ติดตั้ง Lubuntu บน Virtualbox บน Win10

Lubuntu คือ ระบบปฏิบัติการที่ทำงานเร็ว ขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรน้อยในการติดตั้ง ใช้งานง่าย พัฒนาต่อยอดมาจาก Ubuntu.

virtualbox
virtualbox

Lubuntu is a fast and lightweight operating system with a clean and easy-to-use user interface. The core of the system is based on Linux and Ubuntu. Lubuntu uses the minimal desktop LXDE, and a selection of light applications. Because of this, Lubuntu has very low hardware requirements. Lubuntu was founded by Mario Behling and has been grown for many years by Julien Lavergne. Please join us and install Lubuntu on your computer.

Lubuntu : https://lubuntu.net/downloads/
เลือก lubuntu-17.10-desktop-amd64.iso ขนาด 925 MB
Blog : 4 ลีนุกซ์ดิสโทรสุดเจ๋งสำหรับฮาร์ดแวร์เก่า

lubuntu accessories
lubuntu accessories

Install Lubuntu in Virtualbox (Host key = Right Ctrl Button)

1. Create
Name: lubuntu1710, Type: linux, Version: Ubuntu (64bit)
2. Ram : 1024MB (Min 512MB)
3. Harddisk : Create Virtual Harddisk , 
.vdi = Virtualbox Disk Image , Dynamic
4. Image size : 10GB
C:\Users\ACER\VirtualBox VMs\lubuntu1710.vdi
5. click : IDE ทุติยภูมิหลัก จาก หน่วยเก็บข้อมูล
เลือกดิสก์อิมเมจ , lubuntu-17.10.1-desktop-amd64.iso
6. Start : lubuntu1710
7. ติดตั้ง lubuntu (Try Lubuntu without installing)
- English
- Install Lubuntu 
- English, Continue
- Uncheck anything for download, Continue
- Erase disk and install Lubuntu, Install Now
- Write the changes to disks?, Continue
Partition #1 of SCSI3 (0,0,0) (sda) as ext4 : formatted
- Where are you? : Bangkok, Continue
- Keyboard layout : English(US), Continue
- Your name : lubuntu
Computer's name : lubuntu-VirtualBox
Pica a username : lubuntu
Choose a password : lubuntu	
Confirm your password : lubuntu
and Continue
- Wait .... installing
- Restart Now, Click

การใช้งาน Lubuntu
1. มุมล่างซ้ายมีปุ่ม Start คล้าย Windows
Click, Internet, Firefox Web Browser

2. มีโปรแกรมให้ใช้งานมากมาย
Xfburn
Mpv Media Player
guvcview
Audacious
GNOME MPV
PulseAudio Volume Control
AbiWord
Gnumeric
Firefox Web Browser
Pidgin Internet Messenger
Sylpheed
Transmission
Document Viewer
mtPaint Graphic Editor
Simple Scan
GNOME Disks
PCManFM
Leafpad
Xpad
และ LXTerminal เพื่อเข้า Shell prompt

3. เปิด LXTerminal ใน System Tools
แล้วพิมพ์ $sudo ls
กรอก password ว่า lubuntu
เป็นการเริ่มต้นกับ Shell prompt

4. env | grep SHELL
พบ SHELL=/bin/bash

http://www.thaiall.com/os/virtualbox.htm

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics