น้องปี 1 กับการแสดง ฟ้อนขันดอก ใน 2 เวลา 2 สถานที่

ฟ้อนขันดอก
เป็นการแสดง ฟ้อนรำ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การแสดง ฟ้อนขันดอก มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการฟ้อนรำบูชาพระรัตนตรัย
เพื่อให้บังเกิดความสงบร่มเย็นให้แก่บ้านเมือง โดยมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นขันดอก หรือพานไม้ใส่ดอกไม้แบบล้านนา
ซึ่งใช้ตบแต่งเพื่อบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในงานบุญทางศาสนา โอกาสต่าง ๆ

แสดงโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ณ วัดสามัคคีบุญญาราม(วัดดอยหลวงปู่หลวง)
และบริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics