ผลการลงคะแนนเสียง #พรบคอม ไม่เห็นด้วย 0% แสดงว่าต้องดีจริง

ผล vote ict law
ผล vote ict law

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประเทศไทยมีการประชุม
ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ #สนช
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 172 ท่าน
เพื่อลงคะแนนพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..
https://www.blognone.com/node/88369

 

ผลการลงคะแนน #voteictlaw ในจำนวนนี้ พบว่า
ไม่แน่ใจ มี 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 2.91
เห็นด้วย มี 167 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 97.09
ไม่เห็นด้วย มี 0 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 0

 

https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-computer-related-crime-act

เมื่อเข้าไปค้นใน wiki พบว่า
ปัจจุบัน สนช. คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (31 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
ตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังรัฐประหาร
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อ 8 สิงหาคม 2557 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติ
เลือกประธานและรองประธาน ผลปรากฏว่า
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน
และ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานคนที่ 1
และ พีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานคนที่ 2

แล้วพบว่ารายชื่อที่แต่งตั้งทั้ง 4 รอบ
แสดงรายชื่อทุกท่านใน wiki
ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา
ที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ .. มีการทักท้วงเรื่อง พรบคอม
การไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลย น่าจะเป็นคำตอบว่า
การทักท้วงไม่เป็นผล

ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน
ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน

http://www.posttoday.com/politic/470517

ช่วงเย็นของ 15 ธ.ค.59 มีผู้คนสนใจเรื่อง “พรบคอม” มากที่สุด

twitter singlegateway
twitter singlegateway

ดู “ความนิยม (Trends)” ใน twitter.com หน้าแรก
พบด้านซ้ายจะมี hash tag
บอกว่าช่วงนี้เค้าติด hash tag ด้วยคำว่าอะไร
ซึ่งบอกถึงแนวโน้มของความสนใจของผู้คน
อย่างเช่นวันที่ 15 ธันวาคม 2559
พบว่ามี hash tag ที่สัมพันธ์กันอยู่ 3 คำ คือ

#พรบคอม 4.06 ส. ทวีต
#singlegateway 2.51 ม. ทวีต
#ไม่ค้านผ่านแน่ 2,123 ทวีต

และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
แล้วเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
http://www.mict.go.th
พบว่า ก.ไอซีที แจงข้อเท็จจริงเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 และ 20
http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AF/1964

ข่าวนี้อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.matichon.co.th/news/395549

อธิบายที่มาของ Hashtag
http://www.aripfan.com/u-know-why-hashtag/

เว็บไซต์ kapook อธิบายเรื่อง single gateway ได้ละเอียด
http://hilight.kapook.com/view/126924

info singlegateway
info singlegateway

คุณสุทธิชัย ไปทำงานเป็นโค้ชกับศูนย์นวัตกรรมสื่อเครือเนชั่น เข้าสู่ยุคหมาเต็มซอย

suthichai yoon
suthichai yoon

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378517689/

17 ก.ย.2559 คุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกถา
เรื่อง “คนสื่อในอนาคต ทางรอดสื่อไทยในยุคที่ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้
ในงานประชุมใหญ่สมาคมนักข่าว วิทยุ และโทรทัศน์ไทย
แล้วพูดถึงการเข้าสู่ยุคภาวะล่มสลาย เน้นขายข่าวดราม่า ด้อยคุณภาพ
พร้อมแนะทางรอด ต้องกล้าจะแตกต่างอย่างมีคุณภาพ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างพื้นที่ ต่อยอด
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/718470

แล้ววันที่ 20 ก.ย.59 ข่าวทาง Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รายงานข่าวว่า บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ NINE บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หรือ NMG และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือ NBC เปิดเผยว่า นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 59 เป็นต้นไป
แล้วไปทำงานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ และนวัตกรรมที่เป็นยูนิตใหม่ของเนชั่น
คือ “ศูนย์นวัตกรรมสื่อเครือเนชั่น” หรือ Nation Media Innovation Center
ทำหน้าที่เป็น Coach เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอเนื้อหาสาระทุกรูปแบบ
ผ่านทุก platform รวมไปถึงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารมวลชน

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์) และ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตอลชุมชน

ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้บริหารศูนย์)
ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้บริหารศูนย์)

พบกิจกรรมดี ๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุน
โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็นแม่งานจัดอบรม 2 หลักสูตร ในภาคเหนือ
1. หลักสูตร ผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์) วันที่ 22-26 ส.ค. 59
2. หลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้บริหารศูนย์) วันที่ 22-23 ส.ค. 59
ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ Regent Hotel & Apartments ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โดย ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในหลักสูตรผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชน
แล้วผมก็ทำหน้าที่วิทยาการหัวข้อ “การตลาดในยุคดิจิทัล และการตลาดผ่านสื่อโซเชียล” เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
โครงการนี้หลายหลักสูตร ใช้เวลาอบรม 5 วัน มีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้

– แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการขับเคลื่อนแผนฯ
– แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
– การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
– การตลาดในยุคดิจิทัล
– การตลาดผ่านสื่อโซเชียล
– แนวทางขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน
– การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล (E-Commerce, E-Market) และ Digital Money
– เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) สร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ ให้น่าสนใจ
– การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในชุมชน
– การผลิตสื่อดิจิทัล : การผลิต Video Clip
– การผลิตสื่อดิจิทัล : การถ่ายภาพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว
– การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling)
– ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อสังคม และการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์)
ผู้จัดการศูนย์ดิจิตอลชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์)

เอกสารอบรม
– สไลด์เปิดงานของ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล http://www.totacademy.com/ict/download/doc_train2_3.pdf
– สไลด์ที่ผมใช้เรื่องตลาดดิจิทัลเบื้องต้น https://www.facebook.com/groups/thaiebook/669305873220234/
– เว็บไซต์ที่ใช้เตรียมเนื้อหา http://www.thaiall.com/digitalcommunity/
– เฟสบุ๊คเพจที่ใช้ฝึกอบรม https://www.facebook.com/digitalcommunitycenter/
– แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf
– แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 http://cloudfile.mict.go.th/public.php?service=files&t=b1e88505be0a561af887d3dc1e0363df&download
– แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน
โดย รทก.มาลี วงศาโรจน์ http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_3DE_27-5-59-Dr.Malee.pdf
* งานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy

ลิงค์แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนออนไลน์ และรายชื่อศูนย์ในภาคเหนือ 140 ศูนย์
ที่ https://sites.google.com/site/link2mydrive/home/xeksar-kar-khea-xbrm-suny-dicithal-chumchn

วิทยากร
วิทยากร

รายละเอียด และการแลกเปลี่ยนที่
https://www.facebook.com/digitalcommunitycenter/

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
http://www.thaitelecentre.org/

เพื่อนปรึกษาว่า รับแฟ้ม excel มา แล้วเปิดไม่ได้

01_got_mail1. วันหนึ่ง เพื่อนชื่อนางลำ รับอีเมลจาก เพื่อนชื่อนายบาง
ในอีเมลมีแฟ้มอยู่ 6 แฟ้ม คือ

allsheet.xls
filelist.xml
sheet001.htm
sheet002.htm
stylesheet.css
tabstrip.htm

แล้วนางลำก็ forward mail ถามผมว่าเปิดอย่างไร
พยายามเปิดแล้วก็ไม่ได้
เพราะแฟ้มที่ได้รับมาเป็น excel ก็ใช้ excel รุ่นใหม่แล้ว
นามสกุลก็ชัดเจนว่าเป็น .xls จะเป็นอื่นไปไม่ได้

02_format_missing

2. เมื่อเพื่อนชื่อลำสอบถามจากเพื่อนชื่อนายบาง ว่าเปิดไม่ได้สงสัยแฟ้มเสีย
เพื่อนชื่อนายบางก็ส่งแฟ้มกลับมาให้อีกรอบ และเปิดไม่ได้เหมือนเดิม
กรณีแฟ้มเสียจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะส่งอีเมลมาให้ถึง 2 รอบ

03_miss_file

04_file_structure

3. ผมลองเปิดดู ก็พบกับข้อความว่า
รูปแบบไฟล์และนามสกุลของ ‘allsheet.xls’ ไม่ตรงกัน
ไฟล์อาจเสียหายหรือไม่ปลอดภัย
อย่าเปิดไฟล์ดังกล่าวถ้าคุณไม่เชื่อถือในแหล่งที่มา
คุณต้องการเปิดไฟล์นี้หรือไม่

08_savexls

4. ก็ต้องเลือก “ใช่” เข้าสู่ขั้นต่อไป
แต่กลับพบข้อความว่า มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการโหลดในส่วนต่อไปนี้
แสดงว่าเปิดแฟ้ม .xls จะไปเรียกแฟ้มอื่นมาทำงานด้วย
อยู่ใน allsheet.files\sheet001.htm
และ allsheet.files\sheet002.htm

05_change_extension

5. ทำการสร้าง folder ชื่อ allsheet.files
ในห้องเดียวกับที่เก็บแฟ้ม allsheet.xls
แล้วย้าย 5 แฟ้มเข้าไป ยกเว้นแฟ้ม allsheet.xls เข้าห้องที่สร้างขึ้น

06_open_by_chrome

07_open_by_excel

6. เปิด allsheet.xls ก็พบว่ามีข้อมูลที่ต้องการ
09_sheet1

10_sheet2

[Download]
สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบ
ผมมีแฟ้มภาพ และแฟ้ม allsheet.xls ให้นำไปลองจัดโครงสร้างเอง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/664429603707861/

[Looking back]
แต่เมื่อคิดย้อนกลับ ว่า [เพื่อนชื่อนางบาง] สร้างแฟ้ม allsheet.xls ขึ้นมาได้อย่างไร
ผมจึงได้ทดสอบสร้างข้อมูลขึ้นมา 2 sheets
แล้ว save as แล้วเปลี่ยนประเภทเป็น Web Page (*.htm;*.html)
แต่บังคับชื่อแฟ้มและ extension ด้วยการพิมพ์ว่า “allsheet.xls”
จากนั้นเพื่อนชื่อนายบาง ก็ส่งอีเมลเป็นแฟ้มทั้งหมดให้นางลำ
โดยส่งแฟ้ม allsheet.xls พร้อมกับแฟ้มทั้งหมดในห้อง allsheet.files

จึงเป็นที่มาที่ทำให้ได้จัดโครงสร้างของแฟ้มแบบย้อนกลับ
เพื่อจะได้เปิดแฟ้ม allsheet.xls ตามประสงค์ของเพื่อนชื่อนางลำ
ซึ่งผลที่ได้คือเลือกเปิดแฟ้มนี้ได้ทั้งโปรแกรม excel และ chrome

สตาร์ทอัพไทยแลนด์ (itinlife564)

startup thailand guideline
startup thailand guideline

มีเพื่อนในแวดวงธุรกิจ แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ (Startup) มาให้อ่าน ซึ่งประเทศไทยจัดงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่าง 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มนักลงทุน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจได้มาพบกัน คำว่า สตาร์ทอัพ มีความหมายเน้นไปที่การเติบโต (Growth)  อาจสรุปได้ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ ธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมเป็นฐาน และถูกออกแบบให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านทีมงาน การลงทุน การผลิต การตลาด กลุ่มลูกค้า และผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี (SME = Small Medium Enterprises) มีสิ่งที่แตกต่างกันคือการเติบโต ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องเติมโตเร็ว แต่ธุรกิจเอสเอ็มอีจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ร้ายขายของชำ ร้านเสริมสวย จะมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่า โดยธุรกิจสตาร์ทอัพอาจไม่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี แต่สนใจเฉพาะโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วที่อาจโตไปถึงปีละ 1000% ธุรกิจออนไลน์มักเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ จำนวนลูกค้า จำนวนสินค้า ตลาด หรือเวลา สตาร์ทอัพจะมีโอกาสรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มาก ผลิตสินค้าได้มาก ส่งของจำนวนมากได้ และขยายฐานได้อย่างรวดเร็ว

สตาร์ทอัพสามารถขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนสตาร์ทอัพ เพราะนักพัฒนาอาจมีความคิดใหม่ที่เป็นไปได้ แต่ขาดเงินทุนในการพัฒนาก็สามารถเสนอขอรับทุนได้จากการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding) เช่น KickStarter หรือแบบธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) เช่น กองทุน 500 Tuktuks หรือ Y combinator หรือ TechStars แต่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่สามารถได้เงินกู้จากธนาคารตามขั้นตอนปกติอย่างแน่นอน เพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเริ่มจากการสร้างผู้ใช้ให้มากพอก่อนเริ่มต้นหารายได้ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในไทย เช่น Wongnai, Priceza, Ookbee, StockRadars, Builk, Kaidee, Eko, Jitta และ aCommerce แล้วมีคำแนะนำว่าการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสตาร์ทอัพเสมอไป หากธุรกิจมีความชัดเจนก็สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบปกติได้เลย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Website guides)

http://marketeer.co.th/2015/11/startup-5oo-tuktuks/

https://www.blognone.com/node/45235

http://pantip.com/topic/35098937

http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2016/8835

http://www.thailandstartup.org

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133798910026043.1073742010.225300417542568

https://www.blognone.com/node/80579

http://techsauce.co/news/why-startup-fail-90-percent/

http://www.maruey.com/article/contentinjournal0009.html

https://www.facebook.com/Stock2morrowPublishing/posts/355977491252556:0

http://tech.mthai.com/tips-technic/51936.html

http://www.designil.com/what-is-startup-business.html

http://lertad.com/startup-markup/startup-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

http://www.gmlive.com/startup%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-startup

https://advice.co.th/it-news/176

http://www.smartsme.tv/content/20023

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/6162.html

http://news.thaiza.com/

http://thumbsup.in.th/2014/07/top-most-valued-companies-in-asia-13-make-top-50-world/

http://www.thailandonlinefocus.com/focus/news/165/

http://www.ptp.or.th/news/163

http://www.thairath.co.th/content/611178

http://techsauce.co/news/7-trends-thai-tech-startup-2015-by-techsauce/

https://www.marketingoops.com/news/tech-update/5-star-startup/

http://www.theceoblogger.com/ceo-1506001/

http://money.kapook.com/view130073.html

ข้อควรปฏิบัติ ต่อกรกับ Ransomware

ข้อควรปฏิบัติ ต่อกรกับ Ransomware โดย อ.ปริญญา หอมเอนก
1. ป้องกันที่ดีที่สุดคือ สำรองข้อมูล แยกจากตัวเครื่องของเรา
2. เช็คก่อนคลิ๊กเปิดแฟ้มแนบในอีเมล
เนื้อหาอีเมลหลอก เช่น บัญชีธนาคารถูกระงับ การจัดส่งสินค้าติดปัญหา
3. เช็คก่อนคลิ๊กลิงค์ในอีเมล
ด้วยการสังเกต URL ของลิงค์ในอีเมล ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่
ถ้าเป็น .exe ก็ห้ามคลิ๊กทีเดียวเชียว
ตรวจลิงค์จาก virustotal.com
4. ถ้าโดนแล้วมีโอกาสถึง 90% ที่ไม่ได้ไฟล์คืน ต้องจ่ายเงินถึงจะได้คืน
อีก 10% ที่จะได้ไฟล์คืน คือเป็นรุ่นเก่า และมีตัวแก้ออกมาแล้ว
ถ้าแฟ้มสำคัญก็ต้องยอมจ่ายตัว โดยเทียบกับเงินประมาณ 2 หมื่นบาท
หากจ่ายไปก็อาจไม่ได้ทั้งแฟ้ม และเงินคืน ต้องเสี่ยง
5. หากไม่จ่าย ยอมเสียแฟ้มไป
ก็ต้องกลับไปจัดการกับไวรัสในเครื่องให้เรียบร้อย
เพราะไวรัสยังทำงานอยู่
6. หากเครื่องติด Ransomware แล้ว
เสียบ Flash drive หรือต่อ External harddisk หรือเก็บไวรัสไว้ให้ตนเองติดใหม่ในอนาคต
หรือยู่ในเครือข่าย ก็จะทำให้เกิดการกระจายไปยังเครื่องอื่น
http://www.it24hrs.com/2015/ransomware/

แจกลิงค์ข่าวภาษาอังกฤษด้านไอที แปลไทย ไปเล่าให้นักศึกษาเรียนไอทีเบื้องต้นฟัง

breakingnewsenglish
breakingnewsenglish

รวมข่าวภาษาอังกฤษ สรุปมาแบบสั้น ๆ เพียง 2 ย่อหน้า
อ่านง่ายพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อใช้สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ESL
แต่ละเรื่องนำมาเขียนข่าวให้ยากง่ายหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 6 มีกว่า 2233 บทเรียน (27ก.ค.59)
เริ่มมาตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2004 (2557)
ซึ่งผมสนใจข่าวด้านไอที เพื่อนำไปเล่าให้นักศึกษาในวิชาเทคโนโลยีเบื้องต้น
จึงเลือกข่าว และแปลเป็นไทยไปเล่าให้นักศึกษาฟัง เป็นเรื่องน่าสนใจทั้งนั้น
สามารถอ่านข่าวสั้นทั้งหมดได้
ที่ http://www.breakingnewsenglish.com

Breaking News English

1. Woman Fired for Using Capital Letters
http://www.thaiall.com/blog/burin/6058/
2. Online Gaming
http://www.thaiall.com/blog/burin/6052/
3. Angry Birds Downloads Hit Half a Billion
http://www.thaiall.com/blog/burin/6265/
4. Women More Cautious On Social Media
http://www.thaiall.com/blog/burin/6262/
5. Toyota shows video of driverless car
http://www.thaiall.com/blog/burin/6257/
6. Pass-thoughts to replace passwords
http://www.thaiall.com/blog/burin/6255/
7. Typewriters to stop Russian computer leaks
http://www.thaiall.com/blog/burin/6253/
8. Samsung unveils new smartwatch
http://www.thaiall.com/blog/burin/6250/
9. Police arrest a coconut
http://www.thaiall.com/blog/burin/6247/
10. Amazon.com testing drone delivery service
http://www.thaiall.com/blog/burin/6243/
11. Artificial Intelligence
http://www.thaiall.com/blog/burin/6240/
12. Texting while walking is dangerous
http://www.thaiall.com/blog/burin/6237/
13. EU votes for universal phone charger
http://www.thaiall.com/blog/burin/6233/
14. Google to launch wearable health monitor file
http://www.thaiall.com/blog/burin/6228/
15. People use technology more, sleep less
http://www.thaiall.com/blog/burin/6222/
16. Remote Control Inventor Dies Aged 96
http://www.thaiall.com/blog/burin/6260/

http://www.thaiall.com/mit

10 ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกคาดหวังปี 2559 ในมุมมองด้านอุตสาหกรรม

cybersecurity : whoami
cybersecurity : whoami

10 ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกคาดหวังปี 2559 ในมุมมองด้านอุตสาหกรรม
1. ผู้นำด้านความปลอดภัยเริ่มยอมรับว่าวิธีรักษาความปลอดภัยแบบเดิมมีจุดบกพร่อง ต้องมองหากลยุทธ์ และวิธีการใหม่ ที่ทำได้ดีกว่าเดิม
2. ปีนี้จะเป็นปีของการแบ่งส่วนย่อย เราจะได้เห็น การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย การจำลองเป็นส่วนย่อย การให้สิทธิเป็นส่วนย่อย
ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแนวทางการทำงาน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มภัยคุกคามที่สำคัญ เมื่อพวกเขาเข้ามาสอดส่องข้อมูล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของภาครัฐ
ปล. Thai Netizen Network คุยกันเรื่องนี้ด้วย
4. ผู้บริหารระดับสูงจะเข้ามามีบทบาทและร่วมกำหนดทิศทางเชิงรุกในประเด็นความปลอดภัยให้กับองค์กร
ปล. มีตัวอย่างเป็น single gateway น่าจะพอไหว
5. XP ได้ประกาศยุติการพัฒนาไปแล้ว แต่ยังเหลือคนใช้อยู่ไม่น้อย และจะกลายเป็นช่องโหว่ให้มีการเข้าโจมตีได้โดยง่าย
6. โลกไซเบอร์ได้พบกับความวุ่นวายของสังคม และจะเป็นภัยร้ายแรงได้
7. โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตี
ปล. นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง DieHard 4 ที่แฮกเกอร์ยึดสาธาณูปโภคได้
8. ไวรัสเรียกค่าไถ่จะเข้าถึงองค์กรทางธุรกิจมากขึ้น
9. บริษัทที่เคยทำธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยจะเริ่มเข้ามาแสดงตัวในตลาดให้เห็นเด่นชัดขึ้น
10. ปีนี้จะมีการพัฒนาความเร็วในการสื่อสารที่พุ่งขึ้น พร้อมกับการเข้ารหัสแบบควอนตั้มที่พัฒนาขึ้น

โดย Tom Patterson
Vice president of Global Security Solutions for Unisys

http://www.govtech.com/opinion/10-Cybersecurity-Issues-to-Expect-in-2016.html?platform=hootsuite

นักเล่นเกมเกาหลีตายหลังเล่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ชั่วโมง

starcraft
starcraft

ที่มา
ตอนเรียนปริญญาโทได้อ่านหนังสือที่ชี้แนะว่า
ข่าวประจำวันเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และเรียนรู้ได้ทุกวัน
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเชื่้อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย
http://www.breakingnewsenglish.com/about.html

เรื่อง นักเล่นเกมเกาหลีตายหลังเล่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ชั่วโมง [2.07]
Korean gamer dies after 50 hours online

หนุ่มเกาหลีใต้อายุ 28 ปี ตายหลังเล่นเกมคอมพิวเตอณ์ออนไลน์แบบไม่หยุดนานกว่า 50 ชั่วโมง
A 28-year-old South Korean man has died after playing an online computer game for almost 50 hours non-stop.

หนุ่มที่คนในครอบครัวเรียกว่า ลี เริ่มเล่นเกมจำลองการต่อสู้ยอดนิยม สตาร์คราฟ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2005 แล้วก็ไม่ลุกจากที่นั่ง เป็นเวลาถึง 2 วัน
The man, known only by his family name of Lee, started playing the popular battle simulation game
Starcraft on August 3 and became fixed to his seat for over two days.

การเล่นเกมที่มาราทอนของเขา จะหยุดเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำ หรืองีบ 5 นาที
His marathon gaming session was apparently broken only with the occasional toilet break or five-minute nap.

ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแหล่งข่าวจากตำรวจบอกว่าเขาตายเพราะหัวใจหยุดเต้น อันเกิดจากความเหนื่อยล้า
Reuters News Agency reports police sources saying the man died from cardiac arrest “stemming from exhaustion”.

ลีมีหน้าที่ยกระดับตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกม
Lee was on a mission to become a professional gamer.

เป็นการเพิ่มเสน่ห์ และได้รับเงินดีหากเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกาหลีใต้
This is an increasingly attractive and well-paid profession in South Korea.

ผู้เล่นระดับสูงจะได้รับเงินที่มากพอจะเลี้ยงตัวเองได้เลยทุกปี
Top players can earn substantial amounts of money each year.

ลีถูกไล่ออกจากงาน เพราะหยุดงานบ่อยจากการที่ถูกครอบงำด้วยเกม
Lee had recently been fired from his job because of absences due to his obsession with gaming.

อันตรายจากการติดเกมแนวแฟนตาซีเป็นปัญหาที่พบได้ในหลายสังคม
The dangers of being addicted to fantasy games are resulting in many social problems.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแนว MMORPGS จะรวมคนหลายพันให้นั่งติดกับจอเป็นเวลาหลายชั่วโมง
In particular, MMORPGs, or massively multiplayer online role playing games,
keep thousands of players glued to their screens for many hours.

http://www.breakingnewsenglish.com/0508/050811-gaming-e.mp3
http://www.breakingnewsenglish.com/0508/050811-gaming-e.html

Woman Fired for Using Capital Letters

http://www.breakingnewsenglish.com/0909/090904-capital_letters.html

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 :