ความเชื่ออาจไม่ใช่ความจริง (itinlife 583)

inception
inception

การดำเนินชีวิตของมนุษย์เรามีความเชื่อเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรม ยกเว้น ผู้ป่วยทางสมองที่อาจมีพฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ได้ ผู้ขาดสติจากโรคภัย อารมณ์ชั่ววูบ การดื่มสุรา หรือผลจากสารเคมี อาจกล่าวได้ว่าความเชื่ออาจเป็นความจริง หากความเชื่อนั้นได้รับการพิสูจน์แน่ชัดก็จะกลายเป็นความจริงที่ยอมรับร่วมกันได้ แต่ไม่ใช่ทุกความเชื่อที่จะเป็นความจริง ผู้คนมากมายตัดสินใจตามความเชื่อ บางคนก็เชื่อว่าความเชื่อคือความจริง อาทิ เชื่อว่าปลูกพืชวันเสาร์จะดีกว่าวันอื่น เชื่อว่าดื่มสุราไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ เชื่อว่าขับจักรยานจะไม่มีรถใหญ่เฉี่ยวชน เชื่อว่ามีคนหยั่งรู้อนาคตได้ เชื่อว่ามีการเวียนวายตายเกิด

ในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมักมีกำหนดสมมติฐานที่เริ่มมาจากความเชื่อ เมื่อมีความเชื่อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเก็บข้อมูล พิสูจน์  วิจัย ทดสอบ ทดลอง สรุปผล อภิปรายผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือความจริงมาประกอบการตัดสินใจ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมักอาศัยสารสนเทศที่เป็นความจริงมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน เพราะตัวเลข หรือข้อมูลเชิงสถิติมักเป็นความจริง ที่ทำให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด แต่ถ้าตัดสินใจเลือกเพื่อนร่วมงานตามความงาม ความชอบ ความรู้สึก ลีลา บุคลิก โหงวเฮ้ง ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบด้าน เหมือนเลือกด้วยการจับไม้สั้นไม้ยาว ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการคัดคนมาร่วมงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าจะล้มเหลวได้มากกว่า การตัดสินใจตามความเชื่อมักไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน จึงขาดทัศนคติรอบด้าน และมีตัวเลือกน้อยเกินไป

shutter island
shutter island

ในโลกแห่งความเป็นจริง มีรายการทีวีมากมาย ที่นำความเชื่อมานำเสนอ อาทิ การเลือกคู่ครอง การประสบความสำเร็จด้วยการแสดง การร้องเพลง หรือดูดวงตามราศี ทำให้เยาวชนมากมายคล้อยตามว่าอยากมีความสามารถพิเศษทางการแสดง ด้วยการร้องเพลง เล่นดนตรี หรือรอดวง แต่ความจริง คือ มีคนจำนวนน้อยมากที่ประสบความสำเร็จแบบที่เห็นในเกมโชว์ ละคร หรือภาพยนตร์ ผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักอาศัยความมุ่งมั่นทำกิน ค้าขาย หรือเส้นทางของการศึกษา คือ เรียนจนจบมหาวิทยาลัย หรืออาชีวศึกษา แล้วขยัน ตั้งใจ สู้ชีวิตใช้องค์ความรู้ที่เรียนมา หางานทำ และดำเนินชีวิตในสังคมแห่งความเป็นจริง

http://www.thaiall.com/digitallogic

ทั้งเรื่อง Inception และ Shutter Island
แสดงนำโดย Leonardo Dicaprio

อีกเรื่องที่น่าเสียดาย เสียดายที่ดารานำฆ่าตัวตาย
คือ Robin Williams
แสดงเรื่อง What Dreams May Come

what dreams may come
what dreams may come

 

อย่าเกลียดคนอื่น มากกว่า รักตัวเอง

พบคำคมมากมาย มีคำหนึ่งที่สะดุดใจ
ตรงกับเหตุการณ์ดอกเตอร์ ยอมสละชีพตนเอง
เพราะไม่ชอบในพฤติกรรมของคนอื่น

ถ้าไม่อยาก "เสียใจ" อย่า "เกลียดใคร" มากกว่า "รักตัวเอง"
ถ้าไม่อยาก “เสียใจ” อย่า “เกลียดใคร” มากกว่า “รักตัวเอง”

หากเกิดขึ้นก็มักเกิดจาก “โทสะ
ที่ระงับกันไม่ทัน
ในขณะที่กำลังมีเรื่องราวเข้ามาในจิตใจ
เวลาอาจช่วยให้อะไรอะไรคลี่คลายได้
เคยฟังเพลง เค้าให้เอาน้ำเย็นเข้าลูบ จะช่วยได้

 

 

คำคมเค้าว่า
ถ้าไม่อยาก “เสียใจ” อย่ารักใคร มากกว่า “ตัวเอง”
ในทางกลับกัน
ถ้าไม่อยาก “เสียใจ” อย่า “เกลียดใคร” มากกว่า “รักตัวเอง”

http://www.xn--108-pkla8onerj.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94.html

ฝากแฟนผมด้วย

ผมรักน้องเขาจริงนะพี่
คนนี้ให้หมดหัวใจ
ถึงแม้น้องเขามีคนใหม่
คือพี่ที่มานั่งรอ

ผมรักน้องเขานานแล้วพี่
คนนี้ผมเลยอยากขอ
รักที่ผมนั้นเป็นคนก่อ
ฝากพี่สานต่อได้ไหม

ก็รู้ว่าน้องเขาคลั่งไคล้พี่
รักพี่ซะจนหมดใจ
ความสุขน้องเขาผมขวางไม่ได้
มีให้แค่คำอวยพร

ฝากแฟนผมด้วย
ช่วยดูแลน้องเขาที
หากน้องทำตัวไม่ดี
พี่อย่าเพิ่งใจร้อน

แฟนผมคนนี้
ยังเด็กค่อนข้างขี้งอน
ให้เอาน้ำเย็นลูบก่อน
แล้วพี่ค่อยสอนก็ได้

น้องเขาทิ้งผมไปหาพี่
คนนี้ผมอยากฝากไว้
รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม
ลูกผู้ชายขอกัน

ฝากแฟนผมด้วย
ช่วยดูแลน้องเขาที
หากน้องทำตัวไม่ดี
พี่อย่าเพิ่งใจร้อน

แฟนผมคนนี้
ยังเด็กค่อนข้างขี้งอน
ให้เอาน้ำเย็นลูบก่อน
แล้วพี่ค่อยสอนก็ได้

น้องเขาทิ้งผมไปหาพี่
คนนี้ผมอยากฝากไว้
รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม
ลูกผู้ชายขอกัน

ก็รู้ว่าน้องเขาคลั่งไคล้พี่
รักพี่ซะจนหมดใจ
ความสุขน้องเขาผมขวางไม่ได้
มีให้แค่คำอวยพร

ฝากแฟนผมด้วย
ช่วยดูแลน้องเขาที
หากน้องทำตัวไม่ดี
พี่อย่าเพิ่งใจร้อน

แฟนผมคนนี้
ยังเด็กค่อนข้างขี้งอน
ให้เอาน้ำเย็นลูบก่อน
แล้วพี่ค่อยสอนก็ได้

น้องเขาทิ้งผมไปหาพี่
คนนี้ผมอยากฝากไว้
รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม
ลูกผู้ชายขอกัน
……
รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม
ลูกผู้ชายขอกัน

รักคือฝันไป – ในห้องเรียน

love in classroom
love in classroom

วันนี้ youtube ติดต่อมา เหมือนหลาย ๆ ครั้ง
แจ้งให้ผมทราบว่า คลิ๊ปหนึ่ง ที่ผมเคยอัพโหลด
มีลิขสิทธิ์เพลง “รักคือฝันไป” เป็นของ Believe music
เค้าบอกว่าไม่ต้องกังวล ไม่มีปัญหาในการแชร์เพลงนี้
แต่รายได้จากการแชร์เพลงนี้ จะเป็นของ copyright owner
ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้เค้าจัดการเอง
แล้วไม่ต้องไปลบวีดีโอทิ้งนะ

ปล. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงที่ผมเคยผิดนโยบายของ youtube
การดำเนินการหลังการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งนี้ ถือว่านุ่มนวลที่สุดล่ะ

บางเวลาก็นิยมของฝรั่งบ้าน ไรบ้างนะ นึกถึง “Made in Thailand”

นักศึกษาของผมอายุ 18 ปี คงมีไม่เยอะที่เคยฟังของคาราบาว
เพลง “Made in thailand
ปกติผมจะกินขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
หม้อแกง เม็ดขนุน สาคู อะไรแนว ๆ นั้น เพราะนิยมไทย
มักอุดหนุนหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายรถพ่วงคลุมพลาสติก
มาบีบแตหน้าบ้าน แล้วเราก็วิ่งออกไปเข้าแถวซื้อกับเพื่อน ๆ
ในระแวกนั้น .. นั่นก็นานหลายปีดีดักแล้วนะ
14 พ.ย.58 วันนี้เห็นขนมฝรั่งมังค่า
แต่ไม่มีแม่ค้าตาน้ำข้าวมายืนขายนะครับ
เห็นน่าสนใจ ไม่รู้อะไรดลใจซื้อมา 2 ห่อเลย
วันนี้เอาใจออกห่างสินค้าไทยไปหาสิ้นค้าฝรั่งซะละ

เนื้อเพลง “Made in Thailand
เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา
เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
ยุคสมัยนี้ เป็น กทม.
เมืองที่คนตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า)
เมดอินไทยแลนด์ แดนไทยทําเอง
จะร้องรําทําเพลง ก็ลํ้าลึกลีลา
ฝรั่งแอบชอบใจ แต่คนไทยไม่เห็นค่า
กลัวน้อยหน้า ว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัย
เมดอินเมืองไทย แล้วใครจะรับประกันฮะ
(ฉันว่ามันน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง)
เมดอินไทยแลนด์ แฟนแฟนเข้าใจ
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง
ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่)
แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามา
คนไทยได้หน้า (ฝรั่งมังค่าได้เงิน)
เมดอินไทยแลนด์ พอแขวนตามร้านค้า
มาติดป้ายติดตราว่าเมดอินเจแปน
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
คุยกันได้ว่ามันมาต่างแดน
ทั้งทันสมัย มาจากแม็กกาซีน
เขาไม่ได้หลอกเรากิน
หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง…เอย

ถ้าต้องเสียของรักให้ใครไป ก็ขอให้ยินดีที่ของรักจะได้พบโอกาสใหม่

ฝากแฟนผมด้วย
ฝากแฟนผมด้วย

ตั้งแต่ฟังเพลงมา ผมว่าเพลงนี้เข้าหัวข้อ มุทิตาจิต
คือ ความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดี หรือต้องแยกกันเดิน
เพราะคนรู้จักถามมาว่า ถ้าเจ้าของ กำลังจะเสียของรัก
ไหน ๆ ก็ยื้อไม่ได้อยู่แล้ว เขาจะทำอย่างไรกับของรัก
ผมก็ตอบไปว่า “เจ้าของ เขาคงยินดีที่ของรักจะมีเจ้าของใหม่

เนื้อเพลง “ฝากแฟนผมด้วย

ผมรักน้องเค้าจริงนะพี่ คนนี้ให้หมดหัวใจ
ถึงแม้น้องมีคนใหม่คือพี่ที่มานั่งรอ
ผมรักน้องเค้านานแล้วพี่ คนนี้ผมเลยอยากขอ
รักที่ผมนั้นคนก่อ ฝากพี่สานต่อได้มั้ย
* ก็รู้ว่าน้องเค้าคลั่งไคล้พี่
รักพี่ซะจนหมดใจ ความสุขน้องเค้า
ผมคงขวางไม่ได้ มีให้แค่คำอวยพร
** ฝากแฟนผมด้วย ช่วยดูแลน้องเค้าที
หากน้องทำตัวไม่ดี พี่อย่าเพิ่งใจร้อน
แฟนผมคนนี้ยังเด็กค่อนข้างขี้งอน
ให้เอาน้ำเย็นลูบก่อน แล้วพี่ค่อยสอนก็ได้
น้องเค้าทิ้งผมไปหาพี่ คนนี้ผมอยากฝากไว้
รักน้องเค้าเท่าผมได้ไหม ลูกผู้ชายขอกัน

http://radio.sanook.com/music/player/4932/%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2

ความรักของมนุษย์เรามีหลายแบบ หลายเวลา หลายสิ่งอย่าง
ชีวิตเหมือนไร่นาสวนผสมนั่นหละครับ
คละเคล้า ปะปนกันไป หลายเรื่องหลายราว ดูมั่ว ๆ ยังไงชอบกล
– มีรักพ่อแม่
– มีรักแฟน
– มีรักลูก
– มีรักงาน
– มีรักองค์กร
– มีรักเพื่อนบ้าน
– มีรักอะไรอะไรอีกมากมาย

ทุกครั้งที่สูญเสีย ก็น่าจะยินดีด้วย น่าจะดีกว่า

อิทธิพลจากการดูรายการแข่งขันร้องเพลง ทำให้อยากไปร้องบ้าง

right here waiting
right here waiting
การเห็นผู้คนร้องเพลง เมื่อเปิดเพลงฟัง หรือดูรายการ the voice
ย่อมมีอิทธิพล ต่อจิตสำนึกของมนุษย์ เช่นผม
ทำให้เกิดความฝันว่าจะไปร้องเพลงชิงรางวัล ในรายการ the winner
เป็นการใช้ศักยภาพทางกาย ที่ต้องอาศัยเวลาฝึกฝนนับปี
ผมประเมินดู ก็รู้สึกไปเองว่าน่าจะตกรอบคัดเลือก
แต่ถ้าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ไปอีกสักปี สองปี
เหมือนที่ commentator ให้กำลังใจนักร้องตกรอบ ว่า ปีหน้ามาใหม่
ก็ทำให้ผมมีความฝันเหมือนกันว่า
ปีหน้าคงจะร้องเพลง right here waiting ได้ดีขึ้น
ปล. เสียงนี้ใช้ sound recorder ของ win8 ได้ .wma
โดยเปิดคาราโอเกะจากเครื่องหนึ่งเพื่อฟังเสียง และตามเมโรดี้ได้
และเปิดอีกเครื่องเพื่อส่งเสียงดนตรีเข้า mic
ดังนั้น mic จึงรับเสียงสองทางคือ เสียงของผม และเสียงดนตรี
และมีเสียงจากเครื่องแรกเข้าหู เพื่อควบคุมทำนองจากการฟัง
จะได้ผิดคีย์น้อยลง
เนื้อเพลง right here waiting
http://engtoday.exteen.com/20120828/right-here-waiting
Right here waiting
Artist: Richard Marx
Oceans apart day after day – ห่างกันคนละฝั่งมหาสมุทร วันแล้ววันเล่า
And I slowly go insane – และฉันก็ค่อย ๆ เริ่มจะเป็นบ้าทีละนิด
I hear your voice on the line  – ฉันได้ยินเสียงเธอจากทางโทรศัพท์
But it doesn’t stop the pain – แต่มันไม่ได้ทำให้ฉันหายเจ็บปวดเลย
If I see you next to never – ถ้าฉันกับเธอแทบจะไม่ได้เจอกันเลยแบบนี้
How can we say forever – แล้วเราจะเอ่่ยคำว่าตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรล่ะ

Wherever you go – ที่ไหนก็ตามที่เธอไป
Whatever you do – อะไรก็ตามที่เธอทำ
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ
Whatever it takes – ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไป
Or how my heart breaks – หรือหัวใจฉันจะสลายเป็นเสี่ยง
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ

I took for granted, all the times – ฉันทึกทักเอาเอง, อยู่เสมอเลย
That I thought would last somehow – ว่ามันคงจะยั่งยืนไม่ว่าจะอย่างไร
I hear the laughter, I taste the tears – ฉันได้ยินเสียงหัวเราะ ลิ้มรสน้ำตา
But I can’t get near you now – แต่ก็มิอาจมีเธออยู่ใกล้

Oh, can’t you see it baby – โอม, เห็นไหมล่ะที่รัก
You’ve got me going crazy – เธอทำให้ฉันแทบจะบ้าคลั่ง

Wherever you go – ที่ไหนก็ตามที่เธอไป
Whatever you do – อะไรก็ตามที่เธอทำ
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ
Whatever it takes – ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไป
Or how my heart breaks – หรือหัวใจฉันจะสลายเป็นเสี่ยง
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ

I wonder how we can survive – ฉันประหลาดใจนะ ว่าเราจะรักษา
This romance – ความรักนี้ ไว้ได้อย่างไร
But in the end if I’m with you – แต่ถ้าในที่สุดแล้วเราได้อยู่ด้วยกัน
I’ll take the chance – ฉันคงจะใช้โอกาสนั้น

Wherever you go – ที่ไหนก็ตามที่เธอไป
Whatever you do – อะไรก็ตามที่เธอทำ
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ
Whatever it takes – ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไป
Or how my heart breaks – หรือหัวใจฉันจะสลายเป็นเสี่ยง
I will be right here waiting for you – ฉันก็จะคอยเธออยู่ตรงนี้ล่ะ

Waiting for you -รอคอยเธออยู่
คำศัพท์/สำนวน ที่น่าสนใจ
day after day เป็นสำนวน แปลว่าวันแล้ววันเล่า ถ้า Month after month ก็จะเป็นเดือนแล้วเดือนเล่า
next to never แปลว่าเกือบจะไม่เคย ในเพลงนี้ใช้กับการเจอหน้ากัน ก็ต้องแปลว่าแทบจะไม่ได้เจอกันเลย คือเจอกันน้อยมาก
– took for granted แปลว่าทึกทักเอาเอง

มหาบุรุษกู้แผ่นดิน

มหาบุรุษกู้แผ่นดิน

battle of wits
battle of wits

บทหนึ่งว่า “คงมีแต่วันที่แผ่นดินรวมเป็นหนึ่งแล้ว จึงจะปลอดสงคราม

มีหลายตอนที่น่าสนใจ แต่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจ คือ
ไพร่พลคนหนึ่ง พูดกับพระเอก ทำนองว่า
.. “ถูกเกณฑ์ไปรบ ถ้าไม่ตายก็โชคดี กลับมาก็เป็นไพร่พลเหมือนเดิม
ถ้ารบแพ้ แล้วถูกจับเป็นเชลย ก็ไปเป็นไพร่พลอีกเมืองหนึ่ง
แล้วจะให้ข้าออกไปรบเพื่ออะไรล่ะ
” ..

