อดีตนายแบงค์ทำให้ตัวเองต้องจากไป (pass away) จากหุ้นดิ่ง

ปี 2557 มีรายงานการฆ่าตัวตายของคนไทย รวมทั้งสิ้น 3950 คน
ปี 2557 มีรายงานการฆ่าตัวตายของคนไทย รวมทั้งสิ้น 3950 คน

อดีตนายแบงค์ท่านนี้อยู่ในบ้านมูลค่ากว่าร้อยล้านตามข่าว
อายุ 69 ปี นามสกุลเป็นที่รู้จักของสังคม
การทำให้ตัวเองจากไปมีหลายสาเหตุ
กรณีนี้เป็นเรื่องหุ้น เพราะปัจจุบันหุ้นตก
นี่ถ้าท่านไปวัดปฏิบัติธรรม แล้วฟังธรรม
น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย
+ http://www.matichon.co.th/news/10780

ความเห็นชาวพุทธ

จากผลการสำรวจครั้งหนึ่ง
มีชาวพุทธเข้าวัด แล้วถูกสอบถามเรื่อง
บุญหรือการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุด
พบว่า
อันดับ 1 การเจริญภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) 53.3%
อันดับ 2 การรักษาศีลหรือประพฤติดี 21.7%
อันดับ 3 การให้ปันสิ่งของ (การบริจาค) 14.0%

นี่ถ้าเราท่านไปวัดกันบ่อย ๆ ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิ เจริญภวานา
ก็จะส่งเสริมให้การเห็นคุณค่าของวัตถุลดลงได้
ไม่มากก็น้อย
http://thainame.net/edu/?p=4007

ปี 2557 มีรายงานการฆ่าตัวตายของคนไทย
รวมทั้งสิ้น 3950 คน
พบว่าเฉลี่ยทั้งปีจะฆ่าตัวตายวันละมากกว่า 1 คน
เป็นชาย 3073 คน (78%) และหญิง 877 คน (22%)
ข้อมูลโดยศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
+ https://www.suicidethai.com/report/download/
+ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/575045532646269/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics