สารในการสื่อสาร ที่ต้องพิจารณาก่อนรับเข้ามาเป็นความรู้

bock at google
bock at google

19 มิถุนายน 2557 ช่วงนี้ .. มีเพื่อนชื่อวิ อนุ ยะ และทรง
แชร์เรื่องการแสดงทัศนะของผู้คน
ผมเชื่อกันว่า ทุกคนแสดงทัศนะ ตามความเชื่อ และประสบการณ์ของตน
ในการสื่อสารจะมีสารที่ปรากฎขึ้น อันมีผลจากเงื่อนไขหลายอย่าง
อาทิ ความเชื่อ ประสบการณ์ ช่วงเวลา และกลุ่มผู้ฟัง
ซึ่งจริงบ้าง เท็จบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เห็นด้วย ขัดแย้ง เบรอ ๆ บ้างก็มี
ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ มาจากความเชื่อของผู้ส่งสาร
ซึ่งผมเองก็แชร์บ่อย ๆ .. ครั้งนี้สนใจทัศนะของ
Laszlo Bock – Chariman & Head of Hiring at Google.com
หัวข้อ Why Google doesn’t care about college degrees, in 5 quotes
ทั้ง 5 หัวข้อ ซึ่งแปลโดย Nuttaputch Wongrenthong มีดังนี้
1. You don’t need a college degree to be talented
คุณไม่ต้องการใบปริญญาเพื่อจะมีพรสวรรค์
2. Demonstrate a skill, not an expertise
คุณต้องมีทักษะความสามารถในการทำงาน ไม่ใช่การเป็นแค่ผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ
3. Logic is learned, and stats are superimportant
คุณควรเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และใช้ตรรกะให้ดีเยี่ยม
4. Prove grit (ความมุ่งมั่นทุ่มเท)
คุณต้องอดทนและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ
5. If you go to college, focus on skills
ถ้าคุณจะไปเรียนในมหาวิทยาลัย คุณต้องสนใจเรื่องการพัฒนาทักษะของคุณเป็นสำคัญ

TED : Technology, Entertainment, Design
แนะนำคลิ๊ปใน blog โดย Nuttaputch Wongrenthong

Angela Lee Duckworth: The key to success? Grit

Bock แชร์ quote แรกคือ
“You don’t need a college degree to be talented”

แปลตรงตัวเลย คือ
“ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงความสามารถพิเศษ”

ก็เห็นด้วยกับประเด็นของ Bock ว่า
.. [ความสามารถพิเศษ ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในปริญญา ]

สรุปว่า ผมเชียร์ให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย และพัฒนา talent ให้โดดเด่น
เพราะเชื่อว่าเราทุกคนยอมรับว่า ในประกาศหางาน จะพบเงื่อนไขการรับคนเข้าทำงาน
เช่น
1. มีวุฒิ และจบมหาวิทยาลัย ป.ตรี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
3. มีประสบการณ์ในงาน 5 ปี

เมื่อมีผู้มาสมัครเป็น 100 คน แต่รับคนเดียว
ผู้รับสมัครคงต้องหาคำถามที่จะได้คนดีที่สุดมาทำงาน
เช่น “คุณมีความชำนาญพิเศษอะไร ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

http://www.nuttaputch.com/5-quotes-google-do-not-care-about-degree/
http://venturebeat.com/2014/04/25/why-google-doesnt-care-about-college-degrees-in-5-quotes/
https://www.facebook.com/322023247856832/photos/a.322407071151783.75659.322023247856832/651731971552623/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics