สาธุ นิมนต์พระมาสวดในที่ทำงาน

สาธุ นิมนต์พระมาสวดในที่ทำงาน

นิมนต์พระมาทำบุญในแผนก
นิมนต์พระมาทำบุญในแผนก

 

เห็นการทำบุญในแผนก ต้องกดไลท์ ๆๆๆ
บ่อยครั้ง .. ที่เราต้องการเติมพลังใจ
เสริมศิริมงคลให้ทั้งแผนก ตัวเรา ที่ทำงาน
และทำบุญร่วมกันใน office
ทำให้ทีมงานมีพลังใจ มีความเข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก
เป็นเสมือนการเติมพลังกับชีวิต กับทีม และสำนักงาน
นิมนต์พระท่านจะมากี่รูปก็ได้
มักถวายอาหาร จากนั้นก็รอรับพร
สัพพีติโย วิวัชชันตุสัพพะโรโค
วินัสสะตุมา เต ภะวัตวันตะราโยสุขี
ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจัง
วุฑฒาปะจายิโนจัตตาโร
ธัมมา วัฑฒันติอายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

cr. apapornyokto

แจกลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือ MS Office รวดเดียว 65 เล่ม

รวมหนังสือไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
รวมหนังสือไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

มีโอกาสดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับ Microsoft Office แบบ .zip
ได้มา 684,852 Bytes มีหนังสือ 65 เล่ม ใช้ Extract All.. บน Win8
จะคลาย zip ได้ครบ แต่ถ้าใช้ winrar รุ่นเก่า จะได้มาไม่ถึงครึ่ง

การแตกแฟ้มขนาดใหญ่ใช้ winrar รุ่นเก่าไม่ได้
การแตกแฟ้มขนาดใหญ่ใช้ winrar รุ่นเก่าไม่ได้

Free e-Book : Bookboon.com ตั้งขึ้นที่เดนมาร์คในปี 1988 หรือ 2531 ในชื่อ Ventus โดยมุ่งพิมพ์สื่อด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่วางมาตรฐานใหม่ในโลกของสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ตอบสนองความต้อง การของผู้อ่าน ในปี 2548 บริษัทปรับกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์แห่งแรกของโลก ที่จะจัดทำคู่มือฟรีสำหรับนักเรียน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์หรืออีบุ๊ก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และโคเพ็นเฮเก็น ประเทศเดนมาร์ค นอกจากนี้ยังมีสำนักงานที่สต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมิวนิค ประเทศเยอรมัน เป็นสำนักพิมพ์หนังสือออนไลน์ระดับโลก มีมากกว่า 1000 หนังสือออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และ 600 หนังสือออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจใน 9 ภาษา

http://www.thaiall.com/e-book

ความสำเร็จในปี 2558
– หนังสือของบริษัทถูกดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้ง
– หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือตำราฟรีสำหรับนักเรียน
– ห้องสมุดออนไลน์ของเรา และสมาชิกพรีเมียมมีความประทับใจและเติบโตอย่างมาก มีลูกค้าใหม่มากมายที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ และช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของพนักงานสำหรับองค์กรรอบโลก
ในขณะที่แนวโน้มสิ่งพิมพ์ของโลกกำลังเปลี่ยน bookboon มีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ
e-Book of Microsoft Office Programs
เกี่ยวกับบริษัท : http://bookboon.com/blog/en/bookboon-com/about-the-company/
ดาวน์โหลด : http://bookboon.com/en/office-programs-ebooks-zip

ไม่จำเป็นต้องคุยกัน

thai worker lack
thai worker lack
18 พ.ค.55 ปัญหาคำว่า “ไม่จำเป็นต้องคุยกัน” .. เกิดขึ้นได้สำหรับ thai worker ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดแคลนจากผลสำรวจ และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The nation มาแล้ว ซึ่งปัญหานี้ตรงข้างกับคำว่า “การจัดการความรู้” เวลายกกรณีก็นึกถึง ชุมชนคอนโดได้ครับ เพราะห้องติดกัน อยู่กัน 3 ปี อาจไม่รู้จักชื่อกันเลยก็มี
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า ใน 12 ทักษะ มี 8 ทักษะที่คนไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้น แต่มี 4 ทักษะที่เท่าเดิม หรือไม่ก็ดีขึ้นนิดหน่อย รู้สึกว่าประเทศเราพัฒนาถอยหลังนะครับ และ 2 ทักษะแรกที่คนไทยขาดชัดเจน คือ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมใช้ excel ทำ qa อย่างมืออาชีพ

cheqa excel
cheqa excel

พบโครงการอบรมการใช้ excel เพื่องานประกันคุณภาพของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในชื่อโครงการ “โครงการอบรม การจัดเก็บข้อมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ (54/1)

มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ส่วนสำคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาคือข้อมูลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ถึงแม้ว่าบางสถาบันการศึกษาจะมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Enterprise Resource Planning) แต่การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบประกันคุณภาพยังมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบงาน และมีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมเอ๊กเชลล์ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลดิบ หรือช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ และผู้มีส่วนรวมในการจัดเก็บข้อมูลคือบุคลากรของสถาบันนั่นเอง จากการเปิดอบรมหลักสูตรการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเชลล์ที่ผ่านมา 10 รุ่น มีข้อมูลจากการประเมินผลการอบรมแสดงว่าสถาบันการศึกษายังมีความต้องการอย่างมากในการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคคลกร เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในการลดระยะเวลาในการทำงาน และมีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ แม้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน (สกอ. ปี 2554) และตัวบ่งชี้ สมศ รอบ 3 จำนวนตัวบ่งชี้ลง แต่มีความต้องการรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นส่งผลการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อความพร้อมในการรับตรวจใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ถ้าระบบบริหารจัดการข้อมูลไม่ดี

โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ๊กเชลล์ เป็นโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศอย่างมืออาชีพ และสามารถทำงานอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงการออกแบบจัดเก็บข้อมูลดิบ การออกรายงานสำหรับผู้บริหาร มีข้อมูลพร้อมในการการจัดทำรายงานประจำปี รายการการประเมินตนเอง และจัดเตรียมข้อมูลพร้อมโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูล CHEQA แม้หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ ยังมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาจัดทำรายงานตามความต้องการข้อมูลที่พลวัต

http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/qa/Train/
http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/qa/Train/v54-1/qa-project.pdf
http://pirun.ku.ac.th/~fscichj/course/52/qa2/qa-project2.htm
http://www.thaiall.com/pdf/qa_excel_pro.pdf