ทำไมต้องคิดต่างจากคลิ๊ป ผมคล้อยตามคลิ๊ปเรื่องปฏิรูประบบการศึกษาเลย

เห็นคลิ๊ปเรื่อง I just sued the school system.
ผมล่ะคล้อยตามเลย ว่าโรงเรียนสอนให้เด็ก ๆ เหมือนกันทั้งประเทศ
ระบบการศึกษาของโรงเรียนสอนให้เด็ก ๆ เหมือนกันหมดทั้งประเทศ

ปฏิรูประบบการศึกษา เห็นเหมือนกัน แต่เห็นไม่เหมือนกัน
ปฏิรูประบบการศึกษา เห็นเหมือนกัน แต่เห็นไม่เหมือนกัน

http://thainame.net/edu/?p=1114

เอ๊ะ มีข้อสงสัยนิดนึง
พอข้อมูลน่าสนใจเรื่อง “ดัชนีการศึกษา รายจังหวัดของไทย
ที่นำเสนอในบทความของ ดร.ไกรยส ภัทราวาท เมื่อ 6 มิถุนยน 2557
พบว่า เด็กทั้งประเทศแยกตามจังหวัดแล้วไม่เหมือนกัน มีทั้งเก่งและอ่อน
มีทั้งปีนต้นไม้เก่งเป็นลิง และว่ายน้ำเป็นอย่างเดียว
– เขียวเข้มมี 15 จังหวัด
– เขียวอ่อนมี 14 จังหวัด
– เหลืองมี 14 จังหวัด
– ส้มมี 16 จังหวัด
– แดงมี 17 จังหวัด
http://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-06062557-043420-2Mw1R1.pdf

ดัชนีการศึกษา รายจังหวัดของไทย พบว่าไม่เหมือนกัน
ดัชนีการศึกษา รายจังหวัดของไทย พบว่าไม่เหมือนกัน

ระบบการศึกษาสมัยนี้เหมือนกัน แต่ก็เหมือนไม่หมดนะ .. ที่ต่างก็มี
เพราะเห็นเค้าปรับระบบโรงเรียนให้สอนต่างกันตามความสามารถ
ปรับการคัดเลือกจาก admission เป็น entrance
เดี๋ยวนี้
ปีนต้นไม้เก่ง ก็เป็นโรงเรียนสอนปีนต้นไม้
ว่ายน้ำเป็นอย่างเดียว ก็เป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำ

เดี๋ยวนี้ถึงมี
– โรงเรียนพระ สำหรับผู้ทรงศีล
– โรงเรียนดนตรี สำหรับผู้ชอบร้องรำทำเพลง
– โรงเรียนกีฬา สำหรับผู้มีหัวใจเป็นนักกีฬา
– โรงเรียนชาวเขา สำหรับชาวเขา
– โรงเรียนประจำจังหวัด สำหรับคนที่จะไปปีนต้นไม้
– โรงเรียนเล็ก สำหรับน้อง ๆ ที่จบไปจะค้าขาย
– โรงเรียนกวดวิชา สำหรับเด็กที่อยากบินไปในนภา
– โรงเรียนนานาชาติ สำหรับเด็กที่อยากพูดหลายภาษา

http://www.thaiall.com/student/
https://www.facebook.com/PrinceEa/videos/vb.71760664768/10154982214184769/

เสนอระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

5 ส.ค.59 คุณภัทรา มาน้อย ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ชวนทีมงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดพะเยา ถอดบทเรียนหลังทำงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไประยะหนึ่ง ร่วมกับหลายภาคส่วนทั้ง ครูกศน.หลายระดับ วิทยาลัยพยาบาล นักวิชาการในจังหวัดลำปาง และชุมชน ณ ห้องประชุมใน หมู่บ้านเจนแอนด์จอย 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ได้เสนอ “(ร่าง) ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย” มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประชุมหารือและวางแผนดำเนินงาน
2. ร่วมกันพัฒนาโจทย์
3. ให้ข้อเสนอแนะการเขียนข้อเสนอโครงการ
4. อบรมให้ความรู้
5. ติดตามและสนับสนุน
6. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หนังสือรับรองการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา

ใบแสดงผลการศึกษา
ใบแสดงผลการศึกษาแ

ถึง ศิษย์เก่าโยนก ศิษย์เก่าเนชั่น และบัณฑิตใหม่เนชั่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ว่าท่านใดต้องการ หนังสือรับรองการศึกษา (Certification) หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเนชั่น
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษา หรือ ใบรายงานผลการศึกษา
1. โทรสอบถามรายละเอียด
โทร. 054265170 ต่อ 130 หรือ 131
2. ไปถ่ายภาพที่ร้านยิ้มหวาน หรือร้านเลเซอร์ติดโรงเรียนอรุโณทัย
มีชุดครุยของมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้ยืม เพื่อนำรูปมาติดเอกสาร
– หนังสือรับรองการศึกษา ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
– ใบรายงานผลการศึกษา ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
3. มาทำยื่นคำร้องของเอกสารที่มหาวิทยาลัย หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียบฉบับละ 100 บาท
เท่ากันทั้งหนังสือรับรองการศึกษา และ ใบรายงานผลการศึกษา
4. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 3 วัน
5. ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง หรือประสานส่งทางไปรษณีย์

เส้นทางชีวิต หรือ เส้นทางแห่งความสุข

happiness
happiness

มนุษย์ทุกคนเกิดมาเลือกได้ และเลือกได้เส้นทางเดียว
มีขึ้น มีลง มีซ้าย มีขวา แต่เดินหน้า ถอยหลังไม่ได้ เพราะเวลาเดินไปเรื่อย ๆ
ผมว่านะ ‎เส้นทางชีวิต‬ หรือ #‎เส้นทางสู่ความสุข‬ เลือกยากที่สุดแล้ว
เมื่อเลือกเส้นทางหนึ่ง ก็ย่อมได้ผลอย่างหนึ่ง
มักเห็นผู้คนสงสัยว่าทำไมไม่สอนให้เด็กมีความสุข
ถ้าสอนให้เด็กมีความสุข ผมว่าเค้าก็จะมีความสุข .. ไม่เถียงเลย

แต่นิยามของความสุขของครูแต่ละคน .. แตกต่างกัน
แต่นิยามของความสุขของนักเรียนแต่ละคน .. แตกต่างกัน
แต่นิยามของความสุขของผู้ปกครองแต่ละคน .. แตกต่างกัน
แต่นิยามของความสุขของกระทรวงศึกษาธิการ .. แตกต่างกัน

เวลาเลือกก็อย่าหลงเส้นล่ะกัน
เพราะเลือกแบบหนึ่ง อยากได้ผลอีกแบบ ก็จะงง ๆ กันไปทั้งกระบวนเลยหละ
ในชีวิตจริง ส่วนใหญ่เลือกทางไหนก็จะได้ทางนั้น
ถ้าคิดอย่าง ทำอย่าง อยากได้ผลอีกอย่าง .. แล้วจะเป็นไปได้อย่างไร

แนะนำให้อ่านเรื่อง “4 ความจริงที่คนเรียนไม่จบมหา’ลัย ไม่กลับมาเล่าให้คุณฟัง !
1. Jobs & Gates ไม่ได้รวยเพราะเรียนไม่จบ
2. ผมเคยถูกปฏิเสธงาน เพราะไม่มีวุฒิ / ใบปริญญา
3. ผมก็เคยคัดคนมาสัมภาษณ์, แน่นอนว่าผมดูใบปริญญาก่อน
4. ความขี้เกียจเป็นอภิสิทธิ์ของ Genius
http://www.cookiecoffee.com/diary/71297/4-fact-truth-gates-jobs-never-tell-university-dump

ถ้าไม่แชร์เรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้
รู้สึกเหมือนสอนไม่เสร็จยังไงชอบกล
เหมือนไม่ได้สะเด็ดน้ำ อะไรทำนองนั้น

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153995304628895&set=a.380382613894.159443.814248894

ถ้าคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ย่อมได้ผลแบบเดิม

ถ้าคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ย่อมได้ผลแบบเดิม
ปัจจุบัน สกอ. เชื่อว่าระบบที่ดี ต้องดีขึ้นกว่าเดิม
จึงเชื่อว่า คิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ ย่อมได้ผลแบบใหม่
คำว่าระบบ กระบวนการ หรือวงจร
นำเสนอด้วยภาพ 2 ภาพก็จะเห็นความแตกต่าง

pdca
pdca
pdca แบบคิดใหม่ ทำใหม่ ได้ผลใหม่
pdca แบบคิดใหม่ ทำใหม่ ได้ผลใหม่

ระบบที่ดีจะต้องมีพัฒนาการ ดังนี้
เมื่อมีระบบที่เผยแพร่แล้ว ก็ต้องมีการดำเนินการ หากใช้ระบบไปแล้ว ก็ต้องมีการประเมิน
แล้วนำผลประเมินมาปรับปรุง ซึ่งก็ต้องมีผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น หากระบบนั้นดีจริงก็ต้องสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศได้
หากภาพที่ใช้เว็บวงจรเดียวก็จะมองไม่เห็นพัฒนาการ แต่ถ้าเป็นวงจรหลายวงซ้อนกัน และมีความแตกต่างชัดเจนก็จะสะท้อนระบบที่มีการปรับปรุงได้ชัดเจน

นิยามศัพท์
ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้า การประมวลผล ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
http://www.thaiall.com/iqa
http://www.thaiall.com/os/os01.htm
http://www.problem-solving-for-business.com/pdca-cycle.html
http://depositphotos.com/12988856/stock-photo-pdca-life-cycle-as-business.html

แผน สอน ข้อสอบ วัดผล และผล ก็ต้องไปด้วยกัน
แผน สอน ข้อสอบ วัดผล และผล ก็ต้องไปด้วยกัน

อยากให้สอนแบบใหม่ แต่ข้อสอบเป็นแบบเดิม วัดผลแบบเดิม ครูงง เด็กสับสน
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

https://www.facebook.com/ajWiriya/photos/a.109418075746852.10885.109357035752956/849340605087925/

ลงทุนกับอุปกรณ์เสริมการสอนปีละหลายล้านกับโรงเรียนในอังกฤษ แต่ได้ไม่คุ้ม

windows 8 ในอุปกรณ์ต่าง ๆ
windows 8 ในอุปกรณ์ต่าง ๆ

http://reviews.cnet.com/8301-3121_7-57531284-220/windows-8-the-complete-new-pc-launch-list/

UK schools waste ‘millions’ a year on useless gadgets

ประเด็นแรก .. งบประมาณกับประสิทธิภาพ
Summary: Are school budgets being battered (ทำลาย) by teachers who buy but never use the latest(ล่าสุด) gadget(อุปกรณ์เชิงกล)?

In the last five years, UK schools have spent over £1 billion pounds on buying the latest must-have gadgets, digital learning tools and software.
[1 British pound = 49.404908 Thai baht]

But how much of this investment is actually put to good use?

According to research released by non-profit organisation Nesta, although such a vast (มหาศาล) amount has been invested to modernize the British education system, there is “little evidence of substantial success” in improving learning through newly-acquired digital tools.
[อันดับระบบการศึกษา 2555 อังกฤษอยู่อันดับ 6 สหรัฐอยู่อันดับ 17 ไทย 37 จากทั้งหมด 40]
http://www.thaiall.com/blogacla/admin/2176/

Although technological advances can offer better access to educational material and interactive ways to learn, it isn’t an effortless process. In order to integrate technology within the classroom effectively, from replacing traditional textbooks with iPads to smart whiteboards, structured teaching and a balance between technology and core lesson aims have to be maintained.

As the report notes, it’s too easy to forget that not everyone is tech-savvy (เข้าใจ). As a former teacher, I recall working in several schools that would furnish their classrooms with the latest sparkly product, but forget to train their staff in its use, or assist them in ways to integrate technology within lesson plans. A desktop computer, tablet, smartphone or gaming system takes time to understand, and for busy teachers, finding methods to use this technology to achieve a learning aim may not be so simple.

The report suggests that spending £450 million pounds a year without evidence that it is improving education is nothing more than counter-productive. Instead of “fetishising (เครื่องราง) the latest kit“, Nesta says that teachers should make better use of what they already have.

In addition, the researchers say that many businesses are offering only “superficial (เพียงผิวเผิน)” benefits to learning, and too many apps and digital games are used to sugar-coat dull and misdirected lessons.

However, teachers also need support, and must become “confident users of digital technology in order to deal with (ขับเคี่ยว) the complexity and safety of digital tools.” Rather than using technology in an isolated way — only for tablets to be returned to the cupboard (ตู้อาหาร) after a lesson ends — it should act as a conduit (รางน้ำ) to keep learning going outside of school. By using the Internet to keep a learning network open and accessible, “social” tools, cloud computing and online groups could result in more effective teaching.

Rather than leaving millions of pounds’ worth of equipment “languish (เหี่ยวเฉา)  unused or underused in school cupboards”, the researchers suggest that in a time where economic problems are causing educational cutbacks, technology should serve as a tool rather than a distraction (เครื่องล่อใจ). Instead of giving in to the “hype” of digital learning, schools should reconsider how technology can serve as method to boost (ส่งเสริม)  education — rather than a way to make ineffective teaching methods look innovative and exciting.

#share in my facebook page
ที่อังกฤษพึ่งรู้ว่าการใช้ไอทีในโรงเรียน ไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าที่คาด เขาคิดว่าเสียเงินมากไปเมื่อเทียบกับผล แต่ผมว่ามีการหมุนเวียนของงบประมาณไปที่บริษัทไอที
The English know how to do it in schools is not only powerful tools that expect him to lose much thought when compared with the results, but I have a turnover of budget to it.
+ http://www.zdnet.com/uk-schools-waste-millions-a-year-on-useless-gadgets-7000007520/

+ http://www.zdnet.com/meet-the-team/uk/charlie.osborne/

ประเด็นที่ 2 .. ปัญหาของ online course
ผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในต่างประเทศกังวลเรื่องการควบคุมการโกง แล้วพบมาแล้วว่าเทคนิคการโกงจากการเรียนผ่าน online course มีดังนี้
1. บทความขโมยความคิด (plagiarized essays)
2. ร่วมกันทำข้อสอบ (illicitly collaborated on exams)
3. โพสออนไลน์ (posted solutions to test questions online)
4. ส่งคำตอบให้เพื่อน (emailed answers to classmates)
+ http://nation.time.com/2012/11/19/mooc-brigade-can-online-courses-keep-students-from-cheating/
“We need to be sure that the student who took the course is indeed who they say they are—that they did all the work,” said edX President Anant Agarwal. “That’s a real problem for MOOCs.”
MOOCs = Massive Open Online Courses

ประเด็นที่ 3 .. คำแนะนำต่อผู้กำหนดนโยบาย
5 บทเรียนสำหรับผู้กำหนดนโยบาย (Five lessons for education policymakers)
1. ไม่ใช่มายากล ต้องใช้งบประมาณ (There are no magic bullets)
2. ยอมรับครู (Respect teachers)
3. วัฒนธรรมไปร่วมกับการศึกษา (Culture can be changed)
4. พ่อแม่ต้องไม่เป็นอุปสรรค (Parents are neither impediments to nor saviours of education)
5. การศึกษาไม่ใช่อนาคต แต่เป็นปัจจุบัน (Educate for the future, not just the present)
http://thelearningcurve.pearson.com/the-report/executive-summary

