แล้วโฮมเพจหน้าหนึ่งของผมก็ได้ 100/100 จาก pagespeed ของ google.com

pagespeed 100/100
pagespeed 100/100

เล่าสู่กันฟัง
เคยมีเพื่อนสนใจเรื่อง “การประเมินเว็บเพจให้ทำงานเร็ว และดีกับผู้ใช้
เพราะถ้าข้อมูลมหาศาลแล้ว ก็มีประเด็นสำคัญ 2 เรื่องใหญ่ที่ต้องใส่ใจ
ความเร็ว (Speed Rules) คือ ปัญหาในการให้บริการ
การใช้งาน (Usability Rules) คือ หน้าตาเว็บเพจสำหรับผู้ใช้
บริการของ Pagespeed จาก google.com
เป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่มีเกณฑ์การประเมินชัดเจน
การได้ 100/100 คือ อะไรที่น่าสนใจ
วันนี้ลองอีกตั้งหนึ่ง ปรับแก้ให้ผ่านเกณฑ์จนได้ (หลังจากไม่เคยถึงเลย)
แล้วก็ผ่านครับ กับเว็บเพจหน้าแรกของผม คือ ศูนย์สอบออนไลน์
http://www.thaiall.com/quiz/index.html

สรุปว่า เมื่อ 22 ม.ค.60 ได้ปรับเว็บเพจ index.html ใน /quiz
ซึ่งเป็นหน้า welcome page ของศูนย์สอบออนไลน์ และเป็นการปรับใหญ่ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ
ต้อนรัปปี 2560 ดังนี้

1) เป็น Responsive Web Design
2) ผ่านเกณฑ์ Pagespeed ของ Google
3) ปรับรูปแบบ และเพิ่มเนื้อหาพาไปยังโฮมเพจที่สำคัญ

การผ่านเกณฑ์ของ Pagespeed มีข้อดี คือ
เว็บเพจของเราจะถูกโหลดอย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้
และแสดงผลอย่างเหมาะสม
ทั้งบน mobile device และ desktop computer
ส่วนการเป็น Responsive Web Design
ทำให้การพัฒนา Application บน Google play store กับ App store ของ Google
สามารถทำ Redirect ไปยัง webpage ได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม
เห็นแอพหลายตัวที่ทำขึ้นมาง่าย ๆ โดยเชื่อมกับเว็บไซต์โดยตรง
http://www.thaiall.com/web2

[Speed Rules]
Avoid landing page redirects
Enable compression
Improve server response time
Leverage browser caching
Minify resources
Optimize images
Optimize CSS Delivery
Prioritize visible content
Remove render-blocking JavaScript
Use asynchronous scripts

[Usability Rules]
Avoid plugins
Configure the viewport
Size content to viewport
Size tap targets appropriately
Use legible font sizes

การปิดกั้นเฟสบุ๊ค (itinlife380)

blocked facebook.com
blocked facebook.com

28 ม.ค.56 วันนี้ขึ้นหัวข้อแปลกอยู่สักหน่อย และสวนกระแสสถิติการใช้เฟซบุ๊คว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดที่เป็นสาวกของเฟซบุ๊ค คือ 12,797,500 คน เมื่อปลายเดือนมกราคม 2556 และมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ คิดเป็นร้อยละ 154.54 หรือกล่าวได้ว่าแต่ละคนมีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ แล้วทั้งประเทศมีบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด 18,271,480 ซึ่งหมายความว่าเฉพาะกรุงเทพฯ เพียงเมืองเดียวก็มีผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับทั้งประเทศ ซึ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยมีกรุงเทพฯ เจริญเพียงเมืองเดียว เพราะการที่กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของไทยหากจะพูดเรื่องปิดกั้นการใช้งานย่อมต้องถูกมองว่าเป็นแกะดำ หรือพวกขวางโลกในบัดดล

หากจะปิดกั้นต้องเริ่มจากบทบาทของผู้บริหารสูงสุดที่พบว่าพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรไม่ตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือใช้เวลาในที่ทำงานไม่คุ้มกับค่าจ้าง ผลงานไม่บรรลุตามแผนขององค์กร เคยฟังโน้ตอุดมพูดในเดี่ยว 8 ตอนรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เตือนนักดนตรีว่าอย่าใช้ BB ขณะเขากำลังทำงาน หรือสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเมื่อ 6 กันยายน 2555 ว่าจะระงับการเข้าถึงเฟซบุ๊ค เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ และสิ้นเปลืองช่องสัญญาณ ซึ่งจะดำเนินการได้นั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจปัญหา และอธิบายปัญหาได้อย่างชัดเจน

เทคนิคที่ผู้ดูแลระบบจะควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ขององค์กรมีหลายระดับ ซึ่งขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นตัวเสริม อาจเริ่มจากการให้นโยบายป้องปรามการใช้งาน ประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติ ควบคุมการใช้งานผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือใช้ซอฟท์แวร์ควบคุมในเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานของผู้ใช้แต่ละคน แต่หากเป็น smart phone ที่ใช้บริการ 3G ก็จะไม่สามารถระงับผ่านซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ แต่อาจควบคุมด้วยการกำหนดนโยบายตัดเงินเดือน หรือมีโทษทางวินัยหากสืบทราบว่าใช้เฟซบุ๊คในเวลางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แล้วมีทีมเฝ้าระวังตรวจสอบก็จะทำให้การปิดกั้นสัมฤทธิ์ผล ส่งผลให้บุคลากรไม่วอกแวกไปกับกิจกรรมที่ไม่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กร แล้วหันกลับมาสนใจทำพันธกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง

+ http://faceblog.in.th/2012/05/facebook-bangkok/
+ http://www.it24hrs.com/2012/moi-block-facebook/
+ http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/cities/

อัพโหลดผู้ใช้เข้า moodle 2.2.1

moodle user upload
moodle user upload

การอัพโหลด รายชื่อผู้ใช้เข้าระบบอีเลินนิ่งของ moodle มีเงื่อนไข ดังนี้ 1) บรรทัดละ 1 คน 2) ทุกบรรทัดมีหนึ่งระเบียน แต่ละระเบียน แบ่งแยกด้วย , หรือเครื่องหมายแล่งแยกอื่น 3) ระเบียนแรกให้เป็นชื่อเขตข้อมูล 4) ชื่อเขตข้อมูล คือ username, password, firstname, lastname, email

ผมมีข้อมูลเป็นอีเมล และต้องการใช้ email เป็นรหัสสำหรับ login เช่น xxx@yyy.com แล้วต้องการเฉพาะ xxx จึงใช้ฟังก์ชันด้านล่างนี้

=LOWER(MID(E2,1,FIND(“@”,E2)-1))

ในโปรแกรม excel เพื่อให้ได้แฟ้ม csv

ผลทดสอบส่ง  597 คน เข้าระบบ เรียบร้อยดีครับ

เปลี่ยนสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปที่เข้าใช้ phpbb3

anonymous in phpbb3
anonymous in phpbb3

16 เม.ย.54 ในเว็บบอร์ดที่ติดตั้งด้วย phpbb3 ของเว็บไซต์หนึ่ง .. พบว่าผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาเขียนข้อความประกาศได้  โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเข้ามาในฐานะบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล จึงเข้าไปแก้กลุ่มของบุคคลทั่วไป ไม่ให้เขียนประกาศในเว็บบอร์ดใด ๆ ของระบบ ก็ต้องเข้าในฐานะ administrator แล้วเลือก บอร์ดและหมวดหมู่ -> การอนุญาตกลุ่มของบอร์ด -> บุคคลทั่วไป แล้วเลือกบทบาทของ board เป็น limited Access เพียงเท่านี้ตัวเลือกประกาศก็จะหายไปเมื่อมีการตั้งกระทู้ใหม่

การรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยผ่าน sftp

secure ftp
secure ftp

16 เมย.54 การเชื่อมต่อไปยังเครื่องบริการ (server) ด้วย ftp protocol ผ่านพอร์ตหมายเลข 21 อาจถูกโปรแกรมประเภท sniffer ดักจับข้อมูลที่ส่งไปมาแบบ plain text ได้ ดังนั้นการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างรับส่งข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ มีวิธีเข้ารหัสอยู่หลายวิธี ซึ่งบริการนี้จะต้องทำงานร่วมกันทั้งฝั่งเครื่องบริการ และฝั่งผู้ใช้ โดยข้อกำหนดในการติดต่อจะกำหนดโดยฝั่งเครื่องบริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องเข้าไปศึกษาจาก faqs , knowledgebase หรือ q&a หรือไม่ก็โทรถามผู้ให้บริการครับ และสิ่งที่ต้องมี 4 อย่างที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด คือ วิธีการเข้ารหัส ชื่อเครื่องบริการ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
http://www.hypermart.net/knowledgebase/read_article.bml?kbid=7520
http://help.godaddy.com/article/4982?locale=en
http://www.thaihost.net/plan.html
http://3dpixel.net/web-hosting-features/secure-encrypted-ftp

ขั้นตอน Reinstall Plawan Central Log

15 ส.ค.53 ไม่ได้ใช้ระบบของ Plawan มาหนึ่งปีเต็ม และลืมรหัสผ่านทั้งของ root และ user สำหรับเข้าจัดการระบบลีนุกซ์ แม้พยายาม recover root account ผ่าน single mode ด้วยการกด e แล้วแก้ในบรรทัด kernel ก็ยังเข้าไม่ได้ เพราะสุดท้ายก็ถามรหัสผ่าน root อยู่เช่นเดิม ตัดสินใจลง plawan ใหม่ทับตัวเดิม
ขั้นตอนการติดตั้ง Plawan 8.04 kernel 2.6.24-19 (Beta2 404 MB) ทับ Plawan ตัวเดิมที่เคยติดตั้งไปแล้ว (หลัก download โปรแกรมจาก plawan.com มาเขียนลงซีดี) มีดังนี้ 1) Boot ด้วย CD แล้วเข้า Start Plawan in Graphic Mode 2) โปรดอดใจรอนานกว่า 10 นาที และพบตัวเลือก ซึ่งมีทั้งหมด 7 Step ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Step 1. เลือกภาษา English Step 2. เลือกที่อยู่ Bangkok Step 3. เลือกแป้นพิมพ์  Thailand Step 4. แบ่งพื้นที่ Manual เพราะเคยแบ่งไว้แล้ว  (/dev/sda1:ntfs:42GB /dev/sda5:ntfs:80GB /dev/sda6:ntfs:35GB /dev/sda7:ext3:20GB /dev/sda8:swap:2GB) Step 5. กำหนดชื่อ ผมใส่คำว่า plawan ทุกช่องครับ กันลืม Step 6. Migrate อะไรบ้างจาก sda1 .. ผมไม่เลือกเลย Step 7. Ready to Install หมายความว่า ถ้ากดปุ่ม Install ก็จะเริ่มติดตั้งโปรแกรม แล้วผลการติดตั้งจะทำลายข้อมูลใน sda7 และ sda8  (ซึ่งผมต้องการให้ทำลายของเดิมใน 2 partition นั้น) โดยใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง .. แล้วพบกับ installation is complete พร้อมกับ restart .. หลัง restart ไม่พบปัญหาใดกับ OS ตัวอื่นที่เคยลงในเครื่อง
ผลการ reinstall คือ บูทเครื่องแล้วพบ grub ถามเข้า Plawan 8.04 หรือ Windows NT/2000/XP เมื่อเข้า windows ก็จะถามว่าเข้า windows ตัวใด เพราะเครื่องผมลง windows หลายรุ่น แต่ลง linux รุ่นเดียวคือ plawan สำหรับเครื่องนี้ .. เนื่องจากผมใช้ windows มากกว่า linux จึงต้องไปแก้ไขให้เปิดขึ้นมาแล้วเข้า Windows เป็นค่า Default
ดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้ Desktop Right Click พบเมนูแล้วเลือก Application, Shells, Bash พบ $ แล้วพิมพ์ cd /boot/grub แล้ว sudo chmod 777 menu.lst แล้ว vi menu.lst แล้วเปลี่ยน default 0 เป็น default 3 แล้ว sudo chmod 644 menu.lst แล้ว exit แล้ว restart
ถ้าเป็นรหัสผ่านของ linuxsis ใช้ user=admin password=123456 แต่ถ้าเป็น plawan ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดในขณะติดตั้ง ถ้าลืมก็ต้องหาทางเข้าผ่านประตูหลังให้ได้ แต่พบว่าประตูทั้งหมดถูกปิด ผมจึงต้องเลือกลื้อบ้านทิ้งครับ แล้วสร้างใหม่ทับของเดิมไปเลย .. เล่าสู่กันฟัง