หมากนม / สตาร์แอปเปิ้ล (Star apple)
หมากน้ำนม / บักยาง / หมากยาง / แอปเปิ้ลน้ำ / แอปเปิ้ลเมือง

ที่บ้านปลูกไว้ 2 – 3 ต้น มีทั้งพันธุ์เขียว หรือพันธุ์ม่วง
ถ้าพันธุ์เขียวข้างในจะสีขาวน่าทาน
ถ้าพันธุ์ม่วงข้างในจะสีม่วงอย่างที่ปอกให้ดูนี้

ต้นที่บ้านของผมสูงประมาณ 10 เมตร
รัศมีประมาณ 3 เมตร
ใบด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างมีสีน้ำตาล
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ผลสุกจะนุ่ม
รสชาติหวาน มียางสีขาวออกมาจากเปลือก
เมล็ดมี 4 ถึง 8 เม็ด
ที่ตลาดเกาะคา ลำปาง ช่วงปลายกุมภาพันธ์ 2560
เริ่มวางขายประมาณ 3 ลูก 20 บาท
เห็นที่อื่นขายกิโลกรัมละ 20 บาท

ถ้าต้นหนึ่ง ออกลูกมาประมาณ 90 ลูก
แล้วขาย 3 ลูก 20 บาท ก็จะมีรายได้ต้นละ 600 บาท
หากปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ในพื้นที่ 1600 ตารางเมตร
หากปลูกต้นละ 4 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 400 ต้น
หากปลูกต้นละ 8 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 200 ต้น
ดังนั้น ต้นละ 600 บาท * 200 ต้นต่อไร่

ก็จะมีรายได้ 120,000 บาท

ต้นแอปเปิ้ลเมืองที่เกาะคา

ต้นนี้ไม่ได้รดน้ำ พรวนดิน
ปีนี้ออกมาประมาณ 20 ลูก
จากการประเมินด้วยสายตา
แต่ขายได้เท่าไรไม่รู้ เพราะไม่สวยก็หลายลูก

เล่าเรื่องแอปเปิ้ลเมือง ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกาะคา  ในกลุ่ม “Lampang City
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/permalink/1175435155900160/

bike for mom lampang
bike for mom lampang

กิจกรรมนี้ผมปั่นครบตามที่เขากำหนด 25 กิโลเมตร
เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดลำปาง เวลา 15.00 – 18.00น.

route bike for mom
route bike for mom

ได้เห็นพ่อหลวง แม่หลวง ลูกเด็กเล็กแดงปั่นกัน
ใช้เกียร์ธรรมดา จักรยานคนเฒ่าก็เยอะ ทำให้มีกำลังใจ
บรรยากาศปั่นเพื่อแม่ ถึงบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดลำปาง
ก่อนปั่นเลาะแม่น้ำไปห้าแยกหอนาฬิกา อ้อมท่ามะโอ
แล้วข้ามสะพานรัษฏา มาที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร
แล้วไปสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

bike for mom
bike for mom

https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10153482996388895.1073741870.814248894


มีคลิ๊ปครับ ถ่ายด้วยกล้องมือถือ แต่แบตหมดเร็วไปนิด
https://www.youtube.com/watch?v=wlp39H1zDwA

กำหนดการ
เวลา 13.00 น. – ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดย สถาบันการศึกษาในจังหวัด
เวลา 14.30 น. – พิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เวลา 15.00 น. – ปล่อยขบวนจักรยานจากจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ไปตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทางรวม 25 กิโลเมตร
– ถึงจุดพักที่ 1 บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง พัก 15-20 นาที แล้วเดินทางต่อ
– ถึงจุดพักที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร พัก 15-20 นาที แล้วเดินทางต่อ
เวลา 17.30 น. – ขบวนจักรยานเดินทางถึงจุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
– ชมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสถาบันการศึกษาในจังหวัด
– ชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ โดย มทบ.32
เวลา 18.30 น. – กิจกรรมอื่นๆ ระหว่างรอรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง
เวลา 19.30 น. – รับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางฯ ผ่านจอแอลอีดี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
– เสร็จพิธีการจัดกิจกรรมฯ
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

governor
governor

https://www.facebook.com/groups/LampangBicycleKingdom/permalink/899074146826799/

เส้นทางจักรยาน
จุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง – กลับรถทางลอดบนถนนวชิราวุธดำเนิน – ตรงผ่านทางแยกดอยพระบาท – ตรงผ่านทางแยกป่าขาม – เลี้ยวซ้ายทางแยกถนนเขลางค์นครไปตามถนนพหลโยธิน – ตรงผ่านทางแยกห้าแยกประตูชัย – ตรงผ่านทางแยกเวียงทอง – เลี้ยวขวาทางแยกดอนปานไปตามถนนประสานไมตรี – เลี้ยวซ้ายวงเวียน
จุดพักที่ 1 สถานีรถไฟนครลำปาง (กม.ที่ 10 สถานีแห่งกาลเวลาของนครลำปาง มีอาคารอนุรักษ์ดีเด่นที่ผสม ผสานสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุโรปได้อย่างสวยงาม) – ออกจากสถานีรถไฟผ่านสโมสรรถไฟ – เลี้ยวซ้ายแยกตลาดรัตน์เก๊าจาว – เลี้ยวขวาทางแยกสะพานดำ – เลี้ยวขวาลอดสะพานดำไปตามทางเลียบแม่น้ำวัง – เลี้ยวขวาไปตามทางลาดยาง – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท่าคราวน้อย – ตรงผ่านทางแยกโรงน้ำแข็ง ผ่านวัดศรีรองเมือง – ตรงผ่านทางแยกเทคนิค – ตรงผ่านทางแยกบุญถึง – ตรงผ่านห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย์ – ตรงผ่านทางแยกวัดบุญวาทย์ – เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเขลางค์ – เลี้ยวซ้ายทางแยกโรงไม้ประสานไปตามถนนวังโค้ง – เลี้ยวซ้ายทางแยกประตูเวียงไปตามถนนรัษฎา – ข้ามสะพานรัษฎาภิเษก – เลี้ยวขวาทางแยกวัดคะตึกไปตามถนนทิพย์ช้าง – ตรงผ่านทางแยกโรงไฟฟ้าเก่าไปตามถนนวังซ้าย – ตรงผ่านวงเวียนไก่ขาว
จุดพักที่ 2 สวนสาธารณะเขลางค์ (กม.ที่ 20 พื้นที่สำหรับใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ใจกลางเมืองลำปาง) – ออกจากสวนสาธารณะเขลางค์นคร เลี้ยวขวาไปตามถนนวังขวา – เลี้ยวซ้ายวงเวียนไก่ขาวข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือไปตามถนนบุญโยง – เลี้ยวซ้ายทางแยกวัดศรีบุญโยงไปตามถนนจามเทวี – เลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
จุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

ปั่นเพื่อแม่ลำปาง
ปั่นเพื่อแม่ลำปาง

http://www.lampang.go.th/bikeformom/

ข้อมูลจาก kapook.com ที่ http://hilight.kapook.com/view/124949
เผยตัวเลขสถิตินักปั่นกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2258
พบมีนักปั่นเข้าร่วมทั้งหมด  177,076 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
แต่มียอดรวมอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจาก กินเนสส์บุ๊ก คือ 136,411 คน
ตามการบันทึกสถิติของ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Gunniess World Records)

โดยเป็นการบันทึกสถิติจากขบวนจักรยานทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทพร้อมกันและปั่นต่อเนื่อง 4 กิโลเมตร
ซึ่งวิธีการจดบันทึก ครั้งนี้จะใช้ระบบการสแกนบาร์โค๊ดที่ติดอยู่กับตัวรถจักรยานด้วยโทรศัพท์มือถือระบบแอนด์ดรอยด์

http://bfm.mnc-corp.com/realtime_table.php
ลำปางมี 2,997 คน เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ

สถิติจำนวนนักปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
สถิติจำนวนนักปั่นในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
คริส หอวัง กับ บริษัทโตโยต้าลำปาง (ใกล้แยกขนส่ง)
คริส หอวัง กับ บริษัทโตโยต้าลำปาง (ใกล้แยกขนส่ง)
คริส หอวัง มาปรากฎตัวที่ตลาดคลองถมน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
ในการพบลูกค้า ขับเคลื่อนความสุข ของบริษัทโตโยต้าลำปาง (ใกล้แยกขนส่ง)
ในโอกาสไฮลักซ์ วีโก้ ฉลองแชมป์ยอดขายกระบะ 9 ปีซ้อน
ได้ร้องเพลง คนใจง่าย ของ ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช
ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขัน ตั้งแต่ 16.00น. ไปถึงประมาณ 4 ทุ่ม
แจกของรางวัลกันมากมาย ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยทอง เนวิเกเตอร์ ปากกา และหมีตัวโต ๆ
รักพ่อ (love father)
รักพ่อ (love father)
เคยดูคลิ๊ปที่ชนะเลิศ ปี 2557 ของจังหวัดลำปาง
ดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นการสะท้อนถึงความรักที่มีต่อพ่อ
ผมคิดต่อว่า “ถ้ารักพ่อ ต้องกลับบ้าน
เป็นคลิ๊ปสะท้อนว่า ใครไปทำมาหากินนอกบ้านเกิด
ถ้าลืมตาอ้าปากได้แล้ว มีเงินเก็บพอเกษียณ ก็น่าจะกลับไปอยู่กับพ่อได้แล้ว
ผมว่าสร้างความสะเทือนใจให้ทั้งพ่อและลูกที่แยกกันอยู่ได้ดี
เรื่องราว
ชายหนุ่มคนหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพฯ
แล้วล้มป่วยเนื่องจากทำงานหนัก
หมอบอกให้พัก จึงลาพักไปเที่ยวบ้าน
หลังจากที่ไม่ได้กลับไปนาน
ครั้งสุดท้ายที่กลับคืองานศพแม่
สุดท้าย “ลาออก” เพื่อกลับมาอยู่บ้านกลับพ่อ
เพราะกลับไปอยู่บ้านกับพ่อ มีความสุขกว่า
ทำงานแล้วเครียด
สรุปอีกครั้งว่า “รักพ่อ ต้องกลับบ้านลำปาง ไม่ปล่อยท่านอยู่บ้านคนเดียว ถ้าทำได้”
ผมโพสต์เรื่องนี้โอกาสวันพ่อปี 2557

ปล. ผมเก็บลิงค์คลิ๊ปนี้ใน วีดีโอช่วยสอน 23.18
ร่วมกับคลิ๊ปที่ชนะ และไม่ชนะการประกวดในปีนี้
February 16, 2014
lampang
lampang

ไปเที่ยวงาน Central Plaza Lampang
พบโมเดลรถม้าลำปาง 360 องศา
ในนิทรรศการเทศกาลวันแห่งความรักแต่งงานบนรถม้า ปี 2557 จังหวัดลำปาง


แล้วพบหนังสือ Sabai .. Sabai .. Lanna Style
โดยจังหวัดเชียงใหม่ ชวนเที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีแผนที่การท่องเที่ยวลำปาง แบบ Slow travel

Lampang : Bicycle route in the old city

Lampang is a large province to the east of Chiangmai
with Lampang city itself being the cultural and commercial centre.
The city is filled with the new and the old; temples and shops, architecture and parks.

The highlight of any visit to the city of Lampang must be to take the famous horse and carriage ride around the city,
a common mode of transportation for both locals and visitors alike.

This laidback city, with chilled riverside restaurants and bars, ancient temples dating back a millennia, and interesting buildings,
is a charming destination to explore.

Take your time, there is no rush; the joy of Lampang is in the simple discoveries.


http://www.thailand.org.il/sites/thailand/UserContent/files/pdf/special-slow-travel.pdf

แคท รัตกาล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในลำปาง
แคท รัตกาล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในลำปาง
30 ม.ค.57 ได้รับซีดีแนะนำการท่องเที่ยวลำปาง จากคุณนิเวศน์ อินติ๊บ เปิดดูพบว่า เป็นรายการตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา ซึ่งในซีดีมี 5 ตอน คือ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปางเมืองรถม้า ลำปางหนาเจ้า วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง พระแก้วดอนเต้า หรือพระแก้วมรกต พิพิธภัณฑ์เซรามิกลำปาง กับชามตราไก่ เตามังกร หรือเตาฟืนโบราณ และ Homestay บ้านป่าเมี่ยง หากเพื่อน ๆ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ได้ที่ สำนักงานจังหวัดลำปาง 054265070 ต่อ 28630
ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย
แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา
แนะนำ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

http://www.youtube.com/watch/?v=L9grtBeYf98

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย
แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา
แนะนำ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

http://www.youtube.com/watch/?v=TfX-QebiCtg

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย
แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา
แนะนำ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

