4 ลีนุกซ์ดิสโทรสุดเจ๋งสำหรับฮาร์ดแวร์เก่า

อ่านจากบทความใน Linux.com
ของ JACK WALLEN เมื่อ 6 ตุลาคม 2017
เรื่อง 4 ลีนุกซ์ ดิสโทร หรือ ลินุกซ์ดิสทริบิวชัน สุดเจ๋ง
สำหรับฮาร์ดแวร์เก่า หรือ ฮาร์ดแวร์ที่มีทรัพยากรน้อย
ซึ่งเป็น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
ที่ต้องการทรัพยากรน้อย
จะช่วยปลุกชีพคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าให้กลับมาใช้งานได้อีก
เพราะระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก

linux.com/../4-best-linux-distros-older-hardware

หากใช้เครื่องเก่ากับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ก็จะพบว่าเครื่องทำงานได้ช้า
จนหลายคนต้องถอดใจ ลีนุกซ์ ดิสโทรจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
แต่คำเตือน คือ โปรแกรมเหล่านี้ทำงานได้ไม่เต็มที่
เนื่องจากออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรต่ำ บางคุณสมบัติก็จะหายไป
เพื่อให้ทำงานได้ดีกับเครื่องที่มีทรัพยากรน้อยนั่นเอง

มี ลีนุกซ์ ดิสโทร ที่ตัวไม่ใหญ่นัก 4 ตัว ที่แนะนำวันนี้
1. Linux Lite
https://www.linuxliteos.com/
https://www.linuxliteos.com/download.php

https://www.linuxliteos.com/
https://www.linuxliteos.com/

2. Bodhi Linux
http://www.bodhilinux.com/
http://www.bodhilinux.com/download/

http://www.bodhilinux.com/
http://www.bodhilinux.com/

3. Puppy Linux
http://puppylinux.com/
http://puppylinux.com/index.html#download

http://puppylinux.com/
http://puppylinux.com/

4. Lubuntu (Winner)
https://lubuntu.net/
https://lubuntu.net/downloads/

https://lubuntu.net/
https://lubuntu.net/

หากสนใจ Download Linux Distro ก็จะมีแหล่งเผยแพร่หลายที่
อาทิ http://linuxfreedom.com/Distros/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics