ใช้ – ก่อน- เรียน หรือ เรียน – ก่อน – ใช้ .. เลือกกันได้

https://www.facebook.com/chujai68/photos/a.1869171433367526.1073741828.1869163350035001/1904820289802640/
เว้นแต่เรื่องที่คุณเรียนนั้นสำคัญกับคุณมาก
https://www.facebook.com/chujai68/photos/a.1869171433367526.1073741828.1869163350035001/1904820289802640/

ถูกต้อง กับคำว่า “เริ่มก่อนได้เปรียบ
แต่ยังมีอีกแนวคิดที่น่าสนใจ

เรียนก่อน แล้วได้ประยุกต์ใช้ สมใจหมาย
แต่ถึงเวลาจะใช้ แล้วค่อยเรียน คงไม่ทัน


คุณภาพ = ความพึงพอใจ

ข่าว .. กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็ก ป.1-3 (27 ก.พ.61)
ผลวิจัยพบ เรียนมากไม่สบความสำเร็จ ทำเด็กต้องแข่งขัน ชี้เด็กวัยนี้ควรเรียนรู้สมรรถนะการใช้ชีวิต คงแปลได้ว่า เรียนไม่สบความสำเร็จ ก็เลิกเรียน เปลี่ยนเรื่องรู้สมรรถนะการใช้ชีวิต ที่ง่ายกว่า สนุกกว่า

ส่วนสาระทั้ง 8 ที่เคยเห็นว่าจำเป็น มาตั้งแต่ 2551 นั้น จะใช้เมื่อไร (ป.4) ค่อยเรียน ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 7) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ

http://www.thaiall.com/student/

คำถามที่ตอบยากครับ
เลือกอะไรระหว่าง
1. จะใช้เมื่อไร แล้วค่อยไปเรียน
2. เรียนก่อน แล้วค่อยเลือกใช้วันหน้า
กลุ่มแรก – ไม่ได้เรียน
80 ไม่ได้เรียน – ทำงานได้เลย
20 จะใช้ – แต่ไม่ได้เรียนมา

กลุ่มที่สอง – เรียนมา
80 ได้ใช้  ที่ได้เรียนมา
20 ที่เรียนมา – ไม่ได้ใช้

#AndroidStudio ตอนที่ 1 การพัฒนา app สำหรับใช้งานบน Smart Phone ที่ลง Android

ตอนที่ 1 การพัฒนา app สำหรับใช้งานบน Smart Phone ที่ลง Android

<introduction>
หลังจากผมได้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แล้ว IT Clinic ลง Windows 10 Home 64Bit (OEM=Original Equipment Manufacture)
ก็นำมาลองสร้างแอพ (App = Application) สำหรับ Moveable Device ด้วย Android Studio
ซึ่งมีผู้พัฒนา คือ บริษัทกูเกิ้ล (Google.com) เริ่มต้นก็คิดว่าจะลงโปรแกรมแล้วเขียนโปรแกรม Hello World ไป Run บน Smart Phone ที่ใช้อยู่
</introduction>

<process>
กระบวนการในการพัฒนา APP
เพื่อให้ได้ .apk ไปใช้งาน
ซึ่ง Google พัฒนา Android Studio เป็น IDE ที่มี everything และใช้งานง่ายกว่าเดิม
มีขั้นตอน ดังนี้

1. Download : Java (jdk-8u144-windows-i586.exe หรือรุ่นใหม่กว่า)
จาก https://java.com/en/download/
เพราะเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม ต้องใช้ Java Runtime Environment (JRE)
แต่ใน Android Studio รุ่นที่ผมใช้เป็นแบบ Portable
มี JRE Embeded ติดมาให้ด้วย ไม่ต้องติดตั้ง เพราะเรียกใช้งานจากในแฟ้มที่คัดลอกมาได้เลย
ดังนั้นในเครื่องที่ผมใช้พัฒนา Android App จึงไม่ติดตั้ง JAVA ด้วยตนเอง
เพราะมีมาพร้อม Android Studio แล้ว

project structure in android studio
project structure in android studio

2. Download : Android Studio (android-studio-ide-162.4069837-windows32.zip)
จาก https://developer.android.com/studio/
ของผมได้รุ่น Android Studio v2.3.3 (June 2017) ซึ่งใหม่สุด ณ ตอนนี้
ซึ่ง Include Everything มาแล้ว
ทั้ง IDE (Integrated Development Environment) + SDK (Android Software Development Kit) + Emulator
ผมเลือกรุ่น .zip ไม่เลือกแบบ install
เพราะคลาย zip แล้ว เรียกให้โปรแกรม Folder> android-studio\bin\studio.exe ทำงานได้เลย
ทำงานแบบ Portable ที่ไม่ต้องติดตั้งก่อน
และผมไม่เลือกใช้ Eclipse เพราะ sdk-tools-r2602_windows-3859397.zip
จะไม่มี SDK Manager มาให้ ต้องใช้ SDK Manager ใน Android Studio
และ Google ประกาศเลิกสนับสนุน SDK ให้ Software ภายนอกแล้ว

Android Studio can be the portable software
Android Studio can be the portable software

3. เมื่อสั่งให้ studio.exe ทำงาน
ก็สั่ง Menu Bar, File, New, New Project
Application name : My Application
Company domain : www.thaiall.com
Minimum SDK : API 19: Android 4.4 (KitKat)
อาจเลือก API 25: Android 7.1.1 (Nougat)
หรือ API 26: Android 8 (O) ก็แล้วแต่ชอบนะครับ แต่ผมชอบของเก่า
Add an Activity to Mobile
เป็น Template ให้เลือก 12 แบบ แบบแรกที่เลือก คือ Basic Activity
แล้วก็ Finish อะไรไม่แจ้งไว้ แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยน

Default Activity on Android Studio
Default Activity on Android
Studio
Default Activity on Android Studio
Default Activity on Android
Studio
Default Activity on Android Studio
Default Activity on Android
Studio

4. เข้าสู่ส่วนของ IDE มีหน้าต่างย่อยเพียบ
เห็นคำว่า Hello World! ใน content_main.xml
พบช่อง Text ด้านขวา สามารถเปลี่ยนเป็น Hello My World! ที่นั่นได้

We can change from hello world to hello my world
We can change from hello world to hello my world

5. ทดสอบประมวลผล
Menu bar, Run, Run ‘app’ หรือ Shift F10

6. เลือก Device
จาก Connected Devices หรือ Available Virtual Devices
หรือกด Create New Virtual Device
ผมสร้าง Device ชื่อ Nexus 5X API 19 ไว้ทดสอบตัวหนึ่ง
สร้างเสร็จก็เลือก Device ที่สร้างขึ้น
จะมีการ Popup อุปกรณ์ Emulator ขึ้นมา เพื่อแสดงผลการ Run

android emulator
android emulator

7. หลังพอใจในผลลัพธ์ ที่เห็นบน Emulator แล้ว
สั่งสร้าง .APK ด้วย Menu bar, Build, Build APK
แฟ้ม .apk ที่ได้ชื่อ app-debug.apk
อยู่ใน C:\Users\[Your Name]\AndroidStudioProjects\basicactivity\app\build\outputs\apk
นำแฟ้มนี้ไปใช้ใน Smart Phone ได้ตามต้องการ
หากผลบน Emulator ไม่น่าพอใจ ก็สั่ง Uninstall
ได้เหมือนกับที่ทำบน Smart Phone คือ ลากลงถังขยะ

we can use apk file on smart phone
we can use apk file on smart phone

 

https://www.4shared.com/folder/AgIkeXaS/android.html

</process>

<website_guide>
+ http://www.thaiall.com/android
</website_guide>

หมายเหตุ 
ถ้าสนใจติดตามเนื้อหาในบล็อกนี้ สามารถ subscribe ด้วย email ที่อยู่ข้างขวา หรือ click here

บทความวิชาการ การถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดการความรู้
การจัดการความรู้

บทความวิชาการ การถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(LESSON LEARNED FROM LEARNING COMMUNITY HEALTH CARE OF NONGSARAI DISTRICT, PHANOMTHUAN, KHANCHANABURI)
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553)
พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์ และ นรินทร์ สังข์รักษา
https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/article/download/7215/6237
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้นำชุมชน ประชาชน อสม และบุคลากรสาธารณสุข
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการบันทึกภาคสนาม
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Obervation)
การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)
และการวิเคราะห์หลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR)
รวมถึงการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
สำหรับการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ใช้วิธีการเทคนิคลูกโซ่ (Snow ball) กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน)
ผลการศึกษา พบว่าชุมชนมีทุนทางสังคม
มีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ของชุมชนอยู่ดีมีสุข
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ
การจัดการความรู้และใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ในการพัฒนา
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/687657798051708/

โทรศัพท์ 2900 ผมเรียกว่าราคา 2 อัพ ราคาขึ้นต้นด้วยเลข 2 สูงกว่าที่ Dtac มาเปิดโปรเก่าแลกใหม่เยอะเลย [1]

f-phone รุ่น F823
f-phone รุ่น F823

หลายเดือนก่อน เห็นเพื่อนวอ ใช้ iphone ก็อยากได้
หลายเดือนต่อมา เห็นเพื่อนนอ ใช้ note4 ก็อยากได้
เดือนที่แล้ว เห็นน้าปอ เอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่
ของ dtac จ่ายเพิ่ม 600 เป็น smartphone ใช้ Android ก็อยากได้
รู้สึกเลยว่าเห็นอะไร ๆ ก็อยากได้ไปหมด
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=668968.0

และแล้ว 8 เม.ษ.58 ผมก็ไปเดินดูโทรศัพท์
เพราะอยากมี schedule ไว้บันทึกกิจกรรม กันลืม
ไปสะดุดที่ smart phone ยี่ห้อ F-Phone รุ่น F823
เครื่องละ 2900 บาท จอ 5.5นิ้ว รับได้ 2 SIM เพิ่ม SD ได้
มี Harddisk 4GB กับ Ram 500MB ใช้ OS Android 4.2.2
CPU dual core 1.2GHz จะใช้ wifi หรือ 3G ก็ได้
กล้องหน้า 0.3 MB กล้องหลัง 2 MB
ที่สำคัญ Download App จาก Play Store ได้


เมื่อได้โทรศัพท์แล้วก็ไปติดต่อเรื่อง Sim ว่าจะใช้ Pro แบบใด
ก็เลือกต่ำสุดคือ 199 บาทใช้ข้อมูลได้ 500 MB โทรฟรี 100 นาที
ซึ่งพบว่าเพียงพอกับการเปิดดู facebook กับ line กับ instagram แบบไม่หักโหม
แล้วต้องไม่อัพโหลดรูปภาพนะครับ ไม่งั้น 500MB อาจหมดในวันเดียว
ถ้าหมดโควตาแล้วก็ไม่เป็นไร ใช้งานต่อไปได้
แต่ความเร็วจะลดลง จะไม่เร็วปูดปาดแบบเดิม
วันที่ 16 เม.ย.58 คือวันนี้ เป็นวันแรกที่เริ่มรอบบิลใหม่ มาใช้บริการข้อมูล

โทรศัพท์เครื่องนี้ดูสมาร์ท กว่าโทรศัพท์ในอดีตมากมาย
– ลง Webserver + php + mysql ให้นักศึกษาเข้ามาเกาะได้
– ลง Pytron Compiler + Script editor ได้
– แชร์ Hotspot ให้คนในบ้านได้
– Download e-book – ตอนนี้อ่าน Animal Farm ยังไม่ถึงไหนครับ
– เก็บ MP3 ใน SD ไว้ฟัง คัดลอกจาก PC ลงไปได้ง่าย
– มีพจนานุกรม เช่น Translator ของ google ให้ใช้งาน

ฯลฯ


ถ้ามีโอกาส จะมา review ให้ฟังครับ
ว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรกับ smartphone ราคา 2 อัพ

https://www.youtube.com/watch?v=zHPJuMSxoho

การทำคลิ๊ป stop motion

ภาพเดี่ยว ถ่ายคนเดียว
ภาพเดี่ยว ถ่ายคนเดียว

ตัวอย่างนี้ เป็นการทำคลิ๊ปแบบเคลื่อนไหวหยุด
เพื่อให้นักศึกษาปีที่ 1 สามารถทำคลิ๊ปง่าย ๆ ด้วยตนเอง
จึงแนะนำ software ที่ทุกคนคุ้นชิน คือ พาวเวอร์พอยท์
โดยการนำภาพนิ่งจำนวนมาก และเป็นเรื่องราวเดียวกัน
มาต่อกัน แล้วบันทึกเสียงเป็น background ส่งเข้าโปรแกรม
แล้วก็บันทึกในแบบ wmv ซึ่งส่งไปเผยแพร่ใน youtube.com ได้
โปรแกรมที่ใช้ได้คือ 2010 เพราะ 2007 ไม่มี option แบบ wmv
และต้องเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถ
insert media เข้าไปในแฟ้มได้
และการฝัง media ก็จะมีขั้นตอนนิดหน่อย จึงจะ save as เป็น wmv ได้

remove background by พาวเวอร์พอยท์
remove background by พาวเวอร์พอยท์

fedora os practice ตอนที่ 1

linux ranking
linux ranking

http://royal.pingdom.com/2011/11/23/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity-interface-to-blame/

มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาเรื่อง Operating System
หัวข้อ Linux แล้วผมก็ยกตัวอย่างของ Fedora ซึ่งมีรายละเอียดใน
http://fedora.redhat.com/
ซึ่งชื่อ fedora เกิดหลังจากบริษัท redhat ต้องแยกเรื่อง commercial กับ free
โดยกำเนิดของ linux นั้น เริ่มตำนานโดย  ลินุส โตร์วัลดส์ (Linus Torvalds)
ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เคอร์เนลเป็นคนแรก (kernel) แล้วสื่อสารผ่าน usenet news
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
จนเกิดกระแสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิด linux ขึ้นมาอีกมากมาย
ในแบบ  OSDN : Open source development network
งานของ kernel มีหลายอย่างที่สำคัญโดยเฉพาะระบบแฟ้มแบบ
ext2, ext3 แต่ของ windows ใช้ ntfs, fat, fat32
การติดตั้ง (install) มีพัฒนาการเรื่อยมา อาทิ
live cd, flash drive ถ้าเป็นของ fedora จะมี liveusb creator
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
ซึ่งผมได้ติดตั้ง fedora ไว้ในเครื่องแล้ว share ให้นักศึกษาเข้าใช้ โดยมีบทเรียนดังนี้
บันทึก lecture note
1. สร้างผู้ใช้
# useradd pasu
# passwd pasu

2. download putty
แล้ว connect ผ่าน ssh หรือ telnet
host: 172.70.1.83
secure shell
sniffer
$
# su
8 + A + a + 3 + #

3. เนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่งบน linux ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
http://www.thaiall.com/isinthai

4. แสดงรายการแฟ้ม
ls, ls -al, man ls
hidden file: have . in front of file name

5. เกี่ยวกับ folder และ home
cd /, pwd, cd
/etc
/home
/sbin
/lib
cd /etc

6. ดูข้อมูลบุคคล และกลุ่ม
cat passwd
cat group
id pasu

7. แสดงประวัติการเข้าใช้งาน ว่าใครใช้อยู่
last
last |grep napat
DoS : Deny of Service

8. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องว่าใช้ทรัพยากรอย่างไร
top

9. ตรวจ process ที่กำลังประมวลผล
ps -aux | more
ps -aux | grep sansika

linux distribution ranking
linux distribution ranking

http://agilecat.tumblr.com/post/13209065788/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity

มอบหมาย : ให้นักศึกษาทำ liveusb ของ fedora มาคนละตัว แล้วมาแสดงให้ดูในชั้นเรียนครั้งต่อไป
https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
http://www.thaiall.com/blog/burin/3409/

บทเรียนที่พบในอดีตเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร

1 มี.ค.55 มีโอกาสฟัง อาจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร  บรรยายเรื่อง ประเด็นในบางตัวบ่งชี้ และ share&learn  ที่ The Empress จังหวัดเชียงใหม่  .. ท่านเล่ากรณีปัญหาที่ได้พบจากการเป็นผู้ประเมินในมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ในอดีต .. ท่านเล่าให้ฟังเพื่อเป็นบทเรียนว่าไม่ควรเกิดขึ้น อาทิ
1. การตรวจเยี่ยมนอกที่ตั้งพบว่าไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานอยู่
2. กรรมการสภาอยากเป็น ง แต่คณะวิชาและอธิการอยากเป็น ข (เหมือนแม่ปูเลยครับ)
3. บวกเลขผิด ๆ ถูก ๆ แล้วในมหาวิทยาลัยใครจะรับผิดชอบ (ใครควรรับรู้)
4. บางคณะอยากให้งานประกันเขียนรายงาน (ไว้อาลัย)
5. แค่วิทยากรมาบรรยายก็เรียก KM แล้ว ไม่มี share & learn กันเลย
6. บางที่ก็มี blog มีคนเขียน 1 คน จะเรียกว่ามหาวิทยาลัยมี km ได้อย่างไร
7. best practice ของ QA วัดจากการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างสถาบัน ไม่ได้
8. QA ต้องลงไปช่วยทำความเข้าใจ กำกับ ไปตรวจสอบให้ทุกอย่างถูกต้อง
9. บางคณะทำแค่ 2.1 กับ 2.6 เพราะ QA บอกว่าตามใจ (แล้วพันธกิจไปไหน)
10. ประเมินความสำเร็จต้องทำหลังโครงการแล้วเสร็จ มิใช่ประเมินโครงการ
11. MIS ช่วยผู้บริหารตัดสินใจ ส่วน QA ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารต้องใช้
12. ไม่ต้องส่งชื่อผู้ประเมินเข้าไปมาก ปัจจุบันมี 6000 คน บางคนยังไม่รู้จักแผนกลยุทธ์เลย
13. ภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 ผู้ประกอบการบอกว่าบางคนภาษาคนยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_Training/qa_training.htm

บทเรียนที่ร่วมวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยลำปาง

นิคมพัฒนา
นิคมพัฒนา

9 มิ.ย.54 บทเรียนจากการร่วม “โครงการวิจัย แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปา“จากการร่วมโครงการระยะที่ 1 ระหว่าง 1 มกราคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 จำแนกได้ 2 ประเด็นหลัก
ประเด็นหลักที่ 1 ความรู้ คือ
1. การได้รู้เทคนิค และฝึกฝนการวิเคราะห์ชุมชนผ่านการใช้ SWOT ที่เปรียบเทียบกับการใช้อริยสัจสี่ เพราะทั้งสองแบบสามารถใช้งานได้กับชุมชน โดย SWOT นั้นถูกใช้รวบรวมข้อมูลตามประเด็นหลัก 3 ครั้งได้แก่ การศึกษา เกษตร อาชีพ และอริยสัจสี่ใช้กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2. การได้ฝึกเขียนแผนที่ความคิด (MindMap) และเรียนรู้การเขียนจากคุณภัทรา มาน้อย ผ่านการลงมือปฏิบัติ เปรียบเทียบการเขียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการใช้เป็นเครื่องมือเก็บประเด็นเป้าหมาย และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชนรายกลุ่ม
3. การได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการวางแผน การจับประเด็น การคิด การพูด การฟัง ร่วมกับเพื่อนนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีโอกาสฟังข้อเสนอแนะของ นักคิดนักบริหารระดับประเทศ คือ ศ.ดร.ปิยวัฒน์ บุญหลง และ ดร.บัญชร แก้วส่อง ต่อโครงการของทีมงาน

ประเด็นหลักที่ 2 ความสุข คือ
1. การได้เห็นรอยยิ้มจากความสุขผู้คนในชุมชน ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่มีความเข้าใจ มีฐานคิดคล้ายกัน ได้ระบายปัญหา จุดแข็ง และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และได้ออกมานำเสนอด้วยตนเอง
2. การได้ใช้เวลาว่างในวันสุดสัปดาห์ทำงานกับชุมชน เพราะการทำงานในกรอบ ใต้กฎเกณฑ์รัดตัว ผู้คนที่มุ่งแต่แข่งขัน ในป่าคอนกรีต ย่อมมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการทำงานกับชาวบ้าน ในพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยป่าเขา ลำธาร และบรรยากาศบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายใฝ่ฝัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ไปถึงฝั่งฝัน
3. การทำตัวเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เพราะการให้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่มุ่งเข้าศึกษาในสถาบันนั้นมีกรอบอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย แต่การออกให้บริการวิชาการเชิงประยุกต์นั้น มีเรื่องคาดไม่ถึงให้ประหลาดใจอยู่เสมอ  เพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ชุมชนแล้ว ก็ยังเป็นผู้รับความรู้ไปพร้อมกัน พร้อมกับการแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
4. การได้เพื่อนใหม่ต่างวัยต่างสมณะที่มาจากห้าสถาบันการศึกษาหลัก รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยลำปาง แล้วร่วมกันทำงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน เป็นโอกาสที่อาจมีเพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะเพื่อนจากแต่ละสถาบันมีความเป็นกัลยาณมิตรที่หาได้ยากยิ่ง ในทีมทั้ง 29 คนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ทำเพื่อชุมชน และมุ่งประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง