บันทึกลูก .. คลิ๊ป จากใจพ่อ

May 1st, 2015 by burin
from father heart

from father heart

คำถาม .. จะมีพ่อแบบที่ google ฉายภาพออกมา มีจริงอ่ะ
คำตอบ .. มีจริงครับ เช่น คุณพ่อน้องเป๊ป กับ คุณพ่อน้องเอมิจัง
1. คุณพ่อภาวุธ แห่ง tarad.com หรือคุณพ่อน้องเป๊ป กับน้องป้อน
https://pawoot.wordpress.com/2014/04/13/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2014/
2. คุณพ่อน้องเอมิจัง (Amijung)
http://karn.tv/easyblog/categories/listings/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81

เคยดูคลิ๊ป “จากใจพ่อ” ของ google.com
เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2011 ใน https://www.youtube.com/user/GOOGLEThailand
เป็นเรื่องของ พ่อนรินทร์ กับน้องนิม เป็นคลิ๊ปแรกที่กูเกิ้ลทำโฆษณาทีวีสำหรับท้องถิ่น ก็ที่ประเทศไทยนี่หละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

May 1st, 2015 by burin

การทำงาน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้สำเร็จนั้น
ต้องมีระบบ (System) และกลไก (Mechanism) ที่ชัดเจน
มีการปฏิบัติที่สอดรับกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
มีกลไกและการขับเคลื่อนงานทุกส่วนไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบนี้เป็น prototype พัฒนาตามกระบวนการ SDLC
รองรับความต้องการของสถาบันวิจัย และคณะวิชา
มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร
2. ศึกษาระบบเดิมที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบระบบใหม่
4. พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ
5. จัดทำคู่มือการใช้งาน
6. ทดลองใช้ จัดอบรม ประเมิน แล้วนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบ
7. บำรุงรักษาให้สอดรับกับนโยบายขององค์กร

ในขั้นตอนที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 จะมีการทำซ้ำตามข้อเสนอแนะ และนโยบาย
เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร

research administration

research administration วิทยากรโดย คุณเปรม อุ่นเรือน และอ.อดิศักดิ์ จำปาทอง

กิจกรรมปี 2558 – 1 พฤษภาคม 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.966280183404258.1073741836.259915007374116
แผนภาพที่ได้จากการประชุมกับ อ.ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153135940913895&set=gm.930381283668221
ภาพผมกับเพื่อน ๆ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153187073548895&set=pb.814248894.-2207520000.1430487679.

diagram ที่ อ.อดิศักดิ์ เป็นวิทยากร บรรยายผ่าน online ให้ศูนย์บางนา

diagram ที่ อ.อดิศักดิ์ เป็นวิทยากร บรรยายผ่าน online ให้ศูนย์บางนา

Diagram
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153187070028895&set=a.10150933077238895.437258.814248894

ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอที

May 1st, 2015 by burin

การทำงาน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้สำเร็จนั้น
ต้องมีระบบ (System) และกลไก (Mechanism) ที่ชัดเจน
มีการปฏิบัติที่สอดรับกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
มีกลไกและการขับเคลื่อนงานทุกส่วนไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน
เช่น ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอที
มีขั้นตอนดังนี้

1. มีนโยบายจากผู้บริหารในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แต่ละหลักสูตรกำหนดใน มคอ.2 ว่าทุกคนต้องผ่านการสอบ
3. งานวิชาการจัดทำประกาศรายละเอียดเกณฑ์การสอบ
4. อาจารย์ด้านไอทีร่วมกันจัดทำข้อสอบ และคู่มือเตรียมสอบ
5. หลักสูตรร่วมขับเคลื่อนนำนักศึกษาเข้ารับการพัฒนา
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดติวให้นักศึกษามีความรู้ที่พร้อมเข้าสอบ
7. สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดสอบ
8. สำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมมอบใบประกาศแก่ผู้สอบผ่าน
9. ผู้สอบไม่ผ่านลงทะเบียนและเข้ารับการพัฒนา เพื่อเข้าสอบซ่อมจนกว่าจะผ่าน
10. ประเมิน และทบทวนขั้นตอน แล้วกลับไปปรับปรุงให้แต่ละขั้นตอนให้สมบูรณ์

it examination

it examination

ภาพตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่ 6 คือ จัดติวให้นักศึกษามีความรู้ที่พร้อมเข้าสอบ
แต่นักศึกษาก็จะต้องกลับไปทบทวน และฝึกปฏิบัติตามคู่มือ ให้ชำนาญยิ่งขึ้น

กิจกรรมปี 2558 – 1 พฤษภาคม 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=pcb.934003003332237
กิจกรรมปี 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10152198257413895.1073741841.814248894

รถไม่เสีย แต่แบตเสื่อม

April 23rd, 2015 by burin
car battery

car battery

วันนี้รถไม่เสีย แต่แบตเสื่อม จอดอยู่ข้างทาง
สรุปว่าต้องเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่
แม้จะดูแลเป็นอย่างดี แต่ก็มีอายุ ต้องซื้อของใหม่เปลี่ยน
ช่างบอกว่าถ้าดูแลดีอยู่กันได้ 7 ปีทีเดียว
.. ถ้าดูกับแลอย่างเดียวไม่เคยแตะ ก็คงไม่กี่ปีครับ

การที่รถเสียแต่ละครั้ง ก็ต้องชั่งใจว่าจะแก้ไขอย่างไร
วันนี้รถสตาร์ทไม่ติด เสียง และประวัติที่ผ่านมา
ส่อไปในทำนองว่าแบตเตอรี่เสื่อมต้องซื้อใหม่
ผมตัดสินใจไม่โทรเรียกช่างเครื่องยนต์มาลากรถ
แต่หารถอีกคันมาต่อแบต แล้วสตาร์ทไปร้านขายแบต
เพราะถ้าเรียกช่างก็คงต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ช่างเครื่อง

ถ้าอยู่ ๆ หม้อน้ำแห้ง ก็ต้องไปร้านหม้อน้ำ
ถ้าอยู่ ๆ แอร์ไม่เย็นก็ต้องไปร้านแอร์
เลือกใช้บริการช่างไปตามอาการ
เรื่องน้ำกลั่นนี่ แม้จะเป็นแบตแห้ง ก็ต้องเติมน้ำกลั่นบ้าง
ถ้าไม่เติมเลยอายุแบตอาจอยู่ได้ไม่นานนะครับ

การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก (itinlife496)

April 18th, 2015 by burin
find my phone

find my phone

ในอดีตการใช้โทรศัพท์สื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับด้วยเสียงเป็นนวัตกรรมที่โลกต้องจดจำ จากผลงานการประดิษฐ์ของ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)  เมื่อปีค.ศ.1876 ปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดจากโทรศัพท์ธรรมดาไปเป็นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่มีหน้าที่มากมายจนอาจเรียกว่าคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ผลกระทบจากความนิยมต่อสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น ทำให้ยอดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุติดตามตัว เครื่องจีพีเอส กล้องดิจิตอล วิทยุ และทีวีมีแนวโน้มลดลง แล้วบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่เคยมียอดจำหน่ายสูงก็ทะยอยปิดตัวกันไป

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับดาวเทียม ทำให้ทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นโลก แล้วบริษัทกูเกิ้ลได้พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนำไปพัฒนาต่อยอดจนเป็นที่นิยม แล้วกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ iPhone ที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นอกจากนี้บริษัทกูเกิ้ลยังนำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาให้ชาวโลกได้มองเห็นสถานที่ และมีรถยนต์ถ่ายภาพคอยเก็บภาพถนนหนทาง แล้วบริการให้ผู้เดินทางได้เห็นเส้นทางจากกล้องบนพื้นโลก จากหลายบริการข้างต้นได้นำมารวมกันเป็นบริการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำโทรศัพท์หาย หรือมีไว้ค้นหาว่าปัจจุบันโทรศัพท์อยู่ตำแหน่งใดบนพื้นโลก

บริการนี้ต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเปิดบริการ GPS ระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ ลงทะเบียนด้วยอีเมลของ Gmail.com มีการต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน wifi หรือ 3G ในขณะค้นอุปกรณ์ ทำให้มีการเชื่อมอีเมลเข้ากับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ หากลงทะเบียนอีเมลไว้ในหลายอุปกรณ์ก็จะเลือกดูตำแหน่งแต่ละตัวได้ บางครอบครัวอาจใช้สมาร์ทโฟนใส่ไว้ในรถยนต์ แล้วเปิดดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่ติดไว้ที่รถยนต์ไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใด สามีภรรยาหรือลูกหลานบอกว่าจะกลับบ้านค่ำมืด ก็หาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องละพันสองพันใส่ไว้ใต้เบาะเปิดเครื่องทิ้งไว้ แล้วปิดเสียง ก็จะทราบว่าเย็นนั้นรถยนต์ไปแวะที่ใด ด้วยบริการ “find my phone” ของกูเกิ้ล

http://trendblog.net/how-to-track-your-lost-android-phone-without-tracking-app/

เด็กคิดเป็น การสอบโอเน็ตท่องจำ คุณธรรม กับการติวสอบ

April 17th, 2015 by burin

wiriyah ชวนให้คิด

wiriyah ชวนให้คิด

เห็นภาพนี้จาก Facebook ของ Wiriyah Eduzones
ผมชอบที่ท่านชวนให้คิด เหมือนอ่าน ปุจฉา-วิสัชนา เลยครับ
มีข้อความว่า
อยากให้เด็ก คิดเป็น แต่เน้น ONET ท่องจำ
อยากให้เด็กมีคุณธรรม แต่สิ่งที่ครูทำคือ ติว

ผมอ่านแล้วน่าจะแยกได้ 2 เรื่อง ที่ชวนเด็ก กับผู้ปกครองคิดกันได้

เรื่องที่ 1
คงมีใครสักคน คิดว่า การคิดเป็นของเด็ก ไม่เกี่ยวข้องกับ ONET ท่องจำ
แต่มีบางคน คิดว่า การคิดเป็นของเด็ก เกี่ยวข้องกับ ONET ท่องจำ
แล้วอะไรคือความจริงล่ะ หรือจะไม่มีความจริง

เรื่องที่ 2
คงมีใครสักคน คิดว่า การทำให้เด็กมีคุณธรรม ไปเกี่ยวข้องกับการติวสอบ
แต่มีบางคน คิดว่า การทำให้เด็กมีคุณธรรม กับการติวสอบไม่เห็นเกี่ยวข้องกัน
แล้วสองเรื่องนี้เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกันล่ะ
https://www.facebook.com/ajWiriya/photos/a.582316755123646.1073741850.109357035752956/905772969444688/

เลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้คุ้มกับราคา (itinlife495)

April 13th, 2015 by burin
smartphone

smartphone

https://www.facebook.com/ajburin/posts/10153160836798895

คำว่าคุ้มค่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และการใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ก็เช่นกัน บางท่านแค่พกติดตัว และยกขึ้นมารับโทรศัพท์เป็นครั้งคราวให้เพื่อนได้เห็นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว อาจมีบางท่านบอกว่าที่เปลี่ยนโทรศัพท์จากรุ่นกดปุ่มเป็นรุ่นถูไถ เพราะทุกครั้งที่รับโทรศัพท์รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่อยากรู้สึกว่าแตกต่างกับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ปล่อยให้ความรู้สึกของเพื่อนมามีอิทธิพลต่อการตัดสนใจซื้อโทรศัพท์ ซึ่งสมาร์ทโฟนในปัจจุบันถูกพัฒนาจนอาจเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) เพราะทำงานได้คล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพที่ถูกออกแบบให้ทำงานบนสมาร์ทโฟนได้ดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เช่น โปรแกรมไลน์ (Line) หรืออินสตาแกรม (Instagram) แต่ก็มีบางโปรแกรมที่บนสมาร์ทโฟนทำงานได้ด้อยกว่า เช่น แผนที่กูเกิ้ล (Google Map) หรือโปรแกรมสำนักงาน (MS Office)

โทรศัพท์ก็เหมือนกับรถยนต์ที่มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น และมีราคาแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ไม่กี่แสนไปถึงหลายสิบล้าน แม้จะเคลื่อนที่ด้วย 4 ล้อเท่ากัน สมาร์ทโฟนก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท ตามที่บริษัท Dtac กับ True ได้จัดโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาไม่ถึงพันบาท แต่ก็มีรุ่นที่ดีกว่า กล้องชัดกว่า หน่วยความจำสูง หน่วยประมวลผลทำงานเร็ว จอกว้างและละเอียดกว่า ก็มีราคาตั้งแต่ไม่กี่พันไปถึงหลายหมื่นบาท ผมซื้อมาหนึ่งเครื่องราคา 2900 บาทกว้างหน้านิ้วครึ่ง แล้วเรียกว่าเครื่องราคา 2 อัพ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ (Application) มาใช้ได้ไม่ต่างกับเครื่องราคาหลายหมื่นบาทมากนัก  ถ้าซื้อสมาร์ทโฟนแล้วใช้เหมือนโทรศัพท์ราคาไม่กี่ร้อยบาท ก็ไม่เห็นจะต้องเสียตังซื้อเครื่องหนึ่งอัพ หรือหลายสิบอัพ

ถ้าใช้สมาร์ทโฟนในแบบที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ไม่ใช่มีไว้โทรเข้าออกก็จะได้ใช้ในหลายหน้าที่ เช่น การสแกนเอกสาร การถ่ายพาโนราม่า การอ่านอีบุ๊กหรือแฟ้มเอกสารสำนักงาน เครื่องบันทึกภาพ วีดีโอ และเสียง ปฏิทินนัดหมายเหมือนเลขาส่วนบุคคล จำลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้พัฒนาเว็บไซต์ ใช้ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมวาดภาพที่หลากหลาย ใช้สืบค้นบุคคล ข้อมูล สถานที่ สินค้าและบริการ ใช้เข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นจากระยะไกล ใช้สื่อสารกับเครือข่ายเพื่อนเพื่อการเรียน ทำงาน หรือเล่นเกม ใช้ติดตามตำแหน่งที่อยู่ว่าคนในครอบครัวไปที่ไหนบ้างในแต่ละวัน จากข้อมูล GPS ได้ ซึ่งยังมีบริการอีกมากมายที่เป็นนวัตกรรมให้ผู้ใช้ได้ดาวน์โหลดใช้ฟรี หรือทดลองใช้ ที่เป็นเสน่ห์สำคัญของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน

https://www.youtube.com/watch?v=zHPJuMSxoho

การใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐ (itinlife493)

March 29th, 2015 by burin
browser ranking

browser ranking

ข้อมูลทางสถิติถือเป็นสารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ เมื่อมีนาคม 2558 ได้เข้าไปอ่านบทความของ Steven J. Vaughan-Nichols ใน Zdnet.com ที่เล่าถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และประเภทของอุปกรณ์สืบค้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศสหรัฐโดยเก็บข้อมูล 90 วันจาก 37 หน่วยงาน มีข้อมูลการเข้าเว็บไซต์กว่า 1.39 พันล้านครั้ง ซึ่งมากพอที่จะนำมาวิเคราะห์ว่าใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ประเภทใด

อุปกรณ์ที่มีใช้ในหน่วยงานสหรัฐแบ่งได้ 3 ประเภท พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ถูกใช้มากที่สุดมีร้อยละ 67.5 รองลงมาคือสมาร์ทโฟน (Mobile) มีร้อยละ 24.9 และอันดับสุดท้ายคือแท็บเล็ต (Tablet) มีร้อยละ 7.6 ทำให้เห็นว่าหน่วยงานของสหรัฐใช้งานสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในการทำงาน ต่างกับภาครัฐของไทยที่ยังไม่มีนโยบายสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในที่ทำงานที่ชัดเจน ส่วนหน่วยงานเอกชนที่ยังไม่มีนโยบายก็น่าจะนำไปพิจารณาสนับสนุน และควบคุมตรวจสอบ เพราะการส่งเสริมก็ต้องมาพร้อมกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกติกาในการใช้อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงาน ปัจจุบันสมาร์ทโฟนราคาถูกลง ค่าเชื่อมต่อเครือข่ายก็ลดลงมากจนเป็นเจ้าของได้ทุกคน ทำให้พนักงานบริษัทอาจปฏิเสธการสนับสนุน เพราะต้องการใช้อุปกรณ์กับเรื่องส่วนตัวในเวลางานเป็นหลัก ถ้าเจ้าของบริษัทเข้าใจก็จะต้องออกมาตรการกำกับดูแล เพื่อไม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีในเวลางานที่ไม่ตรงกับนโยบาย แล้วส่งผลเสียต่อบริษัทได้

สถิติการใช้โปรแกรมบราวเซอร์ พบว่า Chrome มาเป็นอันดับหนึ่ง มีร้อยละ 34.7 อันดับสองคือ IE มีร้อยละ 28.3 อันดับสามคือ Safari มีร้อยละ 20.3 อันดับสี่คือ Firefox มีร้อยละ 11 ซึ่งสถิติโดยทั่วไปจะพบว่า Firefox มีอันดับสูงกว่า Safari แต่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS ที่มีโปรแกรม Safari มาให้ใช้งาน ส่วน IE ก็พบว่ารุ่น 11 ถูกใช้งานมากที่สุดในกลุ่มเดียวกัน มีร้อยละ 14.8 การต่อสู้ของโปรแกรมบราวเซอร์ยังไม่ยุติ ในเวทีนี้ IE ชิงอันดับสองมาได้ แต่ในเวทีอื่น ก็ยังเป็นของ Firefox แล้วท่านล่ะเลือกใช้อุปกรณ์และโปรแกรมใดอยู่

http://internet-browser-review.toptenreviews.com/

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

http://www.zdnet.com/article/the-most-u-s-popular-web-browsers/

วู้ดดี้ กับแจ็คแฟนฉัน พิธีกรคู่ผิดจรรยาบรรณ ติดคุก ไม่รอลงอาญา

March 23rd, 2015 by burin
วู้ดดี กับแจ็คแฟนฉัน

วู้ดดี กับแจ็คแฟนฉัน

เป็นพิธีกรก็ลำบากใจ และกาย ได้เหมือนกันนะ
จากกรณีที่พิธีกรนำเสนอข่าวอย่างไม่เป็นกลาง ถือว่าผิดจรรยาบรรณ
ศาลพิพากษาจำคุก นายวุฒิธร หรือวู้ดดี้ และ นายเฉลิมพล หรือแจ๊ค แฟนฉัน ในฐานะพิธีกร และพิธีกรร่วม
คนละ 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา เพราะ ไปคดีหมิ่นไฮโซแชมป์ เมื่อปี 2556
ในรายการเช้าดูวู้ดดี้ ที่ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี

ผมว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดี ที่พิธีกรชื่อดัง
ระดับประเทศที่ใคร ๆ ก็รู้จัก .. ติดคุก
เพราะผู้ร่วมรายการไปว่าร้ายคนอื่น แล้วตัวเองต้องรับโทษไปด้วย
นึกถึงพิธีกรบางคน .. ไม่เห็นสาหัสขนาดนี้เลย
http://news.voicetv.co.th/thailand/182892.html
http://www.thairath.co.th/content/488546

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

March 19th, 2015 by burin
สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ที่จังหวัดลำปาง จัดงานประเพณีประจำปีระหว่าง 8 – 13 เมษายน 2558
ของเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี 2558
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า การจัดงานประเพณีในครั้งนี้ จังหวัดลำปาง
ได้รับความมือสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงประชาชนชาวลำปาง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
8-9 เมษายน 2558
- การประกวดแข่งขันตีกลองปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- การแสดงโชว์ มหกรรมกลองนานาชาติ
9-10 เมษายน 2558
- พิธีเปิดงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการ
- การแสดง แสง สี เสียง สื่อประสม
11 เมษายน 2558
- การประกวดฟ้อนเล็บ ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
- การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
12 เมษายน 2558
- ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า จากวัดพระธาตุลำปางหลวงมายังเทศบาลฯ
- การประกอบอาหารพื้นเมือง “แกงฮังเลหม้อขางหลวง”(กระทะยักษ์)
- ขบวนแห่ “สลุงหลวง” จากถนนวัฒนธรรม มายังข่วงนคร
- การแสดงตีก๋องปูจารับขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกต และขบวนแห่สลุหลวง
- พิธีทางพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น สรงน้ำพระแก้วมรกต ณ ข่วงนคร
13 เมษายน 2558
- พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสรอาหารแห้ง ณ ข่วงนคร
- ขบวนแห่ปีใหม่เมือง และ“ขบวนแห่จุมพระ” พระพุทธรูป
- การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”ตลอดงาน.
ออกแบบ/ภาพ : จุฑามาศ ดอกผึ้ง
ข้อมูลปี 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/