พบปฏิทินที่สวยมากที่เพื่อนผม คุณเรณู แชร์มาผ่านไลน์ ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกช่วงพระชนมพรรษา จำนวน 12 ภาพ และแสดงผลกับ AR Code ได้
http://www.thaiall.com/thai/kingsong.htm

This slideshow requires JavaScript.

กลุ่มธนชาต รังสรรค์ปฏิทินประวัติศาสตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน AR Code (Augmented Reality Code) ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ ผลงานภาพเขียน โดย เปี๊ยก โปสเตอร์ และประพันธ์บทอาเศียรวาท โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

เชื่อว่าปฏิทินธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จะเป็นหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จารึกเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกช่วงพระชนมพรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจกับมหาชนชาวสยามไปตลอดกาลนายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483679645

monkey king
monkey king

มหาเถรสมาคม จ่อสอบกรณี พระคึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง
ยุบศีลสงฆ์ 227 เหลือ 150 ข้อก็พอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ฝ่ายพระคึกฤทธิ์ให้เหตุผล มีเฉพาะส่วนนี้ที่เป็นคำสอนแท้ ๆ ของพระพุทธเจ้า
ไม่นับส่วนคำสอนที่แต่งเติมใหม่
เคยมีแบบนี้มาแล้ว คือ กรณีของสำนักสันติอโศก
ซึ่งทางมหาเถรฯ ได้มีมติให้ตัดออกจากคณะสงฆ์ไทยไป

+ http://hilight.kapook.com/view/106711
+ http://www.komchadluek.net/detail/20140820/190522.html

พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะรองคณะเจ้าภาค 7
กล่าวถึงกรณีคำสอนว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยไว้ 227 ข้อ
ซึ่งหลังจากปรินิพพานแล้ว
ฝ่ายสาวกจะคงไว้ซึ่งของเดิมหรือทำการตัดแต่งก็ได้
แต่ในส่วนของเถรวาทนั้นได้ยึดตามเดิมทั้งหมดไม่มีการตัดออกไป
ซึ่งพระธรรมวินัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พุทธบัญญัติ ที่พระพุทธองค์ตั้งขึ้น 150 ข้อ
เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางบทลงโทษแก่ภิกษุผู้ทำผิด
2. อภิสมาจาร เป็นขนบธรรมเนียมที่แต่งตั้งขึ้น 77 ข้อ
เพื่อเป็นแนวทางให้ภิกษุปฏิบัติตามเพื่อจริยวัตรที่ดีงาม
เมื่อรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันจึงเรียกว่า พระธรรมวินัย
หากตัดส่วนไหนออกไปพระธรรมวินัยก็จะไม่สมบูรณ์
ฉะนั้นการตัดส่วนอภิสมาจารออกไปเหลือพุทธบัญญัติเพียง 150 ข้อ
จึงถือว่าไม่เหมาะสม ทำให้ปาฏิโมกข์ของสงฆ์
ซึ่งเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาขาดความสมบูรณ์

ตามละครจีนเรื่องไซอิ๋ว มีเห้งเจีย หรือซึงหงอคง
เป็นศิษย์เอกของ พระถังซัมจั๋ง ร่วมกับตือโป้ยก่าย และซัวเจ๋ง
พากันเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏก ณ ชมพูทวีป
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า
ประกอบด้วย
1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยพระวินัยสิกขาบทต่าง ๆ ของภิกษุและภิกษุณี
2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระโคตมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูง

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน
รวมศิลปินแกรมมี่ เอ็กแซกท์

เนื้อเพลง
———
มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง
ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ
มอง พระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล
เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวัง พระองค์อยู่เป็นหลักรวมหัวใจ
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง

ในหลวง ของแผ่นดิน บันดาลให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
อยากขอ ฝากกายและใจไม่จากไปไหน
รู้แล้วว่าใครทำให้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเช่นนี้
ในหลวง ของแผ่นดิน ได้อยู่บนผืนดินของพระองค์คือคนโชคดี
แผ่นดินนี้ มากล้นบุญคุณทวี ระลึกด้วยความภักดี
แผ่นดินนี้คือชีวิตเรา

ในหลวง ของแผ่นดิน ได้อยู่บนผืนดินของพระองค์คือคนโชคดี
แผ่นดินนี้ มากล้นบุญคุณทวี ระลึกด้วยความภักดี
แผ่นดินนี้คือชีวิตเรา

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม

ในหลวง ของแผ่นดิน หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนก็พลันสลาย ทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวง ของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รัก และที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็กจนโตจำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล
ชาวสยามทุกคนร่มเย็น

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม


http://www.4shared.com/get/AN5aRTTm/_-_.html
http://imusiccontinue.blogspot.com/2011/11/blog-post_17.html
http://www.4shared.com/get/GqDQJHXx/__MP3.html (Karaoke sound tools)
http://www.4shared.com/audio/QBk_sK91/_-_-KST.html (Karaoke Version)

mufasa : king
mufasa : king
17 ต.ค.54 พอมนุษย์เราส่งเสียง สื่อสารกันให้ข้าใจได้ ก็เริ่มเกิดปัญหาแต่นั้นมา .. วันนี้มีคนเสนอยุติปัญหาด้วยการหยุดการสื่อสาร เพราะไม่เห็นประโยชน์ใดของการสื่อสาร ถ้าพูดไม่ถูกหู จะถูกลงโทษ เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกสี อาทิ กลุ่มเสื้อแดงก็จะไม่ฟังพวกเสื้อเหลือ กลุ่มเสื้อเหลืองก็จะปฏิเสธเสื้อแดง .. ในภาพยนตร์จีนโบราณ ใครที่พูดขัดหูฮ่องเต้ ก็จะถูกจับไปประหาร นั่นเป็นผลของการมีอำนาจล้นฟ้า การเลือกฝ่ายที่มีอำนาจเรียกว่าคนฉลาด หากสมัยหน้าพรรคการเมืองใดจะได้เสียงข้างมาก ส.ส.ก็จะย้ายไปเข้าพรรคนั้น เมื่อเป็นพรรครัฐบาลพูดอะไรออกไป ทุกคนก็ต้องฟัง หากใครขัดขืนก็จะกลายเป็นฝ่ายค้าน .. ระบบการปกครองของเราแบ่งไว้อย่างนั้น ทำให้เห็นความแตกต่างของมนุษย์ผ่านพลังที่มองไม่เห็น
ผมยังเคยคิดเลยว่า องค์กรที่ไม่แข็งแรง จะปล่อยให้บุคลากรได้ chat ได้เล่น fb หรือ game กันทั้งวัน .. แต่ประโยชน์มิใช่การสื่อสาร หากเป็นเพียงความบันเทิง
โดยธรรมชาติของมนุษย์ theory x จะไม่สนใจเป้าหมายที่องค์กรต้องมีบุคลากร เรียกว่างานบริหารทรัพยากรบุคคลล้มเหลว เห็นได้จากระบบราชการ ที่ข้าราชการมีปัญหาทุจริต ผิดวินัยออกทีวีมาเป็นข่าวอยู่เสมอ .. ในความเป็นจริงระบบการศึกษาของมนุษย์ล้มเหลว จนเกิดปัญหาการละเมิด การทุจริต การไม่บรรลุเป้าหมาย