การเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัย (itinlife 575)

king 9 : royal files
king 9 : royal files

หลังทราบข่าวร้ายสำหรับคนไทยทั้งชาติของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น สื่อส่วนกลางได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อน้อมถวายความอาลัยให้คนไทยได้จัดหามาเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ บางสื่อได้จัดทำเป็นสื่อดิจิตอล แล้วเปิดให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพลงพระราชนิพนธ์ ภาพถ่าย ธนบัตร คลิ๊ปวีดีโอ การเก็บแฟ้มสำหรับประชาชนระดับบุคคลสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ ดาวน์โหลดแฟ้มผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับ dropbox แล้วส่งเข้าเก็บในโฟลเดอร์ส่วนตัว เพื่อนำกลับมาดูใหม่ในภายหลังจากอุปกรณ์ใดก็ได้
การเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัยทำได้หลายวิธี แต่การเก็บไว้ในคลาวด์สตอเรจ (Cloud Storage) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในระดับบุคคล เพราะเก็บได้ฟรี เข้าถึงสื่อได้จากทุกที่ แบ่งปันให้ดาวน์โหลดได้ และจัดการได้ง่ายจากสมาร์ทโฟน เมื่อเข้าดูสถิติการใช้งานคลาวด์สตอเรจที่ได้รับความนิยมพบว่าสื่อที่ใช้งานกันมาก คือ google drive, dropbox, one drive, box, 4shared การเป็นสื่อเก็บข้อมูลย่อมมีข้อจำกัด แต่ละสื่อก็จะแตกต่างกันไป อาทิ ขนาดแฟ้มที่อัพโหลด ขนาดการดาวน์โหลด ความเร็วในการดาวน์โหลด หรือความจุที่ได้รับต่อบัญชีผู้ใช้ แม้นโยบายจะเปิดให้ใช้ฟรีในระดับบุคคล แต่ก็มีบริการเสริมที่ขยายข้อจำกัด รองรับการใช้ระดับองค์กร (Organization) หรือในการทำงาน (Work) หากผู้ใช้ยินดีซื้อบริการก็จะทำให้บริษัทผู้ให้บริการมีรายได้มาพัฒนาบริการ และดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สื่อส่วนกลาง หรือประชาชนจำนวนไม่น้อยจะเก็บสื่อดิจิตอล แล้วเผยแพร่ผ่าน google drive ที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้อีเมลกูเกิ้ล แล้วประชาชนที่รักในหลวงก็จะดาวน์โหลดแฟ้มเหล่านั้นเก็บไว้ในอุปกรณ์ หรือส่งเข้าไปเก็บในคลาวด์สตอเรจของแต่ละคน ซึ่งขนาดแฟ้มของ PDF หรือ MP3 หรือ JPG จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ต่างกับคลิ๊ปวีดีโอ (MP4) ที่มีขนาดแฟ้มต่อคลิ๊ปใหญ่มาก การจัดเก็บคลิ๊ปวีดีโอ จึงนิยมสร้าง Playlist ใน youtube.com แล้วเก็บเฉพาะรายการคลิ๊ป แทนการคัดลอกคลิ๊ปไปเก็บไว้ชมแบบ Offline เนื่องจากสมาร์ทโฟนกำลังกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน และการติดตั้งแอพพลิเคชั่นประเภทคลาวด์สตอเรจก็ทำได้ง่าย ความนิยมในการดูคลิ๊ปผ่าน Youtube.com ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนสื่ออื่น ดังนั้นการเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำกันได้ทุกคน

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics