ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน

ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน

ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน


🙂  ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์


ปัญหาในพรบคอม ที่มีการทักท้วงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics