เกมจะช่วยทำให้พัฒนาทักษะภาษา ในระดับใดนะ

มีความเชื่อว่า การเล่นเกม ต้องรู้ศัพท์ใหม่
ย่อมมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา

http://www.thaiall.com/games/rovlesson.htm

จึงเข้าไปถามในกลุ่มเฟส 2 กลุ่ม
1. RoV : Garena Thailand
2. RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private

ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา

แล้วถามไปว่า

เวลาเล่นเกมนี่ ได้คำใหม่ ๆ เยอะอยู่นะ
เพราะเกมช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ถ้าไม่รู้เดี๋ยวคุยหัวทีมไม่รู้เรื่อง
พอเข้าใจกันก็จะพากันอัพแรงค์สูงขึ้นเป็นเทพยกทีม
แล้ว “ทำให้พัฒนาทักษะภาษา”
เกมช่วยพัฒนา ไปถึงระดับไหนกันบ้าง .. รึเปล่า
ถามเฉย ๆ น่ะครับ ???

 

RoV : Garena Thailand ทำให้พัฒนาทักษะภาษา ณ 4 มกราคม 2561
RoV : Garena Thailand
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ณ 4 มกราคม 2561
RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private ทำให้พัฒนาทักษะภาษา ณ 4 มกราคม 2561
RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ณ 4 มกราคม 2561

การเพิ่มเสียงให้กับคลิ๊ปวิดีโอ

up sound level
up sound level

24 ส.ค.54

คำถาม มีนักศึกษาถามว่า เสียงในคลิ๊ปวิดีโอเบาไปหน่อย ต้องแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขได้ 4 กรณี ดังนี้ 1) ใน windows movie maker for xp ให้คลิ๊ปปุ่ม sound level ทางซ้าย แล้วเลือกเพิ่มเสียงให้กับวิดีโอ 2) ใน windows live movie maker for win7 ให้คลิ๊กขาวที่ใน scene ที่ต้องการแล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเสียง 3) ถ้าเป็นเฉพาะบางคลิ๊ป ให้ทำการเพิ่มเสียงเฉพาะคลิ๊ปนั้น แล้วค่อยนำเข้า windows movie maker 4) บันทึกเสียงใหม่แทนเสียงในวิดีโอ แต่ใช้คลิ๊ปเดิมด้วยการบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม sound recorder หรือ cdex แล้วค่อยใส่เข้าไปในคลิ๊ป เหมือนที่เห็นในละครทีวีบ่อย ๆ ครับ

ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

it efficiently research
it efficiently research

พบเอกสารการทบทวนวรรณกรรม โครงการวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เขียนได้ดีมีประโยชน์มากครับ เป็นกรณีศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมี diagram แสดงตัวแปรต้น กับตัวแปรตามได้ชัดเจน มีเนื้อหา 7 หน้า
อ้างอิง : อนุทิน  จิตตะสิริ.2541  ประสิทธิฟลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานบริหารเอกสาร: ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.thaiall.com/research/it/research_it_efficiently.doc

ระดับของทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://61.19.244.9/personel/form/framru_taksa/Pakpanouk.doc

ปฏิรูปการศึกษาไทย

ปฏิรูปการศึกษาไทย
ปฏิรูปการศึกษาไทย

มีคนบอกว่าการศึกษาไทยมีปัญหา ..
มีคนบอกว่าศักยภาพของคนไทยไม่เด่นไปทุกด้าน บางด้านอาจด้อยกว่า ..
เกณฑ์การวัดด้านการศึกษาอาจวัดจาก พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย หรือความสุขใจ ..
ถ้าครูตั้งคำถาม และนักเรียนแลกเปลี่ยน บางทีครูอาจไม่ชอบฟัง ..
จำนวนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ คือ เกณฑ์จัดอันดับโรงเรียน ..
ผอ.จะเลือกปฏิรูป หรือเลือกให้เด็กท่องข้อสอบไปสอบเข้าโรงเรียนดัง ..
ฝรั่งบอกว่า นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแล้วจะเข้าใจ แต่ครูบอกว่ายุ่งยาก นักเรียนนั่งฟังเฉย ๆ ก็พอ ..
ผู้ปกครองส่งเด็กไปโรงเรียน แล้วถามว่า ส่งเด็กไปให้ครูสอน หรือส่งเด็กไปสอนครู กันแน่ ..
ครู และผู้ปกครอง ยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของการแข่งขัน การจัดอันดับ และตัวเลข ..
นักวิชาการ ยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของคุณภาพ สุขภาพ ความยั่งยืน และอุดมการณ์ ..
ทุกความคิดเห็นมีความคิดที่ถูกต้องบนฐานคิดของตน ..
ฐานความพอเพียง ฐานความสุข ฐานคนคุณภาพที่แตกต่าง ฐานการแข่งขัน ฐานองค์ความรู้ทางวิชาการ ฐานปัญญาระดับบุคคล ..
นานาจิตตัง เป็นความหลากหลายทางความคิด และพฤติกรรมที่ไม่มีวันลงตัว

วันต่อมากลับมาแสดงความเห็นว่า
เพราะการศึกษา
ทำให้ ระดับในชนชั้นทางสังคม ขยายออกไป หรือ ช่องว่างในแต่ละชนชั้นห่างกันเพิ่มขึ้น .. ผลพวงของการขยายชนชั้นทางสังคม ทำให้เกิดปัญหาในแต่ละระดับแตกต่างกันไป .. ทุกการพัฒนาย่อมนำมาซึ่งปัญหาใหม่เสมอ .. ชนชั้นบนสุดก็ยังต้องการยกระดับหรือเห็นการขยายชนชั้นอยู่ดี .. คงเป็นวิสัยที่ปุถุชนพึงกระทำเป็นแน่

http://atipong2511.blogspot.com/2009/02/blog-post_26.html
http://www.facebook.com/photo.php?pid=363680&id=100000895212937&fbid=172856739420832