่ยนกับการนำเสนอโครงการใหม่ของเยาวชนโรงเรียนพัฒนาสังคม คุณกมลธสรณ์ ยอดกำลัง นำเยาวชนของอำเภอห้างฉัตรมานำเสนอ เยาวชนอธิบายได้ชัดเจนกันทุกคน ผมมีโอกาสนำเสนอว่าน่าจะหาชื่อโครงการมาเป็นธง วัตถุประสงค์ สรรหาคนที่เข้ามามีบทบาท ประเด็น และกิจกรรม โดยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการหาชื่อโครงการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ทีมเยาวชนที่มานำเสนอมีความเข้าใจกิจกรรมที่ทำอยู่ในโรงเรียนพอสมควร จึงเสนอชื่อโครงการว่า “รูปแบบโรงเรียนต้นแบบเชิงบูรณาการบ้าน วัด โรงเรียน” แต่หลังจากแลกเปลี่ยนร่วมกันในเวที ได้มีข้อสังเกตว่าเยาวชนอายุประมาณ 10 – 15 ปี น่าจะมีขอบเขตไม่กว้างหรือลึกเกินไปนัก จึงเสนอชื่อโครงการใหม่ว่า “แนวทางการพัฒนาเยาวชนโรงเรียนพัฒนาสังคม” เพราะที่มากันครั้งนี้เนื่องจากเกาะกลุ่มจากการใช้โรงเรียนพัฒนาสังคมเป็นฐาน และที่เสนอไปก็เพื่อให้มีการนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่ใหม่ ก่อนที่จะกลับมานำเสนอในเวที เพื่อทบทวนและร่วมให้ความเห็นกันอีกครั้ง

ชวนเที่ยว 5 วัดกับชุมชนวิถีไทยพุทธตำบลไหล่หิน

ภาพไหล่หิน
ภาพไหล่หิน

เช้าวันเสาร์ ถึงสถานีรถไฟหรือรถทัวร์ อำเภอเมือง ลำปาง แล้วเดินทาง 30 กิโลเมตรไปตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าไหล่หินแวะกาดเช้าในบ้านไหล่หิน ซื้อกับข้าวท้องถิ่นเป็นอาหารมื้อเช้า เข้าพักบ้านพ่อหลวงแม่หลวงในหมู่บ้านในบ้านที่สะดวก ไปสักการะ วัดไหล่หินหลวงและพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง เดิมชมแนวต้นยางริมแม่น้ำยาวเก็บภาพประทับใจ  ทางก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารตามสั่งในหมู่บ้านเป็นอาหารกลางวัน แล้วขับจักรยานชมทุ่งริมแม่น้ำยาวไปบ้านมะกอกนาบัว บ่ายแก่ ๆ ไปกาดแลงบ้านหนองหล่ายแล้วซื้ออาหารเย็นมาทำกิน กลับมาพักผ่อนทานข้าวเย็นในที่บ้านที่พัก ตกค่ำไปสวดมนต์ทำวัตรเย็นกับพระครูวัดชัยมงคลธรรมวราราม  เริ่มเช้าวันอาทิตย์หาอาหารเช้าในกาดเช้าไหล่หิน จากนั้นก็ออกเดินทางนำผู้ที่แข็งแรงไปขึ้นดอยฮางเป็นดอยหินปูนมี พระธาตุอยู่บนยอดดอย และมีถ้ำพระอยู่กลางดอยระหว่างทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ลงจากดอยพาไปแช่น้ำพุร้อน ทานข้าวเที่ยงบนแพ ที่บ้านโป่งร้อน แล้วไปไหว้พระที่ วัดสันตินิคม (สันป่าสัก) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง  แห่งที่ 1 (สังกัดธรรมยุต) ออกจากตำบลไหล่หินแวะสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง  ก่อนส่งที่สถานีขนส่งในอำเภอเมืองลำปาง  .. ก็เพียงแต่คิดจะชวนคนไทยมาเที่ยวที่ตำบลไหล่หิน มีค่าที่พักให้พ่อหลวงแม่หลวงเจ้าของบ้าน 500 บาท กับค่าเดินทางอีก 1000 บาท กับค่าจัดการประสานงานวันละ 1000 บาท และอื่นอีก 500 บาท ก็น่าจะ เหมาะกับคนในชุมชน

การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  

กสท.ลำปาง
กสท.ลำปาง

          บ่ายวันหนึ่งผู้เขียนไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คือการตรวจเยี่ยมนักศึกษาและผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานหลังจากศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ติดตัวไปส่วนหนึ่ง จากการฝึกงานจะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับงานจริง และฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น หลังฝึกงานต้องนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และเพื่อน ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ สำหรับอาจารย์จะพิจารณานำประเด็นที่ได้เรียนรู้ไปปรับหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ นำไปจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาที่ยังมีเวลาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหลังกลับจากการฝึกงาน

            บ่ายวันนั้นได้เข้าไปที่บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด พบกับณพิมพ์ศิริ จันทรราช สำนักงานบริการลูกค้า และุณวสุพล พวงสุวรรณ ู้ดูแลงาน CAT2Call & e-Auction ซึ่งดูแลลูกศิษย์ และนำออกไปทำงานนอกสำนักงานหลายครั้ง จึงได้รู้ว่าส่วนราชการในปัจจุบันนำารประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไปใช้อย่างจริงจังตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อความสะดวก โปร่งใส ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า โดยกสท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม 2549
                         บริษัทจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปติดตั้งในที่ทำการของส่วนราชการ สำหรับการคัดเลือกผู้เสนอราคา (Bidder) แบบ Real Time โดยเปิดให้เสนอราคาได้ทั้งแบบประมูลซื้อ และประมูลขายตามแต่กรณี ในช่วงเวลาที่นัดหมายผู้เสนอราคาสามารถส่งราคาของตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้เข้าไปยังเครื่องบริการที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ กสท. ส่วนคณะกรรมการจะเลือกผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาที่ดีที่สุดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กสท.จัดเตรียมไว้ และประกาศผลอย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คือ gprocument.go.th นี่เป็นวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ เป็นตัวอย่างการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแบบภาครัฐถึงภาคธุรกิจ (G-to-B) ที่จำกัดวงการใช้บริการเพียงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องบนระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม หากนักศึกษาฝึกงานเข้าใจในระบบและกลไกก็สามารถนำหลักการไปปรับใช้กับธุรกรรมในลักษณะใดก็ย่อมได้ กรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาฝึกงานได้รับประสบการณ์และนำกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจนเกิดการพัฒนาคนแบบต่อยอดต่อไป (http://www.gprocument.go.th)

ความหมายของการจัดการความรู้

 

ระดับของความรู้
ระดับของความรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1)  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม   2)  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
       นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ว่า สำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมกัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน
เรียบเรียงไว้ที่ http://www.thaiall.com/km/indexo.html

พาลูกไปซื้อหนังสือคนละเล่มแล้วพ่อก็ได้มา 2 เล่ม

นิตยสารเนชั่นแนล
นิตยสารเนชั่นแนล

4 – 6 เมษายน 2552 ลูกทั้งสามไปเข้าโครงการ CSC Summer Reading Camp หรือแคมป์รักการอ่านภาคฤดูร้อน เสียค่าลงทะเบียน 60 บาท เป็นค่าอาหาร 3 วัน ในกิจกรรมพาไปห้องสมุดประชาชน พาไปซื้อหนังสือที่ดวงกมล มีเงินก้นถุงซื้อหนังสือคนละ 200 บาท 1)ฝนดาวได้หนังสือ 100 เรื่องน่าทึ่งจาก 100 ประเทศ 2)พีพีได้หนังสือคมนาคมเชื่อมโลก 3)มาหยาได้หนังสือแรง..พลังขับจักรวาล ทางโครงการมีเงินก้นถุงซื้อหนังสือคนละ 200 บาท ก็เพียงพอกับการซื้อหนังสือ ผู้ประสานงานโครงการคือ อ.กัลยา 08-9756-4944 ประธานโครงการคือ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
                ส่วนผมได้นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ราคา 120 บาท มีบทความ “ธุรกิจหลังความตาย” ที่ชื่อผมและคุณสองปรากฎในหน้า 133 ฉบับ พฤษภาคม 2552 เพราะได้สนทนากับคุณราชศักดิ์ นิลศิริ ผู้เขียนบทความนี้ ในบทความมีชื่อผมกับประธานสภา อบต.ทรงศักดิ์ แก้วมูล เพราะนั่งคุยกันเกือบ 2 ชั่วโมง วันนั้นมีพ่อกำนันกิจชนะชัย ปะละ เป็นอีกท่านที่นั่งคุยด้วย จำได้ว่าคุยกันเสร็จ ลงไปทานข้าวแทบไม่ทัน  ส่วนหนังสือเล่มที่สองของผมคือ “25 Big Ideas ความคิดพลิกโลก” ก็ว่าจะหาเวลาอ่าน แล้วจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป
http://www.thaiall.com/research/ngthai.htm

ไข้หวัด 2009 กับคำว่าเบรกต้องอยู่ (2)

outbreak movie
outbreak movie

จะไข้หวัดหมู ไข้หวัดแม็กซีโก หรือไข้หวัด 2009 (Swine Flu)  ก็น่ากลัวทั้งนั้น ผมเคยดูภาพยนต์เรื่อง outbreak ที่แสดงนำโดย Dustin Hoffman ในปีค.ศ. 1995 หรือ 14 ปีก่อน เป็นเชื้อไวรัสที่ติดมากับสัตว์ แล้วแพร่ไปสู่คน แล้วเชื้อนั้นก็ติดจากคนสู่คน ติดทางอากาศ และทางของเหลว ในภาพยนต์จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก ต่างกับไข้หวัด 2009 ที่สถิติถึงวันนี้ มีโอกาสเสียชีวิตเพียง 5% แต่การแพร่ของเชื้อเร็วมาก เมื่อติดตามใกล้ชิดจากทีวี ก็ได้เห็นว่าทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 1) ค.ศ.1918 (Spanish Flu) ตายไปกว่า 20 ล้านคน 2) ค.ศ.1957 (Asian Flu) ตายไปกว่า 2 ล้านคน 3) ค.ศ.1968 (Hong Kong Flu) ตายไปเกือบ 1 ล้านคน 4) ค.ศ.2009 (Swine Flu) ครั้งนี้เหตุการณ์พึ่งเริ่มต้น แต่จากบทเรียนหลายครั้ง ในชีวิตจริง และจากภาพยนต์หลายเรื่อง เป็นบทเรียนว่าเราชาวโลก จะต้องควบคุม ให้หายนะครั้งนี้คร่าชีวิตมนุษย์ไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากข่าวในทีวีที่เห็นทุกประเทศตระหนัก ก็ดีใจที่ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันหายนะครั้งนี้ อย่างแข็งขัน ก็หวังว่าจะฝ่าไปได้เหมือนทุกครั้ง http://www.vcharkarn.com/varticle/38593
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=378289
http://webboard.yenta4.com/topic/311340

หนังสือ exotique สำหรับนักวาดยุคใหม่ (1)

ภาพวาดดิจิทอล
ภาพวาดดิจิทอล

exotique คือ ชื่อของหนังสือที่นำเสนอ Digital Characters โดยภาพวาด Computer Graphic แต่ละภาพถูกเรียกว่าสุดยอด เป็นการรวมผลงานมากกว่า 200 ชิ้นต่อเล่ม จากศิลปินมากกว่า 150 คน จากมากกว่า 35 ประเทศในแต่ละเล่ม คือสิ่งรับประกันฝีมือ จินตนาการไม่จำกัดว่าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หลากหลาย idea เหตุที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เพราะได้เห็นแล้วรู้สึกทึ่ง ทึ่ง อึ้ง อึ้ง ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่คล้ายกัน คือ d’artiste, expose, essence, ultimate, elemental
http://www.ballisticpublishing.com/books/exotique_2/
http://www.animationmagazine.net/2009_movie_guide.html
http://www.jbox.com/MAGAZINES/

วันวุ่นในวันแรงงาน 2552 (8)

เช้ามาก็ลืมตาในโรงพยาบาล เพราะไม่นอนเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ห้อง 508 ตึกเมตตา ท่านต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาจากอาการต้อกระจก ไม่ทันส่งท่านเข้าห้องผ่าตัดก็ต้องรีบออกไปรับลูก ๆ ไปโรงเรียน เพื่อไปรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของลูกที่รัฐอุดหนุนคนละ 550 บาท รับแล้วก็ซื้อสมุด ก็ถึงกับอึ้งเพราะสมุดอย่างเดียวก็คนละ 500 เศษแล้ว ยังไม่ทันซื้อชุด หรือหนังสือเลย กลับมาโรงพยาบาลคุณแม่ก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด ก็มีโทรศัพท์แจ้งปัญหา mail server เต็ม ก็ไปหาร้านเน็ตข้างโรงพยาบาล เพื่อ connect ผ่าน putty เข้าไปลบ Trash ของสมาชิก ที่ไม่เคยลบ mail หรือล้างถังขยะ ก็ปกติของระบบที่ไม่จำกัดจำนวนอีเมลของสมาชิก ย่อมเต็มอยู่เนือง ๆ กลับมาห้องผู้ป่วยก็พบคุณแม่กลับมาแล้ว อาการท่านไม่น่าเป็นห่วง กินได้ พูดได้ มีความสุขดี เพราะนี่ข้างที่สอง แต่ช่วงบ่ายท้องผมเสียเล็กน้อย เพราะดื่มกาแฟที่เข้มข้นจากร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล  พอ 18.30 ก็ไปขึ้นรถที่มหาวิทยาลัย ไปประชุมโครงการหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขที่บูรณาการร่วมกัน ลุงล้วนในฐานะสารวัตรกำนัน เสียค่าโทรศัพท์ติดต่อผมเข้ามาตั้งหลายครั้ง ก็เกรงใจท่านมาก  เพราะประสานเรื่องผู้เข้าประชุม เรื่องฝนตกหนัก และขอรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อทีมของมหาวิทยาลัย เข้าไปก็แลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยด้วยดี กำนันกิจชนะชัย ปะละ กับผู้ใหญ่เพิ่มศักดิ์ จินะการ ให้การต้อนรับด้วยดี พระครูก็ร่วมประชุมด้วยท่านอธิบายเรื่อง SWOT โดยละเอียดครับ เลิกประชุมกว่า 22.00 น. ก่อนกลับบ้านแวะ 7-Eleven ซื้อขนมปังแก้หิว แล้วไปนั่งหน้าเครื่องคอมฯ ยกร่างบทความที่ 189 และ 190 พร้อมค้นข้อมูลข่าวก็ไปพบข่าว ดาราสาวเกาหลีผูกคอตาย น้อยใจหลุดแคสติ้ง เธอชื่อ เซียง-ยอน ดาราสาวชาวเกาหลีใต้ วัย 26 ปี อีกเรื่องที่คาใจคือ วันนี้มิใช่วันหยุดของมหาวิทยาลัย ถ้าที่ทำงานเปิดเมื่อไรก็จะไปเขียนใบลาย้อนหลังตามระเบียบครับ .. แล้วพบกันใหม่วันแรงงานปีหน้า
http://www.thiswomen.com/News1/id3568.aspx

ร้อนสูงสุด และหมอกควันสูงสุด ที่ลำปาง ปี 2552 (1)

9 มีนาคม 2552 : นายทิวา พันธ์ไม้สี หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง  กล่าวว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะอากาศเช่นนี้ จะทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว  เช่น  จังหวัดลำปาง ล่าสุดวัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39.9 องศาเซลเซียส ใน อำเภอเถิน ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงสุดของภาคเหนือตอนบนติดต่อกันมาเป็นวันที่ 5 แล้ว  ส่วนพื้นที่อำเภออื่นค่าเฉลี่ยประมาณ 34-39  องศาเซลเซียส  ขณะที่สถานการณ์หมอกควันไฟที่ปกคลุมพื้นที่วันที่ 9 มีนาคม 2552 ถือว่าเบาบาง เนื่องจากกระแสลมแรงความเร็ว 10 – 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยอยู่ที่  107 – 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  นายทิวา กล่าวต่อว่า ส่วนหมอกควัน จ.เชียงราย น่าเป็นห่วง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงราย รายงานค่าหมอกฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีปริมาณสูงถึง 204.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  แม้จะลดลงจากวันที่ 8 มีนาคม 2552 แต่ค่ายังสูงเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะอำเภอแม่สายถูกหมอกควันไฟปกคลุมหนาแน่น ระยะการมองเห็นเพียง 500-600 เมตร  หลายคนเริ่มมีอาการแสบตาและคอแห้ง ต้องสวมหน้ากากป้องกันหมอกควัน.
http://tnews.teenee.com/etc/33114.html

นายสุวิทย์ ขัติยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2552 สถานการณ์หมอกควันไฟที่ปกคลุมพื้นที่จังหวัดลำปางได้เบาบางลง และมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะลมแรงที่พัดในจังหวัดลำปาง ได้เกิดพัดให้หมอกควันไฟได้หายไป แต่อย่างไรก็ตาม ไฟป่า และการจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งถือว่ายังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ไมครอน ในวันนี้เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ใน อ.เมือง วัดได้ 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนสถานีที่ตั้งอยู่ใน อ.แม่เมาะ 2 แห่ง วัดได้ 152.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 159.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ จากค่าดังกล่าวที่วัดได้ล่าสุด เป็นสิ่งบอกเหตุที่ว่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเริ่มที่จะสะสม และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งจากนี้ไปหากสภาพอากาศในจังหวัดลำปางเอื้ออำนวย ก็จะทำให้สถานการณ์หมอกควันเบาบางลงไปอยู่ในภาวะปกติ แต่หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยก็จะทำให้สถานการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้น
http://www.innnews.co.th/local.php?nid=161048

นายสุวิทย์ ขัติยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันไฟที่ปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดลำปางอยู่ในขณะนี้ พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก กำลังเริ่มเข้าสู่จุดวิกฤต ซึ่งหากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่า 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่วิกฤต และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก จะเห็นได้ว่าในปี 2551 ที่ผ่านมาได้เคยเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางและในปีนี้ ถือว่ารุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจาก จังหวัดลำปางมีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมทั้งในป่า และในที่โล่งแจ้งเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 40 ดังนั้น ไฟป่า และการจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้ง ทำให้สถานการณ์ของรุนแรงกว่าทุกปี จากการตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติในเขต อ.เมือง ล่าสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 สูงถึง 272.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสภาพอากาศที่ไม่ดี และเป็นค่าที่สูงสุดของประเทศไทย เท่าที่เคยมีการเฝ้าระวังมาในปี 2552 ด้าน นายแพทย์ ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง กล่าวว่า จากสถานการณ์หมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางวันละกว่า 300 ราย ซึ่งเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 จากปกติจะมีประชาชนที่ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณวันละ 120 ราย ซึ่งผู้ปวยที่เข้ารับการรักษาจะมีอาการแสบตา แสบจมูก และมีบางรายเกิดอาการไอ แน่นหน้าอก และหายใจติดขัด ซึ่งเกี่ยวกับระบบทางทางเดินหายใจแทบทั้งสิ้น
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?lang=T&newsid=366343

หมอกควันลำปางมีค่าสูงสุดของประเทศอีกรอบ
นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ได้รายงานสภาพอากาศของจังหวัดลำปาง โดยทั่วไปว่า ทุกพื้นที่ของจังหวัด ยังจะต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนต่อไปอีก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยในช่วงกลางดึก และเช้ามืด จะมีอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 14 – 16 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงกลางวันจะมีอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิ 34-37 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีลมอ่อนพัดความเร็ว 6-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยลมจะส่งผลทำให้พัดหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ แต่ไม่พัดออกไปจากจังหวัด ส่วนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ประเมินว่า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเป็นแอ่ง และมีภูเขาสูงรอบล้อมทุกด้าน จึงทำให้หมอกควันไฟปกคลุมอยู่ในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดฝนตกลงมา เพื่อชำระล้างหมอกควันไฟให้จางหายลงไป ขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดลำปาง ยังเกิดฟ้าสลัวในตอนกลางวัน โดยเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าว่าจะมีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งก็คือหมอกควันไฟ และสถานีตรวจตวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้ตรวจค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ไมครอน ล่าสุดในวันนี้ โดย อำเภอแม่เมาะ 201 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใน อำเภอเมืองลำปาง 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่กลับมาสูงสุดของประเทศไทย หลังจากเมื่อวานนี้ ค่าได้ลดลงแล้ว แต่กลับขึ้นมาสูงอีกครั้ง
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=364546

การจัดการแฟ้มดิจิทอลในองค์กรขนาดเล็ก (2)

File Management
File Management

ระบบนี้พัฒนาด้วยภาษา PHP เป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวแต่ช่วยในการจัดการแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นความสามารถเล็ก ๆ แต่ช่วยประสานกลไกการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร (ในกรณีที่ยังไม่มีระบบใดดีกว่านี้) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้การสร้างงานเขียนเพียงครั้งเดียว แต่ถูกนำไปใช้ได้หลายครั้ง 2) เพื่อให้งานที่เขียนขึ้นถูกนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น KM, SAR, SRR 3) เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูล 4) เพื่อให้ใช้แฟ้มงานได้อย่างปลอดภัย สำหรับรายละเอียดการใช้งานระบบมีเงื่อนไขสนับสนุนดังนี้  1) เข้าจัดการแฟ้ม ต้องมี กุญแจ A  2) เข้าเปิดดูข้อมูล ดูรายชื่อแฟ้มต้องมี กุญแจ U 3 ) สามารถติดกุญแจเฉพาะแฟ้มที่สำคัญ ต้องมี กุญแจ Z  4) เผยแพร่แฟ้มออกไปได้ง่าย ในแหล่งที่ต้องการ อย่างเป็นสากล
http://www.thaiall.com/ppt/file_manage_01.ppt
http://www.yonok.ac.th/doc/burin/file_manage_01.ppt
http://www.thaiall.com/perlphpasp/source.pl?9102