ใน blog ของ be-beer ได้นำคำสำคัญมาสรุปไว้ อ่านสนุกครับ
http://be-beer.exteen.com/20120526/entry

ภาพยนตร์เรื่อง มหาบุรุษกู้แผ่นดิน
เป็นเรื่องราวของความพยายามรักษาเมืองของทหารในเมืองหนึ่ง
แล้วผู้มีปัญญาคนหนึ่งก็มาช่วย .. ผลเป็นอย่างไรต้องติดตามเองครับ

เพลงเพื่อชีวิต บาปบริสุทธิ์ ของคาราบาว

อันคนเราหญิงชายทั้งหลายแหล่
ต่างมีดีมีแย่อยู่พอๆ กัน
ถึงเมื่อคราวแรกเจอกันมักหวานชื่น
ต่างหยิบยื่นความดีให้แก่กัน

ผมเป็นสุภาพบุรุษนะครับ
ฉันเป็นสุภาพสตรีค่ะ
ผมไม่กินเหล้าไม่สูบยานะ
ฉันก็ไม่ยุ่งไม่ขี้บ่น

วันเวลาผันไปช่างหวานชื่น
ต่างหยิบยื่นไมตรีดีต่อกัน
ความรักความงดงามช่างยิ่งใหญ่
จึงตกลงปลงใจไปแต่งงานกัน

ผมยังกลับบ้านตรงเวลานะ
ฉันเป็นแม่บ้านที่ดีค่ะ
ผมให้เงินเดือนคุณหมดเลยนะ
ฉันจะใช้สอยอย่างประหยัดค่ะ

วันเวลาผันไปแหมชักเบื่อ
ต่างไม่เหลือสิ่งดีมาอวดกัน
ต่างคนต่างเริ่มทําในสิ่งใหม่
เริ่มกระทําตามใจที่ต้องการ

ผมไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะ
ฉันไปงานเสี้ยงที่ทํางานย่ะ
ผมเหลือเงินให้คุณแค่นี้พอนะ
ฉันก็มีภาระใช้มากกว่าเก่า

ยามเมื่อความอดทนถึงที่สุด
จึงต้องหยุดไว้ตรงเลิกรากัน
มันจึงเป็นผลงานที่แสนห่วย
คนที่ซวยก็คือตัวลูกน้อย
+ http://music.cm108.com/player.php?id=116

music video เรื่องคนใกล้ตัว ส่งเข้า youtube

26 ก.ค.53 นาน ๆ ผมจะยอมเล่นหนังเป็นพระเอกซะเรื่อง สำหรับเรื่องนี้ใช้เครื่องมือประกอบฉาก และนักแสดงสมทบหลายคน กว่าจะได้เพลง คนใกล้ตัว ในรูป music video ส่งเข้า youtube.com สรุปว่าเรื่องนี้ใช้ ulead ครับ เท่าที่ดู option มากกว่า movie maker แต่ไม่ซับซ้อนเท่า proshow และ premiere ก็ยังมีความซับซ้อนที่สุดในซอฟท์แวร์หลายตัวที่กล่าวมา

+ http://www.youtube.com/watch?v=XVUM9fJ8_rM

ปุ้ย พิมลวรรณ สวยจริง

ปุ้ย พิมลวรรณ
ปุ้ย พิมลวรรณ

25 ก.ค.53 รู้สึกว่าโลกเรากลมและแคบลงมาก เมื่อวานไปดูงาน “SME ไทยเข้มแข็ง 2010” ที่โรงแรมเวียงทอง ลำปาง พบ คุณปุ้ย พิมลวรรณ ศุภยางค์ เป็นผู้ประกอบการรับเชิญในฐานะผู้ขายแฟรนไชส์ นักเก็ตไก่ (Chicken Nuggets By Pui franchise) แล้วก็ยิ้มทักภรรยา กับลูกว่าซื้อไก่ไหมค่ะ แต่มาวันนี้ผมพบคุณปุ้ยในทีวีสสท. เป็นข่าวว่าได้ทรัพย์สินคืน จากการที่ร้านถูกขโมยย่องเข้าไปขนอุปกรณ์หลายรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ .. แล้วภรรยายังบ่นว่าตัวจริงของคุณปุ้ยสวยกว่าเธอ ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง (ปลอบใจภรรยา) .. สมัยนี้การเดินทางคงสะดวกขึ้นครับทำให้เราพบผู้คนได้มากหน้าหลายตาขึ้น