วางแผ่นใสอีกแผ่นหนึ่งเหนือเว็บเพจ

free samsung galaxy : comparation
free samsung galaxy : comparation

5 มี.ค.55 มีโอกาสปรับ script ใน http://www.nation-u.com/2554/index.php เพื่อแสดงป้าย banner จาก http://www.nation.ac.th ที่มีข้อความสำคัญว่า “ฟรี … Samsung Galaxy Tab 10.1 สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเนชั่น” เมื่อทดสอบการแสดงผลกับ IE8 และ FireFox 3.6.6 พบว่าแสดงผลได้ปกติ
โดยใช้ script วาง layer ดังนี้
<body>
<div style=”position:absolute;width:100%;top:40px;text-align:center”>
<iframe width=”950″ height=”465″
src=”http://www.nation.ac.th/banner.html” frameborder=”0″ scrolling=”no”>
</iframe>
</div>

ค่า Pagerank ได้จาก http://www.checkpagerank.net
พบว่า nation.ac.th มีค่า PR = 5 และ Alexa Rank = 4,270,710
พบว่า nation-u.com มีค่า PR = 5 และ Alexa Rank = 2,405,535

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

1 thought on “วางแผ่นใสอีกแผ่นหนึ่งเหนือเว็บเพจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics