ฝ่ายหนึ่งที่ได้ 100 เต็ม แต่อีกฝ่ายก็ทิ้งดิ่ง ก็คงจะมีฐานคิดกันคนละขั้วเป็นธรรมดา

คำถาม
คำถาม

หลังสอบทุกครั้งจะมี 2 ขั้ว
ที่แตกต่างกัน เค้ามีคำถาม คำพูด และความคิด
สอดคล้องกับคะแนน หรือความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้ว

กรณีแรก – ขั้ว 100
ไม่มีข้อสงสัยต่อคำถาม ไม่ตั้งแง่ให้เป็นอุปสรรคกับการเรียนรู้
ปัจจุบันมีเด็ก ๆ มากมาย ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือ
หาความรู้ หาคำถาม และหาคำตอบ
ทั้งจากโรงเรียนกวดวิชา และคู่มือเตรียมสอบ

มีเด็ก ๆ จำนวนไม่น้อย
เค้ากระหายใครรู้ กระเหี้ยนกระหือรือ
ที่จะหาคำถามมาตอบ แล้วเค้นคำตอบด้วยตนเอง
ไม่ใช่สงสัยในระบบ หรือคำถามที่ยังไม่ได้หาคำตอบ
แล้วก็สรุปว่า ข้อสอบ คือ ปัญหา
http://www.lampang13.com/archives/8936

ขั้นตอนวิธี เป็นเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้
ขั้นตอนวิธี เป็นเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

กรณีที่สอง – ขั้ว 0
มีข้อสงสัยต่อคำถาม
อันที่จริงแล้ว เมื่อได้คำถามมา
ที่อาจเป็นคำถามที่อยู่ในใจ หรือมีใครเค้าถามมา
บางทีคำตอบก็ไม่ได้สำคัญ
เท่าขั้นตอนการได้มา (Algorithm) ของคำตอบ
เพราะ การเรียนรู้ที่จะตอบคำถาม สำคัญกว่าคำตอบ
บางทีอาจนึกถึงที่มาของการตอบคำถามแบบ 5W1H
สุดท้ายก็ต้องถามว่า จัดการกับคำถามอย่างไร
1) .. 2) .. 3) .. 4) .. 5) ..
เห็น 5 หัวข้อนี้
ทำให้นึกถึงการค้นแล้วค้นอีก ที่เรียกว่า วิจัย (research)
คือ ขั้นตอนการได้คำตอบ อย่างมีขั้นตอน (Algorithm)
ที่ทำให้คำตอบ มีวรรณกรรมอ้างอิง และน่าเชื่อถือ
นี่เป็นกรณีที่คนถามเค้า serious ก็คงต้องตอบ seriously

ผ้าจำนำ กับ ผ้าอาบน้ำฝน
ผ้าจำนำ กับ ผ้าอาบน้ำฝน

ปล. ผมมองเป็น KM นะครับ และอ้างอิงแหล่งที่มาไว้แล้ว
https://www.facebook.com/ajWiriya/

ได้ 100 เต็ม
ได้ 100 เต็ม

อยากชวนฟัง ปาฐกถาของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ที่กล้ามองต่าง วิพากษ์การทำงานของผู้มีอำนาจ อย่างมีเหตุผล
เพราะโลกของเรามี 2 ขั้ว จึงทำให้เกิดการพัฒนา และพลวัต

ระบบและกลไก การกินป่าของคนไทย คนหนึ่งปีหนึ่งเฉลี่ยกินพื้นที่ปลูก 20 ตารางเมตร

ระบบข้าวโพด
ระบบข้าวโพด

เคยดูรายการ สามัญชนคนไทย
ตอน คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

แล้วสนใจระบบและกลไกการกินป่าของคนไทย
ในรายการแจงไว้ชัดเจนว่ากลไกการสนับสนุนให้คนไทยกินป่ามี 5 กลุ่ม
1. กลุ่มชาวบ้าน
2. กลุ่มนายทุน/แปรรูป
3. กลุ่มเงินกู้/กองทุนทุกประเภท
4. กระบวนการส่งเสริม/นักส่งเสริมการเกษตร/นักวิจัย
5. นโยบายส่งเสริมจำนำ/ประกันราคา

หลังมีข่าว ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยวิธีต่าง ๆ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้ว่าก็ทำอย่าง
นายกก็ทำอย่าง ทหารก็ทำอย่าง กรมป่าไม้ก็ทำอย่าง
ดาราก็ทำอย่าง โรงเรียนก็ทำอย่าง นักเลงคีย์บอร์ดก็ทำอย่าง
มีผลในแต่ละอย่างก็เพื่อช่วยป่า ช่วยเขา ไม่ให้โล้นไปกว่านี้

http://www.thaiall.com/blog/burin/7482/

หากมองระบบที่ทำให้เขาหัวโล้น ลองมามองภาพดู
ว่ามีขั้นตอนอย่างไร จะมองจากปัญหาไปต้นเหตุ หรือต้นเหตุไปปัญหาก็ได้
1. คนไทย ซื้อสัตว์มากินเป็นอาหาร
2. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูป
3. โรงงานอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดและถั่วเหลือง
4. คนปลูกข้าวโพด ซื้อที่ดินไว้ปลูก โค่นต้นไม้ใหญ่
5. ที่ดินไม่พอ ต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่า

คนกินป่าเป็นอาหาร
คนกินป่าเป็นอาหาร

ต.ย.โครงการนาแลกป่า
เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าคืนมา หลังได้มาแล้วก็ต้องดูแลให้ต้นไม้เติบโตเป็นป่า
ข้อมูลในปี 2556 พบว่าพื้นที่ป่าสงวนถูกนำไปปลูกพืชไร่สูงถึง 1.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 24% ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัดน่าน
โครงการนาแลกป่า ในปี 2558 สามารถคืนผืนป่ามาสู่การจัดการอย่างยั่งยืนได้ถึง 315.25 ไร่
1. กลยุทธ์นาแลกป่า เมื่อเกษตรกรคืนพื้นที่ป่า 4 ไร่ โครงการจะขุดนาให้ 1 ไร่
โดยขุดร่องน้ำ ปรับหน้าดิน เตรียมการจัดการน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านปลูกข้าวหรือทำเกษตรแบบประณีต
2. กลยุทธ์ระบบน้ำแลกป่า เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแลกกับพื้นที่ที่นำไปปลูกข้าวโพด
เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวหรือพืชอื่นๆ
ซึ่งการมีน้ำพอใช้สำหรับการเกษตรก็ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยพื้นที่ที่น้อยลง
ปี 2558  โครงการขอคืนผืนป่าได้ทั้งหมด 108 ไร่
3. กลยุทธ์อาชีพทางเลือกแลกป่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ก็อยากจะเลิกปลูกข้าวโพด
และมีอาชีพใหม่ทดแทน ทางโครงการจึงได้จัดหาอาชีพทางเลือก
ได้แก่ อาชีพปลูกพืชหลังนา เกษตรผสมผสาน
และการชดเชยเป็นค่าตอบแทนสำหรับเกษตรกรสูงอายุที่ไม่สามารถทำอาชีพทางเลือกอื่น ๆ ได้
ปี 2558  โครงการได้สร้างอาชีพทางเลือกและขอคืนผืนป่าได้ทั้งหมด 108 ไร่
http://www.schoolofchangemakers.com/home/knowledge?knowledge_id=389

ต.ย. ดารา ยอมควักเงินส่วนตัว ร่วมปลูกป่าน่าน
เฉพาะพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ข้าวโพด เป็นจิตอาสาที่อยากรักษาป่าต้นน้ำ
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378498989/

ต.ย. กิจกรรมพิทักษ์ป่า
Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
“ร่วมโพสต์ท่าต้นไม้ ติด hashtag ‪#‎ปลูกเลย‬ แสดงพลัง!”ฟื้นฟูป่าให้ลูกหลาน
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378503463/
https://www.facebook.com/cartooneggcat/photos/a.136226233446771.1073741828.136187606783967/173673336368727/

ต.ย. อธิบายเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ทำให้ผืนป่าที่หายไป ใครควรต้องรับผิดชอบบ้าง
สรุปว่า “คนไทย ที่บริโภคเนื้อไก่ขาวจากฟาร์มในระบบปิด
ซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวโพด มีส่วนสนับสนุนการทำลายป่าจากการบริโภคเนื้อไก่ เฉลี่ยคนละประมาณ 20 ตารางเมตร
http://landjustice4thai.org/news.php?id=252

ต.ย. ลอยแพชาวบ้าน เมื่อทุนใหญ่ต้องการภาพลักษณ์ที่งามสง่า
มีหนังสือว่าต่อไปบริษัทจะรับซื้อข้าวโพดมีเงื่อนไขคือ
ต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างในพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ถูกต้อง
หรือพื้นที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
http://www.landjustice4thai.org/news.php?id=278

หยุดให้บริการเป็นบาง IP

ddos problem
ddos problem

พบว่า เครื่อง blog กับ moodle บริการได้แย่มาก
ไม่ยอมตอบสนองอย่างที่ควรในช่วงเดือนนี้
วันนี้ อ.อนุชิต เข้าไปดูพบว่า cpu ทำงาน 99%
แสดงว่ามีคนเข้ามาใช้เยอะ ลองใช้ netstat พบว่า
มาจากเครื่องเบอร์เดียวกันหมด
สรุปได้ว่าถูกทำ DDOS (Distributed Denial of Service)
ก็มีหลายวิธี แต่แก้ง่ายด้วยการ block IP
ผ่าน htdocs/.htaccess
Order Deny,Allow
Deny from 185.130.5.209
http://www.abuseipdb.com/report-history/185.130.5.209

ถ่าย selfie หลังบริการแก้ปัญหา software ไปเขียน portfolio

580323_dillaka
580323_dillaka

โบราณว่า  “ใครทำดีกับเรา อย่าไปจำ เราทำดีกับใคร จงจำให้ดี”
ครั้งนี้ อ.ดิลกา มาทำให้ผมมีงานทำ .. จะไม่ลืมครับ

ความเป็นมา (Background)
หน้าที่หนึ่งของงานไอที คือ ให้การสนับสนุนแก้ปัญหา
การใช้งานซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย แก่บุคลากร
ผมเองก็มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องให้บริการ วันนี้ อ.ดิลกา
นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้งานอยู่ประจำ มาให้ดู
แจ้งปัญหาว่าโปรแกรมขึ้นหัวแดง เห็นแล้วรู้สึกกังวล

ระเบียบวิธีการ (Methodology)
ได้ปรึกษาผู้รู้ 2 ท่าน
ท่านหนึ่งบอกว่า รุ่นนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขกรณีนี้
อีกท่านหนึ่งบอกว่า ปัญหานี้ไม่เกิด ถ้าแก้ไขตั้งแต่ติดตั้ง ไม่ตามแก้ปัญหา
ส่วนผมก็หาโปรแกรมแก้ปัญหาหัวแดงมาจัดการให้ ขนาดตั้ง 41 MB
แต่ก็ไม่หาย คาดว่าโปรแกรมที่ผมใช้ จะใช้แก้ปัญหาหลังขึ้นหัวแดงไม่ได้
และในมือก็ไม่มีโปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับทำงานบน win8
เพื่อนที่ทำงานส่วนใหญ่ก็ใช้ win7 จึงไม่มีโปรแกรมใกล้ ๆ มือ

สรุปผล (Conclusion)
หัวยังแดงเหมือนเดิม
ทางเลือก 1. ให้ใช้ไปก่อน เพราะไม่ได้รับผลกระทบอื่น เนื่องจากโปรแกรมยังใช้งานได้ปกติ
เพียงแต่ขึ้นมาแจ้งเตือนให้รำคาญ ถ้ามีปัญหาข้างเคียงค่อยกลับใหม่
ทางเลือก 2. พรุ่งนี้มาพบผู้รู้ที่มีซอฟท์แวร์ วันนี้ท่านติดภารกิจ
หากมาใหม่ ก็อาจมีโปรแกรมแก้ไขโดยตรง
หรือไม่ก็ uninstall และ install ใหม่ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง
สรุปว่าผู้มารับบริการก็เข้าใจ และรู้ว่าจะต้องเลือกทางใดต่อไป

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ขอถ่าย selfie กับอาจารย์ท่าน บอกว่าจะไปเขียน portfolio
ว่าวันนี้ได้ให้บริการเพื่อนอาจารย์ไปแล้ว 1 ท่าน
และบันทึกไว้ เผื่อพบปัญหาในทำนองนี้อีก จะได้เลือกแก้ไขได้ถูกทางแต่แรก

ปล่อยหรือไม่ปล่อยโคมไฟ เราคือผู้กำหนด

ปล่อยโคมไฟ
ปล่อยโคมไฟ

งานยี่เป็งปี 2555 ที่ลำปาง ติดป้ายห้ามปล่อยโคมไฟ
เพราะอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นอะไรที่น่าชื่นชม
เมื่อเช้า 29 ต.ค.57 ฟังข่าวสรยุทธ
บอกว่าที่สายการบินต้องหยุดบินช่วงหลังหกโมงเย็น
ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับโคมไฟ
หมายความว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน
จะเป็นปัญหาสำหรับนักเดินทางบางท่าน
ที่ต้องเลื่อนเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงโคมไฟที่อาจเข้ามาในเครื่องบินได้
แต่ปัญหายังคงไปเกิดกับบ้านเรือน และผู้เดินทางทั่วไป
Web guides
http://entertainment.goosiam.com/news/html/0039974.html
http://www.oknation.net/blog/akom/2010/11/16/entry-1
http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&nid=26514

ถ้าท่านเลือกได้ ต่อไปจะปล่อยโคมไฟหรือไม่
O ปล่อย เพราะไม่ใช่ปัญหาของเรา คงไม่เป็นไร
O ไม่ปล่อย เพราะพระท่านสอนมาว่าอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อน

เรื่องราวของช่องว่าง (space)

ปัญหาช่องไฟในข้อมูล แบบ text
ปัญหาช่องไฟในข้อมูล แบบ text

พอทราบมาว่า มีหน่วยงานราชการบางแห่ง
มอบหมายให้หน่วยงานที่ขึ้นตรง
กรอกข้อมูลใน excel แล้วจัดเก็บเป็น xls หรือ csv
ส่งให้หน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยเหนือนำข้อมูลไปรวมกัน
ซึ่งผมก็ใช้เหมือนกัน เพราะง่ายกับผู้ใช้
แต่วันนี้ นำข้อมูลมาใช้ แล้วพบปัญหาในแฟ้ม regist.csv
ดังภาพ เมื่อนำตารางนี้ไปใช้
พบว่าวิชา 000 250 ตอน 1 ไม่มีปัญหา เชื่อมข้อมูลได้ถูกต้อง
แต่วิชา 000 250 ตอน 2 มีปัญหา เชื่อมไม่สำเร็จ
เพราะตอนพิมพ์รหัสวิชา ตอน 2 มีช่องไฟต่อท้ายรหัสวิชา
ที่ถูกคือ “000 250” แต่ไปพิมพ์ “000 250 “
สรุปว่าไปลบช่องไฟที่ต่อท้ายเลข 250 ในตอนที่ 2
ก็จะทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ปกติ

อยู่บ้าน แก้ท่อตัน วันรัฐธรรมนูญ 2556

แผนภาพการวางท่อภายในบ้าน และนอกบ้าน
แผนภาพการวางท่อภายในบ้าน และนอกบ้าน

ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลบ้านครับ
ส่วนใหญ่จะไปอยู่ใน [โลกเสมือนจริง] .. [โลกสวย]
แต่วันนี้โดยคนที่บ้านกดดัน
ลากให้กลับสู่ [โลกแห่งความเป็นจริง]
เพราะล้างจานไม่ได้น้ำเอ่อออกจากท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า
แล้วพาลให้ซักผ้าไม่ได้ เพราะไม่มีที่ระบายน้ำทิ้ง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752947611386039.1073741876.506818005999002

มีขั้นตอนดังนี้
1. เช็คบ่อพัก 2 บ่อในบ้าน พบว่าไม่มีน้ำเข้าบ่อสักหยด
แห้ง และมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่
2. ใช้สายยางฉีดต้นไม้ทะลวงระหว่างบ่อพัก
อยู่พักหนึ่งก็สำเร็จ แต่น้ำที่ไหนจากอ่างล้างจานยังไม่มา
เพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างบ่อพัก
.. ถึงตรงนี้พักทานข้าวเช้าและทำใจครับ
3. ไปซื้อสายทะลวงท่อมา พบว่าไม่ได้ผล
เพราะระยะก่อนถึงท่อไกลเกินไป ของถูกครับ 20 บาทได้แค่นี้
สรุปว่ายาวไม่พอ
4. ตอนไปซื้อสายทะลวงท่อได้หยิบตัวดูดแก้ท่อเต็ม
ติดมาด้วย ด้าม 20 บาท ลองป้ำไปบนท่อระบายเครื่องซักผ้า
สิ่งที่อุดท่ออยู่ไหลออกมาทางบ่อพักเพียบเลยครับ
.. สำหรับภาพที่นำมาแบ่งปันนี่ ดูดีแล้วครับ
.. หลังจากปลุกปล้ำอยู่ 3 ชั่วโมง

สัตว์นานาพันธุ์ในท่อนี้ ตอนเปิดท่อเป็นอึ้งครับ นี่หายไปเยอะแล้ว
สัตว์นานาพันธุ์ในท่อนี้ ตอนเปิดท่อเป็นอึ้งครับ นี่หายไปเยอะแล้ว

พีบีแอล (PBL = Project-Based Learning)

John Dewey 1902
John Dewey 1902

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้นำเสนอแนวคิด “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing)” ว่า “ครูไม่ใช่ผู้กำหนดความคิด หรือจัดพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใดให้กับเด็ก แต่เป็นสมาชิกของชุมชนที่จะสร้างอิทธิพลที่มีผลให้เด็กช่วยตนเองได้ตอบสนองกลับมาอย่างเหมาะสม ที่จะเกิดการแสดงออกที่สร้างสรรค์ภายในศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง” (Dewey,1897)

ต่อมาเกิดรูปแบบการเรียนรู้จาก แนวคิดของดิวอี้ หลายรูปแบบ
ได้แก่
– การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
– การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative learning)
– การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent investigation method)
– การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
– การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)

ทอม มาร์คาม (Thom Markham, 2011)
ได้อธิบายความหมายของ PBL = Project-Based Learning ว่าเป็น
การบูรณาการความรู้ และการปฏิบัติ
โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญที่ต้องรู้
แต่จะประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา และได้ผลเป็นชิ้นงานขึ้นมา
เด็กที่เรียนรู้แบบนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทอลคุณภาพสูง
และได้ชิ้นงานที่เกิดจากการผสมผสาน
พีบีแอลจะปรับมุมมองของการศึกษาสู่ระดับโลก และได้อีกหลายอย่างตามมา
ทั้งแรงขับ ความรัก ความคิดสร้างสรรค์ การเอาใจใส่ และความยืดหยุ่น

PBL integrates knowing and doing. Students learn knowledge and elements of the core curriculum, but also apply what they know to solve authentic problems and produce results that matter. PBL students take advantage of digital tools to produce high quality, collaborative products. PBL refocuses education on the student, not the curriculum–a shift mandated by the global world, which rewards intangible assets such as drive, passion, creativity, empathy, and resiliency. These cannot be taught out of a textbook, but must be activated through experience.
(Thom Markham,2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning

http://www.amazon.com/Project-Based-Learning-Handbook-Standards-Focused/dp/0974034304
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=775406

ตัวเลขไม่ออก เลข 1 แสดงเป็น NK

chrome and number
chrome and number
พบปัญหาเมื่อเขียนเว็บเพจหน้าหนึ่ง
ที่มี code เป็นร้อยบรรทัด
แสดงผลใน chrome browser แล้วเลขไม่ออกดังคาด
ความเป็นไปได้ของปัญหา .. มีสารพัด
แต่แสดงผลใน firefox กับ ie ไม่มีปัญหา
ประเภทแฟ้ม .php กับ .html ก็ให้ผลเหมือนกันคือมีปัญหา
เมื่อคัดลอก source code ไปไว้ใน localhost ไม่พบปัญหา
ทดสอบแก้ปัญหา
โดย upgrade version ของ chrome
สรุปว่า ปัญหาหายไป เห็นตัวเลขได้ปกติ
แสดงว่า version ของ browser ที่ใช้อยู่มีปัญหา
แล้วได้ผลดังภาพประกอบ
วิธีแก้ไข คือ เปลี่ยน version ของ browser เป็นรุ่นล่าสุด

There was a problem sending the command

There was a problem sending the command
There was a problem sending the command
พบข้อความว่า There was a problem sending the command to the program ในโปรแกรม excel 2007 และ 2010 เมื่อ double click บน icon ของ excel file จะต้องใช้วิธี open file ตามปกติจาก menu bar
แก้ไขโดย
1. คลิ๊ก Office button, Excel Options, Advanced
2. คลิ๊ก checkbox หน้าตัวเลือก Ignore Other Applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)