ประเด็นที่ 4 .. แนะนำเกมขยับกันหน่อย (ต.ย.เกมบน android)

x-runner for android
x-runner for android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droidhen.game.xrunner.apps

http://thaidroid-appvisor.blogspot.com/2012/10/x-runner.html

ขั้นตอนการติดตั้ง moodle 1.9.12 และ senayan3

โปรแกรม senayan3
โปรแกรม senayan3

บันทึกขั้นตอน จากกิจกรรมปรับปรุงรุ่นของโปรแกรมแก้วสารพัดนึกใน thaiabc.com เป็นรุ่น 8.0 โดยเพิ่ม moodle1.9.12 จากที่มี moodle1.5 ทำให้มี e-learning ใช้ 2 รุ่นและเปรียบเทียบกันได้ เหตุผลที่เลือก 1.9 เพราะที่  thaiall.com/moodle ใช้รุ่นนี้มาปีกว่าแล้ว แต่ไม่ใช้รุ่น 2.0 ขึ้นไป ด้วยเหตุว่า backup ในรุ่น 2.0 จะนำไป restore ใน 1.9 ไม่ได้ ถ้านำ backup ของ 1.9 ไป restore ใน 2.0 นั้นทำได้ และจากการทดสอบ restore  course จาก thaiall.com/moodle ในเครื่องใหม่นี้ พบว่านำมาใช้ได้ตามปกติ

ขั้นตอนการติดตั้ง moodle 1.9.12

1. เปิดบริการ apache2.0.52 และ mysql5.5.16
ตอนเปิดบริการในเครื่องที่ติดตั้ง skype อาจพบปัญหา port 80 ชนกันได้ครับ
2. เตรียม scripts ในห้อง /moodle19
3. สร้างห้อง /moodledoc19 เตรียมรับข้อมูลจากผู้ใช้
4. เริ่มติดตั้งด้วยการเรียก /moodle19/install.php
5. ต้องแก้ไข register_globals=Off ใน php.ini แล้วก็ restart apache
ถ้าไม่รู้ว่า php.ini อยู่ห้องใดก็เรียก function phpinfo()
6. พบขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
– Checking your PHP settings
– Please conform the locations of this Moodle installation
Web Address = http://127.0.0.1/moodle19
Data Directory = C:\thaiabc\moodledata
– Now you need to configure the database
Type = MySQL
Host Server = localhost
Database = moodle19 (Create DB automatically)
User = root
Password = ว่างไว้
– Checking your environment
– Download language pack
– Configuration completed
– Copyright notice
– Current release information Moodle 1.9.12 (Build: 20110510)
– Setting up database : Database was successfully upgraded
– Setup administrator account.
Username = admin
password = Password#2555
– New settings – Front Page settings
Self registration = Email-based self-registration
7. ผลการเรียก http://127.0.0.1/moodle19 พบว่าปกติ
8. สร้างวิชา และ upload แฟ้มภาพ และเรียกใช้แฟ้มภาพ ไม่พบปัญหา

ขั้นตอนการ Restore course ของ moodle 1.9.12
1. เข้าไปในวิชาที่สร้างไว้แล้ว
2. เลือก Restore
3. เลือกแฟ้มที่ Backup ไว้จาก server อีกตัวหนึ่ง
4. เมื่อถามว่า Restore to
– Current course, deleting it first
– Current course, ading data to it
– new course
5. ทดสอบทั้ง 3 แบบ พบว่าใช้งานได้ปกติ
6. ถ้าทดสอบ new course ก็จะได้วิชาใหม่อีก 1 วิชา ไม่ทับวิชาเดิม

ขั้นตอนการติดตั้ง senayan3
1. เปิดโปรแกรม phpmyadmin
2. สร้าง db : senayan3 แล้วเข้าไปใน db นี้
3. สั่งประมวลผล sql 2 แฟ้มในห้อง /senayan3/sql/install
4. เริ่มจาก import แฟ้ม senayan.sql ตามด้วย  sample_data.sql
5. แก้ไข sysconfig.inc.php
define(‘DB_NAME’, ‘senayan3’);
define(‘DB_USERNAME’, ‘root’);
define(‘DB_PASSWORD’, ”);
6. เข้าระบบด้วย
user: admin
password: admin
7. ทดสอบที่ http://127.0.0.1/senayan3 พบว่าใช้งานได้ปกติ
8. แก้ไขตัวแปรใน sysconfig.inc.php อีก 2 ตัวแปร
$sysconf[‘mysqldump’] = ‘c:/thaiabc/mysql/data’;
$sysconf[‘temp_dir’] = ‘c:/tmp’;

http://www.thaiall.com/blog/burin/3955/
http://slims.web.id/web/
http://sourceforge.net/projects/senayanlib/
http://www.senayan.kru-ple.com/

SENAYAN 3.0 stable
Core Senayan Developer :
Hendro Wicaksono – hendrowicaksono@yahoo.com
Arie Nugraha – dicarve@yahoo.com
Below are the instructions for new installation of SENAYAN :
1. Put senayan3-stable3 folder in web document root
2. create senayan database in mysql
3. Open your phpMyAdmin or mysql client utility (or other mysql manager softwares) and
run sql/install/senayan.sql inside your SENAYAN application database.
4. Re-check your database configurations and others configuration in sysconfig.inc.php.
5. If you have your own custom template, Adjust detail_template.php file or just overwrite it
with detail_template.php from default template directory

ปรับปรุงฟอร์มตามรหัสผู้ใช้ด้วย PHP รุ่น 1

28 มิ.ย.54 มีโอกาสพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า โปรแกรมรุ่นหนึ่งสำหรับสร้างฟอร์มปรับข้อมูลตามรหัสผู้ใช้ เขียนด้วย PHP4 บน IIS6 สำหรับระบบ TQF มี 4 โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมรับรหัสผู้ใช้ (index.php)
2. โปรแกรมตรวจรหัส และแสดงข้อมูลในฟอร์ม (user.php)
3. โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล (update.php)
4. โปรแกรมออกจากระบบ (logout.php)

<form action=”user.php” method=”post”>
<input name=”fuser” value=””>
<input name=”fpasswd” type=password value=””>
<input type=”submit” value=”เข้าใช้ระบบ”>
</form>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_REQUEST[‘fuser’]) &&
$_REQUEST[‘fuser’] == “myname” && $_REQUEST[‘fpasswd’] == “mypass”) {
$_SESSION[‘suser’] = $_REQUEST[‘fuser’];
}
if (!isset($_SESSION[‘suser’])) header(“Location: index.php”);
// ====
$query    = “select * from tqf1”;
echo “<form action=update.php method=post>”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620”);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
if ($result) {
while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
echo ‘<textarea name=t101 rows=5 cols=80>’. $object->t101 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t102 rows=5 cols=80>’. $object->t102 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t103 rows=5 cols=80>’. $object->t103 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t104 rows=5 cols=80>’. $object->t104 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t105 rows=5 cols=80>’. $object->t105 . “</textarea><br />”;
}
echo “<br/><input type=submit value=’ปรับปรุง’></form>”;
}
mysql_close($connect);
?>
<a href=logout.php>logout</a>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_SESSION[‘suser’])) {
$query    = “update tqf1 set
t101='”. $_POST[“t101″] .”‘ ,
t102='”. $_POST[“t102″] .”‘ ,
t103='”. $_POST[“t103″] .”‘ ,
t104='”. $_POST[“t104″] .”‘ ,
t105='”. $_POST[“t105″] .”‘
where user ='”. $_SESSION[‘suser’] . “‘”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620”);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
echo $query;
mysql_close($connect);
header(“Location: user.php”);
}
header(“Location: index.php”);
?>

<?
session_start();
session_destroy();
header(“Location: user.php”);
?>

ระบบและกลไก คืออะไร

พบนิยามศัพท์ คำว่า ระบบและกลไก
ใน คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 และ ปี 2557
ได้นิยามไว้เหมือนกัน
http://www.mua.go.th/users/bhes/DATA%20BHES2558/upload%20file%20IQA/iqa%20manual2557.pdf

ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง  เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน

กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของแต่ละหน่วย และประสานกันเป็นลำดับภายในระบบ เช่น กระบวนการออกข้อสอบ กระบวนการพิมพ์ข้อสอบ กระบวนการสอบสัมภาษณ์ กระบวนการสอบข้อเขียน กระบวนการประกาศผล กระบวนการปฐมนิเทศ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระบบรับนักศึกษา

ระบบ และกลไก
ระบบ และกลไก

nccit.net system
nccit.net system
ตัวอย่างของระบบ
ตัวอย่างของระบบ

http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04093009_2204/isweb/Lesson%2018.htm

ตัวอย่างระบบ ที่มีองค์ประกอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ
ตัวอย่างระบบ ที่มีองค์ประกอบ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ

http://rd.vru.ac.th/pdf/announcement_fund/Fund/01.pdf

ขั้นตอนการดำเนินงานการขอยืมเครื่องมือจากศูนย์เครื่องมือฯ
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอยืมเครื่องมือจากศูนย์เครื่องมือฯ

http://www.coop.sut.ac.th/index.php?sec=tool&vdo=2

ระบบและกลไกงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระบบและกลไกงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ระบบและกลไกงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

http://ethics.knc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=54

เมื่อ 11 มีนาคม 2558 ได้มีโอกาสพูดคุย
เรื่องระบบและกลไก ในเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ของสกอ. ปี 2557 ที่มีถึง 7 ระบบในระดับหลักสูตร
ที่ต้องดำเนินการ และมีหลักฐานว่าได้นำระบบไปสู่การปฏิบัติ
กับ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ อ.ธวัชชัย แสนชมภู คุณสาธิจิตต์ นกจันทร์ และคุณเรณู อินทะวงศ์
หลังพูดคุย ผมยกร่างกรอบการเขียนระบบ  (Framework of System) ที่แสดงการเชื่อมโยงของ
input – process – output – feedback ไว้ดังนี้

framework ของ system
framework ของ system

http://www.thaiall.com/pptx/system.pptx
http://www.thaiall.com/iqa

มีโอกาสได้ฟังคำชี้แจงเรื่อง นิยมศัพท์ของ ระบบและกลไก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
โดยคุณเพชรี สุวรรณเลิศ สำนักประกันคุณภาพ ในที่ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2552
ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเพิ่มเติมจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2551
ระบบ (System) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
ตัวอย่างที่ 1 ระบบการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
วัตถุประสงค์ การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
ปัจจัยนำเข้า รับนักศึกษาใหม่ตามหลักสูตร
กระบวนการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ..
ผลผลิต บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตัวอย่างที่ 2 ระบบการจัดทำรายงานผลการเรียนทุกสิ้นภาคการศึกษา
วัตถุประสงค์
การจัดทำรายงานผลการเรียนสิ้นภาคการศึกษา
ปัจจัยนำเข้า อาจารย์ส่งผลการเรียนให้สำนักทะเบียน
กระบวนการ ประมวลผลผลการเรียนตามสูตร และนโยบายของผู้บริหาร …
ผลผลิต พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน

แต่ในการประเมินตามคู่มือของ สกอ. คำว่า ระบบ (System) จะเน้นที่กระบวนการ
หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ
ตัวอย่าง ระบบการจัดทำรายงานผลการเรียนทุกสิ้นภาคการศึกษา
1. รับข้อมูลผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน หรือคณะวิชาหลังสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
2. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้อง
3. ประมวลผลตามเงื่อนไขตามหลักสูตร และนโยบาย
4. ตรวจสอบผลการประมวลผลในรายละเอียด และในภาพรวม
5. จัดทำรายงานแยกคณะ แยกประเภท แยกกลุ่มนักศึกษา
6. ส่งรายงาน และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ และเวลา

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ดำเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้

ระบบของกระบวนการเทคโนโลยี
ระบบของกระบวนการเทคโนโลยี

แผนผังการทำงานเชิงระบบของกระบวนการเทคโนโลยี
1. ข้อมูล (input)
เช่น ปัญหา/ความต้องการ
รวบรวมข้อมูล/หาวิธีแก้ปัญหา
เลือกวิธีการ
2. กระบวนการ (process)
เช่น ออกแบบ/ปฏิบัติการ
3. ผลลัพธ์ (output)
เช่น ทดสอบ
ปรับปรุงแก้ไข
ประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์
4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน “การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หน้า 104

โดย เพ็ญพร ประมวลสุข – มนตรี สมไร่ขิง – วรรณี วงศ์พานิชย์ – ศิริรัตน์ ฉัตรศิขรินทร

https://www.facebook.com/thaiall/photos/a.423083752271.195205.350024507271/10153126151782272/