กระแสวัตถุนิยมเริ่มเสื่อม เดี๋ยวนี้เป็นกระแสนิยมคนดี เข้ามาแทน

ภาพนี้เชยล่ะ
สมัยนี้ ไม่มีใคร
เห็นแก่ มอเตอร์ไซค์หรอก
เห็นแก่ กีฬา คือ ยาวิเศษ
เห็นแก่ รถยนต์หรู
เห็นแก่ เรือลำโต
ทุกคนชอบคบคนอ่านหนังสือ
ปล. กระแสนิยมวัตถุเริ่มเสื่อมล่ะ

มีตัวอย่างเยอะเลย กับกระแสรักการอ่าน

 
http://www.illumeably.com/2017/07/27/success-vs-failure/

หรือ

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics