ผลวิจัยบอกสิงห์อมควันไม่กลัวบุหรี่ แม้จะใช้ภาพขู่บนซองบุหรี่แล้วก็ตาม

August 31st, 2014 by burin

ข่าวหนึ่งบอกว่าภาพบนซองบุหรี่ทำให้สิงห์อมควันกลัว ทำให้ยอดซื้อบุหรี่ลดลงอย่างชัดเจน
Australia smoking rates tumble after plain packaging shift
http://www.ft.com/cms/s/0/c4016952-0d4a-11e4-bcb2-00144feabdc0.html

แต่อีกข่าวสื่อสารมาว่าไม่มีผลกระทบหรอก ยอดซื้อยังเหมือน ๆ เดิม
‘Plain’ packaging not a boost to illegal tobacco use, study suggests
http://www.bbc.com/news/health-28966048
http://www.theguardian.com/business/2014/aug/28/cigarette-plain-packaging-fear-campaign-unfounded-victoria-study-finds

cigarettes

cigarettes

ซองบุหรี่สีเรียบ ไม่กระทบสิงห์อมควัน ที่ออสเตรเลีย
ผลวิจัยล่าสุดจากออสเตรเลียพบว่า รูปคำเตือนบนซองบุหรี่ ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือลดจำนวนนักสูบลงแต่อย่างใด
ไม่นานมานี้ ศาลปกครองสูงสุดของไทยยกเลิกคำสั่งระงับการขยายภาพบนซองบุหรี่จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ. 2556 ส่งผลให้รูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมจนเกือบเต็มซอง แต่น้อยกว่าออสเตรเลียที่กำหนดให้ซองบุหรี่มีสีเรียบ ไม่มีสัญลักษณ์ยี่ห้อ และภาพคำเตือนที่มีขนาดประมาณร้อยละ 87.5 ของซองบุหรี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
ล่าสุด ศูนย์วิจัยด้านพฤติกรรมในโรคมะเร็งแห่งนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ออกมาระบุว่า ไม่มีหลักฐานใดยืนยันอย่างชัดเจนว่า ซองบุหรี่สีเรียบ มีรูปคำเตือนขนาดใหญ่ ไม่มีสัญลักษณ์ยี่ห้อ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสิงห์อมควันได้ หลังทำการสำรวจประชากรตัวอย่างทั่วออสเตรเลียกว่า 2,000 คน ด้วยการโทรศัพท์สัมภาษณ์สิงห์อมควันระหว่างปี 2554-2556 เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ ทั้งก่อนและหลังที่กฎหมายซองบุหรี่จะมีผลบังคับใช้ในปลายปี 2555
จากการสำรวจพบว่า 3 เดือนหลังจากกฎหมายซองบุหรี่ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สิงห์อมควันเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้นพยายามหาซื้อบุหรี่แบบเก่า อย่างมากก็หาซื้อได้เพียงแค่ซองเดียว ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ซื้อบุหรี่เถื่อนที่ไม่มีรูปภาพคำเตือนหรือซองสีเรียบมีจำนวนเพียง 2-3 รายเท่านั้น ตรงกับอัตราการบริโภคอัตราการสูบบุหรี่เถื่อนมวลรวมของประเทศที่มีเพียงร้อยละ 5 ในอัตราคงที่ระหว่างปี 2554-2556 ซึ่งหมายความว่า ซองบุหรี่ชนิดใหม่ที่มีรูปคำเตือนขนาดใหญ่แทบไม่ส่งผลอะไรต่อนักสูบเลย
ก่อนหน้านี้ ผลวิจัยจากสถาบัน KPMG ของประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกว่าจ้างโดยบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโคและฟิลิปมอริส ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของโลก ชี้ให้เห็นว่า ภายหลังที่กฎหมายซองบุหรี่ของออสเตรเลียฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จำนวนผู้ดูดบุหรี่ลดลงอย่างมาก ประกอบกับรัฐจัดเก็บภาษีบุหรี่ได้น้อยลง ขณะที่ บุหรี่เถื่อนกลับได้รับความนิยมในหมู่นักสูบที่ต้องการสองบุหรี่แบบปกติ ซึ่งตรงข้ามกับ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเพิ่มรูปคำเตือนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือทำซองสีเรียบ มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้หรือไม่ แต่ในทางตรงกันข้าม จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยในแต่ละปี
http://shows.voicetv.co.th/voice-news/115954.html

โลกเรามีกฎหมายการฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์

August 31st, 2014 by burin
What dream may come

What dream may come

ข้อมูลจาก voicetv.co.th
ผลวิจัยล่าสุด ที่มีการสำรวจใน 12 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกฎหมายอนุญาตให้มีการฆ่าตัวตาย โดยใช้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชากรจำนวนมากในสหรัฐฯ ที่ในระยะหลัง เริ่มมีการผลักดันในเรื่องนี้มากขึ้น และตอนนี้ ก็มีหลายมลรัฐในสหรัฐฯที่ผ่านกฎหมายรับรองเรื่องนี้แล้ว เช่น โอเรกอน วอชิงตัน มอนทานา และเวอร์มอนท์
http://shows.voicetv.co.th/voice-world-wide/115845.html

ข่าวนี้ดูขัดกับภาพยนตร์เรื่อง What Dreams May Come (film)
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Dreams_May_Come_%28film%29

เราจะพาไปที่เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ในการฆ่าตัวตาย มากที่สุดในโลก โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้เลือกที่จะเดินทางมาเพื่อจบชีวิตตัวเองอย่างสงบ

ปัจจุบัน กฎหมายการฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือ Assisted Suicide ของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน และยังไม่มีการฟันธงว่า การกระทำดังกล่าว ผิดกฎหมายหรือไม่ ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมาก ที่ต้องการจะจบชีวิตลงด้วยการใช้การช่วยเหลือทางการแพทย์ เลือกที่จะเดินทางมายังเมืองซูริก เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้หลายคนเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า suicide tourist หรือนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อฆ่าตัวตาย

ผลวิจัยจาก Institute of Legal Medicine ในเมืองซูริก ซึ่งเพิ่งมีการตีพิมพ์ออกมาในนิตยสารทางการแพทย์เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2551-2555 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังซูริก เพื่อฆ่าตัวตายโดยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วกว่า 611 คน โดยคนกลุ่มนี้เดินทางมาจาก 31 ประเทศทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่มาจากเยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ในจำนวนของผู้ที่มาขอรับการฆ่าตัวตาย ด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ทั้ง 611 คนนี้ เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 23-97 ปี ทำให้ค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่ 69 ปี และเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 58 โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มาขอความรับความช่วยเหลือเพื่อฆ่าตัวตายนั้น เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท นอกจากนั้น ก็มีโรคมะเร็ง โรคไขข้ออีกเสบ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการลุกลาม และยากที่จะรักษาให้หายได้

โดยองค์กร DIGNITAS ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิเหนือร่างกายของมนุษย์ ในการที่จะจบชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยการฆ่าตัวตายโดยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ ก็เปิดเผยว่า กลุ่มคนไข้เหล่านี้ จะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาล และเมื่อมาถึงวันที่กำหนด จะให้มีการฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่จะให้ดื่มยาที่มีฤทธิ์กดประสาท และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมาน แต่จะค่อยๆหยุดหายใจจนจบชีวิตลงในที่สุด

ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ป่วยอาการโคม่าในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ต่างอะไรจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเมืองซูริกเพื่อจบชีวิตของตนเอง โดยในปี 2551 นั้น มีนักท่องเที่ยวที่มาขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการฆ่าตัวตายมากถึง 123 คน และลดลงเหลือ 86 คนในปีถัดมา แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ในช่วงปี 2552 จนถึงปี 2555 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 172 คนเลยทีเดียว

ทั้งนี้ กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เขียนไว้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ป่วยที่มีอาการถึงขั้นไหน ที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการฆ่าตัวตายได้ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ ส่วนในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศส การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

หนังอีกเรื่องของ Robin Williams : เรื่อง “เป็นมนุษย์”

August 30th, 2014 by burin
Cloud Atlas

Cloud Atlas

เรื่อง เป็นมนุษย์ (Being Human)
เล่าเรื่องราวของคน เสมือนร้อยเรียงคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกันในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
มาจึงถึงปัจจุบัน ดูแล้วนึกถึง Cloud Atlas ที่เชื่อมยุคสมัยต่าง ๆ
ทั้งสองเรื่องนี้ต่างกันที่ Being Human ขนาดทุกแบบเหลือเชื่อ
คือลงทุนไป 40 ล้านเหรียญ แต่ได้มาล้านครึ่ง
ส่วน Cloud Atlas ได้กำไรไปราว 30 ล้านเหรียญ
จุดเด่นอีกประการของ Being Human คือ ภาษาอังกฤษฟังง่ายครับ

Being Human (1994) แต่งโดย Bill Forsyth
แสดงโดย Robin Williams, John Turturro, Bill Nighy
Budget     $40,000,000
Box office $1,519,366

http://en.wikipedia.org/wiki/Being_Human_%281994_film%29

Cloud Atlas (2012) แต่งโดย  David Mitchell
แสดงโดย   Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent
http://www.imdb.com/title/tt1371111/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_%28film%29
Budget $102 million
Box office $130,482,868

Titanic (1997)
Budget     $200 million[2][3][4]
Box office $2,186,772,302[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_%281997_film%29

47 Ronin (2013)
Budget     $175 million
Box office $151.0 million
http://en.wikipedia.org/wiki/47_Ronin_%282013_film%29

นางงามพม่าก็เป็นผู้หญิงที่มีอัตตา จึงถูกปลดจากตำแหน่ง

August 29th, 2014 by burin
Miss Asia Pacific World 2014

Miss Asia Pacific World 2014

28 ส.ค.57 ฟังข่าวมาว่า เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง
ยกย่องเธอว่า “งามเลิศในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2014
แต่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ออกแถลงการว่าขอปลด  Miss Asia Pacific World 2014
เธอมีชื่อว่า เม เมียต โน(May Myat Noe) สาวงามจากพม่า
โดยให้เหตุผลว่าเธอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากมาย
ระหว่างการทำหน้าที่ที่เกาหลีใต้ มีข้อหาว่า
โกหก มีทัศนคติไม่ดี ไม่เชื่อฟังกองประกวด ไม่ให้เกียรติกองประกวด
ไม่เคารพผู้จัดการ สื่อ และแฟน
เหมารวมความผิดของแม่ของเธอด้วย ว่าทำผิดกฎหมาย เรื่องการขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้
ซึ่งรวมเป็นเหตุที่ทำให้เธอถูกปลดจากตำแหน่ง

ในหลักคำสอนของมนุษย์กลุ่มหนึ่งบอกว่า การมีอัตตา หรือยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทุกข์
เธอภาคภูมิใจในตำแหน่งที่ผู้คนยกย่องมากเกินไป จนคิดว่าเธอเหนือกว่าคนอื่น
การแสดงออกว่าเหนือกว่าคนอื่น ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่เหมาะสม
ถ้าเธอคิดว่าลาภยศสรรเสริญเป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เที่ยงยั่งยืนไม่มี
และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตามเหตุตามควร ก็คงจะรักษาสถานะปัจจุบัน
ที่ใคร ๆ ยกย่องนั้นให้อยู่จนหมดอายุขัยของการยกย่องนั้น ๆ ไปได้

บางทีสิ่งที่อยู่ในใจ ปล่อยให้อยู่ในใจ ไม่ต้องจริงใจจนหมดใจ
แล้วไปออกฤทธิ์ออกเดช แสดงอัตตา แสดงความยึดมั่นถือมั่น
ให้คนอื่นคนไกลเสียความรู้สึก  ก็คงไม่ประสบปัญหาเช่นนั้น
.. บางทีสวมหน้ากากเข้าหากันบ้างก็น่าจะดี นะน้องนางงาม

http://www.nationtv.tv/main/content/foreign/378421878/
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098598

นี่ถ้าเธอดูหนังเรื่อง liar liar ของ jim carry
ก็จะทำให้รู้ว่าการโกหกบ้าง หรือโกหกตลอดเวลาของบางคน
จะทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กว่าจริงใจกันทุกวินาที

ยุบศีลสงฆ์ 227 เหลือ 150 ข้อก็พอ

August 21st, 2014 by burin
monkey king

monkey king

มหาเถรสมาคม จ่อสอบกรณี พระคึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง
ยุบศีลสงฆ์ 227 เหลือ 150 ข้อก็พอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ฝ่ายพระคึกฤทธิ์ให้เหตุผล มีเฉพาะส่วนนี้ที่เป็นคำสอนแท้ ๆ ของพระพุทธเจ้า
ไม่นับส่วนคำสอนที่แต่งเติมใหม่
เคยมีแบบนี้มาแล้ว คือ กรณีของสำนักสันติอโศก
ซึ่งทางมหาเถรฯ ได้มีมติให้ตัดออกจากคณะสงฆ์ไทยไป

+ http://hilight.kapook.com/view/106711
+ http://www.komchadluek.net/detail/20140820/190522.html

พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะรองคณะเจ้าภาค 7
กล่าวถึงกรณีคำสอนว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยไว้ 227 ข้อ
ซึ่งหลังจากปรินิพพานแล้ว
ฝ่ายสาวกจะคงไว้ซึ่งของเดิมหรือทำการตัดแต่งก็ได้
แต่ในส่วนของเถรวาทนั้นได้ยึดตามเดิมทั้งหมดไม่มีการตัดออกไป
ซึ่งพระธรรมวินัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พุทธบัญญัติ ที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้น 150 ข้อ
เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางบทลงโทษแก่ภิกษุผู้ทำผิด
2. อภิสมาจาร เป็นขนบธรรมเนียมที่แต่งตั้งขึ้น 77 ข้อ
เพื่อเป็นแนวทางให้ภิกษุปฏิบัติตามเพื่อจริยวัตรที่ดีงาม
เมื่อรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันจึงเรียกว่า พระธรรมวินัย
หากตัดส่วนไหนออกไปพระธรรมวินัยก็จะไม่สมบูรณ์
ฉะนั้นการตัดส่วนอภิสมาจารออกไปเหลือพุทธบัญญัติเพียง 150 ข้อ
จึงถือว่าไม่เหมาะสม ทำให้ปาฏิโมกข์ของสงฆ์
ซึ่งเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาขาดความสมบูรณ์

ตามละครจีนเรื่องไซอิ๋ว มีเห้งเจีย หรือซึงหงอคง
เป็นศิษย์เอกของ พระถังซัมจั๋ง ร่วมกับตือโป้ยก่าย และซัวเจ๋ง
พากันเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏก ณ ชมพูทวีป
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า
ประกอบด้วย
1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยพระวินัยสิกขาบทต่าง ๆ ของภิกษุและภิกษุณี
2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระโคตมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูง

คลิ๊ปวีดีโอแบบเคลื่อนไหวหยุดมีหลายแบบ

August 19th, 2014 by burin
shoe animation

shoe animation

เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation หรือ เคลย์เมชั่น  claymation)
คือ แอนิเมชันที่ใช้หุ่น หรือรูปทรง ซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ แล้วเคลื่อนไหวไปทีละท่าทางตามต้องการ
เมื่อนำภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นเฟรมต่อกัน ก็จะเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ต.ย.1 การสร้างหัวหุ่นด้วยดินเหนียว

http://www.youtube.com/watch?v=zqtkZcjIz4M

ต.ย.2 นกเพนกวิ้น

คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation)
คือ การนำวัสดุสองมิติ เช่น กระดาษ หรือผ้า มาตัดเป็นรูปต่าง ๆ
แล้วนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แล้วนำเฟรมมาต่อกัน
เล่าเป็นเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด
แต่ปัจจุบันอาจการวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์
เช่นการ move, rotate หรือ resize
ต.ย.1 เรือกระดาษจมทะเล

ต.ย.2 common craft เล่าเรื่อง twitter

ต.ย.3 Car crash in sketchup

โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
คือ การทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ ร่วมกับวัตถุอื่น ๆ
โดยการซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริง และภาพพื้นเสมือนจริง
ต.ย.1 คนกับวัตถุ พูดเรื่อง the standard model

ต.ย.2 Garfield the movie 2004

ต.ย.3 ทำไมต้องเนชั่นยู

พิกซิลเลชั่น (Pixilation)
คือ การสร้างสต๊อปโมชันที่ใช้คนจริง มาขยับท่าทาง
แล้วถ่ายไว้ทีละภาพ ทีละเฟรม เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของคน
ต.ย.1 เด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนาม

ต.ย.2 หนุ่มแสดงความสามารถพิเศษ

ต.ย.3 หนุ่มคนหนึ่งยืนหมุนรอบตัวเอง ใช้ power point

ต.ย.4 สาวนอนดิ้นบนที่นอน

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น (Object animation)
คือ การนำวัตถุที่ไม่สามารถดัดแปลงรูปร่างหน้าตาแบบดินเหนียว
มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพ เช่น ของเล่น หุ่น ตุ๊กตา หรือตัวต่อเลโก้
ต.ย.1 ส้มหาเพื่อน

ต.ย.2 รองเท้าที่มีความฝัน

ต.ย.3 นินจาเต่า

โรบิน วิลเลียมส์ จากไปด้วยวัย 63 ปี

August 12th, 2014 by burin
robin williams

robin williams

คุณวิลเลียมส์เป็นนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาด้วยผลงานคุณภาพมากมาย

Robin McLaurin Williams

เกิด July 21, 1951 แล้วเสียชีวิต August 11,2014 (Passed away)
ทางครอบครัวขอไม่พูดถึงเหตุที่จากไป แต่ให้นึกถึงสิ่งดี ๆ ที่เขาทำไว้
ก็จริงครับ และควรเป็นเช่นนั้น
เพราะภาพยนตร์ที่ผมอยากพูดถึง แต่ไม่พูดแล้วครับ
คือ  what dreams may come พลังรักข้ามขอบฟ้า ตามรักถึงสวรรค์(1998)

แต่เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ คือ ขอเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง
ในหนังเรื่อง  Bicentennial man บุรุษสองศตวรรษ (1999)
ที่เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุ แล้วกลายเป็นหุ่นยนต์รับใช้เครื่องเดียวในโลก
ที่คิดเองได้ จนกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดในโลก
กับเรื่องที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา และจะถูกศาลลิขิตไว้
เรื่อง Mrs. Doubtfire คุณนายเด๊าท์ไฟร์ พี่เลี้ยงหัวใจหนุงหนิง (1991)
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของโรบินเป็นตลกเบาสมองอย่าง เรื่อง Jumanji ก็น่าดูมาก
หรือเรื่องการสืบสวนสอบสวนก็แสดงได้ดี เรื่อง Insomnia ที่ทีวีเอามาฉายหลายครั้งแล้ว
หรือแนวเทคโนโลยีเรื่อง The final cut
ซึ่งพระเอกสามารถคัดลอกข้อมูลจากสมองออกมาใส่ดิสก์ เหมือนกับสมองเราเป็น harddisk
แล้วสามารถคัดลอกข้อมูลออกมาทำเป็นหนังฉายในงานศพ .. อะไรทำนองนั้น
http://star.kapook.com/Robin%20Williams
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9570000091535
http://www.oknation.net/blog/nookieland/2014/08/12/entry-1

Avon ปลดพนักงาน 600 ตำแหน่ง หลังขาดทุนหนัก

June 25th, 2014 by nok
avon

avon

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์อินเทอร์เนชันแนล บิซิเนส ไทม์ส รายงานว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางเอวอน (Avon) ประกาศปลดพนักงาน 600 ตำแหน่ง รวมทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ หลังจากบริษัทต้องต่อสู้กับภาวะขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยเอวอนต้องขาดทุน 5 ใน 6 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการนี้คาดว่าจะทำให้เอวอนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ราว 50-55 ล้านดอลลาร์ (1,500-1,650 ล้านบาท)

รายงานระบุว่า เอวอน ต้องขาดทุนในตลาดเครื่องสำอางสำคัญของโลก ตั้งแต่รัสเซีย ลาตินอเมริกา และสหรัฐ โดยการขาดทุนของเอวอนเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 168 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุน 38 เซนต์ต่อหุ้น โดยในช่วงไตรมาสแรกยอดขายของเอวอนในตลาดอเมริกาเหนือได้ตกลง 22 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเอวอนต้องเผชิญกับสินค้าเครื่องสำอางคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่าตามดรักสโตร์ และร้านขายเครื่องสำอางต่าง ๆ

ทั้งนี้ เอวอน เป็นบริษัทเครื่องสำอางใหญ่อันดับ 5 ของโลก และเป็นบริษัทขายตรงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนตัวแทนทั่วโลกกว่า 6.5 ล้านคนในปี 2556 แต่นับตั้งแต่ปี 2549-2554 เอวอนมีผลกำไรติดลบถึง 2 ปี คือ ปี 2552 ติดลบ 24.9% และปี 2554 ติดลบ 20.4%

————–

หญิงอังกฤษซิลิโคนหน้าอกระเบิด หลังเสริมคัพ D

June 19th, 2014 by nok

หญิงอังกฤษซิลิโคนหน้าอกระเบิด หลังเสริมอึ๋มสุดสะบึม เป็นคัพ D

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์มิร์เรอร์ของอังกฤษ เปิดเผยเรื่องราวน่าหวาดเสียว เมื่อหญิงชาวอังกฤษรายหนึ่ง ต้องเผชิญกับฝันร้าย หน้าอกปลอมระเบิดทำซิลิโคนรั่วไหล หลังจากเข้ารับการศัลยกรรมหน้าอกไซส์ใหญ่จัดเต็ม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ คิม บร็อกเฮิร์สต์ วัย 51 ปี ครูสอนกีฬาจากอังกฤษ ได้ทุ่มเงินกว่า 2 แสนบาท เข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกจาก 32A ให้ใหญ่ขึ้น 2 คัพ ซึ่งจะเท่ากับคัพ C แต่แล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จ เธอกลับพบว่าหมอเข้าใจผิด จัดเต็มให้เธอมีหน้าอกคัพ D สุดสะบึมซะอย่างนั้น แต่ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่ได้ตัดสินใจแก้ไขให้เป็นขนาดที่ต้องการ และใช้ชีวิตอยู่กับมันมาโดยตลอด กระทั่งวันหนึ่ง หน้าอกเจ้ากรรมของเธอก็เกิดการอักเสบขึ้น เนื่องจากซิลิโคนที่อกซ้ายระเบิดและรั่วภายในร่างกายเธอ เธอจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดเอาซิลิโคนออก

อย่างไรก็ดี ภายหลังแพทย์ผู้ผ่าตัดนำซิลิโคนออกจากหน้าอกเธอ ได้เปิดเผยว่า แพทย์ที่ทำศัลยกรรมหน้าอกให้คิมนั้น ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงนำมาซึ่งการระเบิดของซิลิโคนดังกล่าว
—————–

ขอบคุณข้อมูลจาก http://women.kapook.com/view91097.html

ภาพจาก Kim Brockhurst

เอมี่ น้ำเพชร รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ภาพหลุดสุดหวิว

June 13th, 2014 by nok

เอมี่ น้ำเพชร สุณัณณิการ์ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 อันดับ 2 ถูกมือดีขุดภาพหวิวแฉ ชี้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ฉาวซ้ำอีกครั้ง หลังมีบุคคลนิรนามเปิดบัญชีอินสตาแกรมชื่อ amikan_amy พร้อมกับนำภาพถ่ายสาวหน้าคล้ายกับ เอมี่ น้ำเพชร สุณัณณิการ์ กฤษณสุวรรณ เจ้าของมงกุฎรองชนะเลิศอันดับ 2 ของเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 มาโพสต์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังตั้งคำถามว่า ผู้หญิงที่เคยมีพฤติกรรมหรือถ่ายภาพแบบไม่เหมาะสมเช่นนี้มาก่อน สมควรได้รับรางวัลจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้มีผู้ติดตามอินสตาแกรมนี้แล้วเกือบ 20,000 คนเลยทีเดียว

———–

ขอบคุณข้อมูลจาก http://women.kapook.com/view90657.html