mars one
mars one

พบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำ (itinlife593)

กุมภาพันธ์ 2560 ถือเป็นครั้งแรกที่ค้นพบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำใกล้เคียงกับโลก ตามข่าวว่าองค์การนาซา (NASA) ได้ค้นพบดาวฤกษ์ Trappist-1 ห่างไป 40 ปีแสง ซึ่งมีดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลก 7 ดวง และคาดว่า 3 ดวงน่าจะมีของเหลวที่ผิวดาวปริมาณมาก คำว่า ดาวฤกษ์ คือ วัตถุบนท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วง ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ ส่วนดาวเคราะห์ คือ วัตถุบนท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวฤกษ์ ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบดาวเคราะห์ได้จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกระบบสุริยะ ส่วนคำว่า หนึ่งปีแสง คือ ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง 1 ปี หรือประมาณ 9,460,730,472,580.8 กิโลเมตร

ปัจจุบันมีข่าวเรื่องการค้นพบดวงดาวเพิ่มขึ้นเสมอ ซึ่งความหวังหนึ่งหลังพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ คือ การย้ายถิ่นฐาน ปัจจุบันมนุษย์บางกลุ่มมีแผนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ดาวอังคาร และกำลังดำเนินการ อาทิ โครงการ  Mars One ของ Bas Lansdorp มีภาพยนตร์หลายเรื่องนำเสนอการเดินทางไปอยู่ดาวดวงใหม่ อาทิ The Martian , Passengers , Interstellar หรือ Contact ประเทศที่ทำสำเร็จก็จะถือกรรมสิทธิ์ครอบครองดาวดวงนั้น เช่นเดียวกับความพยายามครอบครองดินแดนบนพื้นโลกทั้งขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ แต่การยายถิ่นฐานไปอยู่ทั้ง 2 ขั้วโลกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ประเด็นเรื่องการย้ายไปที่ใหม่ หรือพัฒนาที่เดิมให้ดีขึ้น มีมาช้านาน ปัจจุบันคนในชนบทจำนวนมาก ย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าไปอยู่ในเมืองหลวง หรือต่างประเทศ เปรียบได้ว่าเมืองหลวง คือ ดาวดวงใหม่ และบ้านเดิมในชนบทคือดาวดวงเก่า หากจะถามความเห็นว่าเลือกอะไรระหว่างย้ายไปที่ใหม่ หรือพัฒนาที่เดิมให้ดีขึ้น ก็อาจมีคำตอบที่หลากหลาย เพราะการย้ายถิ่นฐานมีปัจจัยเรื่องงาน การศึกษา และครอบครัวเป็นสำคัญ  กรุงเทพมหานคร มีประชากร 5.69 ล้านคน สูงกว่านครราชสีอันดับ 2 มาที่มี 2.62 ล้านคนถึง 2 เท่า และสูงกว่าอุบลราชธานีอันดับ 3 ที่มี 1.84 ล้านคนถึง 3 เท่า หากเปรียบเทียบแล้วกรุงเทพก็เหมือนดาวดวงใหม่ที่หลายคนต้องการเข้าไปใช้ชีวิตที่นั่น เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาส
http://www.mars-one.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1
http://www.manager.co.th/Science/viewnews.aspx?NewsID=9560000055488

 

 


พบปฏิทินที่สวยมากที่เพื่อนผม คุณเรณู แชร์มาผ่านไลน์ ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกช่วงพระชนมพรรษา จำนวน 12 ภาพ และแสดงผลกับ AR Code ได้
http://www.thaiall.com/thai/kingsong.htm

This slideshow requires JavaScript.

กลุ่มธนชาต รังสรรค์ปฏิทินประวัติศาสตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน AR Code (Augmented Reality Code) ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ ผลงานภาพเขียน โดย เปี๊ยก โปสเตอร์ และประพันธ์บทอาเศียรวาท โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

เชื่อว่าปฏิทินธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จะเป็นหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จารึกเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกช่วงพระชนมพรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจกับมหาชนชาวสยามไปตลอดกาลนายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483679645

digital banking of TMB
digital banking of TMB

จากประเทศไทย 3.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหนัก เรากำลังก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ value-based economy ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องอาศัยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและภาครัฐที่หนุนเสริมกัน แล้วพัฒนาสังคมดิจิทัลให้เติบโตไปพร้อมกัน เศรษฐกิจยุคใหม่จะอาศัยดิจิทัลเป็นฐานที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ายุคดิจิทัลที่สามารถทำทุกอย่าง ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง (Internet of Things)

หนึ่งในนวัตกรรมการบริการที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อต้นปี 2559 คือ การเปิดบริการธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) เป็นธนาคารที่ไม่ต้องมีพนักงานคอยให้บริการ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี ตัวอย่างบริการที่น่าสนใจคือการขอเปิดบัญชี จากการให้บริการที่ปรากฏในข่าว พบว่าสามารถกระทำได้ด้วยการที่ลูกค้าทำรายการเปิดบัญชีใหม่ด้วยตนเอง ส่งเอกสารรอการอนุมัติแบบออนไลน์ แล้วธนาคารก็จะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งข้อความแจ้งผลการพิจารณาขอเปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบผ่าน SMS ส่วนพนักงานที่เคยประจำอยู่ในธนาคารที่ถูกยุบสาขาก็จะถูกย้ายไปยังสาขาอื่นตามความสามารถของแต่ละบุคคล

 

digital maturity model
digital maturity model
https://thefinancialbrand.com/46218/digital-banking-strategies-report/

ธนาคารดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่ ในหลายประเทศเปิดให้บริการทำรายการทางการเงินโดยไม่มีพนักงานคอยให้บริการ เป็นนวัตกรรมให้บริการที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารงบประมาณในส่วนทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านดิจิทัลทำให้องค์กรสามารถลดขั้นตอน ลดเวลา และลดการใช้ทรัพยากรได้ชัดเจน มีข้อมูลสถิติของประเทศในเอเชีย เมื่อปี 2557 พบว่าประเทศเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน มีร้อยละของผู้ใช้บริการธนาคารดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจในประเทศไทย เมื่อปีสิ้นปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บริการ Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารทหารไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 750 ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลจะตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างแน่นอน
http://www.thaiall.com/digitalcommunity
http://thaipublica.org/2016/01/tmb-digital-banking/
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=857
http://thefinancialbrand.com/46218/digital-banking-strategies-report/

Arduino Uno R3 แบบ SMD
Arduino Uno R3 แบบ SMD

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อผู้คนในโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านให้สื่อสารกันได้ ผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแชท แต่การเชื่อมต่อไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น การพัฒนาไม่มีวันหยุดนิ่ง นักพัฒนาเริ่มมองหา และสร้างสิ่งที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง  (The Internet of Things) ให้เป็นจริงขึ้นมา คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ให้สื่อสารกันได้ อาทิ สมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องวัดอุณหภูมิ กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์อุณภูมิ เซ็นเซอร์แสง หรือเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในอนาคตมนุษย์จะคุ้นชินกับการควบคุมสิ่งรอบตัวที่อยู่ในระยะใกล้และไกล อยู่ที่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสำนักงาน และเรียกทุกอย่างที่เชื่อมต่อกันเป็นไอโอทีว่า ระบบอัจฉริยะ เพราะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องรอรับการสั่งงาน

http://www.thaiall.com/iot
ตัวอย่างการควบคุมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การเปิดปิดไฟอัตโนมัติ การสั่งเครื่องต้มกาแฟให้ทำงานเมื่อเดินเข้าห้องทำงาน การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติทำงานแทนคน ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ทำงานแทนเพิ่มขึ้น และลดพนักงานลง ตัวอย่างกลุ่มงานที่นำไอโอทีมาใช้ให้เห็น อาทิ การใช้ด้านการทหาร การควบคุมคลังสินค้า ยานพาหนะ การขนส่งมวลชน ทางการแพทย์ การผลิตภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอาคาร
อุปกรณ์สำคัญที่สนับสนุนให้ไอโอทีนำมาใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้ คือ อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ที่สามารถรับส่งข้อมูล ถูกฝังตัวเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัวเรา และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และการพัฒนาให้ทำงานร่วมกับ RFID ที่มีอยู่รอบตัวได้ ปัจจุบันมีหลักสูตร Arduino Programming Basic Course มีวิทยากรคือ อาคม ไทยเจริญ อบรมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ชื่อ Arduino ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source สามารถต่ออุปกรณ์เสริมผ่าน I/O ของบอร์ด และโปรแกรมสั่งงานได้ง่าย พัฒนาผ่านโปรแกรม ArduinoIDE และภาษาที่ใช้ก็มีโครงสร้างเหมือนภาษา C ราคาบอร์ด Arduino UNO R3 เริ่มต้นที่ 300 บาท เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB และเขียนโปรแกรมสั่งให้อุปกรณ์ทำงานได้ทันที

https://www.facebook.com/bank.tanakorn/posts/1347827545232481

https://www.facebook.com/IAETC

http://www.arduinoall.com

http://www.telecomjournalthailand.com/internet-of-things/

http://its.sut.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=468

http://www.arduinothai.com/ 

กฎหมายศุลกากร เรื่องวัตถุลามก
กฎหมายศุลกากร เรื่องวัตถุลามก

เคยอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม ของ รศ.วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 11 ปี 2536 เล่าว่าหนึ่งในปัญหาการเข้ามาของคอมพิวเตอร์ คือ การรบกวนระบบงานปกติ มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า การใช้คอมพิวเตอร์ยังมีผลกระทบต่อจิตใจของพนักงาน ความไม่พอใจ ความกังวลใจที่จะตกงาน ข้อความนี้เป็นที่สนใจของผู้เขียนมาโดยตลอดว่าจริงเท็จประการใด แล้วก็มาพบข่าวว่าที่เมืองไทยเปิดร้านอาหารปิ้งย่าง ชื่อร้านฮาจิเมะ ที่ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเป็นพนักงานเสิร์ฟ แสดงว่าร้านนี้ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์ในการเสิร์ฟอาหาร ลูกค้าหลายท่านพอใจ แต่สำหรับผู้ใช้แรงงานอาจเห็นเป็นวิกฤตในการหางานก็ได้

บริษัท Foxconn ปลดพนักงาน 60000 คนจากพนักงาน 110000 คน โดยเลือกใช้ AI : Artificial Intelligence แทนมนุษย์ในสายการผลิต แล้วกระแสการปลดพนักงาน หรือเลือกใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นความจริงว่าผู้บริหารระดับสูงเลือกที่จะมีหุ่นยนต์ไว้ใช้งานแทนมนุษย์ ในยุคฟองสบู่ที่เมืองไทยแตกราวปี 2540 ทำให้ธนาคารจำนวนมากปรับลดพนักงาน ปัจจุบันเราจะเห็นตู้เอทีเอ็ม ตู้ปรับสมุด และตู้รับฝากเงิน ในอดีตจะทำธุรกรรมทางการเงินก็ต้องเดินเข้าไปพูดคุยกับพนักงาน แต่ปัจจุบันธนาคารเลือกลดพนักงานและเพิ่มตู้บริการขึ้นมาแทนที่ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่คอมพิวเตอร์เข้ามาแย่งงานมนุษย์

อีกหน้าที่หนึ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าแย่งงานของมนุษย์ คือ งานแม่บ้านพ่อบ้าน ปัจจุบันงานบ้านถูกแย่งไปทำโดยเครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องกวาดบ้าน กล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยเฝ้าบ้าน งานบ้านที่ยากที่สุด คือ การมีเพศสัมพันธ์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพศสัมพันธ์ Dr.Helen Driscoll จาก University of Sunderland ทำนายว่าในอีก 50 ปีข้างหน้า ในสังคมมนุษย์อาจยอมรับว่าการมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์เป็นเรื่องปกติ ที่ประเทศไทย Sex toy เป็นของต้องห้าม ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมายศุลกากร เรื่องวัตถุลามก ถ้ามีกฎหมายนี้อยู่ Sex toy ก็จะเป็นของผิดกฎหมาย และการมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมาย


+ http://internet1.customs.go.th/ext/Prohibit/Prohibit.jsp
+ http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-helen-driscoll/sexual-relationships-with-robots_b_7909964.html
+ http://www.misterbuffet.com/shop_Hajime.asp?id=283
+ https://www.techtalkthai.com/foxconn-cuts-60000-jobs-and-uses-robots-with-ai-instead/

major cineplex
major cineplex

ถ้านับว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในไทยเกิดขึ้นเมื่อใด หลายคนจะนึกถึงการส่งอีเมลฉบับแรกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปยังประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ตั้งแต่นั้นก็มีการพัฒนาการเชื่อมต่อเรื่อยมา จนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญของคนไทย  การพัฒนาการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตเจริญรุ่งเรือง จนแจ็ค หม่า ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีน ด้วยการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ความรุ่งเรืองในการซื้อขาย หรือการประมูลสินค้าเป็นที่รับรู้ในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีผู้ให้บริการ อาทิ lazada.com, chilindo.com, tarad.com, ebay.com หรือ amazon.com การใช้สมาร์ทโฟน และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชำระเงินได้หลากหลายวิธีขึ้น

 

M Gen มีหลายรุ่น ราคาแต่ละรุ่นต่างกัน
– M Gen Kids
– M Gen Freedom
– M Gen Student
– M Gen Regular
– Regular price

 

องค์กรทางธุรกิจเริ่มพัฒนาระบบสมาชิกจำแนกกลุ่มสมาชิกเป็นประเภทบัตรเงิน บัตรทอง บัตรวีไอพี หากเป็นสมาชิกก็จะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นการสร้างความภักดีต่อสินค้า เช่น ร้านกาแฟแจกบัตรสะสมแต้มซื้อ 10 แก้วแลกฟรี 1 แก้ว ร้านฟู้ดเซ็นเตอร์จำหน่ายบัตรแลกอาหาร หากซื้อบัตรแบบไม่รับคืน ก็จะได้ของแถมเป็นขนม ปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์บางแห่ง ไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งขายตั๋วหนังรับเงินสดเหมือนในอดีต แต่มีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติมาแทน มีโปรโมชั่นหลากหลาย อาทิ นำแต้มสะสมในบัตรเครดิต หรือบัตรของห้างสรรพสินค้าไปแลกตั๋วหนังได้ หรือซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น

โรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยเปลี่ยนจากการจำหน่ายตัวที่เคาท์เตอร์ เป็นบริการผ่านตู้พาแนล หรือตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ลูกค้าเข้าดำเนินการเอง แต่ต้องเริ่มจากการสมัครสมาชิก และเติมเงินเข้าบัตรเงินสด เมื่อไปถึงตู้พาแนลก็เริ่มเลือกภาพยนตร์ รูดบัตรแสดงตน เลือกราคา จำนวนที่นั่ง ตำแหน่งที่นั่ง อาทิ Normal, Honeymoon หรือ Opera chair แล้วรูดบัตรชำระเงิน และรับตั๋ว ส่วนการใช้แอพของโรงภาพยนตร์บนสมาร์ทโฟน ก็ทำได้ทั้งการจอง และซื้อตั๋วออนไลน์ สำหรับการจองก็จะกรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ แล้วได้รับ Pin code ให้ไปติดต่อเคาท์เตอร์ก่อนเวลาฉาย หากซื้อตั๋วก็จะเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือใช้บัตรเติมเงิน ซึ่งการทำรายการผ่านแอพและศึกษาข้อมูลโปรโมชั่นให้ดีอาจได้ราคาโปรโมชั่นที่ต่ำกว่าการไปซื้อตั๋วราคาปกติที่หน้าโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาฉายไม่กี่นาที

scratch programming tool
scratch programming tool

ทราบข่าวว่า google สนับสนุนให้เด็กที่สหรัฐ
เรียนรู้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
มีคลิ๊ปและรายละเอียดที่ https://www.cs-first.com/overview
เคยสนใจเรื่องพิมพ์ตัวเลข
จึงลองใช้ scratch ที่ https://scratch.mit.edu สร้างโปรแกรม
เพื่อพูด 1 ถึง 5 แบบทำซ้ำ
พูด 1 จำนวน 1 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วเลื่อนเป็น 2
พูด 2 จำนวน 2 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วเลื่อนเป็น 3
ไปถึง 5
พูด 5 จำนวน 5 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วหยุด
โดยพิมพ์ผ่าน say

ตัวอย่างการใช้ randomnumber กับภาษาจาวา
http://wpbcsc115.weebly.com/uploads/1/3/6/8/13682593/simplerandomnumbers.pdf

ยุคใหม่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (itinlife537)
โอบาม่ากล่าวผ่าน whitehouse.gov ที่เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2559 ว่า “ในเศรษฐกิจยุคใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) จะไม่เป็นเพียงทักษะทางเลือก แต่จะเป็นทักษะพื้นฐาน” ที่มีทั้งการอ่าน การเขียน และการคำนวณ แล้วเขาจะหางบ 4 พันล้านเหรียญมาผลักดันหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีการเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ซึ่งเดิมจะเน้นให้อ่านออกเขียนได้ แต่ยุคใหม่ต้องให้การคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานของเยาวชนทุกคน แม้ว่าหางบประมาณก้อนใหญ่ไม่ได้ ก็ยังหน่วยงาน National Science Foundation ได้เตรียมงบ 135 ล้านเหรียญไว้อบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถทางวิทยากรคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว
อเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ถือเป็นจุดแข็ง เพราะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน มีผลงานของคนในประเทศ อาทิ Facebook.com, Microsoft.com, Google.com, Apple.com, Oracle.com ดังนั้นการเสริมจุดแข็งจึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จว่าเดินไปถูกทาง โดยมองไปที่การพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มอ่านออกเขียนได้ ในอนาคตเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกจะยึดโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ประเทศจีนมีคุณแจ็ค หม่า ที่ทำ Alibaba.com บริการ B2B ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของคนรวยที่สุดในจีนแล้ว ที่ประเทศอังกฤษในอดีตมีคุณอลัน ทัวริ่ง ผู้คิดค้นเครื่องถอดรหัสเครื่อง Enigma ของเยอรมันจนทำให้สงความยุติลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ถือเป็นผลงานที่ต้องจดจำ และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากการสำรวจทักษะคนงานไทยเพื่อเตรียมออกไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน พบว่า ทักษะภาษาอังกฤษน่าเป็นห่วงมากที่สุด และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหารองลงมา เราคงไม่ต้องถามว่าแข่งกับใครอย่างไร คงต้องถามว่าจะพัฒนาคนไทยอย่างไรมากกว่า เพราะปัญหาความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยมีกันในทุกระดับ ตั้งแต่ปัญหาโรงเรียนเล็กที่มีเด็กไม่ถึง 60 คน ส่งผลถึงจำนวนครูในโรงเรียน และส่งผลถึงงบประมาณทุกด้าน ปัญหาการให้ความสำคัญของภาครัฐและเอกชนที่จะใช้และให้บริการสารสนเทศอย่างจริงจัง ปัญหาผู้บริหารที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการในองค์กร เพราะถ้าเด็กในปัจจุบันขาดทักษะไอทีก็เชื่อได้ว่าทักษะของผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็ต้องอ่อนแอถึงอ่อนมากเป็นธรรมดา
http://tinyurl.com/js9ssod


ม.3 ของไทยก็เรียน C# นะครับ
ได้อ่านหนังสือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ ม.3
มีบทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรม หน้า 39 – 68
มีเนื้อหาสอนการใช้โปรแกรมประเภท IDE คือ Sharpdevelop
http://www.thaiall.com/csharp/sharpdevelop/
น่าสนใจครับ กับแนวทางพัฒนา Computer Science ของประเทศต่าง ๆ

pebble smartwatch
pebble smartwatch

คำว่าสมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) หรือนาฬิกาอัจฉริยะ มาจากภาษาอังกฤษ 2 คำคือ Smart แปลว่าฉลาด และ Watch แปลว่านาฬิกา เมื่อนำมารวมกันกลับไม่มีใครเรียกว่านาฬิกาฉลาด ก็จะเหมือนกับคำว่า Fire wall ที่ไม่มีใครเรียกว่า กำแพงไฟ แต่เรียกว่า ไฟร์วอลล์ คือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลเข้ามาก่อนปล่อยหรือไม่ปล่อยให้ผ่านเข้าไปในระบบ ส่วนสมาร์ทวอทช์ คือ นาฬิกาสุดล้ำยุคที่พยายามพัฒนาขึ้นมาให้ทำหน้าที่ได้เหมือนอุปกรณ์ทันสมัยรอบตัวเรา แต่ความสามารถพื้นฐานคือนาฬิกาบอกเวลานั่นเอง

สิ่งที่สมาร์ทวอทช์ในท้องตลาดสามารถทำได้ อาทิ บอกวันที่ เวลา และสภาพอากาศด้วยรูปแบบการแสดงผลที่ล้ำยุคและเปลี่ยนได้ตามชอบ รับการแจ้งเตือน สั่งงาน หรือเป็นโทรศัพท์โดยที่มีการเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ช่วยนำทางทั้งขับรถ ขี่จักรยาน และเดินด้วยเท้า ซึ่งทำงานร่วมกับระบบจีพีเอส (GPS) หรือมีเข็มทิศในตัว ดูรูปภาพ ฟังเพลง มีปฏิทิน ทำงานกับระบบฐานข้อมูลสุขภาพได้ รับส่งอีเมลได้ เชื่อมโยงระบบแจ้งเตือน (Notification) จากเครือข่ายสังคม เชื่อมต่อได้ทั้งบรูทูธ (Bluetooth) และวายฟาย (WiFi) และสามารถกันน้ำแบบ 5 ATM คือ ล้างมือ, ฝนตก, ล้างรถ, อาบน้ำ และว่ายน้ำได้ สมาร์ทวอทช์บางยี่ห้อไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย เช่น Pebble ที่เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งมีรีวิว (Review) ออกมาว่าการซื้อสมาร์ทวอทช์ต้องระวังเรื่องตกรุ่น เพราะพัฒนาไปเร็วมาก และอาจไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่จ่ายไป

สำหรับนักพัฒนาแล้ว มีสมาร์ทวอทช์ ของ Pebble ที่แนะนำ เพราะเห็นเพื่อนอาจารย์ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ตแชร์ผ่านเฟสบุ๊คว่าได้ซื้อมาทดสอบพัฒนาด้วยภาษาซี (C Language) สำหรับกำเนิดของ Pebble มาจากโครงการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Kickstarter.com ที่มีการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์จนระดมทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วจึงพัฒนาขึ้นมาจริง ขายผ่าน pebble.com ปัจจุบันพบว่า จอภาพบางรุ่นเน้นสีขาวดำช่วยประหยัดพลังงาน แล้วมี SDK: Software Development Kit ปล่อยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) ส่งเข้าไปใช้ใน Pebble ได้ ซึ่งอุปกรณ์มีระบบปฏิบัติการของตนเองเรียกว่า Pebble OS และสามารถติดตั้งแอพเพิ่มโดยการเชื่อมผ่านบรูทูธกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มี Android หรือ iOS ทำงานอยู่

http://smartwatchthai.com/pebble-app-development-on-cloudpebble/

http://www.beartai.com/news/itnews/72550

http://pantip.com/topic/31216131

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091679

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=15485.0

สิทธิความเป็นส่วนตัว (privacy)
สิทธิความเป็นส่วนตัว (privacy)

ประชาชนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่าร้อยละ 80 เช่น อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ ยิ่งเข้าถึงมากก็ยิ่งมีปัญหามาก จนภาครัฐต้องออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด เช่น พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีอาจมีเพื่อการค้า บันเทิง  การศึกษา และการสื่อสาร การจัดกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนต่างก็หันมาใช้เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไอจี ยูทูป หรือไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ บางท่านอาจมองข้อมูลที่มีปริมาณมากเป็นเสมือนเหมืองข้อมูล (Data mining) ดังที่อาจารย์อนุชิต เคยกล่าวว่า การศึกษาข้อมูลจากอดีตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายรูปแบบในอนาคต

มีกิจกรรมมากมายทั้งระดับองค์กร จังหวัด หรือประเทศที่เปิดให้บุคคลลงทะเบียนออนไลน์ มีการสอบถามข้อมูลทั้งเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อายุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือขนาดเสื้อ เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เตรียมของสมนาคุณ ใช้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใช้เพื่อให้ฝ่ายขายติดต่อไป หรือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จนมีการร้องเรียนเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) ประเด็นนี้เยาวชนไทยให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนน้อย ดังที่ อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย ได้นำเสนอบทความเรื่อง Information Ethics and Behaviors of Upper Secondary Students Regarding the Use of Computers แล้วได้ผลการทดสอบสมมติฐานว่านักเรียนมัธยมปลายในลำปางให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าจริยธรรมสารสนเทศในด้านอื่น

ได้เห็นหน่วยงานบางแห่งจัดกิจกรรมสอบถามข้อมูลของผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้นำไปเปิดเผยในหลายลักษณะ ทั้งผ่านอินเทอร์เน็ต หรือพิมพ์ติดไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ เชื่อได้ว่ามีเจตนาดี แต่พบว่าข้อมูลหลายรายการควรเป็นความลับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผย เพราะอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางมิชอบ หากไม่มีใครทักท้วงก็จะเกิดการทำซ้ำ เป็นความเคยชินให้เห็นต่อไป หากท่านตระหนักถึงปัญหา และเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ก็เสนอให้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้หยุดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในที่สาธารณะโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล สรุปว่าการเผยแพร่สามารถทำได้แต่ต้องมีการควบคุมด้วยความเข้าใจ เพราะสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นประเด็นจริยธรรมสารสนเทศหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

(more…)

ในแวดวงไอทีวิพากษ์เรื่องซิงเกิลเกตเวย์ (Single Gateway) กันมาก โดยเฉพาะการแสดงความเห็นที่ส่วนใหญ่จะออกไปในแนวว่าไม่เห็นด้วย ในความจริงแล้วองค์กรในประเทศไทยมีช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังต่างประเทศได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง ส่วนผู้ใช้แต่ละคนใช้อุปกรณ์สื่อสารและบริการของแต่ละค่าย ซึ่งแต่ละค่าย (ISP) ก็จะมีเส้นทางออกไปต่างประเทศตามที่ค่ายนั้นเลือกใช้ ปัจจุบันมี 13 การเชื่อมต่อ แต่ภาครัฐกำลังศึกษาว่าจะควบคุมการเชื่อมต่ออย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม เป็นการคิดแบบรวมศูนย์เชื่อมต่อ (Centralization) หรือแบบหลอมรวม (Convergence) จากเดิมเป็นแบบกระจายศูนย์เชื่อมต่อ (Decentralization) ที่ไม่มีการควบคุม

ถ้าหลอมรวมเป็นช่องทางเดียวก็จะทำให้การกำกับดูแลการเข้าใช้มีความปลอดภัยสูง ควบคุมให้เป็นตามนโยบายได้ง่าย ปิดกั้นเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีข้อกังวล แล้ววิจารณ์ว่าข้อมูลจะไปอยู่ในมือภาครัฐ แล้วเจ้าหน้าที่บางคนที่ดูแลอาจเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ คำว่าซิงเกิลแปลว่าช่องเดียว หากล่มก็จะไม่มีสำรอง นักลงทุนจากต่างประเทศเห็นปัญหาข้างต้นก็จะไม่เข้ามาลงทุน ประเทศที่ใช้นโยบายซิงเกิลเกตเวย์ คือ จีน เกาหลีเหนือ และลาว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องก็ชี้แจงว่าซิงเกิลเกตเวย์จะไม่กระทบภาคธุรกิจ อยู่ระหว่างศึกษา ยังไม่มีโมเดลที่ชัดเจน และต้องไม่กระทบในสิ่งที่สังคมกังวล

ถ้าทำจริงแบบที่กังวลแล้ว การหลอมรวมผสานเครือข่ายที่แตกต่างกันมีเรื่องที่ท้าทายอีกหลายเรื่อง เช่น การผสานเครือข่ายระหว่างองค์กรที่แตกต่างกัน การผสานแอพพลิเคชัน การผสานขั้นตอนการทำงาน การหลอมรวมนโยบายการให้บริการ ซึ่งคาดว่าความเห็นของผู้ดูแลเครือข่ายของแต่ละองค์กรที่มีอยู่ก็เดิมย่อมไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมด การบอกเลิกสัญญากับเครือข่ายเดิม การลดบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเครือข่าย และปรับนโยบายขององค์กรให้เข้ากับส่วนกลาง ซึ่งทั้งหมดเป็นภาระ และบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับบางคน จึงเป็นที่มาของการต่อต้านการรวมศูนย์ด้วยการกดปุ่ม F5 ต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นปัญหาของการรวมศูนย์เชื่อมโยง และข้อกังวลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

http://www.dailynews.co.th/article/334074

https://www.youtube.com/watch?v=IhGDvaXxgwE

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Thailand

http://hilight.kapook.com/view/126924