ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ เข้ารอบนางสาวไทย 2559
ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ เข้ารอบนางสาวไทย 2559

https://www.facebook.com/nathida.kluiphiromrat
ทุก ๆ  ปีจะมีการประกวดนางสาวไทย ในประเทศไทย
http://www.missthailandofficial.com/
แล้วปีนี้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่ได้เข้ารอบ 34 คนสุดท้าย คือ
น้องแตงกวา นางสาวณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ (Nathida Kluiphiromrat)
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา

เชิญชวนชาวเนชั่น ให้กำลังใจในการประกวดนางสาวไทยปีนี้


เมื่อมีนาคม 2015 น้องแตงกว่าเข้ารอบ 25 คนสุดท้าย
ของการประกวด Miss Motor Show Thailand
https://www.facebook.com/MissMotorshowThailand/photos/t.100000432666727/789338437782795/

ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์
ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์

เข้ารอบนางสาวไทย 34 คนสุดท้าย
การประกวด นางสาวไทย 2559
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1195076070516804&set=a.385463871478032.97213.100000432666727

Nathida Kluiphiromrat ใน Missthailand2016

Nathida Kluiphiromrat ใน Missthailand2016
Nathida Kluiphiromrat ใน Missthailand2016

https://www.facebook.com/missthailandofficial/photos/a.275202056163519.1073741846.255567001460358/275202216163503/

มีเอกสารเผยแพร่ในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 21
ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ฝ่ายพิธีการได้ทำเอกสารเผยแพร่
เพื่อให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตใช้เป็นแนวทาง
ว่าสิ่งใดควรทำ และสิ่งใดไม่ควรทำ
ประกอบด้วย
– การแต่งกาย
– การสวมหมวก
– การโค้งคำนับ
– การปรบมือ
– การรับปริญญาบัตร
– การกล่าวคำปฏิญาณตน
– การถ่ายภาพหมู่
– ข้อห้ามปฏิบัติ
– การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
– การบริการด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– การจราจรและที่จอดรถ
มีรายละเอียดดังนี้

May 19, 2012
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

19 พ.ค.55 วันนี้ได้ฟังคุณป้อม บรรยายเรื่อง e-marketing แล้วพูดถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้เทคโนโลยีว่า สมัยนี้เข้าห้องน้ำกันนานขึ้น เพราะเวลาตื่นมาเข้าห้องน้ำ จะนำ Tablet PC เข้าไปนั่งด้วย ทำให้ใช้เวลาในห้องน้ำนานกว่าปกติ และเสียสุขภาพ .. เป็นมุขขำขำ
อาจารย์ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทำเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก” ณ ห้องประชุม อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 มีประเด็นในสไลด์ที่สำคัญ คือ
การเริ่มต้นการตลาดออนไลน์
1. กำหนดวัตถุประสงค์ (sell or image)
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (5W 1H season sex)
3. วางแผนงบประมาณ (cpd cpm cpc cpa)
cost per duration
cost per impression
cost per click
cost per action
4. กำหนดแนวความคิดและรูปแบบ (หาจุดขาย ลูกเล่น ไอเดีย)
5. วางแผนกลยุทธ์ และสื่อ ช่วงเวลา (กลยุทธ์อะไร สื่ออะไร เมื่อใด)
6. ดำเนินแผนการ
7. วัดผล และประเมินผลลัพธ์

ข้อกำหนดพฤติกรรม
ข้อกำหนดพฤติกรรม

ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. มีความกตัญญู
3. มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4. มีระเบียบวินัย
5. คิดเป็น ทำเป็น มีจิตอาสา และเสียสละ
6. มีความศรัทธาการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ประกาศ 10 ตุลาคม 2554

tragedy of lost
tragedy of lost

รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสอนหนังสือเพื่อนคนหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ให้อ่านหนังสือชื่อ โศกนาฏกรรมองค์กรหลงทิศ (Tragedy of Lost) เขียนหนังสือโดย สุธี ปิงสุทธิวงศ์ สุรีพันธุ์ เสนานุช และยิ่งศักดิ์ นันทิวรรณกุล หนังสือเล่มนี้เขียนในลักษณะเรื่องเล่า เร้าพลัง หรือ Story Telling เหมาะกับนักศึกษาทางบริหารธุรกิจอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารทุกระดับ ผมว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็อ่านดีครับ ที่สำคัญอ่านแล้ว อาจช่วยให้ขายดิบขายดีได้

ในหนังสือมีกรณีศึกษาที่ใช้แนวการเขียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling) แบ่งเป็น 9 บท ได้แก่  1) บริหารจัดการโดยไม่ใช้ข้อมูลจริง 21-26 2) ใช้ Management Tools โดยไม่เข้าใจ 37-42 3) กำหนดกลยุทธ์โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยง  51-57 4) ไม่รู้ว่าลูกค้าคือใคร 65-70 5) ตอบสนองลูกค้าไม่ได้ 77-82 6) การปฏิบัติการล้มเหลว (Bad Operation) 93-98 7) พัฒนาบุคลากรโดยไร้ทิศทาง 109-113 8) รักษาบุคลากรที่ดีไว้ไม่ได้ 121-125 9) ภาวะผู้นำล้มเหลว 133-138

ทีแรกก็ไม่สนใจ เพราะผมเป็นคนอ่านหนังสือยาก .. แต่พออ่านไม่กี่หน้า ผมว่าหนังสือเล่มนี้สุดยอดจริง ๆ เหมือนเป็นตัวละครในหนังสือเลย .. อ่านแค่ชื่อบททั้ง 9 บท ผมก็ว่ายอดเยี่ยมแล้ว .. ชอบคำหนึ่งคือคำว่า “พูดเอง เออเอง” หน้า 71 ที่เล่าว่าเครื่องมือทางบริหารที่เรียกว่า inside-out กับ outside-in จะเลือกอย่างไร  หรือการอธิบายความต่างของ SWOT กับ Balanced Scorecard (BSC) หน้า 44 ว่า Swot นั้นเกิดจากสำนักคิดทางกลยุทธ์ที่เน้นสร้างกลยุทธ์จากความลงตัว แต่ BSC เน้นสร้างกลยุทธ์ให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยการวางตำแหน่ง (Positioning)

สำหรับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดอีกเรื่อง อยู่หน้า 149 เป็นกราฟ “ความสัมพันธ์ของสาเหตุแห่งความล้มเหลวขององค์กร” ว่าอะไรที่วินิจฉัยง่าย กับอะไรที่กระทบต่อความอยู่รอดขององค์กร .. อ่านแล้วนึกถึง Steve Jobs ครับ

http://www.ryt9.com/s/prg/1139329
http://www.hrcenter.co.th/book_detail.php?book_id=1028
http://www.thairath.co.th/content/eco/182486
http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2009-03-26-04-10-35/3878-tragedy-of-lost

lampang team of nation university
Lampang Team (6-8 april 2012)

ทีมงานจากลำปาง ทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมใน UExpo 2012

มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University) ออกบูท ในงาน “uexpo 2012” ที่บูท A8 ห้อง EH105 มหกรรมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ที่ไบเทค บางนา BITEC : Bangkok International Trade and Exhibition Centre. ในบูทพบกับ กิจกรรมฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ร่วมกับพี่ ๆ ทีมงานจากเนชั่นแชนแนล แมงโก้ทีวี ระวังภัย และอาเซียนทีวี อาทิ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณธีระ ธัญญไพบูลย์ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ร่วมประกวด Act นี้โดนใจ ถ่ายรูปยังไงก็โดน ภาพใครจะโดนใจ รับรางวัลใส ๆ ภายในงาน

ภาพวาดดอกไม้
ภาพวาดดอกไม้

โดยปกติแล้วมนุษย์ควรใช้ สมอง 2 ซีกให้สมดุลกัน แต่คงห้ามไม่ได้ ถ้านักดนตรี หรือจิตกรจะใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย และครูสอนคณิตศาสตร์ก็ยอมต้องใช้ซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา เพราะสมองซีกซ้ายเป็นไปที่การใช้เหตุผล แต่ซีกขวาเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ หรือศิลปะ

16 มี.ค.55 ภาพนี้เกิดในวันที่ได้ร่วมงาน Open House 2555 ของ Nation University ฟังสัมมนาในหัวข้อ “ชี้ ชีวิต เข็มทิศการศึกษา” ในขณะรอเวลาก็มีโอกาสวาดภาพดอกไม้บนกิ่งไม้ โดยนึกถึงดอกเล็บมือนาง แล้ว อ.กิ๊กที่นั่งอยู่ด้านหลังก็บันทึกภาพนี้ไว้ได้ ซึ่งปกติผมจะใช้สมองซีกขวาไม่บ่อย .. จึงรู้สึกไปเองว่าการวาดภาพนี้ น่าจะเป็นการแสดงออกของการใช้สมองซีกขวาค่อนข้างยาวนาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีอาการสายตายาว หรือที่ใคร ๆ เรียกว่าอาการของคนแก่
http://it.nation.ac.th/webboard/viewtopic.php?f=54&p=4069

open house at nation university
open house at nation university
boss of nation multimedia group
boss of nation multimedia group

open house มหาวิทยาลัยเนชั่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 12.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยถ่ายทอดไปยัง มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนต์ (Video Conference)

เสวนาเวทีแรก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ 3 คนร่วมกันทำเวทีเสวนา มีผู้ดำเนินรายการคือ นายธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ร่วมกันเล่าประสบการณ์จากการเรียน และการลงมือปฏิบัติจริง กับมืออาชีพ ซึ่งมีการแสดง และกิจกรรมร่วมกับน้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาร่วมกิจกรรม ทำให้ทราบว่าการเรียนนิเทศศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเนชั่น จะได้สัมผัสพิธีกร นักข่าว และได้เข้าไปร่วมปฏิบัติกับมืออาชีพจริง ๆ อาจารย์พาออกพื้นที่จริง นักศึกษาจะได้พบคุณกนก และคุณสุทธิชัย หยุ่น ทั้งในห้องอาหาร หรือในลิฟท์ทุกวัน

วงสนทนาของนักศึกษา
วงสนทนาของนักศึกษา

เสวนาเวทีที่สอง
จากนั้นก็มีเสวนา เรื่อง “ทำไมต้องเรียนฯกับมืออาชีพ” โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น  บรรณาธิการข่าวในเครือเนชั่น  คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักศึกษาที่มุ่งมั่นก็จะได้ร่วมงานกับหน่วยงานของเครือเนชั่นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ได้ฟังบรรยายจากมืออาชีพ อาทิ คุณสุทธิชัย หยุ่น  นำผู้แปลหนังสือ steve jobs มาพูดคุย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่า หาได้ยาก และไม่อยู่ในตำราใด ๆ  ซึ่งคุณธนะชัย ย้ำเน้นว่า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมี 3 เรื่องที่เราจะพัฒนานักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่น คุณอดิศักดิ์ให้ข้อมูลว่าทีวีที่บริษัททำอยู่มีถึง 5 ช่อง ที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติจริงกับมืออาชีพ ปัจจุบันนักศึกษาก็มีโอกาสผลิตรายการส่งให้กับสถานีข่าวระวังภัย

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนที่กรุงเทพฯ มี 2 หลักสูตรในระยะแรกคือ
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

president of nation university
president of nation university

เสวนาเวทีที่สาม
แล้วต่อด้วยเสวนา เรื่อง “เรียนอะไรดีใน ม.เนชั่น” โดย  ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น  คุณอุดม  ไพรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ ในระหว่างที่ท่านอธิการตอบประเด็นของ อ.อุดม พบว่ามีประเด็นสำคัญเรือ่งหนึ่ง คือ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ที่สื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะมี 3 ทักษะ คือ professional skill, communication skill และ english skill และหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ต่อด้วยงานแถลงข่าวความร่วมมือ การเลือกใช้ Samsung Galaxy Tab เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเนชั่น กับบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ในตอนท้ายของกิจกรรม
ได้เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของเครือเนชั่นกรุ๊ป
กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการข่าว หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมและทดลองเป็นผู้ประกาศ(ข่าวบันเทิง) สตูดิโอ Mango TV
กลุ่มที่ 3 เยี่ยมชมและทดลองเป็นผู้ประกาศ(ข่าวเศรษฐกิจ,การเมือง) สตูดิโอ Nation Channel
กลุ่มที่ 4 เยี่ยมชมและทดลองเป็นผู้จัดรายการวิทยุ (ห้องออกอากาศ Nation Radio)

สนใจติดต่อ 02-3383777 หรือ 054-820099
http://www.nation.ac.th

ผู้ฟังก็ตั้งใจฟัง
ผู้ฟังก็ตั้งใจฟัง

พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม
พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม

ฟังพระครูวินัยธรวิเชียร บรรยายธรรมเรื่องจิตอาสา
ห้อง 4204 อาคารนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ช่วงบ่ายของวันที่ 27 ม.ค.55
โดยเฉพาะช่วยเปิดคลิ๊ป อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์วู้ดดี้
ประทับใจ หลักการใช้ชีวิต ที่เป็นบทเรียนของชีวิตอีกบทหนึ่ง

ชื่อ-ฉายา พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม
พรรษา 27
วัน / เดือน / ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2507
บรรพชา 13 มีนาคม 2519
อุปสมบท 14 กรกฎาคม 2528
การศึกษา
– นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม 5 ประโยค
– ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนา
– ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ไทยศึกษา

ประสบการณ์
– ประธานพระพุทธสาสตรบัณฑิต รุ่น 41
– ประธานคณะกรรมการนิสิต
– ประธานบริหารคณะกรรมการนิสิต
– ครูใหญ่โรงเรียนกุศลจมาครวิทยาลัย
– เลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส
– หัวหน้าแผนกวิชาการองค์การแผยแผ่วัดประยุวรงศาวาส

งานปัจจุบัน
– รองประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุวรงศาวาส
– เจ้าคณะ 10 วัดประยุรวงศาวาส
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาส
– ที่ปรึกษาครูใหญ่ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ วัดประยุวรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม ๑๐๖๐๐
เบอร์โทรมือถือ ๐-๑๘๔๐–๗๗๔๑
เบอร์โทรที่อยู่ ๐-๒๔๖๖–๑๖๘๕
โทรสาร ๐-๒๔๖๖–๑๖๘๕
อีเมล์ wichian14@hotmail.com
https://sites.google.com/site/prakrusophon/prapkruwichai