หลักสูตรเกมเมอร์บัณฑิต

สำนักควันเขียว
สำนักควันเขียว

เคยดูภาพยนตร์เรื่อง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love o2o)
และเห็นการเลือกสำนักในเกมกระบี่มังกรหยก (Legend of Swordman) เหมือนเลือกสถาบันการศึกษา
และเคยคุยกับเกมเมอร์หลายคน ที่มีฝันอยากเป็นนักเล่นเกม ถ้าสถาบันการศึกษาบางแห่งจะจัดหลักสูตรรองรับความต้องการของเยาวชน ที่ต้องการจะเป็นเกมเมอร์ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เคยเห็นว่ามี ค่ายค้นหาตัวตน ซึ่งนักเรียนในปัจจุบัน อาจมีความฝันอยากเป็นเกมเมอร์อย่างจริงจัง ไม่สนใจว่าจะไปสายศิลป์ หรือสายวิทย์ ก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อย
จึงคิดว่าน่าจะลองยกร่างหลักสูตรขึ้นมา เป็นการสะท้อนคิดจากการดูภาพยนตร์เรื่องการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยจีน ที่สนใจการเล่นเกมอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีเวทีรองรับมากมาย ที่อาจสร้างความร่วมมือได้ อาทิ Garena จัดแข่งเกม, RoV จัดแข่ง eSports, AGES ระดับอาเซียน

love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน
love o2o ยุทธภพแห่งความฝัน

ที่มาของหลักสูตร
นักศึกษาในหลักสูตรนี้เลือกได้ว่า วิชาที่ลงทะเบียนเรียน จะรับเกรดเป็น S หรือ U หรือขอสอบวัดระดับเป็น A B C D ได้ หรือเป็นเพียง V ส่วนจะเรียน 4 ปี หรือเร่งให้จบใน 1 ปีก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับวิชาที่ลง โดยมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น 8 ภาคเรียน ๆ ละ 15 – 18 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนมีทั้ง e-learning, mooc, classroom และ flipped classroom

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
– เกมเมอร์ นักล่ารางวัล (Gammer)
– นักค้าไอเท็ม (Item seller)
– เจ้าของร้านเกม (Owner)
– ผู้ดูแลร้านเกม (Admin)
– นักแคสเกม (Cast game)
– นักทดสอบเกม (Tester)
– อื่น ๆ ในธุรกิจเกม

วิชาบังคับที่น่าสนใจ
– การเล่นเกมเบื้องต้น
– การโกงเกมเบื้องต้น
– การเก็บและขายไอเท็มเบื้องต้น
– การแคสเกมเบื้องต้น
– การดูแลร้านเกมเบื้องต้น
– การตั้งร้านเกมเบื้องต้น
– การทดสอบเกมเบื้องต้น
– การแข่งขันเล่นเกมเบื้องต้น

วิชาเลือก
– ภาษาจีนสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาเกาหลีสำหรับเกมเมอร์
– ภาษาอังกฤษสำหรับเกมเมอร์
– การใช้งานโรบอตช่วยเล่นเกม
– สัมมนาสำหรับเกมเมอร์
– โครงงานสำหรับเกมเมอร์
– เทคนิคการเล่นเกมเบื้องต้น
– การสื่อสารระหว่างเกมเมอร์
– การฝึกงาน / สหกิจศึกษา

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics