องค์การโทรศัพท์ หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ที่มา
เพราะผมเองมีคนรู้จักอยู่ TOT ลำปาง หลายท่านเลย
ลูกศิษย์ก็พึ่งไปฝึกงานมาหมาด ๆ
เห็นแชร์ในเฟสด้วย ว่ามีความสุขที่ฝึกงานที่นี่
ทำให้สนใจ TOT เป็นพิเศษ
ดังนั้นได้ค้นข้อมูลมาแบ่งปันไว้ ดังนี้

ภาพโทรศัพท์ phone
ภาพโทรศัพท์ phone

https://www.facebook.com/english.jokes/

TOT เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2497 เป็น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และแปลงสภาพเป็น บมจ.ทีโอที เมื่อ 31 กรกฎาคม 2545
ทำหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
http://www.tot.co.th/Corporate/

ประวัติของ TOT
– 2424 โทรศัพท์เข้าประเทศไทย สมัย ร.5 ดูแลโดยกรมกลาโหม ใช้แจ้งข่าวเรือเข้า-ออก
– 2429 โอนกิจการจาก กรมกลาโหม ไป กรมไปรษณีย์โทรเลข เปิดบริการมีผู้เช่าประมาณ 60 คน
– 2450 ตั้งชุมสายกึ่งอัตโนมัติ ที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ มีพนักงานต่อสายระหว่างผู้เช่า
– 2465 เพิ่มชุมสายโทรศัพท์แห่งที่สอง คือ โทรศัพท์กลางบางรัก รองรับ 900 เลขหมาย
– 2470 วางเคเบิลเชื่อมต่อวัดเลียบ-บางรัก เพิ่มเป็น 1422 เครื่อง
– 2471 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกล เชื่อม กทม. ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม
– 2478 เริ่มใช้ชุมสายระบบ Step by step อุปกรณ์จากอังกฤษ ทำให้หมุนหน้าปัดถึงกันโดยตรง
ได้ติดตั้งที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ 2300 เลขหมาย และโทรศัพท์กลางบางรัก 1200 เลขหมาย
เปิดบริการ 24 กันยายน 2480 และเพิ่มชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน
– 2480 ติดตั้งชุมสายอัตโนมัติครั้งแรก เปลี่ยนเป็นแบบหน้าปัดแบบหมุน ใช้เลข 5 ตัว หมุนถึงกันเองได้
– 2497 สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข มีพนักกงาน 732 คน
– 2502 สั่งซื้อชุมสายอัตโนมัติระบบ Cross bar จากสวีเดน ที่ชุมสายชลบุรี 1000 เลขหมาย
– 2503 รับโอนโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาคจากกรมโปรษณีย์โทรเลข
ครั้งแรก 10 ชุมสาย จำนวน 1600 เลขหมาย
ครั้งที่สอง 37 ชุมสาย จำนวน 8100 เลขหมาย
– 2507 ติดตั้งชุมสาย Cross bar ในกรุงเทพ
และรับโอนจากทุกภาคมาในความรับผิดชอบครอบคลุมบริการโทรศัพท์ทางไกลทั่วประเทศ
– 2517 เปลี่ยนเลขหมายเป็น 6 หลัก
– 2518 ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้พนักงานต่อระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ
เมื่อ 9.05 วันที่ 1 กันยายน 2518
– 2519 เมื่อ 24 เมษายน เปลี่ยนใช้เลขหมายโทรศัพท์ จาก 5 และ 6 ตัว เป็น 7 ตัวในนครหลวง
และในภูมิภาคเปลี่ยนเป็น 6 ตัวทั้งหมด
– 2520 เริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม ในเขตนครหลวง
– 2521 ให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย (Multi access radio telephone)
บริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบสถานีฐานนั้น
– 2522 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะ แบบไม่มีผู้ดูแล
– 2523 เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทั่วประเทศ
– 2525 ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลอัตโนมัติ ในเขตโทรศัพท์นครหลวง เป็นครั้งแรก
– 2526 เปิดใช้ระบบ SPC (Stored program control) ที่ชุมสายภูเก็ต และบริการทางไกลไทย-มาเลเซีย
– 2527 ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้เช่าในเขตกรุงเทพฯ
– 2529 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic mobile telephone) 470 MHz
– 2530 เปิดให้ผู้เช่าสามารถซื้อเครื่องโทรศัพท์ได้เอง
– 2531 เปิดบริการพิเศษ SPC อาทิ ประชุมทางโทรศัพท์ บริการเลขหมายย่อ บริการรับสายซ้อน
และเปิดวงจรเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อไทย-มาเลเซีย
– 2532 เชื่อมเครือข่ายด้วยเคเบิลใยแก้ว และไมโครเวฟ
– 2533 เปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบความถี่ 900 MHz และอีกหลายรูปแบบ
– 2534 เปิดสัมปทานโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (Cardphone) ในเขตนครหลวง
– 2535 เปิดบริการวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Trunk mobile radio)
– 2536 เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลต่างประเทศชนิดหยอดเหรียญ
– 2537 ทดลองเปิดบริการ วิดีสาร (Videotex)
– 2538 ให้บริการชำระค่าบริการ โดยหักบัญชีเงินฝากทั่วประเทศ
– 2539 เมื่อ 22 เมษายน เปิดให้บริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว Pin phone 108 ในเขตนครหลวง
– 2540 เปลี่ยนจากระบบ Cross bar ที่เหลือเป็นแบบ SPC (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมด
– 2541 เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้ TOT Card
มีรายละเอียการพัฒนาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ไปหาอ่านกันได้ครับ
http://www.tot.co.th/Corporate/HISTORY.ASPX

ที่บ้านก็ใช้ ADSL ของ TOT
เคยเขียน blog ไว้หลายเรื่องเลย อาทิ
– router:ZTE ที่ TOT ให้ตอนติด FTTx
– เล่าปัญหาลืมรหัสผ่าน adsl router ของ tot
– ทดสอบหลังใช้ @platinumcyber
– ทดสอบ bestcyber ก่อนใช้ platinumcyber
– TOT Wi-Ti ที่ Central Plaza Lampang
http://www.thaiall.com/blog/tag/tot/

นักศึกษาทำอย่างไรกับแนวข้อสอบที่อาจารย์ให้ไป

success @Sylviaduckworth
success @Sylviaduckworth

นิทาน น่ะนะ
กาลครั้งหนึ่ง ณ เช้าวันหนึ่ง ที่เป็นวันธรรมดา
แต่ไม่ธรรมดาตรงที่เป็นวันสอบข้อเขียน ในวิชาหนึ่ง
อาจารย์ก็ได้รับข้อความจากนักศึกษาตอน “ตี 4”
วันนั้น อาจารย์ตื่นมาเห็นข้อความตอน “ตี 5 ครึ่ง”
ก็ตอบไป สื่อสารกันไป

นักศึกษา : วันนี้ อาจารย์เข้ากี่โมง
อาจารย์ : ทำไมล่ะ มีอะไรหรา
นักศึกษา : อยากถามเรื่องแนวข้อสอบที่ให้มา
อาจารย์ : ?
นักศึกษา : ข้อ 2 กับ 3 ต่างกันอย่างไร ดูจากสไลด์ไหน
อาจารย์ : แนว 2 ข้อนี้อยู่สไลด์เดียวกัน ที่ให้ฝึกทำนั่นไง
นักศึกษา : (ส่งภาพสไลด์มาให้ดู) ใช่รึเปล่า
อาจารย์ : ก็ใช่นะ
นักศึกษา : อีกข้อล่ะ อยู่ตรงไหน
อาจารย์ : ตรงนั้นไง

ที่เล่านี้ มองเป็นกรณีศึกษา ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
และใช้ร่วมกับภูเขาน้ำแข็งแห่งความสำเร็จด้านล่าง

