สืบค้นงานวิจัย Fullpaper ฟรี สำหรับคนไทย

คำถาม “จะค้นงานวิจัย
ที่มี fullpaper หรือ abstract ได้จากที่ไหน

ในอดีต มีฐานข้อมูลในแต่ละสถาบัน
ที่เข้าไปสืบค้น แล้วดาวน์โหลด fullpaper หรือ abstract ได้
แต่ปี 2561 ทดสอบค้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว
เท่าที่ค้นดู พบว่า ปิดการ download จากภายนอก
เปิดให้ download เฉพาะบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
แต่มีอีก 3 แหล่งที่ยังเปิดให้ดาวน์โหลดจากภายนอกได้
และมีจำนวนรายงานการวิจัยไม่น้อย
1. ThaiLis เครือข่ายห้องสมุด
2. e-library ของ TRF
3. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย วช.
จากการทดสอบ ทั้ง 3 แหล่ง มีผลการทดสอบดังนี้

thailis research database
thailis research database

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

1. ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุด
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 2253 รายการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ จงกลนี กิติยานันท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2559 เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
แฟ้มเดียวมี 144 หน้า

trf research database
trf research database

https://elibrary.trf.or.th/

2. e-library ของ TRF
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 37 + 19 = 56 โครงการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ นงนภัส พันธ์พลกฤต, ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ปี 2558 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
แฟ้มเดียวมี 238 หน้า

วช. research database
วช. research database

http://dric.nrct.go.th/index.php

3. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย วช.
ค้นคำว่า “จริยธรรม” พบ 1295 รายการ ค้นเมื่อ 20 ม.ค. 2561 พบงานของ ทินกร ชุณหภัทรกุล ปี 2560 เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค
แฟ้มรวมมี 189 หน้า

 

การแสดงชื่อภาพยนตร์ และ Rating ของแต่ละเรื่อง จากฐานข้อมูลของ IMDB.COM

eight and a half
eight and a half

สคลิ๊ปอ่านข้อมูลจาก ratings.list แบบ plain text
ที่เผยแพร่โดย imdb.com
มาแสดงผลในเว็บเพจแบบตาราง แบ่งหน้าละ 50 รายการ
และมีลิงค์ค้น title ในฐานข้อมูล imdb.com ผ่านชื่อเรื่อง
โดยปรับภาษาให้แสดงตัวอักษรชื่อเรื่อง
ผ่าน html ที่ใช้รหัส ord() เพื่อแสดงอักษรพิเศษ
เช่นเรื่อง 8½ (1963) ในรายการที่ 230

BD = 189 = ฝ = one by two

notepad++ is free editor for programmer
notepad++ is free editor for programmer

แจกลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือ Information systems and Management รวดเดียว 13 เล่ม

information system and management
information system and management

หนังสือเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
(Information systems and Management)
ดาวน์โหลดมาเป็น .zip มี 13 เล่ม แตกแล้วใช้พื้นที่ 79.7 MB ก่อนแตกใช้พื้นที่ 76.4 MB
เหมาะกับนักศึกษาสาย IT หรือ IS ที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อน
อ่านหรือไม่ได้อ่านว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง เอามาเก็บเข้าห้องสมุดส่วนตัวไว้ต้องดีแน่นอน
http://bookboon.com/en/information-systems-and-management-ebooks-zip

มารู้จักผู้ให้บริการ free e-book กันหน่อย
Free e-Book : Bookboon.com ตั้งขึ้นที่เดนมาร์คในปี 1988 หรือ 2531 ในชื่อ Ventus โดยมุ่งพิมพ์สื่อด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่วางมาตรฐานใหม่ในโลกของสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ตอบสนองความต้อง การของผู้อ่าน ในปี 2548 บริษัทปรับกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์แห่งแรกของโลก ที่จะจัดทำคู่มือฟรีสำหรับนักเรียน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์หรืออีบุ๊ก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และโคเพ็นเฮเก็น ประเทศเดนมาร์ค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานที่สต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมิวนิค ประเทศเยอรมัน เป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์ระดับโลก มีมากกว่า 1000 หนังสือออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และ 600 หนังสือออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจใน 9 ภาษา
http://www.thaiall.com/e-book

ก่อนหน้านี้
ดาวน์โหลดหนังสือกลุ่ม Microsoft Office มี 65 เล่ม
http://www.thaiall.com/blog/burin/7637/

การ rename database ใน mysql

rename mysql database
rename mysql database

มีเพื่อนถามถึงการ rename database ใน mysql
ลองเข้าไปดูพบว่ามีคำสั่ง rename database อยู่จริง
พบว่าถูกเพิ่มเข้าไปในรุ่น 5.1.7 แต่ถูกลบออกในรุ่น 5.1.23
หากเรียกใช้ไม่ได้ ก็แสดงว่าคำสั่งใช้ไม่ได้ในรุ่นที่ท่านใช้อยู่
ถ้าต้องการ rename database มีคำแนะนำ 2 วิธี
1. ใช้ phpmyadmin คลิ๊กที่ database นั้น แล้วเลือก operations
มองหา Rename database to: แล้วกรอกชื่อใหม่ แล้วกดปุ่ม Go
2. ใช้ mysql command line
หากมี database ชื่อ test1 และต้องการเปลี่ยนเป็น test2
สามารถทำได้ดังนี้

>show databases;
>create database test2;
>use test1;
>show tables;
>rename table test1.a to test2.a;
>drop database test1;

ก็เป็นอันเรียบร้อย
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/rename-database.html

การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557

ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย

25 ก.ค.57 ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557
ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
มีวัตถุประสงค์การประชุมดังนี้
1. เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความเข้าใจการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และนำเสนอระบบการนำส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
3. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาข้อมูลอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับฟังนโยบายการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา โดย น.ส.นิติมา  จิตต์จำนง ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา ที่เล่าถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อมูลที่กลุ่มงานนี้ดูแลประกอบด้วย ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลการเงินอุดมศึกษา
ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูข้อมูลสรุปภาพรวมของประเทศ และมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลแต่ละรอบเข้าสู่ระบบ มีโฮมเพจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คลังข้อมูลอุดมศึกษา
http://www.data3.mua.go.th/dataS/
2. สารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
http://www.info.mua.go.th/information/
3. บริการสืบค้นข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป
http://www.gotouni.mua.go.th/
4. บริการบันทึกข้อมูลสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
http://www.gotouni.mua.go.th/gotouniV2/
http://www.gotouni.mua.go.th/index_staff.php
5. เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงาน
http://www.data3.mua.go.th/dataS/web_reports.php

schedule
schedule

ผู้นำเสนอด้านต่าง ๆ ในกลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา
1. น.ส.นิติมา จิตต์จำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา
2. น.ส.ธารีณี  พฤกษ์พนาเวศ ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา
3. นายขจรศักดิ์  จิตต์อารีย์เสถียร ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร
4. น.ส.ภัทรกันย์ จันทร์หอมไกล ข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี พุดศรี ข้อมูลหลักสูตร
6. นางสุภาพรณ์ ดอกแก้วดี ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา

รวมเอกสาร PDF ที่แจกในการประชุมชี้แจง
การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
https://www.facebook.com/download/1460691054189550/doc_meeting_db_mua_570725.rar

ตารางข้อมูลอ้างอิง ระบบภาวะการมีงานทำ
ที่แจกในการประชุมชี้แจง
การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
https://www.facebook.com/download/800929549927110/REF_UOC_questionnaire_570725.rar

ตารางข้อมูลอ้างอิง ระบบข้อมูลนักศึกษา บุคลากร การเงิน ผู้สำเร็จ
ที่แจกในการประชุมชี้แจง
การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
https://www.facebook.com/download/329480910562626/REF_UOC_STD_STAFF_GRD_FINANCE_570725.rar

ภาพใน fb album
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10152541757908895.1073741843.814248894

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

impact factor 2555
impact factor 2555

12 มิถุนายน 2557 เพื่อนของผม อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และ อ.จิรศักดิ์ ประทุมรัตน์
ส่งอีเมลพร้อม attach file เป็น excel
ว่ามีการอัพเดทค่า impact factor ของวารสารแต่ละฉบับ
ในแฟ้ม excel สามารถคลิ๊กลิงค์เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ TCI
จึงนำแฟ้มนี้ไปแขวนไว้ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
เพื่อสะดวกในด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัยต่อไป
ที่ http://it.nation.ac.th/studentresearch
แล้วนำชื่อวารสารในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนหนึ่งมาแบ่งปัน ดังนี้
ที่    ชื่อวารสาร    Journal Title
1    วารสารพฤติกรรมศาสตร์    Journal of Behavioral Science
2    The Journal of Risk Management and Insurance
3    วารสารวิทยาการจัดการ    Journal of Management Sciences
4    วารสารศิลปศาสตร์    Journal of Liberal Arts
5    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    UMT-Poly Journal
6    วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง    Journal of Architectural/Planning Research and Studies
7    วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์    Journal of Commerce-Burapha Review
8    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย    NAJUA history of architecture Thai architecture
9    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย    Journal of Research Methodology
10    วารสารสถาบันพระปกเกล้า    King Prajadhipoks Institute Journal
11    วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    Journal of Behavioral Science for Development
12    International Journal of Behavioral Science
13    วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal
14    อินฟอร์เมชั่น    Information
15    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
16    วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    SDU Research Journal Social Science and Humanities
17    The Journal : Journal of the Faculty of Arts
18    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์    NIDA Development Journal
19    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    University of the Thai Chamber of Commerce Journal
20    วารสารร่มพฤกษ์    Krirk University Journal
21    วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร    NIDA Journal of Language and Communication
22    วารสารบริหารธุรกิจ    Journal of Business Administration
23    วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน    Mekong-Salween Civilization Studies Journal
24    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    Journal of Education Mahasarakham University
25    วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์    Kasetsart Journal (Social Sciences)
26    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์    Thai Journal of Public Administration
27    Journal of Supply Chain Management Research and Practice
28    วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า    NIDA Business Journal
29    วารสารประชากรศาสตร์    Journal of Demography
30    วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    Journal of Social Sciences and Humanities
31    วารสารบรรณศาสตร์ มศว    Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
32    จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์    Chulalongkorn Business Review
33    วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ    TLA Research Journal (Thai Library Association)
34    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    Journal of Education Prince of Songkla University
35    วารสารวิชาการศาลปกครอง    Administrative Courts Journal
36    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง    Journal of Mekong Societies
37    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
38    วารสารนักบริหาร    Executive Journal
39    ศิลปากร    Silpakorn Journal
40    BU Academic Review    BU Academic Review
41    บทบัณฑิตย์
42    วารสารยุโรปศึกษา    Journal of European Studies
43    วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย    Journal of politics, administration and law
44    วารสารกฎหมายปกครอง    Administrative Law Journal
45    วารสารศาลรัฐธรรมนูญ    Constitutional Tribunal Journal
46    วารสารเทคโนโลยีสุรนารี    Suranaree Journal of Social Science
47    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
48    Journal of Population and Social Studies
49    กระแสวัฒนธรรม    Cultural Approach
50    จุลนิติ
51    วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย    Quality of Life and Law Journal
52    กระแสอาคเนย์    Southeast current
53    มนุษยศาสตร์สาร    Journal of Human Sciences
54    วารสารสมาคมนักวิจัย    Journal of the Association of Researchers
55    Veridian E-Journal, Silpakorn University
56    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    Journal of Yala Rajabhat university
57    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    Journal of Education Naresuan University
58    วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร    Silpakorn University Journal
59    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    Economics and Public Policy Journal
60    ABAC Journal
61    วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา    Journal of Public Relations and Advertising
62    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร    MUT Journal of Business Administration
63    วารสารรูสมิแล    RUSAMELAE JOURNAL
64    วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
65    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    Journal of Srinakharinwirot Research and Development
66    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
67    วารสารวิจัยทางการศึกษา    Journal of Educational Research
68    วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    Journal of Humanities Naresuan University
69    สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์    The Golden Teak : social science journal
70    ดำรงวิชาการ    Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
71    วารสารวิชาชีพบัญชี    Journal of Accounting Professions
72    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    Sripatum Review of humanities and social sciences
73    วารสารสุทธิปริทัศน์    Suthiparithat Journal
74    ดุลพาห
75    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
76    วารสารกระบวนการยุติธรรม    Journal of Thai Justice System
77    วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    Journal of Administration and Development Mahasarakham University
78    วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์    Kasetsart Educational Review
79    วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
80    วารสารศึกษาศาสตร์    Journal of Education
81    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี    Sripatum Chonburi journal
82    ศิลปวัฒนธรรม    Art and Culture Magazine
83    สารคดี    Sarakadee Magazine

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI 538 รายการ
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260 รายการ
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 278 รายการ
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่องราวของช่องว่าง (space)

ปัญหาช่องไฟในข้อมูล แบบ text
ปัญหาช่องไฟในข้อมูล แบบ text

พอทราบมาว่า มีหน่วยงานราชการบางแห่ง
มอบหมายให้หน่วยงานที่ขึ้นตรง
กรอกข้อมูลใน excel แล้วจัดเก็บเป็น xls หรือ csv
ส่งให้หน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยเหนือนำข้อมูลไปรวมกัน
ซึ่งผมก็ใช้เหมือนกัน เพราะง่ายกับผู้ใช้
แต่วันนี้ นำข้อมูลมาใช้ แล้วพบปัญหาในแฟ้ม regist.csv
ดังภาพ เมื่อนำตารางนี้ไปใช้
พบว่าวิชา 000 250 ตอน 1 ไม่มีปัญหา เชื่อมข้อมูลได้ถูกต้อง
แต่วิชา 000 250 ตอน 2 มีปัญหา เชื่อมไม่สำเร็จ
เพราะตอนพิมพ์รหัสวิชา ตอน 2 มีช่องไฟต่อท้ายรหัสวิชา
ที่ถูกคือ “000 250” แต่ไปพิมพ์ “000 250 “
สรุปว่าไปลบช่องไฟที่ต่อท้ายเลข 250 ในตอนที่ 2
ก็จะทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ปกติ

ที่มจร.ลำปาง และอบรมระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

ประชุมร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในการประชุมวิสามัญของสถาบัน
ประชุมร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในการประชุมวิสามัญของสถาบัน

21 พ.ค.56 13.00-14.30น. ร่วมประชุมกับ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นำเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน วันนี้พระครูเมตตาชวนคุยเรื่องระบบสารสนเทศต่าง ๆ และงานต่อเนื่องที่ทำกันมา วันนี้เป็นประชุมใหญ่วิสามัญของวิทยาลัยสงฆ์ ที่พร้อมหน้าพร้อมตา การไปครั้งนี้แลกมาด้วยการลาประชุมจากคณะฯ ที่กำลังคุยเข้มข้นต่อเนื่องตั้งแต่เช้า เรื่องผลปี 2555 และแผนปี 2556 แต่ในทีมคณะบอกว่าไปได้เลย

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.526438530703616.132183.506818005999002

co-op database training
co-op database training

21 พ.ค.56 15.00น. เกือบบ่ายสาม กลับถึงมหาวิทยาลัยก็เข้าอบรมกับ อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ และอาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ ออกรสออกชาติ เพราะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา ทั้งสองท่านก็พูดเก่งครับ ก็เลยเป็นเวทีที่เน้นการแลกเปลี่ยนแบบสองทาง แทนที่จะเป็นการอบรมแบบฟังอย่างเดียว .. แต่มาไม่ทันเข้ากล้องพี่นิเวศน์ ที่เก็บภาพสวย ๆ ไปก่อนหน้านี้

co-op database training
co-op database training

อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะทำงานเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และหัวหน้างานพัฒนาสหกิจศึกษาออนไลน์ และอาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 โดยมีสถาบันเครือข่ายฯ เข้าร่วมทดสอบรวม 5 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, วิทยาลัยชุมชนแพร่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง) และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30
ข่าวโดยพี่นิเวศน์
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463943940349363&set=a.232673853476374.55211.228245437252549

บทเรียนกับ stored procedure บน mysql

stored procedure
stored procedure

บทเรียนกับ stored procedure บน mysql
1. ทดสอบกับ MySQL server
version 5.5.16 ใน thaiabc.com 8.0
2. เดิม start mysql ด้วย DOS>mysqld.exe –console
แต่พบปัญหาขณะ call procedure ว่า
ERROR 1436 (HY000): Thread stack overrun:  6892 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed.  Use ‘mysqld –thread_stack=#’ to specify a bigger stack.
3. แก้ไขโดย start mysql ด้วย DOS>mysqld.exe –console –thread_stack=999999

4. สร้าง procedure
use test;
delimiter //
create procedure x01()
begin
select * from student;
end//
delimiter ;
grant execute on procedure test.x01 to ”@’localhost’;
call x01();

5. สร้าง function
create function addhead(s char(20))
returns char(50) deterministic
return concat(‘- ‘,s,’!’);
select addhead(sname) from student;

6. คำสั่งที่น่าสนใจ
show create procedure xxx;
drop procedure xxx;
show procedure status;
show function status;
help show;
show procedure status where Db = DATABASE() and type = ‘PROCEDURE’;
select * from mysql.proc;
select * from information_schema.routines;

7. web guides
http://devzonedd.designweb2you.com/viewthread.php?tid=82 ***
http://code.function.in.th/sqlserver/stored-procedure ***
http://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/160/sql-server-stored-procedure/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa174792(v=sql.80).aspx
http://www.mysqltutorial.org/getting-started-with-mysql-stored-procedures.aspx
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/stored-routines.html
http://php.net/manual/en/mysqli.quickstart.stored-procedures.php

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

research
research

http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายศุภชัย ธรรมวงศ์  (2551) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยใช้ภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
เว็บไซต์แบ่งได้ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ ข้อมูลวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การจองการใช้งานห้องประชุม รถยนต์ เครื่องโปรเจคเตอร์ การจัดการข้อมูลประชากร สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับสถานการณ์โรคติดต่อต่าง ๆ การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์ดาวน์โหลด การจัดการอัลบั้มภาพ การจัดการข่าวกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามพบว่า 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.75) สรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ที่มา http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=18408 (7 พ.ค.55)

นางสาวมานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์ (2550) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ เหตุผลที่ใช้เว็บไซต์ ลักษณะของการใช้ประโยชน์ และระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษา ใช้วิธีการสำรวม สุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบันมีความถี่ 1 – 3 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งใช้เวลา 15 – 29 นาที ส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเพื่อติดต่อสื่อสารกับสถาบันในระบบของการลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษา วิจัย และรายงาน
ผลเปรียบเทียบด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สถาบัน แต่นักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และโมเด็มของตนเองจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์แตกต่างกับนักศึกษาที่ไม่มีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประเด็นความต้องการของนักศึกษา มากที่สุด คือ ต้องการให้เว็บไซต์ของสถาบันปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รองลงมาคือควรปรับปรุงการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ และจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเพื่อสืบค้นได้ง่าย มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความสามารถของเครื่องบริการ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บิรหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ที่มา http://www.riclib.nrct.go.th/abs/2550%5Cab177813.pdf (7 พ.ค.55)
ที่มา http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=26608 (12 ต.ค.58)