พบคลิ๊ปที่ใช้อธิบาย Algorithm เรื่อง Heap Sort โดย CHUA, PATRICIA G. & MAGSINO, ALBERT ROQUE G.

ว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ครับวันนี้
พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจมากมาย หนึ่งในเรื่องการจัดเรียง (Sorting) คือ Heap Sort
เป็นการจัดเรียงที่ยากจะเขียนให้เข้าใจด้วยตารางเป็นช่อง ๆ
เพราะหลักการเป็นการใช้ Binary Tree หรือ Tree แบบ Heap
ถูกนำมาช่วยกำหนดแนวคิดการเคลื่อนย้ายข้อมูล เพื่อการจัดเรียง

ภาพนี้แสดงว่า 4 ถูกแทนด้วย 8 และ 8 จะถูกแทนด้วย 4  แนวนั้น
ภาพนี้แสดงว่า 4 ถูกแทนด้วย 8 และ 8 จะถูกแทนด้วย 4 แนวนั้น

นั่งดูคลิ๊ปของนักวิชาการมาหลายท่านแล้ว
พบว่าคลิ๊ปของ CHUA, PATRICIA G. & MAGSINO, ALBERT ROQUE G.
วิชา CS141 – AC1
อธิบายการจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap Sort ได้ดีมาก
แบ่งการอธิบายเป็น 2 รอบ
รอบแรก เล่าให้เห็นภาพการทำงานของ Heap Sort
รอบสอง เล่าพร้อมกับการอธิบายอัลกอริทึม

เทคนิคที่ใช้ คือ
การแสดงซอร์ทโค้ด แล้วแสดงผลลัพธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละบรรทัด ผ่านตารางค่าตัวแปร
ไปพร้อมกับภาพการเคลื่อนข้อมูลในอาร์เรย์ (Array)
และเปลี่ยนโครงสร้าง Heap Tree ไปพร้อมกัน

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics