สาธิตการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี พร้อมเสาอากาศ

September 14th, 2014 by burin

สาธิตการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

ที่ที่ผมทำงานอยู่แจกกล่องรับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี
ยี่ห้อ one box home รุ่น twin ให้บุคลากร
เมื่อผมได้มาก็นำมาติดตั้งกับทีวีเครื่องเก่า และสาธิตการเชื่อมต่อ
ว่าอะไรต่อตรงไหน เผื่อว่าต้องติดตั้งใหม่จะได้ไม่ลืม
หรือมีเพื่อนถามก็จะแนะนำให้มาดูคลิ๊ป
ผมทำการเชื่อมต่อผ่านสาย AV เพราะเครื่องเก่าไม่มีช่อง HDMI
แต่ที่บ้านผม อยู่ลำปาง ทาง กสท.ยังไม่ปล่อยคลื่นเข้าลำปาง
ผมจะได้ดูทีวีดิจิตอลก็คงเป็น 1 ตุลาคม 2557
รออีกประมาณครึ่งเดือนจึงจะมีสัญญาณเข้ามาครับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

September 14th, 2014 by burin

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

มาตรา ๔๘ บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทําไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทําดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทําในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทํา หรือผู้ถูกใช้ให้กระทํา และไม่ว่ากระทําในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
+ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000082996
+ http://www.naewna.com/politic/110690

prime minister

ชอบครับ prime minister

https://www.facebook.com/NationChannelTV/photos/pcb.10152721182432450/10152721181007450/


รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
National Council for Peace and Order
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
ชอบ คสช. ครับ = คืน – ความ – สุข

http://www.youtube.com/watch?v=p-JnwTmGLsU

http://www.youtube.com/watch?v=yQpbyEnHqSM

ไอโฟนเครื่องหิ้ว (itinlife465)

September 14th, 2014 by burin
iphone6

iphone6 http://men.kapook.com/view98118.html

ไอโฟน (iPhone) คือ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนของบริษัทแอปเปิล ที่มีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย โดยสตีฟ จอบส์ ได้เปิดเผยอุปกรณ์นี้ครั้งแรกในงานแม็คเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยการจำหน่ายอุปกรณ์ถูกแบ่งเป็นรอบ ไม่ได้ขายทุกประเทศพร้อมกัน ซึ่งประเทศที่ไม่อยู่ในรอบแรกก็ต้องรอกันไป สำหรับไอโฟน 6 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด กำหนดว่าเปิดขายรอบแรก (Wave 1) 19 กันยายน 2557 และมีเฉพาะใน 9 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา  สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

รอบที่สอง (Wave 2) เปิดขาย 26 กันยายน 2557 ซึ่งรายชื่อประเทศส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป คือ นิวซีแลนด์ สเปน เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ไต้หวัน ไอร์แลนด์ อิตาลี่ โปรตุเกส รัสเซีย สวีเดน ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ ส่วนรอบสาม (Wave 3) เปิดขาย 17 ตุลาคม 2557 ซึ่งห่างรอบแรกกว่า 1 เดือน ก็คาดกันว่าน่าจะมีประเทศไทยในรอบนี้ เพราะระยะหลังคนไทยนิยมใช้โทรศัพท์ไอโฟนค่อนข้างมาก แต่มีคนไทยบางกลุ่มที่ชื่นชอบไอโฟนเป็นพิเศษก็ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ไอโฟนมาใช้ก่อนใครในไทย สำหรับราคารุ่นความจุ 16 GB หน้าจอ 4.7 นิ้ว ไม่ทางการ 23,200 บาทในรอบสาม หากมีการขนเข้ามาเองจากรอบแรกที่เรียกว่าเครื่องหิ้ง ราคาจะสูงไปถึง 35,000 บาททีเดียว หรือสูงกว่านี้ได้ ตามตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่ห้างมาบุญครอง (MBK)

ไอโฟนนั้น หากแบ่งการนำเข้าประเทศก็จะมีได้ 2 แบบ คือ เครื่องศูนย์ กับเครื่องหิ้ว โดยเครื่องหิ้วคือไอโฟนที่ไปซื้อมาจากศูนย์ในต่างประเทศแล้วนำเข้าไทย มาให้ลูกค้าที่อยากซื้อใช้ก่อนกำหนดที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งนอกจากราคาที่สูงกว่าแล้ว การประกันก็ต่างกัน เพราะสินค้าของแอปเปิลปกติจะรับประกันแบบ World wide warranty คือ ส่งซ่อมได้ทุกประเทศ แต่ไอโฟนมีประกันแบบ Local warranty ดังนั้นหากไปซื้อที่ประเทศใดก็ต้องส่งซ่อมที่ประเทศนั้น หิ้วมาจากอเมริกาเมื่อนำมาขายในไทย ลูกค้าก็ต้องส่งซ่อมที่อเมริกา จะไปส่งซ่อมที่ศูนย์ใกล้บ้านไม่ได้ แล้วเมื่อถึงเวลาท่านจะซื้อไอโฟนหรือไม่ ถ้าซื้อจะเป็นเครื่องหิ้วหรือเครื่องศูนย์ ก็คงต้องแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน

http://www.9tana.com/node/iphone-thailand-might-17-oct/

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1ETTVPVFkzTXc9PQ==&sectionid=

http://www.techmoblog.com/iphone-6-price/

http://www.techmoblog.com/iphone-6/

http://www.macthai.com/2012/12/23/iphone-service-center-warranty-in-thailand-istudio-online-store-mbk/

http://www.thaimacupdate.com/2014/09/11/apple-iphone-6-26-september/

ฆ่าตัวตายนี่เรียกว่าวัฒนธรรม หรือแสดงความรับผิดชอบ ที่ชอบแล้วหรือ

September 5th, 2014 by burin
ฆ่าตัวตายไม่น่าถูกเรียกว่าวัฒนธรรม หรือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ที่ชอบ

ฆ่าตัวตายไม่น่าถูกเรียกว่าวัฒนธรรม หรือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ที่ชอบ

อดีตประธานาธิบดี ทำความผิดละเมิดจรรยาบรรณของการเป็นผู้นำ
ไปรับเงินสินบนหลายตังอยู่ แล้วโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอ่านแล้วคล้อยตาม รู้สึกมีความหมายเป็นนัยว่านี่เป็นวัฒนธรรม
ถ้าทุจริตแล้วต้องไปฆ่าตัวตาย สมมติว่าคิดอย่างนั้นจริง
สถิติฆ่าตัวตายปีละ 15,000 คนต่อปี ก็คงลดลงไม่ได้แล้ว

เพราะมนุษย์มีลักษณะหนึ่งคือการเอาอย่างสิ่งที่พบเห็นได้ง่าย
ถ้าทำผิดอย่างอื่น ก็จะคล้อยตามพฤติกรรมของอดีตประธานาธิบดีคนนี้

อ่านข่าวนี้แล้ว เหมือนชื่นชมว่า คนเกาหลีนี่เป็นคนมีความรู้สึกอ่อนไหว
ทำอะไรผิดแล้วรับผิดชอบ จึงไปฆ่าตัวตาย เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะเชื่อว่าคนเกาหลีไม่น้อยก็คงไม่เห็นด้วย

เพราะน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าในการลงโทษตนเอง
แทนที่จะมาทำตัวเป็นตัวอย่าง ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
คิดว่านี่เป็นวัฒนธรรมการลงโทษตนเอง เป็นทางออกที่ชอบแล้ว
ซึ่งคงไม่มีหลักในศาสนาใด คิดเห็นไปเช่นนั้นแน่

http://www.komchadluek.net/detail/20090526/14290/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5.html

เหมือนมีคนบอกว่าที่พัทยา หรือพัฒน์พงศ์ เป็นแหล่งสะท้อนวัฒนธรรมของไทย
ก็เชื่อว่าคนไทยส่วนหนึ่งไม่ชอบแน่ ๆ เหมือนเพลง

ปล.วัฒนธรรม คือ รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์
ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต
ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม

47 Ronin

ถ้ามีร้อยละ 7 เป็นโรคซึมเศร้า ผมว่าตัวผมก็มีโอกาสเลยหละ โดยเฉพาะพฤติกรรมชอบตำหนิตนเอง

September 4th, 2014 by burin

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือคุณหมอเบิร์ท

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือคุณหมอเบิร์ท

http://picpost.postjung.com/m/108155.html

เห็นใครขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง
แสดงว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า ต้องเข้าไปพูดคุยด้วยบ่อย ๆ

สืบเนื่องมาจาก โรบิน แม็กลอริม วิลเลียมส์ (Robin McLaurim Williams)
นักแสดงชื่อก้องโลก อายุ 63 ปี ตัดสินใจปลิดชีพตนเอง พบเมื่อ 11 สิงหาคม ค.ศ.2014
เป็นชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้า ทำชาวโลกประหลาดใจ
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams

แต่ที่เกาหลีใต้ ฆ่าตัวตายปีละกว่า 15000 คนต่อปี ติดต่อกัน 9 ปีแล้ว
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXpNVEUwTURFMU5nPT0
เกาหลีใต้ฆ่าตัวตายมากกว่าประเทศไทยที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 3,612 คนต่อปี
http://icare.kapook.com/suicide.php?ac=detail&s_id=65&id=116
ส่วนที่อเมริกามีประชากรเยอะ พบว่า มีสถิติฆ่าตัวตายมากกว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซะอีก ปี 2010 มีผู้ฆ่าตัวตายสูงถึง 38,364 คน
http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9560000053171
ญี่ปุ่น ฆ่าตัวตายกว่า 30000 ทุกปี สาวต่างจังหวัดที่ทำงานเรื่องเพศ
http://www.youtube.com/watch?v=ZOOo9gelonk
สารคดีแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย คลิ๊ปช่วยได้
http://www.youtube.com/watch?v=hJuE8Koiprc
http://www.youtube.com/watch?v=oo0SHLxc2d0

โรคซึมเศร้า” ชื่อโรคที่หลายคนเริ่มคุ้นหูจากคำเล่าลือว่า เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการเครียดเศร้า และมีแนวโน้มทำให้คิดฆ่าตัวตาย! ที่สำคัญจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันก็มีมากถึง 5-7% ของจำนวนประชากรเลยทีเดียว
9 พฤติกรรมบ่งบอกคุณกำลังเป็น“โรคซึมเศร้า”โดยไม่รู้ตัว!
แม้จะเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตที่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยคิดสั้นปลิดชีพตัวเอง แต่หลายคนกลับไม่รู้ตัวว่ากำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่
โอกาสนี้เราเลยขอพาคุณไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของโรคซึมเศร้า ว่าแท้จริงแล้วเกิดจากสาเหตุใด เมื่อเป็นโรคแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไร และเราจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร กับ คุณหมอคนสวยอดีตนางสาวไทยปี 2542 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือคุณหมอเบิร์ท จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา สาเหตุการฆ่าตัวตายที่พบได้บ่อย และคนไม่ค่อยทราบกันคือ เรื่องของโรคซึมเศร้า เนื่องจากมีคนจำนวนมาก ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย ซึ่งหากป่วยแล้วปล่อยไว้นานๆ โดยไม่ได้รักษา ก็จะส่งผลให้คนไข้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้” คุณหมออภิสมัยเกริ่นนำถึงภัยร้ายแรงของโรคซึมเศร้า
1. อารมณ์ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว
2. ขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง
3. สมาธิเสีย คือ ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาทำสิ่งต่างๆ
4. รู้สึกอ่อนเพลีย
5. เชื่องช้า ทำอะไรก็เชื่องช้าไปหมด
6. รับประทานอาหารมากขึ้น หรือรับประทานน้อยลง
7. นอนมากขึ้น หรือนอนน้อยลง
8. ตำหนิตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่พบได้มากในคนเป็นโรคซึมเศร้า
9. ฆ่าตัวตาย หากมีการพยายามฆ่าตัวตาย ก็ตั้งข้อสันนิษฐานได้เช่นกันว่า คนนั้นอาจเป็นโรคซึมเศร้า
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9540000122753

สถานที่ที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลก
ที่ Golden gate อันดับหนึ่ง
http://www.jirunghealthvillage.com/th/top-ten-place-suicide.php

คลิ๊ปแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
http://www.youtube.com/watch?v=ZOOo9gelonk

ทหารอเมริกา ฆ่าตัวตายมากกว่าตายในสนามรบ
เนื่องจากผลกระทบทางจิต
http://news.voicetv.co.th/global/43700.html

ผลวิจัยบอกสิงห์อมควันไม่กลัวบุหรี่ แม้จะใช้ภาพขู่บนซองบุหรี่แล้วก็ตาม

August 31st, 2014 by burin

ข่าวหนึ่งบอกว่าภาพบนซองบุหรี่ทำให้สิงห์อมควันกลัว ทำให้ยอดซื้อบุหรี่ลดลงอย่างชัดเจน
Australia smoking rates tumble after plain packaging shift
http://www.ft.com/cms/s/0/c4016952-0d4a-11e4-bcb2-00144feabdc0.html

แต่อีกข่าวสื่อสารมาว่าไม่มีผลกระทบหรอก ยอดซื้อยังเหมือน ๆ เดิม
‘Plain’ packaging not a boost to illegal tobacco use, study suggests
http://www.bbc.com/news/health-28966048
http://www.theguardian.com/business/2014/aug/28/cigarette-plain-packaging-fear-campaign-unfounded-victoria-study-finds

cigarettes

cigarettes

ซองบุหรี่สีเรียบ ไม่กระทบสิงห์อมควัน ที่ออสเตรเลีย
ผลวิจัยล่าสุดจากออสเตรเลียพบว่า รูปคำเตือนบนซองบุหรี่ ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือลดจำนวนนักสูบลงแต่อย่างใด
ไม่นานมานี้ ศาลปกครองสูงสุดของไทยยกเลิกคำสั่งระงับการขยายภาพบนซองบุหรี่จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ. 2556 ส่งผลให้รูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมจนเกือบเต็มซอง แต่น้อยกว่าออสเตรเลียที่กำหนดให้ซองบุหรี่มีสีเรียบ ไม่มีสัญลักษณ์ยี่ห้อ และภาพคำเตือนที่มีขนาดประมาณร้อยละ 87.5 ของซองบุหรี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
ล่าสุด ศูนย์วิจัยด้านพฤติกรรมในโรคมะเร็งแห่งนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ออกมาระบุว่า ไม่มีหลักฐานใดยืนยันอย่างชัดเจนว่า ซองบุหรี่สีเรียบ มีรูปคำเตือนขนาดใหญ่ ไม่มีสัญลักษณ์ยี่ห้อ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสิงห์อมควันได้ หลังทำการสำรวจประชากรตัวอย่างทั่วออสเตรเลียกว่า 2,000 คน ด้วยการโทรศัพท์สัมภาษณ์สิงห์อมควันระหว่างปี 2554-2556 เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ ทั้งก่อนและหลังที่กฎหมายซองบุหรี่จะมีผลบังคับใช้ในปลายปี 2555
จากการสำรวจพบว่า 3 เดือนหลังจากกฎหมายซองบุหรี่ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สิงห์อมควันเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้นพยายามหาซื้อบุหรี่แบบเก่า อย่างมากก็หาซื้อได้เพียงแค่ซองเดียว ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ซื้อบุหรี่เถื่อนที่ไม่มีรูปภาพคำเตือนหรือซองสีเรียบมีจำนวนเพียง 2-3 รายเท่านั้น ตรงกับอัตราการบริโภคอัตราการสูบบุหรี่เถื่อนมวลรวมของประเทศที่มีเพียงร้อยละ 5 ในอัตราคงที่ระหว่างปี 2554-2556 ซึ่งหมายความว่า ซองบุหรี่ชนิดใหม่ที่มีรูปคำเตือนขนาดใหญ่แทบไม่ส่งผลอะไรต่อนักสูบเลย
ก่อนหน้านี้ ผลวิจัยจากสถาบัน KPMG ของประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกว่าจ้างโดยบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโคและฟิลิปมอริส ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของโลก ชี้ให้เห็นว่า ภายหลังที่กฎหมายซองบุหรี่ของออสเตรเลียฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จำนวนผู้ดูดบุหรี่ลดลงอย่างมาก ประกอบกับรัฐจัดเก็บภาษีบุหรี่ได้น้อยลง ขณะที่ บุหรี่เถื่อนกลับได้รับความนิยมในหมู่นักสูบที่ต้องการสองบุหรี่แบบปกติ ซึ่งตรงข้ามกับ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเพิ่มรูปคำเตือนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือทำซองสีเรียบ มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้หรือไม่ แต่ในทางตรงกันข้าม จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยในแต่ละปี
http://shows.voicetv.co.th/voice-news/115954.html

โลกเรามีกฎหมายการฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์

August 31st, 2014 by burin
What dream may come

What dream may come

ข้อมูลจาก voicetv.co.th
ผลวิจัยล่าสุด ที่มีการสำรวจใน 12 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกฎหมายอนุญาตให้มีการฆ่าตัวตาย โดยใช้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชากรจำนวนมากในสหรัฐฯ ที่ในระยะหลัง เริ่มมีการผลักดันในเรื่องนี้มากขึ้น และตอนนี้ ก็มีหลายมลรัฐในสหรัฐฯที่ผ่านกฎหมายรับรองเรื่องนี้แล้ว เช่น โอเรกอน วอชิงตัน มอนทานา และเวอร์มอนท์
http://shows.voicetv.co.th/voice-world-wide/115845.html

ข่าวนี้ดูขัดกับภาพยนตร์เรื่อง What Dreams May Come (film)
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Dreams_May_Come_%28film%29

เราจะพาไปที่เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ในการฆ่าตัวตาย มากที่สุดในโลก โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้เลือกที่จะเดินทางมาเพื่อจบชีวิตตัวเองอย่างสงบ

ปัจจุบัน กฎหมายการฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือ Assisted Suicide ของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน และยังไม่มีการฟันธงว่า การกระทำดังกล่าว ผิดกฎหมายหรือไม่ ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมาก ที่ต้องการจะจบชีวิตลงด้วยการใช้การช่วยเหลือทางการแพทย์ เลือกที่จะเดินทางมายังเมืองซูริก เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้หลายคนเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า suicide tourist หรือนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อฆ่าตัวตาย

ผลวิจัยจาก Institute of Legal Medicine ในเมืองซูริก ซึ่งเพิ่งมีการตีพิมพ์ออกมาในนิตยสารทางการแพทย์เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังซูริก เพื่อฆ่าตัวตายโดยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วกว่า 611 คน โดยคนกลุ่มนี้เดินทางมาจาก 31 ประเทศทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่มาจากเยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ในจำนวนของผู้ที่มาขอรับการฆ่าตัวตาย ด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ทั้ง 611 คนนี้ เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 23-97 ปี ทำให้ค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่ 69 ปี และเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 58 โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มาขอความรับความช่วยเหลือเพื่อฆ่าตัวตายนั้น เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท นอกจากนั้น ก็มีโรคมะเร็ง โรคไขข้ออีกเสบ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และยากที่จะรักษาให้หายได้

โดยองค์กร DIGNITAS ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิเหนือร่างกายของมนุษย์ ในการที่จะจบชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยการฆ่าตัวตายโดยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ ก็เปิดเผยว่า กลุ่มคนไข้เหล่านี้ จะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาล และเมื่อมาถึงวันที่กำหนด จะให้มีการฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่จะให้ดื่มยาที่มีฤทธิ์กดประสาท และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมาน แต่จะค่อยๆหยุดหายใจจนจบชีวิตลงในที่สุด

ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ป่วยอาการโคม่าในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ต่างอะไรจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเมืองซูริกเพื่อจบชีวิตของตนเอง โดยในปี 2551 นั้น มีนักท่องเที่ยวที่มาขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการฆ่าตัวตายมากถึง 123 คน และลดลงเหลือ 86 คนในปีถัดมา แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ในช่วงปี 2552 จนถึงปี 2555 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 172 คนเลยทีเดียว

ทั้งนี้ กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เขียนไว้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ป่วยที่มีอาการถึงขั้นไหน ที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการฆ่าตัวตายได้ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ ส่วนในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศส การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

หนังอีกเรื่องของ Robin Williams : เรื่อง “เป็นมนุษย์”

August 30th, 2014 by burin
Cloud Atlas

Cloud Atlas

เรื่อง เป็นมนุษย์ (Being Human)
เล่าเรื่องราวของคน เสมือนร้อยเรียงคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกันในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
มาจึงถึงปัจจุบัน ดูแล้วนึกถึง Cloud Atlas ที่เชื่อมยุคสมัยต่าง ๆ
ทั้งสองเรื่องนี้ต่างกันที่ Being Human ขนาดทุกแบบเหลือเชื่อ
คือลงทุนไป 40 ล้านเหรียญ แต่ได้มาล้านครึ่ง
ส่วน Cloud Atlas ได้กำไรไปราว 30 ล้านเหรียญ
จุดเด่นอีกประการของ Being Human คือ ภาษาอังกฤษฟังง่ายครับ

Being Human (1994) แต่งโดย Bill Forsyth
แสดงโดย Robin Williams, John Turturro, Bill Nighy
Budget     $40,000,000
Box office $1,519,366

http://en.wikipedia.org/wiki/Being_Human_%281994_film%29

Cloud Atlas (2012) แต่งโดย  David Mitchell
แสดงโดย   Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent
http://www.imdb.com/title/tt1371111/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_%28film%29
Budget $102 million
Box office $130,482,868

Titanic (1997)
Budget     $200 million[2][3][4]
Box office $2,186,772,302[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_%281997_film%29

47 Ronin (2013)
Budget     $175 million
Box office $151.0 million
http://en.wikipedia.org/wiki/47_Ronin_%282013_film%29

นางงามพม่าก็เป็นผู้หญิงที่มีอัตตา จึงถูกปลดจากตำแหน่ง

August 29th, 2014 by burin
Miss Asia Pacific World 2014

Miss Asia Pacific World 2014

28 ส.ค.57 ฟังข่าวมาว่า เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง
ยกย่องเธอว่า “งามเลิศในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2014
แต่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ออกแถลงการว่าขอปลด  Miss Asia Pacific World 2014
เธอมีชื่อว่า เม เมียต โน(May Myat Noe) สาวงามจากพม่า
โดยให้เหตุผลว่าเธอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากมาย
ระหว่างการทำหน้าที่ที่เกาหลีใต้ มีข้อหาว่า
โกหก มีทัศนคติไม่ดี ไม่เชื่อฟังกองประกวด ไม่ให้เกียรติกองประกวด
ไม่เคารพผู้จัดการ สื่อ และแฟน
เหมารวมความผิดของแม่ของเธอด้วย ว่าทำผิดกฎหมาย เรื่องการขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้
ซึ่งรวมเป็นเหตุที่ทำให้เธอถูกปลดจากตำแหน่ง

ในหลักคำสอนของมนุษย์กลุ่มหนึ่งบอกว่า การมีอัตตา หรือยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทุกข์
เธอภาคภูมิใจในตำแหน่งที่ผู้คนยกย่องมากเกินไป จนคิดว่าเธอเหนือกว่าคนอื่น
การแสดงออกว่าเหนือกว่าคนอื่น ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่เหมาะสม
ถ้าเธอคิดว่าลาภยศสรรเสริญเป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เที่ยงยั่งยืนไม่มี
และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตามเหตุตามควร ก็คงจะรักษาสถานะปัจจุบัน
ที่ใคร ๆ ยกย่องนั้นให้อยู่จนหมดอายุขัยของการยกย่องนั้น ๆ ไปได้

บางทีสิ่งที่อยู่ในใจ ปล่อยให้อยู่ในใจ ไม่ต้องจริงใจจนหมดใจ
แล้วไปออกฤทธิ์ออกเดช แสดงอัตตา แสดงความยึดมั่นถือมั่น
ให้คนอื่นคนไกลเสียความรู้สึก  ก็คงไม่ประสบปัญหาเช่นนั้น
.. บางทีสวมหน้ากากเข้าหากันบ้างก็น่าจะดี นะน้องนางงาม

http://www.nationtv.tv/main/content/foreign/378421878/
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098598

นี่ถ้าเธอดูหนังเรื่อง liar liar ของ jim carry
ก็จะทำให้รู้ว่าการโกหกบ้าง หรือโกหกตลอดเวลาของบางคน
จะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กว่าจริงใจกันทุกวินาที

ยุบศีลสงฆ์ 227 เหลือ 150 ข้อก็พอ

August 21st, 2014 by burin
monkey king

monkey king

มหาเถรสมาคม จ่อสอบกรณี พระคึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง
ยุบศีลสงฆ์ 227 เหลือ 150 ข้อก็พอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ฝ่ายพระคึกฤทธิ์ให้เหตุผล มีเฉพาะส่วนนี้ที่เป็นคำสอนแท้ ๆ ของพระพุทธเจ้า
ไม่นับส่วนคำสอนที่แต่งเติมใหม่
เคยมีแบบนี้มาแล้ว คือ กรณีของสำนักสันติอโศก
ซึ่งทางมหาเถรฯ ได้มีมติให้ตัดออกจากคณะสงฆ์ไทยไป

+ http://hilight.kapook.com/view/106711
+ http://www.komchadluek.net/detail/20140820/190522.html

พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะรองคณะเจ้าภาค 7
กล่าวถึงกรณีคำสอนว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยไว้ 227 ข้อ
ซึ่งหลังจากปรินิพพานแล้ว
ฝ่ายสาวกจะคงไว้ซึ่งของเดิมหรือทำการตัดแต่งก็ได้
แต่ในส่วนของเถรวาทนั้นได้ยึดตามเดิมทั้งหมดไม่มีการตัดออกไป
ซึ่งพระธรรมวินัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พุทธบัญญัติ ที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้น 150 ข้อ
เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางบทลงโทษแก่ภิกษุผู้ทำผิด
2. อภิสมาจาร เป็นขนบธรรมเนียมที่แต่งตั้งขึ้น 77 ข้อ
เพื่อเป็นแนวทางให้ภิกษุปฏิบัติตามเพื่อจริยวัตรที่ดีงาม
เมื่อรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันจึงเรียกว่า พระธรรมวินัย
หากตัดส่วนไหนออกไปพระธรรมวินัยก็จะไม่สมบูรณ์
ฉะนั้นการตัดส่วนอภิสมาจารออกไปเหลือพุทธบัญญัติเพียง 150 ข้อ
จึงถือว่าไม่เหมาะสม ทำให้ปาฏิโมกข์ของสงฆ์
ซึ่งเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาขาดความสมบูรณ์

ตามละครจีนเรื่องไซอิ๋ว มีเห้งเจีย หรือซึงหงอคง
เป็นศิษย์เอกของ พระถังซัมจั๋ง ร่วมกับตือโป้ยก่าย และซัวเจ๋ง
พากันเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏก ณ ชมพูทวีป
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า
ประกอบด้วย
1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยพระวินัยสิกขาบทต่าง ๆ ของภิกษุและภิกษุณี
2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระโคตมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูง