วิศวกรไอที ตบเท้า ตกงาน เหตุทักษะไม่เพียงพอกับที่ตลาดปัจจุบันต้องการ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จบวิศวกรไอทีอินเดีย “ตกงาน
ในปี 2017 ตกงาน 56,000 คน เพราะทักษะไม่ถึงเกณฑ์
เป็นตอนหนึ่งจากบทความใน brandinside.asia

ที่อินเดีย เป็นสวรรค์ของวิศวกรไอทีก็ว่าได้
เพราะตลาดไอทีมีมูลค่ากว่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์
(48 แสนล้านบาท หรือ 5 ล้านล้านบาท)
ในทางตรงข้ามกลับคาดว่าคนที่ทำงานด้านไอที
ที่มีทักษะต่ำถึงปี 2022 จะตกงานกว่า 700,000 คน

ผลวิเคราะห์ปัญหาพบว่ามีสิ่งที่เข้าคุกคาม
สวรรค์ของเหล่าวิศวกรไอที มาจากสาเหตุ ดังนี้
1. จ้าง outsource
2. ทักษะไม่พอกับที่ตลาดปัจจุบันต้องการ
3. นโยบาย America First ของ โดนับ ทรัมป์

ส่วนประเทศไทย กระแสปัญหาการจ้างงานคนไอที
ก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็ตาม
คำสำคัญที่ถูกนำมาพูดถึงเสมอ คือ ทักษะ เช่นเดียวกับที่อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม
https://brandinside.asia
https://qz.com/1152683/
https://qz.com/1166224/
http://www.livemint.com

เคยอ่านเรื่องที่ ดร.อานนท์ พูดถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วโดนใจ

dotcom expired
dotcom expired
ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านบทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้หรือไม่
ที่ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เขียนใน manager online
แล้วหัวหน้าของผมก็แชร์ให้อ่านในกลุ่มไลน์
เนื้อหาพูดถึงปัญหามหาวิทยาลัยกับอัตราการเกิดที่ลดลง
แต่มีประเด็นหนึ่งที่โดนใจจี๊ด ๆ
พบในส่วนของ “สาเหตุที่อุดมศึกษาไทยถึงทางตีบตัน
ในประการที่สอง ท่านขึ้นย่อหน้าว่า
ปัญหาใหญ่ที่สุด” เนื้อหาตอนหนึ่งชี้ว่ามีบัณฑิตไทยบางสาขาตกงานมากมาย
เช่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science)
ที่เปิดสอนแทบทุกสถาบัน แต่บริษัทหาคนทำงานด้านคอมพิวเตอร์
ได้ยากมาก เพราะไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวตอร์ที่ใช้งานได้จริง
ท่านสรุปไว้ง่ายเลย คือ “เรามีปริมาณมากแต่มีคุณภาพไม่เพียงพอ

จึงเป็นที่มาของการสะท้อนคิดให้ตัวผมเอง
คิดว่า ผมสอนหนังสือนักศึกษามาหลายปี
สอนอะไรไปบ้างนะ แล้วเค้าทำอะไรเป็น และไม่เป็นอะไรบ้างนะ
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000051896

การเรียนด้านคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์
และทุกสาขาถูกสังคม หรือผู้ประกอบการคาดหวังว่าต้องเขียนโปรแกรมได้
และโปรแกรมก็มีภาษาให้เลือกมากมาย
ภาษาที่ง่ายที่สุดภาษาหนึ่งคือ HTML และการเขียนได้จริง
มักต้องมีเวทีโชว์ของ โชว์พาวล์ หรือโชว์อะไรที่มีอยู่นั่นหละ
กว่า 20 ปีแล้ว
ที่จะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าจดโดเมนไม่ยาก
มีตังไม่กี่ร้อยต่อปีก็เป็นเจ้าของได้ นี่ก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ให้พูดเรื่องการเป็นเว็บมาสเตอร์ให้นักศึกษาฟัง
หัวข้อที่จะไปเร้าใจนักศึกษาก็คงหนีไม่พ้น
เรื่อง Domain name กับ Web hosting
ที่เป็นของจริง เพียงแต่ต้องลงทุน และมีอะไรอีกนิดหน่อย
เรื่องของ ดร.อานนท์ ได้ repost บทความ
ไว้ในเว็บเพจที่จะสอนนักศึกษา ก็หวังจะให้เขาเข้าใจ และฮึกเหิมขึ้นมา
http://www.thaiall.com/webmaster/responsive/index.html

สิ่งที่นักศึกษาต้องมีก่อนจดโดเมนมี 6 ข้อ
แต่ไม่ต้องครบก็ได้นะครับ เป็นเพียงข้อเสนอ
ได้เล่าสู่กันฟังไว้ที่ http://www.thaiall.com/article/dotcom.htm

1. เงิน(Money)
2. วิธีการ(Method)
3. เวลา(Time)
4. รีบศึกษา(Hurry)
5. ความตั้งใจ(Attention)
6. จินตนาการ(Imagination)
M.M.T.H.A.I

แล้ว webpage หน้านี้ก็ปรับเป็น Responsive Web Design แล้ว
แล้วนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ทุกคน
ก็คงต้องรู้จัก CSS ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าบอกว่าไม่รู้จักเลย
ก็คาดได้ว่าไม่คิดจะทำงานด้านเว็บโปรแกรมมิ่งเป็นแน่

คำถาม คือ นักศึกษา หรือบัณฑิต
พกอะไรติดตัวหลังพ้นรั้วมหาวิทยาลัยไปสมัครงานบ้าง
คำตอบ เชิงแนะนำ คือ
ถ้ามีเว็บไซต์ของตัวเอง แล้วในเว็บไซต์ก็มีอะไร ๆ
ที่เป็นผลงานของตนเอง
เป็นเวทีปล่อยของที่นายจ้างได้เห็นผลงานกันจะจะไปเลย
.. น่าจะดี

สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ กสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ กสถ.

ดำเนินการจัดสอบแทน ในการเปิดสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2556 รวม 98 ตำแหน่ง 7,911 อัตรา

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=530825043628914&set=a.264374780273943.70477.100001042706957

สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=3505

ไม่จำเป็นต้องคุยกัน

thai worker lack
thai worker lack
18 พ.ค.55 ปัญหาคำว่า “ไม่จำเป็นต้องคุยกัน” .. เกิดขึ้นได้สำหรับ thai worker ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดแคลนจากผลสำรวจ และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The nation มาแล้ว ซึ่งปัญหานี้ตรงข้างกับคำว่า “การจัดการความรู้” เวลายกกรณีก็นึกถึง ชุมชนคอนโดได้ครับ เพราะห้องติดกัน อยู่กัน 3 ปี อาจไม่รู้จักชื่อกันเลยก็มี
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า ใน 12 ทักษะ มี 8 ทักษะที่คนไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้น แต่มี 4 ทักษะที่เท่าเดิม หรือไม่ก็ดีขึ้นนิดหน่อย รู้สึกว่าประเทศเราพัฒนาถอยหลังนะครับ และ 2 ทักษะแรกที่คนไทยขาดชัดเจน คือ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

introduce yourself

Part 1 : Myself & family
My name is Burin Rujjanapan.
I was born in 1969, in Lampang Province.
My parents were both born in Lampang too.
I am forty-three years old.
I live in Muban Kluaymai, Tambon Bouhaew,
Amphoe Muang, Lampang province.
I graduated from
Assumption Lampang school,
Bunyawat school,
Yonok college and Assumption university.
I have three girl children and one wife.
I love them very much.

Part 2 : Career & hobby
I am a thai teacher in Nation University.
I started my work at Nation University in 1992.
I teach about programming and information technology.
I am director of information technology.
My office is on the third floor in this building.

Part 3 : Interested
I play all kinds of games.
I play football with my friends every day.
Football is a very interesting game.
I play swim with my wife on holiday.
I play windsurf with my children every summer.

Part 4 : Friends
My friends are of many races.
Some are Chinese, some are Indonesia,
some are Malaysian and some are Burma.
I like my friends very much.
I am indeed a very happy boy.
I hope that I shall always be happy.

Part 5 : Wish
When I grow up I wish to be a teacher.
If I become a teacher, I can teach hundreds of boys and girls.
I can help them to read and write and become cleverer.
At the same time, I too can learn many more things.
I hope that I will get my wish.
http://www.thaiall.com/moodle
http://soundcloud.com/thaiall/introduce-myself


About yourself
I am an Indian boy. My name is Sanjay. I am fourteen years old. I live in the town of Klang.
I have three sisters and two brothers. My sisters are older than I am. My brothers are younger than I. they all go to school. My father is a teacher. He is not very old. My mother works at home. She is a very nice lady. I love her very much.
I go to a school in the town. It is a large school. I learn many lessons in school, such as English, Bahasa Malaysia and many others. Of all these lessons I find English is the most difficult to learn. But I enjoy learning English. It is a beautiful and important language.
I play all kinds of games. The game I like most is football. I play football with my friends every day. Football is a very interesting game.
When I grow up I wish to be a teacher. If I become a teacher, I can teach hundreds of boys and girls. I can help them to read and write and become cleverer. At the same time, I too can learn many more things. I hope that I will get my wish.
My friends are of many races. Some are Chinese, some are Malaysian and some are Indian. I like my friends very much. I am indeed a very happy boy. I hope that I shall always be happy.
http://language123.blogspot.com/2008/06/introduce-yourself.html


How to Introduce Yourself in English
Step1: Introduce your name/surname
– Begin with greeting first and then mention in your name/surname
Step2: Describe your educational background
– Please describe in detail your educational background, degree earned, period of study and major.
Step3: Describe your competency
– Present your major strengths, personal skills and what you have accomplished.
Step4: Describe your prospective career
– Explain more details about your future plans and what you are looking for.
Step5: Describe your hobby
– Briefly tell them about your life style and what you are interesting in.
http://www.adecco.co.th/jobs/adecco-knowledge-center-detail.aspx?id=553&c=1


How to Introduce Yourself in English for Sales Jobs
Step1: Profession
– State your professional identity in the present tense
Step2: Expertise
– State the competencies and skills that qualify you for that kind of work
Step3: Types of Organizations
– Summarize the environments or organizations in which you have worked
Step4: Unique Strengths
– Articulate the qualities that help you stand out from others in your field
http://www.adecco.co.th/employers/adecco-thought-leadership-detail.aspx?id=955&c=8

ท้าทาย ศักยภาพของคนไทยที่จะได้งาน หลังเปิดประเทศ ในกลุ่มอาเซียน

lacking skill for workers
lacking skill for workers

ข้อมูลปี 2007 พบว่า ภาษาก็แย่ ไอทีก็หลงตัวเอง บวกลบก็ไม่เก่ง แล้วจะเอาอะไรไปสู้เขา เป็นความท้าทายศักยภาพของคนไทยที่จะได้งาน หลังเปิดประเทศ ในกลุ่มอาเซียน จึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นของคนทำงาน (worker skill) ถ้าจะพัฒนาทักษะที่บกพร่องของคนไทย มีอะไรที่ต้องพัฒนาบ้าง จากข้อมูลกราฟ พบว่าใน 12 ประเด็น และมี 7 ประเด็นที่ผลสำรวจปี 2007 แย่กว่าปี 2004 (หมายถึง คนไทยพัฒนาถอยหลัง แย่ลง ถอยหลังนั่นเอง)
1. ภาษาอังกฤษ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การคำนวณตัวเลข
4. การสื่อสาร
5. การบริหารเวลา
6. การปรับตัว
7. การทำงานเป็นทีม

ส่วน 5 ประเด็นนี้พัฒนาขึ้นกว่าในอดีตนิดหน่อย
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความเป็นผู้นำ
3. การแก้ปัญหา
4. การเข้าสังคม
5. ทักษะทางเทคนิค/ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2555
ซึ่ง อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย อ่านแล้วนำมาแบ่งปันใน group ของมหาวิทยาลัย

http://www.nationmultimedia.com/national/Thais-face-challenges-getting-Asean-jobs-30177727.html

มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

Assoc Prof Patcharawalai Wongboonsin บอกว่าไม่ง่ายกับคนทำงานจากประเทศไทยที่จะเข้าไปแข่งขันหลังเปิดเสรีแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2015 โดยเฉพาะ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ถูกใช้ในการสื่อสาร.. แม้จับมาฝึกอบรม แต่คนไทยส่วนใหญ่เป็นประเภท polite and not aggressive .. การเข้าไปแย่งงานในต่างประเทศ (ปัจจุบันมีประมาณ 250 ล้าน เมื่อเปิดประเทศน่าจะมีประมาณ 300 ล้าน) ก็คงไม่ง่าย แต่ถ้าจากประเทศอื่นเข้ามาแย่งงานคนไทย .. นี่สิปัญหาใหม่

Boonlert Theeratrakul บอกว่า คนทำงานไทยขาดทักษะสำคัญ 3 เรื่องคือ ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านไอที และทักษะเชิงตัวเลข

ตัวอย่างโครงสร้างตาราง ระบบภาระงานคณาจารย์รุ่น 2

ข้อตกลงภาระงานคณาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
parakit (parakit_id v13,perid v10,pot v50,poa v50,poo v50,fac v50,maj v50,years_id v10)
1. ภาระการสอน
parakit_teacher(parakit_id v13, parakitt_id i13)
parakit_teacher_detail (parakitt_id v13,ids i13,parakitt_name v50,parakitt_student c3,parakitt_time v30,parakitt_total v4,parakitt_amount v4,parakitt_mark v200)
2. ภาระงานวิจัย
parakit_research (parakit_id v13,parakitr_id i13)
parakit_research_detail (parakitr_id v13,ids i13,parakitr_name v200,parakitr_type v100,parakitr_date v50,parakitr_amount v4,parakitr_mark v200)
3. ภาระงานอื่น
3.1 ภาระงานบริหาร
parakit_administrator(parakit_id v13,parakita_id i13)
parakit_administrator_detail(parakita_id v13,ids i13,parakita_name v50,parakita_amount v4,parakita_mark v200)
3.2 การผลิตผลงานทางวิชาการ
parakit_academic(parakit_id v13, parakitac_id i13)
parakit_academic_detail (parakitac_id i13,ids i13,parakitac_name v150parakitac_type v150parakitac_date v50parakitac_amount v4parakitac_mark v200)
3.3 การพัฒนานักศึกษา
parakit_development (parakit_id v13,parakitd_id i13)
parakit_development_detail (parakitd_id v13,ids i13,parakitd_name v150,parakitd_student c2,parakitd_time v4,parakitd_total v4,parakitd_amount v4,parakitd_mark v200)
3.4 การบริการวิชาการ
parakit_service (parakit_id v13,parakits_id i13)
parakit_service_detail (parakits_id v13,ids i13,parakits_name v150,parakits_date v50,parakits_total v4,parakits_amount v4,parakits_mark v200)
3.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
parakit_art (parakit_id v13,parakitart_id i13)
parakit_art_detail (parakitart_id v13,ids i13parakitart_name v150parakitart_date v50parakitart_total v4parakitart_amount v4parakitart_mark v200)
3.6 การปฏิบัติงานมอบหมายอื่น
parakit_other (parakit_id v13,parakito_id i13)
parakit_other_detail (parakito_id v13,ids i13,parakito_name v150,parakito_date v50,parakito_amount v4,parakito_mark v200)

เว็บไซต์บริหารข้อมูลตำแหน่งงานว่าง

1 ก.ย.53 ในการตรวจสอบข้อมูลการลิงค์เว็บไซต์เผยแพร่ตำแหน่งงานว่างเมื่อวันที่ 2553-09-01 ซึ่งมีการรวบรวมและปรับปรุงเมื่อวันที่ 2550-07-24 โดยมีรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ตำแหน่งงานว่างจำนวน 70 เว็บไซต์ แต่พบว่าหมดอายุ หรือเลิกบริการไปมากถึง 40 เว็บไซต์ เหลือเพียง 30 เว็บไซต์ที่ยังให้บริการตำแหน่งว่าง หรือคิดเป็นเว็บไซต์ที่ยังให้บริการเท่ากับ 57.14
เมื่อหาข้อมูลเว็บไซต์ที่บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม ก็พบว่ามีเว็บไซต์ที่ยังไม่อยู่ในทำเนียบอีกมาก ผมจึงเพิ่มลิงค์เว็บไซต์หางานใหม่ ซึ่งรวบรวมแล้วได้มาเพิ่มอีก 48 เว็บไซต์ รวมเป็นเว็บไซต์ที่ยังเปิดให้บริการอยู่มีมากถึง 78 เว็บไซต์ ซึ่งเชื่อว่าผู้หางานน่าจะได้ข้อมูลมากเพียงพอกับการสมัครงาน หรือหางานที่เหมาะสมกับความต้องการของตน
+ http://www.thaiall.com/job