สรุปว่า
เป็นนักศึกษา .. ไม่ทำตัวเสมือนก้อนน้ำแข็งที่จม
แล้วก้อนน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ .. จะใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างไร
หวังพึ่งโชคชะตาราศีอย่างเดียว .. ก็ไม่สมเหตุสมผลนะ

 

ผ่านไป
ผ่านไป

สรุปว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่
นักศึกษาเค้าจะสอบ เพื่อให้ได้เกรด ให้ได้คะแนน
พอเตรียมตัวแล้ว พบปัญหา ก็หาที่ปรึกษา
แต่สิ่งที่นักศึกษาคนนี้น่าจะพร่องไปเล็กน้อย
มีดังนี้
1. Persistence ความหมั่นเพียร คือ มุ่งมั่นให้ถึงจุดหมาย
2. Hard work การทำงานหนัก คือ ฝึกฝนเป็นประจำ
3. Good habits การทำงานจนเป็นนิสัย คือ การวางแผน

สรุปว่า
ความสำเร็จ (Success) ที่ใครมองเห็น มาจาก

– Persistence
– Failure
– Sacrifice
– Disappointment
– Good habits
– Hard work
– Dedication

@Sylviaduckworth
https://twitter.com/sylviaduckworth/status/621334733901983744

เกรด ไม่ได้วัดความฉลาด
เกรด ไม่ได้วัดความฉลาด

วิวัฒนาการของการสื่อสาร (ล้อเลียน)

the evolution of communication
the evolution of communication

เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ยังมีข้อถกเถียงกันว่าเรามาจากอะไร แนวคิดมีหลายทฤษฎี เมื่อได้เห็นภาพนี้ผมเกิดคำถามตามที่ สกอ.ได้ให้แนวการตั้งคำถามไว้ 5 คำ คือ who, what, when, where และ why เพื่อประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของการสื่อสาร (The evolution of communication)

ภาพนี้สะท้อนว่า
พฤติกรรมของมนุษย์ก้าวไปไม่ถูกทาง
โดย Mike Keefe  2009

เมื่อพิจารณาภาพแล้วพอจะเชื่อได้ว่า เขียนโดยนักเขียนการ์ตูนชื่อ Mike Keefe คงคล้ายกับคุณชัย ราชวัตร ไทยรัฐ ที่เขียนลง The Denver Post, dePIXion Features เมื่อ 30 มีนาคม 2009 Colorado U.S.
http://www.denverpost.com/
http://digitaljournos.wordpress.com/2009/03/30/the-evolution-of-communication/

แล้วภาพก็ถูกนำไปใช้ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสารมากมาย เช่น Bettinajohnson นำภาพไป post เมื่อ Dec 15,2010 ประกอบบทความเรื่อง The evolution from “one-way” communication to “two-way”
http://bettinajohnson.com/blog/the-evolution-from-one-way-communication-to-two-way/

ความหมายของภาพเล่าถึง 5 ยุค
1. ยุคหิน ย้ายงานเขียนไม่ได้
2. ยุคสิ่งพิมพ์ ย้ายงานเขียนได้
3. ยุคสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็ก เขียนเป็นเล่ม
4. ยุคอีเมล เขียนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5. ยุคทวีต การเขียนมีไม่เกิน 140 ตัวอักษร

ทดสอบ Skype june 2554

ทดสอบ skype
ทดสอบ skype

25 มิ.ย.54 หลังติดตั้ง Skype ก็ต้อง Signup แล้ว Signin เมื่อเลิกใช้ก็ Signout ในการ Signup จะขึ้นหัวว่า create a new skype account ผมใช้ชื่อว่า ajarnburin (blog) การสมัครไม่ต้องยืนยันผ่าน e-mail ก็ใช้งานได้ครับ .. สรุปว่าผลการทดสอบสื่อสารระหว่าง Notebook และ PC ไม่มีปัญหา คาดว่าในอนาคตจะสื่อสารในครอบครัวด้วยวิธีนี้ เพราะในอดีตใช้ MSN ทำ Video Call ข้ามจังหวัดแล้วไม่สำเร็จ แต่ทดสอบที่บ้านไม่มีปัญหา เมื่อใดที่ออกต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาทุกครั้งไป วันนี้ทดสอบใช้ Video Call ที่บ้าน ระหว่าง PC กับ Notebook ก็เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาครับ

เริ่มทดสอบก็ค้นหาคนชื่อ thaiall (blog) เมื่อพบก็กดปุ่ม Add contact แล้วก็ Send Request เมื่อกลับเข้าจอหลักของ Skype ก็พบรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มใหม่ คลิ๊กชื่อด้านซ้าย แล้วคลิ๊กปุ่ม Call ส่วนเพื่อนที่ได้รับคำร้องขอเป็นเพื่อก็ต้องกดปุ่ม Add to Contact เพื่อรับเป็นเพื่อน .. เมื่อ thaiall ขอติดต่อกับ ajarnburin ผู้รับก็ต้องคลิ๊ก Answer หากต้องการส่ง Video ก็ต้องคลิ๊กที่ภาพ Video บนเมนูบาร์

จุดเด่นของ skype คือทำ video full screen ได้ และเป็นที่นิยมครับ
การทดสอบครั้งแรกที่  http://www.thaiall.com/blog/burin/878/

วาดเพื่อการสื่อสาร

draw from idea to communicate
draw from idea to communicate

นี่คือผลงานของหลานศิษย์ของสกว.ลำปาง .. ผลจากหลักสูตรวาดเพื่อการสื่อสาร ที่ผมนำไปสอนพระนิสิตวาดภาพ แล้วนำเสนอจากความคิด .. นี่เป็นตัวอย่างผลงานที่ประยุกต์จากอบรมของสกว.ลำปาง .. แต่ course นี้ผมให้เวลาตั้งแต่ต้นจนจบ 1 ชั่วโมงครับ

วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร (itinlife281)

smart phone or mobile phone : statistic
http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/

ปี 2510 คนในอดีตคงนั่งเหงาในสวนหอม เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร คนต่างจังหวัดยังไม่รู้ความหมายของคำว่าไฟ้ฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุ ปี 2520 มีการพัฒนาถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น การอพยพย้ายถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้คนทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริการสำหรับคนในชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  ปี 2530 โทรศัพท์พื้นฐานทำให้แต่ละบ้านติดต่อกันได้สะดวก ตู้โทรศัพท์กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของความทันสมัย ที่ใดไม่มีตู้โทรศัพท์แสดงว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง วัยรุ่นยืนเข้าแถวใช้บริการตู้โทรศัพท์ หรือโต๊ะบริการโทรศัพท์เคยเป็นภาพที่พบเห็นได้ แม้แต่ซุปเปอร์แมนยังอาศัยตู้โทรศัพท์เป็นสถานที่แปลงกายก่อนออกไปพิทักษ์โลก

ปี 2540 โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มได้รับความนิยมและวิถีในการสื่อสารของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์ (Pager) สำหรับส่งข้อมูลสั้นถึงผู้ใช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ในช่วงนี้ตู้โทรศัพท์และบัตรโทรศัพท์ยังมีให้ใช้แล้วเสื่อมความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เริ่มทะยอยยกเลิกการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่อง สำหรับสถิติในปี 2547 2548 และ 2549 พบว่ามีจำนวนผู้จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 41.79 46.79 และ 61.69 ตามลำดับ

ปี 2550 โทรศัพท์เคลื่อนที่มิได้มีไว้รับสายและโทรออกเท่านั้น สามารถใช้สื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บันทึกเสียง หรือดูทีวีได้ มีแป้นพิมพ์ qwerty ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับส่งข้อความกับเครือข่ายสังคมอย่าง  facebook.com  หรือ twitter.com บางรุ่นใช้อ่านเขียนเอกสาร word หรือ excel ส่วนรูปทรงเล็กลง เบาขึ้น แหล่งให้พลังงานอยู่ได้นานกว่าเดิม ถ้าต้องทำนายว่าปี 2560 อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารจะเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้ว่าในอนาคตอุปกรณ์จะคล้ายกับ bluetooth headset ที่เพิ่มแว่นตาเลนเดียวที่รับคำสั่งด้วยเสียง และเห็นภาพคู่สนทนา รวมทั้งเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์รอบตัว สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลได้

+ http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/
+ http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4534
+ http://www.thaimobilecenter.com/home/mobile_news_detail.asp?nid=2566
+ http://www.imdb.com/title/tt0119925/ (the postman)

เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างระดับ

ีืuniversity talking
ีืuniversity talking

2 ต.ค.53 มีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการท่านหนึ่ง เราหารือกันเรื่องการสื่อสารโดยใช้ social networking website โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการหวังผลจาก SNW เพราะเชื่อว่าไม่คุ้มกับทรัพยากรที่จะลงไป หากหวังจะใช้ facebook.com เป็นพระเอกสำหรับการสื่อสาร .. ในเวลาต่อมาก็คิดได้ว่า การสื่อสารนั้นต้องมีเป้าหมาย มีผู้เกี่ยวข้อง มีสาร และมีสื่อ เพราะผู้ใหญ่ในคณะก็เคยชี้ประเด็นมาแล้ว  และผมก็นำเสนอปัญหาการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงฟังแล้ว สรุปว่าประเด็นปัญหาน่าจะอยู่ที่เครื่องมือ หรืออยู่ที่ผู้ใช้เครื่องมือ หรือมากกว่านั้น

ตัวอย่างหนึ่ง : เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า จะไม่รับเพื่อนที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะไม่คิดจะคุยเรื่องงานผ่าน fb และนั่นเป็น เหตุผลที่เขาไม่รับผมเป็นเพื่อน แม้เราจะสนิทกัน แต่วัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน ตัวอย่างสอง : เพื่อนคนหนึ่งเคยรับผมเป็นเพื่อน ต่อมาเขาตัดผมออกจากรายชื่อเพื่อน เพราะไม่อยากรับรู้เรื่องในองค์กร .. แล้ววันหนึ่งเขาก็รับผมเป็นเพื่อนใหม่ ด้วยความจำเป็นบางประการ โดยใช้วิธีสมัคร account ใหม่ ตัวอย่างสาม : เห็น yoso account มีเพื่อนมากกว่า 3000 คน โดยมีเพื่อนเข้ามา post ทำธุรกิจ mlm หรือถามว่า ชื่ออะไร น่ารักจัง .. ก็คิดว่าคงสำเร็จในการใช้รูปเด็กน่ารัก เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างสี่ : ข้อมูลที่ส่งเข้าไปใน fb ถ้าไม่ tag อาจไม่มีใครเห็นข้อความที่เรา post เข้าไปเลย .. ถ้า tag อย่างไม่มีเหตุผลอาจถูกลบออกจากรายชื่อเพื่อน หรือถูกถามย้อนกลับมาว่า มีฉันอยู่ตรงไหน ในภาพนั้น

ปัญหา คือ ความไม่อยากสื่อสาร อยากอยู่เฉยเฉย เพราะการไม่รับรู้ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบ อาทิ การรับรู้ว่าดื่มสุราแล้วจากไปก่อนวัยอันควร บรรดานักดื่มย่อมไม่นิยมฟังฉันท์ใด การมีสารสนเทศไหลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมเป็นภาระกำหนดให้คนมีงานทำฉันท์นั้น เพราะรับรู้บทบาทของตนผ่านสารสนเทศที่ไหลวนในระบบการสื่อสาร แต่การไม่รับรู้อะไรย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใดใด ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น .. เรื่องนี้ผมพูดให้เพื่อนคนหนึ่งฟัง แล้วเขาก็ว่าผมกล้าพูดตรง .. อันที่จริง ผมพูดถนอมน้ำใจท่านผู้นั้นอย่างมาก  เพราะถ้าผมพูดตรง มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม รับความคิดผมไม่ได้แน่นอน

สร้าง fan box ของ facebook ไปใส่ในเว็บเพจ

fan box ของ facebook

9 มี.ค.53 การสร้าง fan box แล้วเปิดให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกของ facebook สมัครเข้าเป็น fan ใน box ของเรา มีขั้นตอนดังนี้ 1) เข้า facebook widgets หรือ Create a Profile Badge อยู่ล่างสุดท้างซ้ายของ profile 2) เข้า Page Badges แล้วคลิ๊ก created a Page จนแล้วเสร็จ 3) เข้า Widgets Home ตามด้วย Fan Box แล้วเลือก Other ก็จะมี javascript ให้ 4) นำ javascript ไปวางในเว็บเพจ ของผมไปวางไว้ใน thaiall.com/members ก็สำเร็จตามที่เคยเห็น yoso ใช้งานนั่นเอง 5) ผมเป็น creator ยังต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น fan จะได้เข้าไปอยู่ใน fan Box ถ้าเข้าดู box ก็เข้าผ่าน profile และ boxes ในเมนูบาร์ด้านบน
+ http://www.thaiall.com/members/

ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง

ดูงาน กสท ลำปาง

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-15.00น.
            สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยโยนกเข้าไปศึกษาดูงาน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ สาทิตการใช้งาน CAT CDMA (Code Division Multiple Access) เข้าดูห้องควบคุมเครือข่ายของจังหวัด และเปิดให้ทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่ง กสท เป็นเพียง 1 ใน 10 ของบริษัทที่กระทรวงการคลังประกาศว่าเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์ และเป็นเพียงรายเดียวที่มีห้อง Bidder ถาวรในจังหวัดลำปาง โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
            CAT CDMA คือ บริการที่รองรับการใช้งานโทรศัพท์และรับส่งข้อมูล มีความเร็วสูงกว่า 2 Mbps สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูลหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น USB Modem รุ่น CDMA2000 1xEV-DO ราคาลดเหลือ 6,500 บาท ผลการสาธิตการเชื่อมต่อและทดสอบความเร็วกับเว็บไซต์ yonok.ac.th/speedtest พบว่าความเร็วในการดาวน์โหลดสูงถึง 1.9 Mbps เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ คือ MiFi 2200 ที่เป็นทั้ง Wireless modem และ Access point ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหลายเครื่องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้พร้อมกันแบบไร้สาย
             ตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์ที่เปิดให้นักศึกษาทดสอบ ใช้วิธีแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าห้อง Bidder ที่จำลองเป็นผู้รับเหมาแต่ละบริษัท และทีมอาจารย์เป็นโรงเรียนของรัฐที่ต้องการผู้รับเหมาสร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยงบประมาณต่ำสุด โดยทดสอบประมูลทั้งแบบระบบเปิด (Open Bid) และระบบปิด (Seal Bid) ระบบที่ออกแบบนี้มีเครื่องบริการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมตรงเข้ากับส่วนกลางที่ยากต่อการถูกแฮกข้อมูลระหว่างดำเนินการประมูล ซึ่งผลการทดสอบทำให้รู้สึกเชื่อถือได้ว่าการฮั้วประมูลจะเกิดขึ้นได้ยาก สรุปได้ว่าองค์กรนี้เป็นกลไกสำคัญของประเทศที่นำประเทศเข้าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วโลกผ่านระบบจานดาวเทียม และเครือข่ายใยแก้วนำแสง พร้อมกับพัฒนาบริการที่นำไปใช้ประโยชน์ในเครือข่ายที่เกิดขึ้นอีกมากมาย
+ http://www.facebook.com/album.php?aid=151712
+ http://www.thaiall.com/mis/mis08.htm
+ http://www.thaiall.com/mis/mis13.htm