http://www.youtube.com/watch/?v=3b7WVdTeWJw

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย
แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา
แนะนำ ลำปางเมืองรถม้า ลำปางหนาเจ้า
วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
พระแก้วดอนเต้า หรือพระแก้วมรกต
พิพิธภัณฑ์เซรามิกลำปาง กับชามตราไก่
เตามังกร หรือเตาฟืนโบราณ

http://www.youtube.com/watch/?v=FqqUdnvCPO4

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย
แอ่วลำปาง ม่วนแต้ ๆ หนา
แนะนำ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ต้นเมี่ยง หรือชาป่า
ecotourism หรือ homestay

http://www.youtube.com/watch/?v=UxpEdiUwLRY

nationu
nationu

4 เม.ย.2555 มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
และเต้นเป็นวง คล้ายรายการชิงช้าสวรรค์
มีเด็ก ๆ และนักร้องอาชีพมาร่วมกิจกรรมหลายคน
นายแบบ นางแบบตรึมครับ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.283154258428333.65968.228245437252549

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดงานใหญ่ “ ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่นยู ”
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานใหญ่ “ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่นยู” ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา อนุรักษณ์เพลงไทยลูกทุ่ง พบศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศ พร้อมการแสดงของนักศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ในเดือนเมษายน 2555 ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง/ชมฟรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กรมีหน้าที่หลักคือ การออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 นั้นเป็นช่วงที่นักเรียนจะเริ่มมองหาที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ และเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการจัดในปี 2554 ได้มีการจัดแข่งขันเต้นขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปด้วย
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดยงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานมืออาชีพ ได้จัดโครงการ “ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่นยู” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สร้างการรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 และรับสมัครขึ้นทะเบียนนอกสถานที่

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเนชั่น จะได้จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดเต้นเพลงลูกทุ่ง, การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา, การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555, การจำหน่ายสินค้า OTOP, การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง พร้อมกับได้เชิญศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศมาแสดงบนเวที โดยในปีนี้ได้จัดรูปแบบงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เข้าชมฟรี

ผู้ที่สนใจหรือจะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โทร.054-265170-6 ต่อ 135, 209 หรือที่คุณณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
โทร. 081 – 2874749 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)
https://www.facebook.com/nivate2012

http://it.nation.ac.th/news/new_view.php?id=407
http://blog.nation.ac.th/?p=1900

กิจกรรมงาน Road Show ของมหาวิทยาลัยเนชั่น
จะจัดขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ข่วงนคร ลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา)
โดยจะมีกิจกรรม ดังนี้
1.  ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่นยู  (เต้น ในธีมเพลงลูกทุ่ง)
2.  ประกวดเสียงดีมีทุน  (รับจำนวนจำกัด)
3.  พบกับศิลปินญา ญ่า หญิง นักแสดงจากละครทางช่อง 3 (ต้มยำลำซิ่ง)
4.  การแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
5.  การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

หมายเหตุ
เงินรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และเต้นประกอบเพลง “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง Nation-U
1.  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 8,000 บาท
3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท
4.  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

เงินรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงดี มีทุน
1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท
4 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
รวมรางวัลมูลค่ากว่า 35,000 บาท
http://www.nationubangkok.com/news/detail-news.php?id=36
เล่าเรื่องคลิ๊ปนักศึกษา

พาเที่ยวลำปาง (tour lampang)
พาเที่ยวลำปาง (tour lampang)

หัวหน้าบอกว่ามี DVD ต้องการซอยเป็นตอนสั้น ๆ
ก็จำได้ว่าเคยใช้ editor ของ youtube ตัดคลิ๊ป
และต้องการใส่ลิงค์ให้คลิ๊กออกไปนอกคลิ๊ปได้ และเพิ่ม effect
แล้วก็เห็นว่านักศึกษาทำคลิ๊ปแนะนำลำปางได้น่าสนใจ แต่ทำไว้ 2 รอบ
จึงนำมาเป็นกรณีศึกษาตัดคลิ๊ปออกครึ่งหนึ่ง ไว้สอนเยาวชนในลำปาง


สรุปได้ว่า
มีโอกาสนั่งดูคลิ๊ป คัดลอก แล้วอัพโหลดใหม่ เพื่อนำไปใช้ระบบใน youtube.com
เพราะคลิ๊ปนักศึกษายาว 37 นาที ต้องการตัดบางส่วนออก
จึงนำมาตัดให้เหลือ 18 นาที แล้วใส่ effect
และใส่ลิงค์แบบที่เขาเขียนว่า [click me]
โดยใช้ youtube editor ที่ทำงานแบบออนไลน์
พบว่าการใช้งานไม่ยากถ้าเน็ตเร็ว

นักศึกษา ม.เนชั่นทำคลิ๊ป
รายการ “ณ ลำปาง”
บทโดย ทีมงาน Have a nice day film
แคน – กำกับภาพ/เสียง/ตัดต่อ
เบิร์ด – สถานที่
ฝน – ติดต่อประสานงาน
ก็อต – เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
บรีส – แตน – บี – ก็อต พิธีกร
บอย ช่างภาพรับเชิญ

งานแสดงเปิดตัว กีฬา อพร. ปีการศึกษา 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น มีงานเปิดตัว กีฬา อพร.สัมพันธ์ เป็นการรวมพลังของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ทั้งสิ้น 11 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง, วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, วิทยาลัยการอาชีพเถิน, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ, โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี, สถาบันการพลศึกษาลำปาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในวันที่ 19 มกราคม 2556

New year 2555 - 2556
New year 2555 - 2556

31 ธ.ค.55 ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดป่าชัยมงคล ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นำโดยพระครูสังฆรักษ์วิชพงษ์ เทศหลายเรื่อง

มีประเด็นเบื้องต้น ดังนี้
1) สุขเกิดจากใจ มิใช่กิน หรือเที่ยว แต่ไม่ไกลจากวัดนักมีคาราโอเกะหลายบ้าน ในหมู่บ้านจุดประทัดสนั่นหวั่นไหว เสียงกระทบเข้ามาขณะเจริญสติ
2) ผลของทำบุญ จะขอเป็นรางวัลก็คงไม่ใช่ เพราะไม่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ทำบุญเจริญสติ ใครทำใครก็ได้ จะทำเผื่อกันคงไม่ได้
3) จงใช้ชีวิตกันอย่างอดทน และมุ่งมั่น อย่างการทำบุญ หรือเจริญภวนาจะขอให้เห็นผลใน 3 วันคงไม่ได้ ครูที่เงินเดือนสูง และประสบความสำเร็จในงานก็เพราะอดทน ค่อย ๆ ทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่วิศวะที่เปลี่ยนงานหลายครั้งไม่อดทนก็เหมือนย่ำอยู่กับที่
4) มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา สอนให้รู้ว่าลดการยึดมั่นถือมั่นลงบ้าง ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นภาพลวงตา มาแล้วก็ไป
5) ทำบุญตอนมีพร้อม ทั้งเวลา และร่างกายดีกว่าทำตอนเหลือเวลาน้อยและไม่พร้อม เพราะอายุน้อยขันธ์ 5 ยังพร้อม
โดยขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
6) ก่อนถึง 24.00น. เทศมหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์  ครั้งนี้เทศน์ กัณฑ์ทศพร
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlOVEV5TURrMU13PT0
1.กัณฑ์ทศพร
เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร 10 ประการ
2.กัณฑ์หิมพานต์
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชา ชนชาวเมืองสีพีโกรธแค้น จึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต
3.กัณฑ์ทานกัณฑ์
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกสัตสดกมหาทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนออกจากพระนคร
4.กัณฑ์วนปเวศน์
เป็นกัณฑ์ที่เสด็จถึงเขาวงกต ได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหา จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพำนักในอาศรมสืบมา
5.กัณฑ์ชูชก
เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส
6.กัณฑ์จุลพน
เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก และชี้ทางอาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตร อ้างว่าเป็นพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสญชัย จึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤาษี
7.กัณฑ์มหาพน
เป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤาษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดร
8.กัณฑ์กุมาร
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก
9.กัณฑ์มัทรี
เป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชก
10.กัณฑ์สักกบรรพ
เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร 8 ประการ
11.กัณฑ์มหาราช
เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจำแลงองค์ทำนุบำรุงขวัญสองกุมาร ก่อนเสด็จนิวัตถึงมหานครสีพี
12.กัณฑ์ฉกษัตริย์
เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากัน ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์
13.กัณฑ์นครกัณฑ์
เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์นำพยุหโยธาเสด็จนิวัตพระนคร พระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา
http://www.thaiall.com/lovelampang/watchaimongkol.htm