เกมจะช่วยทำให้พัฒนาทักษะภาษา ในระดับใดนะ

มีความเชื่อว่า การเล่นเกม ต้องรู้ศัพท์ใหม่
ย่อมมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา

http://www.thaiall.com/games/rovlesson.htm

จึงเข้าไปถามในกลุ่มเฟส 2 กลุ่ม
1. RoV : Garena Thailand
2. RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private

ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา

แล้วถามไปว่า

เวลาเล่นเกมนี่ ได้คำใหม่ ๆ เยอะอยู่นะ
เพราะเกมช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ถ้าไม่รู้เดี๋ยวคุยหัวทีมไม่รู้เรื่อง
พอเข้าใจกันก็จะพากันอัพแรงค์สูงขึ้นเป็นเทพยกทีม
แล้ว “ทำให้พัฒนาทักษะภาษา”
เกมช่วยพัฒนา ไปถึงระดับไหนกันบ้าง .. รึเปล่า
ถามเฉย ๆ น่ะครับ ???

 

RoV : Garena Thailand ทำให้พัฒนาทักษะภาษา ณ 4 มกราคม 2561
RoV : Garena Thailand
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ณ 4 มกราคม 2561
RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private ทำให้พัฒนาทักษะภาษา ณ 4 มกราคม 2561
RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private
ทำให้พัฒนาทักษะภาษา
ณ 4 มกราคม 2561

เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง กับ speexx

speexx
speexx

พบว่าที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ใช้บริการของ Speexx.com
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ AEC
เปิดให้นักศึกษาเข้าไปรับบัญชีผู้ใช้ และเรียนรู้ได้ที่ห้องบริการ
http://www.dpu.ac.th/news/44/

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็เปิดให้นักศึกษาได้ใช้โปรแกรมสปีค (SPEEXX)
พบข่าวนี้ในสุนันทานิวส์
ที่ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เล่าเรื่องนี้ไว้
และ  ว่าที่ ร.ต. หนึ่งหฤทัย สนั่นรัมย์ ก็ให้ข้อมูลว่าจะเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 56
http://www.sunandhanews.com/2011-10-14-04-41-27/81-education/1921-2014-02-12-09-06-55.html

แล้วเคยอ่านเรื่องการให้บริการโปรแกรมเรียนภาษาของ Speexx.com ที่สามารถเรียนด้วยตนเอง
สำหรับนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ออกแบบโดย Digital publishing ที่ http://www.speexx.com
เนื้อหาประกอบด้วยบทเรียนไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียง สำเนียง และการอ่านบทความ
บริการที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีการพูดคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2012
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12049

ตั้งเป้าหมายในการเรียน [จาก rmutt]
– การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้นกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
– พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
– ลำดับความสำคัญ
– เอาชนะการต่อต้านและความขี้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
– ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน ดังเช่นในโลกธุรกิจ

จัดการกับเวลาเรียน
– บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถึงงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
– บรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
– เริ่มเรียนจากระยะสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
– เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน
– ทบทวนเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
– ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
– จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
– เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
– ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้
– ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
– แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนระหว่างการเรียน
– วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อร่วมงานบริเวณนั้น)
– สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยรบกวนข้างต้น

 

แจกลิงค์ข่าวภาษาอังกฤษด้านไอที แปลไทย ไปเล่าให้นักศึกษาเรียนไอทีเบื้องต้นฟัง

breakingnewsenglish
breakingnewsenglish

รวมข่าวภาษาอังกฤษ สรุปมาแบบสั้น ๆ เพียง 2 ย่อหน้า
อ่านง่ายพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อใช้สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ESL
แต่ละเรื่องนำมาเขียนข่าวให้ยากง่ายหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 6 มีกว่า 2233 บทเรียน (27ก.ค.59)
เริ่มมาตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2004 (2557)
ซึ่งผมสนใจข่าวด้านไอที เพื่อนำไปเล่าให้นักศึกษาในวิชาเทคโนโลยีเบื้องต้น
จึงเลือกข่าว และแปลเป็นไทยไปเล่าให้นักศึกษาฟัง เป็นเรื่องน่าสนใจทั้งนั้น
สามารถอ่านข่าวสั้นทั้งหมดได้
ที่ http://www.breakingnewsenglish.com

Breaking News English

1. Woman Fired for Using Capital Letters
http://www.thaiall.com/blog/burin/6058/
2. Online Gaming
http://www.thaiall.com/blog/burin/6052/
3. Angry Birds Downloads Hit Half a Billion
http://www.thaiall.com/blog/burin/6265/
4. Women More Cautious On Social Media
http://www.thaiall.com/blog/burin/6262/
5. Toyota shows video of driverless car
http://www.thaiall.com/blog/burin/6257/
6. Pass-thoughts to replace passwords
http://www.thaiall.com/blog/burin/6255/
7. Typewriters to stop Russian computer leaks
http://www.thaiall.com/blog/burin/6253/
8. Samsung unveils new smartwatch
http://www.thaiall.com/blog/burin/6250/
9. Police arrest a coconut
http://www.thaiall.com/blog/burin/6247/
10. Amazon.com testing drone delivery service
http://www.thaiall.com/blog/burin/6243/
11. Artificial Intelligence
http://www.thaiall.com/blog/burin/6240/
12. Texting while walking is dangerous
http://www.thaiall.com/blog/burin/6237/
13. EU votes for universal phone charger
http://www.thaiall.com/blog/burin/6233/
14. Google to launch wearable health monitor file
http://www.thaiall.com/blog/burin/6228/
15. People use technology more, sleep less
http://www.thaiall.com/blog/burin/6222/
16. Remote Control Inventor Dies Aged 96
http://www.thaiall.com/blog/burin/6260/

http://www.thaiall.com/mit

อีกมุม จากเรื่องยอบรับได้ไหม ว่าเด็กจบวิทย์คอมตกงานเพราะอาจารย์ห่วย

แล้วคุณเลือกภาษาไทยกันหล่ะครับ
แล้วคุณเลือกภาษาไทยกันหล่ะครับ

ภาพนี้ได้จากโพสต์ในพันทิพย์
เรื่อง “ยอบรับได้ไหม ว่าเด็กจบวิทย์คอมตกงานเพราะอาจารย์ห่วย
ผู้เขียนชื่อ ทาสเทวี เขียนได้ดีมาก สะท้อนจากผู้เป็นอาจารย์ที่รู้ลึกรู้จริง
บอกว่าเคยพบเด็กพูดว่า
พี่ครับ จบไปผมก็ไม่ได้ใช้ ผมไม่ทำงาน นี้หรอก เหนื่อย
แต่ผมชอบภาพประกอบครับ เพราะถ้าคิดตามโพสต์แล้วเหนื่้อยใจ
http://pantip.com/topic/32323444
ภาพนี้ชวนให้ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละภาษา
บรรทัดแรกถามว่า “คุณจะเลือกใช้ภาษาไหน
คนแรกเสนอว่า perl ยืดหยุ่น ปรับได้ง่าย
คนที่สองเสนอว่า c++ เร็ว และทรงพลัง
คนที่สามเสนอว่า delphi ประณีต โครงสร้างสวยงาม
คนที่สี่เสนอว่า vb ใคร ๆ ก็เขียนได้
คนที่ห้าเสนอว่า c# จัดการง่าย และทันสมัย
ข้อโต้แย้ง
หนึ่ง – แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างรวดเร็ว
สอง – แต่ขี้เหล่ และไม่ปลอดภัย
สาม – แต่ดีในอดีต ดูวันที่ขายด้วย
สี่ – แน่ใจนะว่าต้องการจริง ๆ
ห้า – แต่มาพร้อมราคานะ
บรรทัดสุดท้าย  “เลือกที่ใช่อันเดียวสำหรับงาน คือ ภาษาจาวา