โปรแกรมจัดการภาพเก่า และเล็ก แต่เจ๋ง

irfanview by Irfan Skiljan, Graduate of Vienna University
irfanview by Irfan Skiljan, Graduate of Vienna University

วันนี้ฤกษ์ดี (600716) หลังใช้โปรแกรม Irfanview
ดึงข้อมูล Miss Grand 2017
http://www.thaiall.com/actress/missgrand2017
ว่าสาวงามทั้ง 77 จังหวัด แต่ละจังหวัดมีภาพชื่ออะไร
เพื่อนำมาเตรียมข้อมูลในแบบ JSON สำหรับทำ PWA
ยิ่งเล่าก็ยิ่งเลยเถิด มาจับประเด็นที่ Irfanview กันดีกว่า
http://www.irfanview.com/

ประเด็นที่อยากพูดถึงวันนี้
1. โปรแกรม irfanview มีถึงรุ่น 4.44 ณ 16 กรกฎาคม 2560
แต่ผมยังใช้รุ่น 3.51 ตัวเล็กแค่ 635 KB เท่านั้น
Copyright (C) 1996-2001 by Irfan Skiljan, Graduate of Vienna University
2. การใช้โปรแกรมเพื่อเก็บชื่อภาพ และข้อมูลในภาพ
มีขั้นตอนคือ view ภาพก็จะเห็นข้อมูลในภาพ เช่น จังหวัด หรือ ชื่อนางสาว
แล้วกดปุ่ม F6 จะเข้า Rename แต่กดปุ่ม Ctrl-C เพื่อคัดลอกชื่อ
กดปุ่ม Alt-Tab กระโดดไป Editor
เพื่อวางข้อมูลด้วย Ctrl-V เป็นการวางชื่อแฟ้มที่ได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม
แล้วพิมพ์ชื่อจังหวัดไปคู่กัน
3. ทำภาพ Transparent ก็ทำตอน Save as เลือก Transparent color
สกุล .gif แต่ภาพต้องมีจำนวนสีไม่มากตามคุณสมบัติของ .gif นะครับ
4. ทำแฟ้ม gallery อย่างรวดเร็ว ก็เลือก File, Thumbnails
จากนั้นเลือก File, Save selected thumbs as HTML file
5. ถ้ามีแฟ้มจำนวนมาก และต้องการ rename ให้ชื่อแฟ้มมีลำดับ
ก็ทำโดยเลือก File, Batch Conversion/Rename

ใช้ ckeditor แทน fckeditor

ckeditor for webpage editor
ckeditor for webpage editor

8 ก.ค.54 ต้องการใช้ text editor เป็น plug-in ของ textarea จึง download script จาก http://ckeditor.com/download
ได้รุ่น CKEditor 3.6.1, released on 16 June 2011 เมื่อคลาย zip ลงที่ root ก็ได้ห้อง /ckeditor แล้วเขียน code test.htm มีรายละเอียดว่า

<head><script type=”text/javascript” src=”ckeditor/ckeditor.js”></script></head>
<body><form action=”xxx.php” method=”post”>
<textarea cols=”80″ id=”editor1″ name=”editor1″ rows=”10″></textarea>
<script type=”text/javascript”>
//<![CDATA[
CKEDITOR.replace( ‘editor1’,    {fullPage : true,   extraPlugins : ‘docprops’   });
//]]>
</script>
<p><input type=”submit” value=”Submit” /></p>
</form>
</body></html>

แต่ toolbar ที่ได้เป็นแบบ full option จึงกำหนดรูปแบบในแฟ้ม config.js

config.toolbar =
[
[ ‘Source’, ‘-‘, ‘Bold’, ‘Italic’, syntaxhighlight’ ]
];

ซึ่งมีรายละเอียดศึกษาเกี่ยวกับ config ได้ที่
http://docs.cksource.com/ckeditor_api/symbols/CKEDITOR.config.html

สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย reload หรือ exe editor

reload and exe editor
reload and exe editor

17 พ.ค.54 โปรแกรม reload editor และ exe editor ต่างเป็นโปรแกรมใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ หรือสื่อการเรียนรู้ได้ เมื่อสร้างแล้วสามารถบันทึกเพื่อเผยแพร่ได้หลายรูปแบบ
สอดรับกับมาตรฐาน scorm, เว็บเพจ หรือจะส่งเข้า cd ก็ได้ กำลังคิดว่าจะใช้ตัวใดสอนนักศึกษาดี จึงหาแหล่งอ้างอิงว่า มืออาชีพเขาใช้อะไรกัน หรือแนะนำตัวไหน ก็ได้ thaicyberu.go.th ที่น่าจะให้คำแนะนำได้ เพราะเคยเห็นเปิด course สอนโปรแกรมแบบนี้มาแล้ว ที่หน้าแรกของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าแนะนำทั้ง reload และ exe แสดงว่าดีทั้งสองโปรแกรม

http://exelearning.org (v 1.04)
http://www.reload.ac.uk (v 2.5.5)
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/download/eXe0.23.rar
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/download/man_eXe_0.23.rar
http://www.thaicyberu.go.th/Download/ReloadEditor2.rar
http://www.windowswiki.info/?p=662
http://www.thaicyberu.go.th/document/ManualProducer.rar
http://www.thaiall.com/e-learning/reloadscorm.htm
http://www.thaiall.com/e-learning/exescorm.htm